IISH

Archief Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie

Periode  (1923, 1936, 1958-) 1972-2000
Omvang   19.5 m
Raadpleging Vrij
Beperkingen aan gebruik   Belangen van nog levende personen mogen niet worden geschaad; toestemming vereist voor publicatie en/of openbaarmaking van gegevens

Geschiedenis

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) werd opgericht in 1973 en stelde zich ten doel de sociale aanvaarding en daaruit voortvloeiende legalisering van vrijwillige euthanasie.

De Stichting Vrijwillige Euthanasie (SVE) werd opgericht in 1973 met dezelfde doelstellingen als de NVVE, zag haar taak als gesprekscentrum voltooid in 1985 en hief zichzelf op.

Inhoud

NVVE; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, algemene correspondentie 1974-1997; stukken betreffende organisatie 1973-2000, algemene voorlichting via publicaties, sprekers op bijeenkomsten, filmproducties, media en richting buitenland 1972-1999, ondersteuning bij vragen om informatie en hulp in individuele gevallen 1974-1998, opiniepeiling, verwante organisaties, zorgsector, politiek en wetgeving 1976-1998.

SVE; notulen van vergaderingen en andere stukken van het bestuur; stukken van het secretariaat; correspondentie betreffende de NVVE 1972-1986; documentatie 1923, 1936, 1958-1986.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Wim Leendertse in 2004

Tweede archiefvormer
Stichting Vrijwillige Euthanasie