IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-298

Last update of repository: 5 January 2014

Gosudarstvennyi arkhiv Kemerovskoi oblasti v g. Novokuznetske

[State Archive of Kemerovo Oblast in Novokuznetsk]

Agency: Arkhivnoe upravlenie Kemerovskii oblasti
[Archival Administration of Kemerovo Oblast]

Address: 654027, Kemerovo Oblast, Novokuznetsk, ul. Kuibysheva, 10

Telephone: (384-3) 72-46-73

E-mail: gkuko@list.ru;  ar654027@mail.ru

Website: http://www.oblarchive-nkz.ru/

Director: Nadezhda Andreevna Kuznetsova (tel. 72-44-16)

Deputy Director: Nina Vasil'evna Kolosnitsyna

Main Curator: Nadezhda Moiseevna Zharova


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted