IISH

Archief Parool, Het (Amsterdam)

Periode  (1940-)1945-1968 (-1998)
Omvang   28 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist van de bewaargever voor zowel het raadplegen van het archief (en de nadere toegang), als voor het maken van kopieën van archiefstukken
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

Het Parool begon als illegale krant in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog; in herfst 1944 werd de Stichting Het Parool opgericht, die na de bevrijding als uitgever van het dagblad Het Parool ging fungeren; voorzitter van de stichting was Frans Goedhart en secretaris Wim van Norden, die tevens als directeur van de krant ging fungeren; in de jaren vijftig werd het bedrijf ingebracht in de NV Het Parool; door de fusie met de Volkskrant ontstond in 1968 de Perscombinatie (PCM); in 2003 werd de naam van de Stichting Het Parool gewijzigd in Stichting Democratie en Media; deze naamsverandering hangt samen met de overgang van dagblad Het Parool, onderdeel van PCM Uitgevers NV, naar zelfstandigheid buiten PCM.

Inhoud

Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de stichting 1944-1968; correspondentie van de stichting 1945-1976; notulen van de vergaderingen en correspondentie van het curatorium 1950-1977; notulen van de vergaderingen en correspondentie van de Bestuursraad, vanaf 1960 de Raad van Commissarissen 1957-1968; agenda's directiesecretariaat 1947-1981; vergaderstukken en correspondentie van de directie 1945-1975; stukken betreffende de relatie tot De Telegraaf 1946-1963; idem het Algemeen Handelsblad, Trouw, Vrij Nederland en andere bladen; stukken betreffende Persraad en perszuivering 1945-1954; stukken betreffende geschiedschrijving van Het Parool door Gerard J.M. van het Reve, Hans Daalder, Madelon de Keizer, Paul Koedijk en Gerard Mulder.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Paul Glasius in 2003

Toegang

Naast deze beknopte inventaris heeft hij een uitvoerige nadere toegang op het archief gemaakt. Deze toegang is beschikbaar op de studiezaal van het IISG, nadat men de voor raadpleging van het archief vereiste toestemming heeft.