IISH

Archief H.H. Drenth

Periode  (1899-) 1940-1999
Omvang   2.88 m.
Raadpleging Vrij

Biografie

Herman Hugo Drenth geboren in Duitsland in 1916, overleden in Den Haag 2000; vader van Herman Drenth werkte als gastarbeider in Duitsland; in 1920 kwam het gezin terug naar Nederland; volgde een kappersopleiding, in 1932 lid van de Onafhankelijk Socialistische Partij; trouwde in 1936 en vertrok met zijn vrouw naar Den Haag waar hij aanvankelijk als kapper werkte; tijdens zijn onderduikperiode betrokken bij de oprichting van het trotskistische Comité van Revolutionaire Marxisten; na de oorlog werkzaam bij de Scheepvaartinspectie; koos voor de communistische Eenheids Vakcentrale maar werd in 1948 als trotskist uit EVC verwijderd; trad toe tot het Onafhankelijke Verbond van Bedrijfsorganisaties en nam zitting in het hoofdbestuur; in 1952 lid van de PvdA en het NVV; voor de PvdA bestuurder van afdeling 10 (tot 1962), van afdeling 19 (1962-1970) en voorzitter van afdeling 18 in Den Haag (1970-1973); tevens actief voor het Sociaal Democratisch Centrum; schreef voor het blad Socialistisch Perspectief over vakbondspolitiek en gezondheidszorg; van 1973-1979 Tweede Kamerlid voor de PvdA met de gezondheidszorg als specialisatie; verdiepte zich in het stakingsrecht, een recht dat voor de oorlog geaccepteerd werd maar nooit in een wet was vastgelegden; bestuurslid van AZIVO.

Inhoud

Persoonlijke documenten 1933-1979; correspondentie met bijlagen 1946-1999; stukken betreffende RSP 1939, M.L.L.-Front 1940-1942, CRM 1944-1945, RCP, 1945-1953, de 4e Internationale 1946-1954, EVC 1946-1949, BNOP 1948-1949, OVB 1948-1952, CPN 1924, 1945-1947, SDAP en PvdA 1940-1981, SDC 1955-1962, Nieuw Links in de PvdA 1969-1970, Politeia 1958-1960; Algemene Nederlandsche Bond van Zeevarenden 1949-1952, diverse vakbonden 1933-1971, het stakingsrecht 1955-1978, Europees Sociaal Handvest 1977-1978; staking in Amsterdam 1955, annexatie 1945, Indonesië 1945-1949; gezondheidszorg 1979-1986, defensie 1975-1978, overige stukken 1901-1947; interviews met H. Drenth 1973-1980, overige documentatie 1920-1989.

Bevat ook enkele archiefstukken van Andries Dolleman z.j.

Ordening

Het bevatte een aantal boeken en tijdschriften die zijn overgedragen aan de bibliotheek; negen foto's van Drenth zijn overgedragen aan de afdeling Beeld & Geluid; in het archief werden ook stukken aangetroffen waarvan de herkomst onbekend is en waarvan het onduidelijk is hoe ze in dit archief terecht zijn gekomen.

Bewerking

Lijst deel I (inv.nrs. 1-70) gemaakt door Marja Musson in 2002

Lijst aanvulling (inv.nrs. 71-88) gemaakt door Mehmet Bilgen in 2004

VOORLOPIGE LIJST


ALGEMEEN

1-2
Correspondentie. Met bijlagen.   1927, 1946-1993.  2 dozen.

PARTICULIER

3
Lidmaatschapskaarten, aanstellings- en bevorderingsbrieven en overige persoonlijke documenten.   1933-1979.  1 map.

OPENBAAR LEVEN


Politieke activiteiten

4
Stukken betreffende de SDAP .   1917-1940 en z.j.  1 map.
5
Stukken betreffende de Communistische Partij Nederland (CPN) .   1924, 1945-1947 en z.j.  1 map.
6
Stukken betreffende de Revolutionnair Socialistische Partij (RSP) .   1934 en z.j.  1 map.
7
Stukken betreffend de Revolutionnair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) .   1936, 1938-1939.  1 map.
8
Stukken betreffende het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (M.L.L.- front) .   1940-1942.  1 map.
9-10
Stukken betreffende het Comité van Revolutionaire Marxisten (CRM) .   1944-1945.  2 mappen.
N.B. Bevat met name stukken van de oprichting van de Revolutionnair Communistische Partij (RCP) .
11-12
Stukken betreffende de Revolutionnair Communistische Partij (RCP) .   1945-1953.  2 dozen.
N.B. Doos 12 bevat stukken betreffende de vakbondsdiscussie in de RCP.
13-14
Stukken betreffende de 4e Internationale .   1946-1954.  2 dozen.
15-17
Stukken betreffende de PvdA .   1947-1981.  2 pakken en 1 map.
15
1947-1981.
16-17
Stukken betreffende PvdA-congressen. 1967 en 1969.
18
Stukken betreffende de PvdA, Gewest Den Haag .   1952-1979.  1 pak.
19
Stukken betreffende de Onafhankelijk Socialistische Lijst.   1949 en z.j.  1 map.
20-23
Stukken betreffende het Sociaal-Demokratisch Centrum (SDC) .   1955-1962 en z.j.  4 mappen.
20
1955.
21
1956-1959.
22
1960-1962.
23
Z.j.
24
Stukken betreffende Politeia .   1958-1960.  1 map.
25
Stukken betreffende het 1e congres van de Socialistische Werkers Partij (SWP) te Amsterdam.   23-24 januari 1960.  1 map.
26
Stukken betreffende Nieuw Links in de PvdA .   1969-1970.  1 pak.

Tweede Kamer

27-28
Stukken betreffende het stakingsrecht.   1955-1980.  2 pakken.
29
Stukken betreffende het stakingsrecht voor ambtenaren.   1966-1983.  1 pak.
30
Stukken betreffende defensiezaken.   1973-1978.  1 map.
31
Stukken betreffende de gezondheidszorg.   1974-1979.  1 map.
32
Stukken betreffende de samenwerking van de Partij van de Arbeid (PvdA) met de Communistische Partij Nederland (CPN) .   1975.  1 map.
33
Stukken betreffende de nota 'Ontwapening en veiligheid'.   1975-1977.  1 map.
34
Stukken betreffende de aanschaf van de F-16.   1976.  1 map.
35
Overige stukken.   1933-1967.  1 pak.

Vakbondsactiviteiten

36-37
Stukken betreffende de Eenheids Vakcentrale (EVC) .   1945-1949.  1 map en 1 doos.
38-39
Stukken betreffende de Bond van Nederlands Overheidspersoneel (BNOP ), afdeling Den Haag.   1948-1950 en z.j.  2 mappen.
38
Stukken betreffende het congres van de BNOP in gebouw Krasnapolsky te Amsterdam . 21-23 oktober 1948.
39
Overige stukken. 1948-1950 en z.j.
40-43
Stukken betreffende het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) .     1948-1952 en z.j.  . 4 mappen.
40
1948-1949.
41
1951.
42
1952.
43
Z.j.
44-45
Stukken betreffende de Algemene Nederlandsche Bond van Zeevarenden (ANBZ).   1949-1952.  2 mappen.
46
Stukken betreffende het kort geding van Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en anderen tegen de Industriebond NVV.   1972.  1 map.
47
Overige stukken betreffende vakbonden.   1933-1971.  1 map.

Stakingsrecht

48
Stukken betreffende de ambtenarenstaking in Amsterdam.   1955.  1 map.
49-50
Stukken betreffende het stakingsrecht.   1959-1977.  2 pakken.
51
Stukken betreffende het stakingsrecht en het Europees Sociaal Handvest.   1977-1978.  1 pak.

Overige activiteiten

52
Stukken betreffende de annexatie van Duits grondgebied.   1945.  1 map.
53
Stukken betreffende Nederlandsch-Indië .   1945-1949.  1 map.
54
Stukken betreffende de Commissie van Onderzoek inzake de arrestatie van Sneevliet.   1950-1951.  1 map.
55
Stukken betreffende de Suez -crisis.   1955- 1956.  1 map.
56
Stukken betreffende de gezondheidszorg.   1982-1989.  1 map.

Manuscripten

57
Manuscripten van vertalingen.   1946 en z.j.  1 map.
N.B. Eén manuscript is ondertekend door E. Germain.

DOCUMENTATIE

58
Schrift met gedichten en knipsels van gedichten. Handgeschreven.   Z.j.  1 katern.
59
Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P. 2e dr. Met krantenknipsels van reacties op dit rapport, voorzien van aantekeningen en 3 andere boeken over hetzelfde onderwerp.   1920.  1 band.
60
De soldaten, een visioen. Typoscript naar een dichtbundel van A. van Collem , gemaakt en ontworpen door Andries Dolleman .   1942.  1 stuk.
61
Documentatie betreffende de Socialistische Jeugdbeweging Groningen en de Socialistische Jeugdorganisatie (Brunssum).   1945 en z.j.  1 map.
62
Documentatie betreffende de Oude S.D.A.P.   1947-1949.  1 map.
63
Stukken betreffende het stakingsrecht.   1958-1980.  1 doos.
64
Krantenknipsels en tijdschriftartikelen van interviews met Drenth.   1973-1980.  1 pak.
65
Overige documentatie.   1932-1981.  1 pak.

ANNEX

66
Verslag van het 5e jaarcongres der S.D.P . voor de afdeling Den Haag gehouden in de Graanbeurs te Leiden.   6-7 juni 1914.  1 stuk.
67
Stukken van W. v. Gelderen.   Z.j.  1 map.
N.B. W. van Gelderen is het pseudoniem van A. Dolleman .
68
Verslag van het onderhoud tussen M.M. Rost van Tonningen en de gewezen voorzitter van de SDAP .   23 juli 1940.  1 stuk.
69
Stukken betreffende de Duitse belangen in de Bank voor Handel en Scheepvaart te Rotterdam.   1944-1948.  1 map.
N.B. De bank was eigendom van het Thyssen concern.
70
Correspondentie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie met A. Dolleman inzake illegale bladen.   1950.  1 map.

Aanvulling 2003


Deze aanvulling is in 2003 ontvangen. Enkele foto's zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid; een aantal gedrukten naar de bibliotheek van het IISG. Na de ordening bedraagt de aanvulling 0.38 meter.
71-74
Correspondentie. Met bijlagen.   1960-1999.  4 mappen.
75-79
Stukken betreffende werklozen en criminaliteit.   1978- 1984.  5 mappen.
80-81
Stukken betreffende de Vereniging voor Mondelinge Historische Documentatie (VMHD) .   1978-1990.  2 mappen.
82-83
Stukken betreffende de redactie van Fibula en de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) .   1988-1990.  2 mappen.
84
Overige stukken.   Z.j.  1 map.
85-88
Documentatie.   1899-1989.  4 mappen.