IISH

Archief George van den Bergh

Periode  1910-1966 (-1984)
Omvang   1.75 m.
Raadpleging Vrij

Biografie

Geboren in Oss 1890, overleden in Oegstgeest 1966; studeerde scheikunde maar stapte over op rechten; advocaat in Amsterdam 1915-1936; hoogleraar staats- en administratief recht in Amsterdam 1936-1940 en 1945-1960; raadsheer Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam 1945-1950; in 1913 lid van de SDAP, secretaris van afdeling Amsterdam V in 1914 en spoedig daarna bestuurslid van de Amsterdamse federatie; lid van verschillende SDAP-commissies, van de Amsterdamse gemeenteraad 1923-1932 en de Tweede Kamer 1925-1933; lid en voorzitter Commissie van advies en bijstand Geldschieterswet ca. 1938-ca. 1958; lid en voorzitter Centraal Stembureau (vanaf 1950 Kiesraad) 1946-1963.

Inhoud

Algemene correspondentie; plakboek met partijherinneringen, aantekeningen, pamfletten en enige brieven; stukken betreffende de Commissie tot bestudering van het politiek systeem der sociaal-democratie o.l.v. P.J. Troelstra 1920-1923; herziening Gemeentewet 1928-1931, beëindiging raadslidmaatschap 1932, wijziging Kieswet 1933, de Staat van Oorlog en Beleg 1939-1940; voorzitterschap van de Kiesraad 1945-1962, de overdracht van de souvereiniteit over Indonesië 1949-1953, het bestuur van de gemeente Finsterwolde 1950, promotie, inaugurele rede, hervorming van de wettelijke tijd en het kiesstelsel (onder andere correspondentie met prof. F. Zernike); artikelen en publicaties, onder andere over meteorologie, astronomie, de zomertijd en het kiesrechtvraagstuk; artikelen over Van den Bergh.

Bewerking

Voorlopige lijst door Nico Jassies in 2006