IISH

Archief Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk (Utrecht)

Periode  1974-1985
Omvang   21 m.
Raadpleging Beperkt

Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk en Landelijke Vereniging van Vrijwilligerscentrales. Het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk (opgericht in 1976 onder de naam Landelijke Stichting Werkwinkel) en de Landelijke Vereniging van Vrijwilligerscentrales (opgericht in 1974) fuseerden in 1991 tot het Nederlands Centrum Vrijwilligerswerk.

Inhoud

Notulen en andere bestuurs- en vergaderstukken; correspondentie, o.a. met vrijwilligersorganisaties, financiële stukken en stukken betreffende projecten en verschillende onderwerpen.