IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-324

Last update of repository: 20 March 2013

Gosudarstvennyi arkhiv Kurganskoi oblasti v g. Shadrinske

[State Archive of Kurgan Oblast in Shadrinsk]

Agency: Komitet po upravleniiu arkhivami Kurganskoi oblasti

Address: 641870, Kurgan Oblast, Shadrinsk, ul. Mikhailovskaia, 63/65

Telephone: (352-53) 6-28-19, 6-33-08

E-mail: gash@shadrinsk.net;  gash@kurganobl.ru

Website: http://gash.archives.kurganobl.ru/

Opening hours: M–Th 8:00–17:00, F 8:00–15:00; RdngRm: M–Th 8:30–16:30, F 8:30–12:00

Transport: bus: 1, 101 to stop “Fizkul'turnyi kolledzh”

Director: Alevtina Veniaminovna Cheprova (tel. 6-28-19; e-mail gash@shadrinsk.net)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted