IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-253

Last update of repository: 9 February 2017

Gosudarstvennyi arkhiv Brianskoi oblasti (GABO)

[State Archive of Briansk Oblast]

Agency: Upravlenie po delam arkhivov Brianskoi oblasti
[Administration for Archival Affairs of Briansk Oblast]

Address: 241000, Briansk Oblast, Briansk, ul. Fokina, 45a

Telephone: (483-2) 74-04-78

Reading room: 66-18-92

E-mail: arhiv-gabo@mail.ru

Website: http://www.archive-bryansk.ru/

Opening hours: M–F 9:00–18:00

Transport: trol.: 1, 13 to stop “Dramaticheskii teatr”

Director: Larisa Mikhailovna Turilina (tel. 74-04-78)

Deputy Director: Elena Gennad'evna Kolupova (tel. 66-33-86)


Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Brianskoi oblasti—Filial GABO (TsDNIBO)
[Center for Contemporary History of Briansk Oblast—Branch of GABO]
read more

Arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu Brianskoi oblasti—Filial GABO (ADLSBO)
[Archive for Personnel Files of Briansk Oblast—Branch of GABO]
read more


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted