IISH

« Back       Contact information  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-431

Last update of repository: 10 February 2012

Tsentr khraneniia arkhivnykh dokumentov v g. Shakhty (TsKhAD)

[Center for Preservation of Archival Documents in Shakhty]

Agency: Komitet po upravleniiu arkhivnym delom Administratsii Rostovskoi oblasti
[Committee for Management of Archival Affair of the Administration of Rostov Oblast]

Address: 346510, Rostov Oblast, Shakhty, ul. Zhukova, 5a

Telephone: (863-6) 23-13-95, 23-13-96, 24-16-52

Fax: (863-6) 23-13-95

E-mail: chadgshro80@mail.ru;  arhiv-shakty@mail.ru

Website: http://cuadaro.donland.ru/Default.asp...

Opening hours: M–Th 8:00–17:00, F 8:00–15:45; RdngRm: M–Th 8:00–17:00, F 8:00–15:45

Director: Nadezhda Grigor'evna Dzhuzhueva (tel. 23-13-95)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted