IISH

Archief Friedel Baruch

Periode  1939-1980 (-1990)
Omvang   2.5 m.
Raadpleging Vrij

Biografie

Geboren in Göttingen 1905, overleden in Bergen N.H.1995; studeerde economie in Göttingen en Hamburg; vanaf 1929 lid van en actief in de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD); gearresteerd kort voor de machtsovername door Hitler; vrijgelaten en uitgewezen vanwege zijn politieke activiteiten april 1933, vestigde zich in Nederland, lid van de Communistische Partij Holland (CPH) , actief in de Internationale Rode Hulp, redacteur van het Volksdagblad in 1938 en vanaf 1943 lid van het partijbestuur van de CPN; was o.a. belast met het opstellen van veel verkiezings- en andere programma's voor de CPN ; werd in 1964 geschorst en geroyeerd in verband met zijn onvrede over de buitenlands politieke lijn; gaf toen de 'Communistische Notities' uit en was redacteur van het maandblad van de Vereniging Nederland-USSR; publiceerde in 1962 "Grote macht in een klein land" en in 1967 "Linksaf/ naar Rechts".

Inhoud

Typoscripten en manuscripten, documentatie, aantekeningen, algemene correspondentie; abonneebestanden van en correspondentie betreffende 'Communistische Notities'; stukken betreffende de CPN en zijn schorsing als lid van het partijbestuur en zijn royement.

Stukken betreffende fusiebesprekingen tussen het NVV en de Eenheids Vakcentrale (EVC) 1945 en z.j.; stukken betreffende interne ontwikkelingen binnen de CPN en de plaats van de CPN ten opzichte van andere communistische partijen 1965-1971; stukken betreffende de verhouding tussen de Vereniging Nederland-USSR, het reisbureau VERNU en de CPN 1968-1970; typoscript `De CPN en stuurlui aan de wal' 1978.

Stukken betreffende het Cabaret Uilenspiegel (met H.C. (Mimi) Baruch-Ponstijn) 1962-1963 en z.j.

Ordening

Het archief van Friedl Baruch bestaat vooral uit typescripts en manuscripten van zowel eigen als andermans publicaties, documentatie, aantekeningen en enige correspondentie. Het eerste deel van het archief kwam in 1991 bij het IISG terecht en heeft een omvang van 1.5 meter. Uit de binnengekomen boedel zijn de boeken overgebracht naar de bibliotheek van het IISG , terwijl enig iconografisch materiaal overgebracht is naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG .
De grotendeels losse en ongeordende kranteknipsels, vnl. uit de jaren '60 en '70 zijn voor het merendeel vernietigd.

Bewerking

Lijst gemaakt door Henk Hondius in 1991

Aanvulling op de lijst gemaakt doorBouwe Hijma in 1999