IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-466

Last update of repository: 28 January 2014

Gosudarstvennyi arkhiv Sverdlovskoi oblasti (GASO)

[State Archive of Sverdlovsk Oblast]

Agency: Upravlenie arkhivami Sverdlovskoi oblasti
[Administration of Archives of Sverdlovsk Oblast]

Address: 620014, Sverdlovskaia Oblast, Ekaterinburg, ul. Vainera, 17

Telephone: (343) 376-31-03

Fax: (343) 376-45-54, 376-31-05

Reading room: 376-31-06

E-mail: v17@gaso-ural.ru;  gaso@usp.ru

Website: http://www.gaso-ural.ru;  http://uprarchives.midural.ru/article...

Opening hours: M–F 8:30–17:00; RdngRm: M–Th 9:30–16:30, F 9:30–15:00

Transport: metro: Ploshchad' 1905 goda; bus: 14, 25, 61, trol.: 3, 7, 17 to stop “Ploshchad' Malysheva”; tram: 1, 3, 5, 10, 15, 27, 32 to stop “Radishcheva”; bus: 19, 20, 23, 32, 41, 46, 50, 50A to stop “Metro ‘Ploshchad' 1905 goda’”

Director: Anatolii Alekseevich Okunev (tel. 376-31-03)

Deputy Director: Aleksandr Georgievich Sapozhnikov (tel. 376-31-08)

Deputy Director, Main Curator: Ol'ga Aleksandrovna Isakova (tel. 376-31-03)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted