IISH

Archief Frank van der Goes

Periode  (1854-) 1887-1939 (-1983)
Omvang   15.25 m.
Raadpleging Vrij
Beperkingen aan gebruik   Alleen microfilms mogen geraadpleegd worden

Biografie

Goes, Franc van der (1859-1939). Assuradeur, literator, toneelcriticus en journalist; in 1899 privaatdocent staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam; lid van de SDB 1891-1892, een van de oprichters van de SDAP; redacteur van De Nieuwe Tijd 1893, de (2de) Nieuwe Tijd 1896-1916 en van De Socialistische Gids 1916-1929; redigeerde met F.M. Wibaut Het Weekblad 1910-1919; redacteur buitenland van Het Volk 1912-1927; mede-oprichter en lid partijbestuur OSP en redacteur van De Fakkel 1932-1935; mede-oprichter van de Bond van Revolutionaire Socialisten; spreker en redacteur van De Socialist 1935-1939.

Inhoud

Omvangrijke rubriek Letterkunde en Toneel, waarin correspondentie en documentatie, evenals documenten van verenigingen die Van der Goes heeft helpen oprichten; correspondentie, waaronder ook twee kopieboeken 1887-1889 en 1891-1896, en documentatie over politieke gebeurtenissen en sociale toestanden; over controverses binnen de SDB 1891-1893 en de SDAP 1908-1909; de vrijdenkersbeweging, socialistische congressen, verkiezingen en de spoorwegstakingen van 1903 veel correspondentie; manuscripten; uitgebreide knipselcollectie.

Het archief is in 1939 door het IISG verworven met financiële steun van de Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Deposito-Bank (de Centrale). Het is afkomstig van Franc van der Goes. De aankoop van het archief is vermeld in het Jaarverslag van het IISG uit 1939 (p.62-66). Het is aangekocht voor de som van Fl. 1.250. Het archief was al in 1938 nog voor de formele koop overgedragen aan het IISG (zie jv 1938, p.46).

Ordening

Bij de ordening van het archief is zoveel mogelijk de indeling aangehouden die door van der Goes zelf was aangebracht in zijn archief. Op de correspondentie werd een apart register vervaardigd, waarbij de nummers verwijzen naar de betreffende mappen.

In de inventaris van de aanvulling (omvang 0.75 m.) zijn enkele kleine aanvullingen op het archief van Frank van der Goes opgenomen en diverse 'restanten', die destijds bij de eerdere ordening van dit archief waren overgebleven. De aanvullingen betreffen naast de twee 'copijboeken' vooral de stukken die betrekking hebben op de familie van Frank van der Goes en diens tachtigste verjaardag en overlijden kort daarna. Genoemde 'restanten' hebben vooral betrekking op de documentatie bij het archief.

Bewerking

Inventaris gemaakt door B. Sijes in 1968; inventaris van de aanvulling door Bouwe Hijma in 1999, idem 2012-2013.

Andere fysieke vorm

120 veiligheidsmicrofilms (2001).