IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-299

Gosudarstvennyi arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu Kemerovskoi oblasti v g. Kemerovo


Finding Aids —  Published — General:r-1507. Spisok fondov dokumentov po lichnomu sostavu GKU KO “Gosudarstvennyi arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu Kemerovskoi oblasti v g. Kemerovo” (po sostoianiiu na 01.01.2013). Kemerovo, 2013.
Electronic edition: http://archive-lskem.ru/list-of-funds/

up   top

 


top