IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-443

Last update of repository: 22 January 2014

Samarskii oblastnoi gosudarstvennyi arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu (SOGADLS)

[Samara Oblast State Archive for the Personnel Files]

Agency: Upravlenie Gosudarstvennoi arkhivnoi sluzhby Samarskoi oblasti
[Administration of the State Archival Service of Samara Oblast]

Address: 433035, Samara Oblast, Samara, prosp. Kirova, 148

Telephone: 846) 995-27-64, 995-68-75

Fax: (846) 995-68-75

E-mail: gals@samaramail.ru

Website: http://www.regsamarh.ru/sogadls/

Opening hours: MW 8:30–12:30

Transport: bus: 41, 47, trol.: 4, 12 to station “Kinoteatr ‘Ogonek’” or “Cheremshanskaia”

Director: Ol'ga Anatol'evna Korneva (tel. 995-68-75)

Deputy Director, Main Curator: Zoia Ivanovna Bulgakova (tel. 995-27-64)


About SOGADLS
Archive for the Personnel Files was established in 2000.

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted