IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-409

Last update of repository: 20 January 2014

Gosudarstvennyi arkhiv Penzenskoi oblasti (GAPO)

[State Archive of Penza Oblast]

Agency: Upravlenie kul'tury i arkhiva Penzenskoi oblasti
[Administration of Culture and Archive of Penza Oblast]

Address: 440044, Penza Oblast, Penza, ul. Dzerzhinskogo, 4

Telephone: (841-2) 94-55-33, 94-58-13

Fax: (841-2) 64-56-71

Reading room: 94-55-33

E-mail: archiv@sura.ru

Website: http://gosarhiv-penza.org.ru/

Opening hours: RdngRm: Tu–Th 10:00–17:30, F 10:00–13:00

Transport: trol.: 2, 5, bus: 12 to stop “Dzerzhinskaia”

Director: Tat'iana Alekseevna Evnevich (tel. 94-58-13)

Deputy Director: Pavel Viacheslavovich Kashaev (tel. 94-55-33)

Main Curator: Liudmila Viktorovna Komolova (tel. 94-55-33)


About GAPO
State Archive of Penza Oblast was established in 1939.

Otdel fondov obshchestvenno-politicheskikh organizatsii (OFOPO)
[Division of Fonds of Socio-Political Organizations]
read more


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted