IISH

Collectie CPN. Distrikt Groningen

Periode  (1965-) 1967-1992
Omvang   3.75 m.
Raadpleging Beperkt
Vrij te raadplegen met uitzondering van de inv.nrs. 118 en 221. Voor deze stukken is toestemming nodig van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN. Zie het Reglement van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN.
Zie informatie over raadpleging

Biografie

Thewis Wits, tot 1981 wethouder in Groningen; Fré Zuidema, in de jaren tachtig actief tegen beroepsverboden.

Inhoud

Stukken van Thewis Wits: Particuliere correspondentie en aantekeningen 1974-1975, 1979-1984; correspondentie betreffende het district 1970-1982; stukken betreffende vergaderingen, districts- en landelijke conferenties 1974-1984, royementen 1974-1981, werk- en partijgroepen 1971-1985, gemeenteraadsfractie 1976-1984, het aftreden als wethouder 1981, mei-vieringen 1977-1980, verkiezingen, scholing, acties in bedrijven, sociale acties 1972-1984, het Anti-Kalkar-komitee 1974-1975 en de provinciale werkgroep Stop de N-bom 1977-1980.

Stukken van Coen Oosterveld: Stukken betreffende vergaderingen van CPN afdeling Oude Pekela, districtsvergaderingen en -conferenties, verkiezingen in district en afdelingen, volkscongressen en scholing 1970-1990, acties in bedrijven 1972-1984 en woonlastenacties 1980-1986.

Stukken van Fré Zuidema: Stukken betreffende CPN afdeling Scheemda, gemeenteraadsfractie, vergaderingen van district, partijcongressen 1984-1992 en sociale acties 1975-1980; correspondentie en documentatie betreffende beroepsverboden 1981-1990; correspondentie en artikelen voor de Aktiekrant 1986-1989.

Stukken van Richte Lameris betreffende CPN afdeling Oosterpoort, vergaderingen en conferenties van district, partij- en volkscongressen, scholing, buurt-, anti-militaristische en sociale acties 1971-1990; stukken van H. Groen betreffende CPN afdelingen Delfzijl en Beyum, districtsconferenties, partij- en volkscongressen, scholing en acties in bedrijven 1974-1985; stukken van H. Kootstra betreffende CPN afdeling Winschoten, gemeenteraadsfractie, vergaderingen en conferenties van district, partij- en volkscongressen, verkiezingen, ledenlijsten van afdelingen in het district en scholing 1979-1991; periodieken, brochures en andere publicaties van district en afdelingen 1970-1990.

Stukken (toegevoegd in 2009) betreffende de afdelingen Groningen van CPN en ANJV en het Politiek Jongeren Contact Groningen (1965-) 1967-1971 (-1973)

Ordening

Deze collectie archieven van personen uit het CPN-district Groningen is in 1994 door de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN overgedragen aan het IISG.
Deze stukken vormen niet het officiële districtsarchief. Dit is te vinden in het gemeentearchief van de stad Groningen.
De stukken die onder de Stichting vallen zijn persoonsarchieven van een aantal vooraanstaande CPN-ers uit de regio, te weten: Thewis Wits , Coen Oosterveld , Fré Zuidema , Richte Lameris , H. Groen en H. Kootstra en een groot aantal periodieken van het district Groningen. Het archief van Thewis Wits, ex-wethouder van de stad Groningen, is het meest uitvoerig. Het bevat onder meer uitgebreide correspondentie en documentatie vanaf 1970 van het district Groningen, vaak voorzien van privé-aantekeningen. Hieronder vallen interne partijvergaderingen, scholing, verkiezingen, bedrijfsinitiatieven van de CPN, volkscongressen, sociale kwesties, anti-militarisme en anti-kernenergie-bewegingen, jongerenorganisaties en diverse kwesties, onder meer over het gedwongen neerleggen van het wethouderschap van Thewis Wits. Het archief van Coen Oosterveld bevat met name stukken over de acties in de Groningse strokarton, over de staking bij Pelger en over diverse woonlastenacties.
Fré Zuidema heeft een zeer uitgebreid archief over discussies en acties rond beroepsverboden. De stukken van Richte Lameris gaan met name over de afdeling Oosterpoort, die van H. Groen over de afdeling Delfzijl en die van H. Kootstra over de afdeling Winschoten. Andere collecties bij het IISG met stukken van het CPN-district Groningen zijn die van Jasper Schaaf en Jan Dirk de Boer .
Stukken van Thewis Wits over de studentenbeweging bevinden zich in de collectie Groninger Studentenbeweging. Deze collectie is in december 2008 overgedragen aan het RHC Groninger Archieven.

Bewerking

Plaatsingslijst van Mark van Dongen uit 1994

Tweede archiefvormer
Wits, Thewis. Oosterveld, Coen. Zuidema, Fré. Lameris, Richte. Groen, H. Kootstra, H.

PLAATSINGSLIJST


STUKKEN AFKOMSTIG VAN THEWIS WITS

1
Correspondentie CPN-district Groningen .   1970.  1 omslag.
2-4
Correspondentie, oproepen, pamfletten van het district Groningen en ter ondersteuning van De Waarheid .   1971-1973.  3 pakken.
2
1971.
3
1972.
4
1973.
5
Ingekomen stukken bij het CPN-district Groningen .   1972-1974.  1 omslag.
6
Uitnodigingen voor leden- en districtvergaderingen, oproepen aan de bevolking en aantekeningen van Thewis Wits van diverse bijeenkomsten in   1974.  1 omslag.
7
Correspondentie CPN-district Groningen , voornamelijk inzake huuracties.   1974.  1 omslag.
8
Uitnodigingen voor CPN -vergaderingen, voor de Stadsleiding en oproepen van de CPN . Met aantekeningen van Thewis Wits .   1974-1975.  1 omslag.
9-11
Correspondentie CPN-Groningen en aantekeningen van Thewis Wits .   1975.  3 omslagen.
12
Uitnodigingen van de Dagelijkse Leiding district Groningen, een overzicht van geldcampagnes en correspondentie.   1975.  1 map.
13
Verslag van een bijeenkomst van de Dagelijkse Leiding en van een openbare bijeenkomst. 29-30 januari   1976.  1 omslag.
14
Correspondentie, verslagen en pamfletten van het district Groningen en teksten redevoeringen van Thewis Wits .   1976-1978.  1 omslag.
15
Correspondentie van de CPN aan gemeenteraadsleden inzake de gasprijzen.   1981.  1 omslag.
16
Uitnodigingen, vergaderingen, notities en discussiestukken betreffende de districtsconferentie. Met aantekeningen.   1981.  1 map.
17
Correspondentie en verslagen van het district Groningen.   1982.  1 omslag.
18
Correspondentie en uitnodigingen van het district Groningen en de Dagelijkse Leiding.   1982.  1 omslag.
19
Uitnodigingen en notities van de Dagelijkse Leiding van het district Groningen en van de Vrouwengroep.   1983.  1 omslag.
20
Stukken voor CPN-werkgroepen, met name huisvesting en ruimtelijke ordening.   c. 1985.  1 omslag.
21
Agenda's en oproepen voor de districtsconferentie, voor de Dagelijkse Leiding en voor ledenvergaderingen. Met verslagen en aantekeningen van Thewis Wits .   1975.  1 map.
22
Agenda en uitnodiging voor de Districtsconferentie   1978. Met aantekeningen van Thewis Wits .   1978.  1 omslag.
23
Uitnodigingen en agenda's voor de Dagelijkse leiding, de districtsconferentie en voor het Partijbestuur.   1979.  1 omslag.
24
Uitnodigingen, verslagen en documentatie voor districtsvergaderingen, de Dagelijkse Leiding en leden-vergaderingen.   1981-1982.  1 map.
25
Uitnodigingen en verslagen van diverse vergaderingen van het district Groningen. Met bijlagen.   1982.  1 omslag.
26
Districtsconferentie CPN-Groningen , kandidatenlijsten en discussiestukken.   1982.  1 omslag.
27
Stukken betreffende de Districtsconferentie 1984 en correspondentie over de CPN-parallelafdeling Groningen. Met notities van Thewis Wits .   1984-1985.  1 omslag.
28
Notities en discussiestukken van de CPN-gemeenteraadsfractie.   1983-1984.  1 omslag.
29
Correspondentie van en voor het districtsbestuur, verslagen over de discussie rond het stationsgebied en voor de verkiezingen van   1982.  1 pak.
30
Correspondentie en documentatie over het aftreden van Thewis Wits als wethouder n.a.v. de discussie rond het stationsgebied.   Najaar 1981.  1 map.
31
Conferentiemateriaal van Thewis Wits voor het 25e Congres van de CPN.   1975.  1 omslag.
32
Congresmap voor het 26e congres van de CPN. Met aantekeningen van Thewis Wits .   20-22 januari 1978.  1 omslag.
33
Uitnodigingen, notities en aantekeningen inzake het Partijbestuur.   1981.  1 omslag.
34
Documentatie en aantekeningen inzake het 28e congres van de CPN.   1982.  1 omslag.
35
Congresmap voor het 28e CPN-congres. Stukken betreffende de 1 mei-viering.   1982.  1 omslag.
36
Stukken van het Partijbestuur en het district. Sociaal noodprogramma.   1982.  1 omslag.
37
Uitnodigingen en notities van het Partijbestuur, over scholing. Met aantekeningen.   1983.  1 omslag.
38
Stukken van de werkgroep financiën van het Partijbestuur. Met financiële overzichten.   1983.  1 omslag.
39
Inkomsten van diverse raadsleden uit de gemeente Groningen inzake partij-financiën.   1978-1983.  1 omslag.
40
Financiële verantwoording van CPN-gemeenteraadsleden.   1976-1979.  1 omslag.
41
Correspondentie betreffende royementen.   1974-1981.  1 omslag.
42
Toespraak van Thewis Wits op 1 mei en correspondentie hierover.   1977.  1 omslag.
43
Uitnodigingen en verslagen van discussies over de gezamenlijke viering van 1 mei van CPN, PSP en PPR.   1979.  1 omslag.
44
Spreekbeurt van Thewis Wits op   1 mei 1980.  1 omslag.
45
Uitnodigingen CPN-scholing o.l.v. Thewis Wits .   1973-1974.  1 omslag.
46
Aantekeningen van Thewis Wits inzake scholing.   1980.  1 omslag.
47
Uitnodigingen van het CPN-Partijbestuur en stukken betreffende scholing.   1979.  1 omslag.
48
Uitnodigingen en documentatie voor de scholing.   1980.  1 omslag.
49
Verslag en aantekeningen van en voor de zomercursus van   1981.  1 omslag.

Verkiezingen

50
Oproepen en pamfletten om CPN te stemmen op   29 mei. 1972 of 1973 .  1 omslag.
51
Oproepen, affiches, pamfletten en correspondentie inzake de verkiezingen van   1975.  1 omslag.
52
Uitnodigingen, bijeenkomsten en notities inzake de Europese Verkiezingen van   1979.  1 omslag.
53
Notities, brochures en aantekeningen aangaande de landelijke verkiezingen van   1981 en de Statenverkiezingen van   1982.  1 map.
54
Programma, pamfletten, notities en spreekbeurten van Thewis Wits inzake de gemeenteraadsverkiezingen van   1982.  1 map.
55
Stukken betreffende de CPN-conferentie, districtsvergaderingen en correspondentie inzake de Europese Verkiezingen.   1981-1983.  1 omslag.
56
Correspondentie inzake bijeenkomsten van het Partijbestuur en inzake de kandidaatlijsten voor de verkiezingen.   1984.  1 omslag.

Bedrijfsinitiatieven

57
Oproepen aan diverse bedrijven en buurten in Groningen.   1972.  1 omslag.
58
Oproepen en pamfletten voor arbeiders in diverse bedrijven.   1971-1973.  1 map.
59
Oproepen aan de bevolking van Groningen en uitnodigingen voor openbare vergaderingen.   1971-1973.  1 map.
60
Oproepen en pamfletten van de Gezamenlijke Actiecomité's, o.a. in de strokarton.   1972-1974.  1 omslag.
61
Oproepen aan arbeiders in diverse bedrijven in Groningen.   1973-1975.  1 omslag.
62-63
Oproepen aan diverse bedrijven en buurten in Groningen.   1973-1974.  2 omslagen.
62
1973.
63
1974.
64
Oproepen aan bedrijven, acties tegen werkloosheid in Groningen.   1974.  1 omslag.
65
Oproepen en pamfletten voor behoud van de EF-ES (confectie-industrie) in Groningen.   1975.  1 map.
66
Pamfletten, oproepen voor bijeenkomsten en acties in de Groningse industrie.   1975.  1 omslag.
67
Oproepen en achtergrondinformatie voor acties in de chemische industrie en in de metaal in Groningen.   1975.  1 omslag.
68-70
Oproepen en pamfletten voor diverse bedrijven en buurten in Groningen.   1975, 1979.  3 omslagen.
68
1975.
69
1975.
70
1979.
71
Pamfletten voor arbeiders van diverse Groningse bedrijven en verkiezingsoproepen.   1979.  1 omslag.

Volkscongressen en sociale kwesties

72
Oproepen voor, en stukken ter voorbereiding van het Volkscongres van   1975.  1 omslag.
73
Correspondentie, documentatie, financiën, uitnodigingen en redevoeringen van Thewis Wits voor het volkscongres van   1975.  1 map.
74
Verslag van het volkscongres van   1977 en van   1980.  1 omslag.
75
Stukken betreffende het volkscongres van   1981.  1 omslag.
76
Correspondentie en stukken betreffende beroepsverboden; verslag van het bezoek van het gemeentebestuur van Groningen aan Niedersaksen.   1982.  1 omslag.
77
Stukken betreffende diverse sociale kwesties in Groningen. Met aantekeningen van Thewis Wits .   1976-1978.  1 map.
78
Discussiestukken Groot Sociaal Forum , pamfletten, oproepen en periodieken.   1981.  1 map.
79
Oproepen en pamfletten inzake huuracties in Groningen.   1971-1973.  1 omslag.
80
Correspondentie en pamfletten inzake woon- en huurderszaken.   1974.  1 omslag.
81
Pamfletten en oproepen voor diverse sociale acties, met name huuracties en werklozenorganisatie.   1975.  1 omslag.

Kalkar en anti-militarisme

82
Notulen en notities van en voor het Anti-Kalkar-komitee.   1974.  1 omslag.
83
Periodieken en kranten van het Anti-Kalkar-komitee.   1975.  1 omslag.
84
Uitnodigingen, oproepen, pamfletten en aantekeningen van Thewis Wits voor het anti-Kalkar-komitee.   1974-1975.  1 map.
85
Namenlijsten en begrotingen van het anti-Kalkar-komitee.   1974-1975.  1 omslag.
86
Informatiemappen van het anti-Kalkar-komitee. c.    1973-1974.  1 omslag.
87
Notulen en verslagen van de bijeenkomsten van het anti-Kalkar-komitee.   1974-1975.  1 omslag.
88
Ingekomen stukken voor het anti-Kalkar-komitee.   1974-1975.  1 omslag.
89
Steunlijsten van en voor het anti-Kalkar-komitee.   1974.  1 map.
90
Oproepen, pamfletten en verklaringen inzake de milieubelasting, anti-militaristische acties en het anti-Kalkar-komitee.   1974 en z.j.  1 omslag.
91
Correspondentie, pamfletten en oproepen voor studentenacties, het anti-Kalkar-komitee, het milieu en het actiekomitee Lauwersmeer.   1975.  1 omslag.
92
Pamfletten, oproepen en correspondentie inzake sociale en anti-militaristische acties.   1975.  1 omslag.
93
Stukken van de werkgroep Lauwersmeer en oproepen voor anti-militaristische acties. Met aantekeningen van Thewis Wits .   1975.  1 omslag.
94
Pamfletten, verslagen en adressen van de Groninger werkgroep Stop de N-bom. Met aantekeningen van Thewis Wits .   1977-1979.  1 map.
95
Uitnodigingen, verslagen en toespraken voor de provinciale werkgroep Stop de N-bom.   1978-1980.  1 omslag.

Jongeren en diverse werkgroepen

96
Pamfletten, stencils en oproepen van het ANJV-Groningen .   1971-1973.  1 omslag.
97
Pamfletten, oproepen en aantekeningen van ANJV- en studentenbijeenkomsten.   1974.  1 omslag.
98
Oproepen en informatiestukken voor jongeren, het ANJV en studenten.   1975.  1 omslag.
99
Gegevens verzameld door Thewis Wits over een onderzoek voor het IPSO naar de CPN (intern) en naar de invloed van de CPN buiten de partij.   1976-1977.  1 map.
100
Correspondentie en aantekeningen voor een studiedag over stadspolitiek voor de IPSO .   1978.  1 omslag.
101
Uitnodigingen, discussiestukken en aantekeningen voor de De Waarheid -conferentie van   14 en 15 november 1981.  1 omslag.
102
Uitnodigingen en vergaderstukken voor de CPN-Vrouwenconferentie en voor de CPN-mannengroep.   1981-1982.  1 omslag.
103
Uitnodigingen en verslagen van bijeenkomsten voor de post 'coördinatie vrouwenzaken' van wethouder Thewis Wits .   1978-1979.  1 omslag.
104
Verslagen van de CPN-homogroep-Groningen , correspondentie en aantekeningen van Thewis Wits .   1978-1981.  1 omslag.
105
Correspondentie en vergaderstukken voor de vrouwenconferentie van het district Groningen.   1981.  1 omslag.
106
Discussie- en achtergrondmateriaal van Thewis Wits voor het flikkeroverleg van de CPN-Groningen .   1982.  1 omslag.
107
Uitnodigingen en discussiestukken van de partijgroep Kunst en Kultuur van het district Groningen.   1983.  1 omslag.
108
Notities en verslagen van de partijgroep Kunst en Kultuur van het district Groningen.   1984.  1 omslag.
109
Oproepen en pamfletten voor solidariteitsacties met Chili, Portugal, Spanje en Vietnam.   1975.  1 omslag.
110
Uitnodigingen en notities van de werkgroep Internationale Solidariteit van het district Groningen.   1983.  1 omslag.

Diversen

111
Stukken betreffende 'De kwestie Harmsen', c.q. 'linkse wetenschap'.   1975.  1 map.
112
Stukken betreffende het bijwonen van een conferentie van de communistische partij van Japan door Thewis Wits .   1982.  1 map.
113
Brievenactie van boeren aan de Tweede Kamer.   Juni-juli 1975.  1 omslag.
114
Stukken betreffende de werkgroep Behoud Noordelijk Filharmonisch Orkest.   1982.  1 omslag.
115
Correspondentie, pamfletten en documentatie over het recreatiecentrum Grunostrand.   1982.  1 omslag.
116
Diverse privé-briefjes en een kladblok met aantekeningen (onder meer over de districtsconferentie).   1974-1975.  1 omslag.
117
Kladblok, privé-gegevens, aantekeningen en correspondentie van Thewis Wits .   c. 1975.  1 omslag.
118
Privé-correspondentie Thewis Wits . Betalingen en ontvangsten van en aan de CPN, afwikkeling scheiding, loongegevens, belasting en verzekeringsgegevens.   1979-1984.  1 map.
N.B. Gesloten.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN COEN OOSTERVELD

119
Uitnodigingen voor leden- en afdelingsvergaderingen van de CPN-afdeling Oude Pekela.   1970-1983.  1 omslag.
120
Correspondentie, uitnodigingen voor partijbijeenkomsten en notities voor het district Groningen.   1976-1985.  1 omslag.
121
Uitnodigingen en documentatie met aantekeningen voor districtsconferenties.   1982-1985.  1 map.
122
Verkiezingsoproepen, -pamfletten en -brochures van het district Groningen en van de afdelingen Oude Pekela, Winschoten, Finsterwolde en Stadskanaal.   1982-1990.  1 map.
123
Documentatie voor partijscholingen in het district Groningen.   1976-1977.  1 map.
124
Correspondentie, pamfletten, oproepen, en intekenlijsten voor diverse Volkscongressen.   1971-1981.  1 pak.
125
Stukken betreffende de acties in de strokarton-industrie.   1973-1981.  1 map.
126
Pamfletten, oproepen en uitnodigingen voor openbare bijeenkomsten. Met notities van Coen Oosterveld .   1978-1988.  1 map.
127
Stukken betreffende de staking bij Pelger in Emmen.   1972.  1 pak.
128
'De staking bij Pelger '. Doctoraalscriptie van Coen Oosterveld .   1977.  1 map.
129
Referaten en onderzoeken van Coen Oosterveld inzake het bedrijvenwerk.   1973 (-c. 1976) .  1 omslag.
130
Stukken betreffende sociale acties in Groningen, o.a. huuracties, over de collectieve voorzieningen en acties in bedrijven.   1975-1984.  1 omslag.
131
Correspondentie, pamfletten, oproepen en periodieken van woonlastencomitees in Groningen, met name over acties tegen de aardgasprijsverhoging.   1980-1986.  1 pak.
132
Stukken betreffende het Woonlastenoverleg Oost-Groningen, met o.a. correspondentie over de aardgasprijsverhoging.   1981-1984.  1 pak.
133
Correspondentie inzake het Woonlastenoverleg Oost-Groningen en de Aktievereniging Uitkeringsgerechtigden.   1982-1986.  1 map.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN FRÉ ZUIDEMA

134-136
Uitnodigingen en verslagen van bijeenkomsten van het district Groningen.   1984-1990.  2 mappen en 1 omslag.
134
Voorbereiding 29e partijcongres en contacten met de DKP. 1984-oktober 1986 .
135
8 december 1986-november 1989 .
136
1989-10 maart 1990 . (omslag).
137
Correspondentie en verslagen van bijeenkomsten voor de verkiezingen van de gemeente Scheemda; Pamfletten, financiële stukken en notities van F. Zuidema .   1986.  1 omslag.
138
Correspondentie en verslagen van de afdeling Scheemda en van de gemeenteraadsfractie, met name van F. Zuidema .   1986-1992.  1 map.
139
Correspondentie, verslagen en pamfletten over huur-en woonaangelegenheden en van de Huurdersvereniging Oude Pekela.   1975-1977.  1 pak.
140
Correspondentie, verslagen, adressen en pamfletten van de Initiatiefgroep 'Bestek '81 moet van de baan!' en 'Stop het Eigen Risico'.   1977-1980.  1 map.
141
Congresmap van F. Zuidema voor het buitengewone partijcongres van   1984. Met verslagen van de voorbereidende bijeenkomsten van de Groningse delegatie.   Voorjaar 1984.  1 map.
142
Congresmap van F. Zuidema voor het 30e Partijcongres. Congresstukken en verslagen. Met stukken van de voorbereidende districtsconferentie.   Najaar 1986.  1 omslag.
143
Correspondentie en artikelen van F. Zuidema voor en over de redactie van de Aktiekrant .   1986-1989.  1 omslag.

Beroepsverboden

144-150
Stukken betreffende het Provinciaal Gronings Komitee tegen Beroepsverboden (PGKB).   1984-1988.  7 omslagen.
144
1984.
145
1985.
146
1986.
147
1986.
148
1987.
149
1987.
150
1988.
151
Correspondentie inzake de beroepsverboden, met o.a. protesten van diverse Nederlandse organisaties.   1984.  1 omslag.
152
Brief van de gemeente Nieuweschans en een lijst van beroepsverboden.   1984.  1 omslag.
153-154
Correspondentie en documentatie inzake de beroepsverboden.   1989-1990.  2 omslagen.
155-162
Correspondentie en documentatie inzake diverse beroepsverboden.   1982-1989.  6 omslagen en 2 mappen.
155
Alies Klüver en Horst Burgemeister . 1982-1988. (map)
156
U. Paulus , A. Pfitzner , D. Lembeck en U. Sembritzki . 1984-1985. (map)
157
H.U. Lammers . 1984-1988.
158
Th. Schultze-Kranert . 1985.
159
H. Panneman . 1985.
160
S. Wickmann . 1985.
161
D. Vogt . 1986-1988.
162
H. Bastian . 1987-1989.
163
Documentatie van de DKP over beroepsverboden.   1985-1986.  1 omslag.
164
'Bericht des ILO-Untersuchungsausschuss. Arbeitsausschuss der Initiative Weg mit den Berufsverboten.'   1987.  1 map.
165
Duitse correspondentie en verklaringen van diverse organisaties over beroepsverboden.   1986.  1 omslag.
166
Diverse periodieken van de DKP tegen beroepsverboden, waaronder Blattje en Pulverturm .   1984-1987.  1 omslag.
167
Periodieken van de Informationsdienst Niedersächsischen Initiativen gegen Berufsverboten.   1983-1988.  1 omslag.
168
Rundbrief en andere uitgaves van 'Initiative Weg mit den Berufsverboten' .   1985-1989.  1 pak.
169
Auslandsbrief van de Niedersächsische Landesinitiative gegen die Berufsverboten.   1990.  1 omslag.
170
Pamfletten en brochures van Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) tegen beroepsverboden.   c. 1981-c. 1984 .  1 omslag.
171
Pamfletten en brochures van Oldenburg tegen beroepsverboden. c.   c. 1986.  1 omslag.
172
Diverse brochures over beroepsverboden.   1982-1984.  1 omslag.
173
Adressen van het Komité tegen Beroepsverboden.   1984 en z.j.  1 omslag.
174
Diverse uitgaves tegen beroepsverboden. Met verklaringen, diploma en de tekst van een redevoering.   1982 en z.j.  1 omslag.
175
Foto's van de aktie 'Nederland tegen beroepsverboden'. Fotokopieën.  1 omslag.
N.B. De foto's zijn overgebracht naar de Afdeling Beeld en Geluid.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN RICHTE LAMERIS

176
Aantekeningen van Richte Lameris van bestuurs- en ledenvergaderingen van het district Groningen.   1978-1990.  1 doos.
177
Discussiestukken en verslagen van ledenvergaderingen van de afdeling Oosterpoort, met name over de verkiezingen, het partijprogram en de partijvernieuwing. Pamfletten en aantekeningen van Richte Lameris .   1981-1982.  1 pak.
178-179
Conferentiemap voor de districtsconferentie. Met aantekeningen van Richte Lameris .   1982-1983.  2 omslagen.
178
1982.
179
1983.
180
Congresmap voor het 28e Congres van de CPN. Verslagen en discussiestukken van de afdeling Oosterpoort. Met aantekeningen.   1982.  1 map.
181
Congresmap voor het 29e partijcongres. Aantekeningen.   1985.  1 omslag.
182
Oproepen en brochures inzake werkloosheid en bezuinigingen.   1974, 1977-1979, 1982.  1 omslag.
183
Stukken betreffende de financiële campagne.   1980-1981.  1 omslag.
184
Correspondentie en discussiestukken van het Waarheid-collectief Groningen; Aantekeningen over abonnees en financiën van de afdeling Oosterpoort.   1981-1984.  1 omslag.
185
Divers scholingsmateriaal. Met syllabi en aantekeningen.   1975, 1977 en z.j.  1 map.
186
Stukken betreffende de buurtacties in de Concordiabuurt en in Tuinwijk.   1975-1977.  1 map.
187
Stukken betreffende het vierde Volkscongres.   1980.  1 omslag.
188
Stukken betreffende een bestuursconflict bij de Stichting Samenwerkingsopbouw Emmen .   1977.  1 omslag.
189
Pamfletten en discussiestukken inzake solidariteit met de Derde Wereldlanden.   1971, 1974, 1977 en z.j.  1 omslag.
190
Oproepen en adressen van de werkgroep Stop de N-bom!   1978.  1 omslag.
191
Pamfletten en documentatie over anti-militaristische acties.   1980-1981.  1 omslag.
192
Agenda's, aantekeningen en Infokranten inzake de bijeenkomsten tegen munitietransporten.   1982.  1 omslag.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN H. GROEN

193
Correspondentie van de CPN-afdeling Delfzijl .   1980-1981.  1 omslag.
194
Verslagen, aantekeningen en documentatie over de discussie rond de komst van vloeibaar aardgas naar de Eemshaven.   1980.  1 omslag.
195
Correspondentie, uitnodigingen en verslagen van afdelingsvergaderingen ter voorbereiding van de sociaal-economische conferentie van de CPN van   13 april 1983.  1 omslag.
196
Conferentiemap, agenda en moties voor de conferentie over crisisbestrijding en maatschappelijke vernieuwing.   1983.  1 omslag.
197
Uitnodigingen en verslagen van afdelingsvergaderingen ter voorbereiding van de districtsconferentie.   1984.  1 omslag.
198
Discussiestukken, amendementen en aantekeningen van H. Groen voor het 29e congres van de CPN van   1-3 maart 1985.  1 omslag.
199
Vragenlijsten voor CPN-leden van de afdeling Beyum. Met een verslag van een bijeenkomst van het vredesplatform Beyum.   1984.  1 omslag.
200
Scholingsmateriaal over de relatie CPN en de vakbonden.   1979, 1982-1983 en z.j.  1 omslag.
201
Scholingsmateriaal. Met pamfletten van het Komité tegen Werkloosheid.   1974-1975.  1 omslag.
202
Oproepen, verklaringen en discussiestukken inzake de 'Dialoog van Driebergen'.   1982.  1 omslag.
203
Oproepen en pamfletten voor acties in diverse bedrijven en voor werklozenacties.   1982.  1 omslag.
204
Oproepen en pamfletten voor acties in diverse bedrijven in Groningen.   1983.  1 omslag.
205
Stukken betreffende gehouden volkscongressen.   1974-1980.  1 omslag.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN H. KOOTSTRA

206
Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen in Winschoten.   1985-1986.  1 omslag.
207
Correspondentie afdeling Winschoten.   1988.  1 omslag.
208
Uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen van de Dagelijkse Leiding, het districtsbestuur en de ledenvergaderingen van de afdeling Winschoten. Met bijlagen.   1989.  1 omslag.
209
Correspondentie afdeling Winschoten.   1990.  1 omslag.
210
Uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen van de Dagelijkse Leiding van het district Groningen en stukken betreffende de samenwerking met Groen Links.   1990.  1 map.
211
Stukken betreffende de districtsconferentie. Met aantekeningen van H. Kootstra .   1990.  1 omslag.
212
Uitnodiging en discussiemap van H. Kootstra voor het buitengewoon congres van de CPN.   Juni 1990.  1 omslag.
213
Correspondentie afdeling Winschoten.   1991.  1 omslag.
214-215
Stukken betreffende de CPN-gemeenteraadsfractie Winschoten.   1988-1989.  2 omslagen.
214
1988.
215
1989.
216
Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen van de Provinciale Staten.   1990.  1 omslag.
217
Congresmap voor het volkscongres.   1980.  1 omslag.
218
Scholingsmap van het district Groningen.   1984.  1 omslag.
219
Brief van de afdeling Winschoten aan de PvdA .   1982.  1 omslag.
220
Financiële stukken van de afdeling Winschoten.   1979-1990.  1 map.
221
Ledenlijsten van de CPN-afdelingen Winschoten, Delfzijl, Appingedam, Uithuizen, Muntendam, Scheemda, Veendam, Hoogezand-Sappemeer. Met opzeggingen van leden en Waarheid -abonnees.   1986-1991.  1 omslag.

PERIODIEKEN EN DIVERSEN

222
Stormpas . Uitgave van het district Groningen.   1970-1976.  1 omslag.
223
Eenheid! Bedrijfskrant van de CPN-Groningen.   1975-1976.  1 omslag.
224
Districtsnieuws .   1978-1984.  1 map.
225
CPN -Aktiekrant.   1984-1989.  1 pak.
226
De Banier . Uitgave ANJV-Groningen.   1973-1975 en z.j.  1 omslag.
227
Diverse periodieken uit verschillende afdelingen van de CPN in Groningen.   1973-1974, 1976-1979 en z.j.  1 omslag.
228
Diverse bedrijfskranten uit de regio Groningen.   1973, 1977, 1979 en z.j.  1 omslag.
229
Diverse brochures van het district Groningen, onder andere over werkende jongeren, werkloosheid, woonlasten, de sociale dienst, aardgas en diverse buurten.   1972, 1981-1983, 1987, 1990 en z.j.  1 map.
230
Verkiezingsbrochures van de CPN-Groningen.   1978, 1986 en z.j.  1 omslag.
231
Diverse stukken, waaronder een schrift met aantekeningen, pamfletten en kaarten.   1973-1975, 1978, 1987, 1990 en z.j.  1 omslag.

Aanvulling

232-235.
Vergaderstukken, correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de afdeling Groningen van de CPN, alsmede de afdeling Groningen van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV).   1967-1971.  4 mappen.
NB. Deze mappen bevatten ook stukken betreffende de afdelingen Den Haag en Utrecht van de CPN.
236
Scholingsmateriaal van de CPN.   1965-1973 en z.j.  1 map.
237
Stukken betreffende het Politiek Jongeren Contact Groningen.   1968-1969.  1 map.