IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-300

Last update of repository: 5 January 2014

Gosudarstvennyi arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu Kemerovskoi oblasti v g. Mezhdurechenske

[State Archive for Personnel Files of Kemerovo Oblast in Mezhdurechensk]

Agency: Arkhivnoe upravlenie Kemerovskii oblasti
[Archival Administration of Kemerovo Oblast]

Address: 652875, Kemerovo Oblast, Mezhdurechensk, pos. Shirokii log; (postal): a/ia (box) 196

Telephone: (384-75) 6-49-26

E-mail: gos_arhiv@rikt.ru

Website: http://archive-lsmzhd.ru/

Opening hours: MTu 9:00–16:30, ThF 8:30–12:00

Director: Ekaterina Aleksandrovna Koneva (tel. 6-49-26)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted