IISH

Archief Vereniging van KLM Boordwerktuigkundigen

Periode  1938-2004
Omvang   6.6 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist van de bewaargever
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

De VKB, Vereniging van KLM Boordwerktuigkundigen heeft haar zetel in Badhoevedorp en werd op 14 Juni 1938 in café Neutraal aan de Amstelveenseweg te Amsterdam opgericht; de statuten werden op 14 Augustus 1939 goedgekeurd; doelstelling van de Vereniging was de belangenbehartiging van haar leden; daarvoor onderhandelde de VKB met de KLM over de salarissen, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie; ook onderhield de VKB contacten met buitenlandse zusterorganisaties; gedurende de bezettingsjaren bleef de Vereniging, zolang dat mogelijk was, functioneren; toen in 1944 het gevaar dreigde, dat de Vereniging zou worden ontbonden en opgenomen in het Nederlandse Arbeidsfront is zij onder gedoken, terwijl de boeken en gelden onder de bestuursleden werden verdeeld; na de bevrijding in 1945 bestond de VKB uit 45 boordwerktuigkundigen, waarvan er 17 in het buitenland waren gestationeerd; gedurende de jaren 50 en 60 werd de positie van de VKB steeds sterker; in 1954 kwam de VKB onder druk te staan toen uit bezuinigingsoverwegingen op bepaalde vluchten van de Convair 340 besloten werd zonder boordwerktuigkundige aan boord te gaan vliegen; na een krachtig protest van de VKB kwam toen aan deze korte proefperiode een eind; na stevige onderhandelingen van vier jaar werd de VKB in 1959 eindelijk door de KLM-directie als categorale vakbond erkend; vanaf 1986 werd duidelijk dat door automatisering boordwerktuigkundigen overbodig werden; een aantal van hen kon zich toen omscholen tot verkeersvlieger; op woensdag 3 December 2003 verdween uiteindelijk de laatste boordwerktuigkundige van KLM definitief uit de cockpit; op die dag, na een vlucht met een 'klassieke' jumbo 747/300 tussen New Delhi en Amsterdam, werd de laatste ’boordwerktuigkundige van de KLM in functie’ op het platform opgewacht door 80 collega's in uniform en mede door bluswagens van de brandweer in actie, onthaald.

Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen; correspondentie; stukken betreffende het bestuur, de leden, commissies, pensioenen; detachering, pers en publiciteit; financiële stukken; correspondentie met zusterorganisaties; documentatie; overige stukken 1938-2004.

Ordening

Op 2 September 2004 werd de overeenkomst van inbewaargeving door de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de VKB, respectievelijk Dhr. J.M. Basting en Dhr. J.Th. Fikke ondertekend; na een voorselectie van de 35 aangeleverde verhuisdozen met ordners door Dhr Basting en Dhr. Fikke bleef er ruim 14 meter aan archief in ordners over; daarvan bleef na overpakken, schoning en ordening 6.60 m. over; de codelijst waarmee het archief vanaf de jaren 80 werd ingedeeld, was verre van compleet en daarom zijn de stukken vanaf de jaren 80 aan het oudere gedeelte toegevoegd.

Bewerking

Lijst gemaakt door Ed Kool in 2006

Lijst


ALGEMEEN


Notulen

1-12
Notulen van de bestuursvergaderingen. Met bijlagen.   1938-2004.  12 dozen.
1
1938-1964.
NB. Met stukken van de oprichting 24-5-1938.
2
1965-1971.
3
1972-1976.
4
1977-1979.
5
1980-1983.
6
1984-1986.
7
1987-1988.
8
1989- April 1990.
9
Mei 1990-1991.
10
1992-1994.
11
1995-1998.
12
1999-2004.
NB. Bevat uitgebreide inhoudsopgave c. 1996-2004 (ook digitaal).
13
Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen.   1960-2002.  1 doos.

Correspondentie

14-21
Correspondentie van het secretariaat.   1957-1958, 1963-1969.  8 dozen.
14
1957, 1958, 1963 Januari- April.
15
1963 Mei-1964 Maart.
16
1964 April-1964 December.
17
1965.
18
1966.
19
1967.
20
1968 Januari-October.
21
1968 November-1969 October.
22
Correspondentie van Boordwerktuigkundigen aan de vereniging betreffende misstanden.   1962-1963.  1 map.
23-25
Correspondentie op onderwerp. Alfabetisch geordend.   1983-2001.  3 mappen.
23
A-Z. 1983-1986.
24
A-J. 1987-2001.
25
K-Z. 1987-2001.

Overige stukken

26
Jaarverslagen.   1971-1996.  1 map.

BIJZONDER


Organisatie


Bestuur
27
Stukken betreffende de bestuurssamenstelling.   1938-1998.  1 map.
28
Stukken van het bestuur betreffende juridische bijstand.   1986-2003.  1 map.
29
Correspondentie van het bestuur betreffende interne regelingen.   1987-1997.  1 map.
30
Stukken van het bestuur betreffende contra expertise.   1993.  1 map.

Leden
31
Ledenlijst van de VKB. Met kasboek.   1945-1949.  1 map.
32-36
Correspondentie met leden. Alfabetisch geordend.   1983-1997.  5 mappen.
32
  1983-1984
33
  1985-1986
34
  1987-1990
35
  1991-1992
36
  1993-1997
37
Overige correspondentie.   1983-1985, 1992, 1995-1998.  1 map.
38
Circulaires aan leden.   1983-1998.  1 map.

Commissies
39-43
Stukken betreffende de Toekomstige Bemannings Samenstelling (TBS).   1960-1992.  4 mappen en 1 doos.
39
1960-1962.
40
1962-1966.
41
1979-1987.  1 doos.
42
1983-1989.
43
1985-1992
44
Stukken betreffende de "Commissie Doorvliegen".   1976-1979.  1 map.
45
WRR / Winst Commissie betreffende werk- en rusttijden.   1980-1997.  1 map.
46
Stukken van de Ondernemingsraad betreffende de groepscommissies.   1983-1994.  1 map.
47
CAO-Commissie.   1983-1997.  1 map.
48
Technische Commissie.   1983-1997.  1 map.
49
Commissie Jubileumboek en Feestcommissie.   1983-1997.  1 omslag.
50
Activiteiten Commissie Buitengewone Leden en echtgenoten.   1984-1997.  1 omslag.
51
Commissie Toekomst BKW.   1985-2003.  1 doos.
52
Commissie Toekomst Korps Boordwerktuigkundigen (TKB).   1988-1995.  1 omslag.
53
Commissie Buitenlandse Betrekkingen.   1986, 1991.  1 omslag.
54
Stukken betreffende Werkgroep Alternatieve Opleiding Vlieger.   1989-1991.  1 omslag.
55
Commissie Herplaatsing BWK bij het Korps Cabinepersoneel.   1992.  1 omslag.
56
Commissie Cosmic Radiation.   1993-2001.  1 omslag.
57
Automatiseringscommissie VKB.   1995.  1 omslag.

Financiën
58-64
Accountantsrapporten. Met bijlagen.   1972-1979, 1981-1995.  7 mappen.
58
1972-1973.
59
1974.
60
1975.
61
1976-1979.
62
1981-1986.
63
1987-1991.
64
1992-1995.
65
Correspondentie betreffende rekening courant RV/WKC.   1979-1989.  1 map.
66
Correspondentie betreffende salarissen.   1983-1989.  1 map.
67
Stukken betreffende belastingzaken.   1989-1995  1 map.

Overige stukken
68
Stukken betreffende de positie en erkenning van de VKB.   1957-1959.  1 map.
69
Uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de VKB.   1994, 1995, 2000, 2002.  1 map.

TAAKUITOEFENING


Belangenbehartiging bij de KLM


Correspondentie
70
Correspondentie met KLM-directie.   1957-2001.  1 doos.
71
Correspondentie betreffende de CAO van hoge functionarissen.   1960-1968.  1 map.
72-74
Correspondentie met de KLM betreffende personeelszaken.   1982-1997.  3 mappen.
72
1982-1988.
73
1989-1993.
74
1994-1997.
75
Correspondentie met KLM betreffende de vliegdienst.   1984-1997.  1 map.
76
Correspondentie van de KLM betreffende public relations.   1987-1989.  1 omslag.
77
Correspondentie met de KLM betreffende de KLM-luchtvaartschool.   1994-1995.  1 omslag.
78
Overige correspondentie met de KLM.   1994, 1997.  1 omslag.

Pensioenen
79
Stukken betreffende het pensioenfonds voor het vliegend personeel van de KLM.   1960-1984, 1991.  1 map.
80
Processtukken met correspondentie o.a. betreffende pensionering op 50-jarige leeftijd.   1961-1967.  1 map.
81
Statuten en reglementen van de Stichting Pensioenfonds voor het vliegend personeel der KLM.   1973, 1977, 1978.  1 map.
82-89
Stukken inzake extern overleg betreffende de pensioenen.   1981-2001.  8 mappen.
82
1981-1982
83
1982-1983
84
1984-1985
85
1986-1992.
86
1993.
87
1994.
88
1995-1996.
89
1997-2001.
90-91
Salaris- en Pensioencommissie.   1983-1998.  2 mappen.
90
1983-1991.
91
1992-1998.
92
Overige stukken betreffende pensioenen.   1988-2003.  1 map.

Overige stukken
93
Stukken betreffende de KLM boordwertuigkundigen met in memoriam (overzicht).   1927-1949.  1 map.
94
Stukken betreffende het korps, korpsbestand, personalia, pensioenen en jubilea.   1952-1985.  1 pak.
95
Stukken van de KLM betreffende het instructiebureau sectie Boordwerktuigkundigen.   1958-1960.  1 map.
96-103
Stukken betreffende overlegzaken en arbeidsverhoudingen (protocollen). 1960-1982.   1960-1982.  1 doos en 7 mappen.
96
1960 Januari-September.
97
1960 September-December.
98
H-J. 1961-1964.
99
K. 1961-1964.
100
L. 1961-1964.
101
1965-1978. (doos)
102
1979.
103
1980-1982.
104
Stukken afkomstig van de KLM betreffende de normen voor een boordwerktuigkundige op een DC-8.   1961-1971.  1 map.
105-106
Stukken van de KLM en VKB betreffende scholing en taakomschrijving van de Boordwerktuigkundige.   1962-1978.  2 mappen.
105
1962-1970.
106
1971-1978.
107
Stukken betreffende afvloeiingsregelingen. Alfabetisch geordend.   1963-1966.  1 map.
108
Stukken betreffende individuele regelingen en incidenten betreffende BWK'ers (vertrouwelijk).   1964-1966.  1 map.
109-110
Stukken van de KLM en VKB inzake de loonkosten en de bemanningssamenstelling.   1967-1975.  2 mappen.
109
  1967-1972.
110
  1974-1975.
111-112
Stukken betreffende nieuw aan te stellen BWK'ers.   1975-1982.  2 mappen.
111
1975-1976.
112
1976-1982.
113-116
Stukken inzake extern overleg betreffende diverse onderwerpen.   1979-2002.  10 mappen.
113
1979-1983.
114
1984-1985.
115
1986-1988.
116
1988-2002. (doos)
117
Overzicht van de KLM, betreffende functiebeschrijvingen.   1986.  1 map.

Detachering

118
Correspondentie betreffende gedetacheerde boordwerktuigkundigen bij Deutsche Luft Hansa (DLH), met stukken van overleg tussen KLM en VKB'ers.   1963-1966.  1 map.
119
Correspondentie betreffende gedetacheerde boordwerktuigkundigen bij Deutsche Luft Hansa (DLH).   1965-1969.  1 map.
120
Correspondentie betreffende gedetacheerde boordwerktuigkundigen bij Lufthansa, Martinair en Sudflug.   1966-1970.  1 map.
121
Overige correspondentie betreffende detacheringen.   1975-1989.  1 map.
122
Correspondentie betreffende interchange (uitwisseling).   1982-1997.  1 map.

Samenwerking en contacten met andere organisaties.

123
Stukken betreffende de Rijksluchtvaartdienst inzake regeling Rijkstoezicht luchtvaart en examencommissies.   1936-1954.  1 map.
124
Stukken betreffende de Rijksluchtvaartdienst inzake de examens van de BWK's en GWK's en vliegers.   1936-1957, 1974, 1987.  1 map.
125
Correspondentie met de Rijksluchtvaartdienst inzake wetten en examens.   1958-1970.  1 map.
126
Overige stukken betreffende de Rijksluchtvaartdienst.   1982-1992, 1997.  1 map.
127-131
Flight Engineers International Association.   1978, 1983, 1985-1992.  5 mappen.
127
  1978, 1983, 1985-1986.
128
  1987.
129
  1988.
130
  1989.
131
  1990-1992.  .
132-136
Contacten met buitenlandse zusterverenigingen.   1982-1997.  5 mappen.
132
1982-1985.
133
A-H. 1986-1989.
134
I-Z. 1986-1989.
135
A-J. 1990-1997.
136
K-Z. 1990-1997.
137
Contacten met overige vakorganisaties en overige internationale koepelorganisaties.   1984-1996.  1 map.
138
European Flight Engineers Organization (EFEO).   1987-1992.  1 map.
139-140
International Flight Engineers Organization (IFEO).   1992-2002.  2 mappen.
139
1992-1994.
140
1995-2002.
141
Contacten met Nederlandse zusterverenigingen en vakbonden.   1983-1995, 1997.  1 map.
142
Overige contacten   1983-1994.  1 map.

Pers en publicaties

143
"Het logboek".   1949-1951.  1 map.
144
Stukken betreffende BWK-bulletin met notulen en agenda's.   1958-1963.  1 map.
145
BWK-bulletin.   1961-1962.  1 map.
146-148
VKB-bulletin.   1963-1998.  1 map, 1 doos en 1 pak.
146
1963-1965. (map)
147
1966-1982. (doos)
148
1983-1998. (pak)
149-151
Stukken betreffende de periodiek "Kontakt".   1984-1993.  3 omslagen.
149
Algemeen. 1986-1992.
150
Redactiecommissie. 1984-1993.
151
Correspondentie. 1985-1993.
152
Stukken betreffende de publiciteit, met persberichten.   1986-1995.  1 map.

Overige stukken

153
Storingsrapporten van de Boordwerktuigkundigen betreffende gemaakte vluchten.   1959, 1962-1963.  1 map.
154
Stukken betreffende de BWK-vliegclub.   1969-1970.  1 map.
155
Stukken betreffende de burgerluchtvaart in crisistijd en de regeling gewetensbezwaarden.   1981-1987.  1 map.
156
Stukken betreffende vliegincidenten, waaronder Panama en Houston.   1983.  1 map.

DOCUMENTATIE

157
Documentatie betreffende de taakomschrijving, cockpitsamenstelling, discussie en taakstelling van de boordwertuigkundige.   1955-1967.  1 pak.
158
Documentatie betreffende o.a. verscheidene jubilea van de vereniging.   1958, 1972, 1988, 2003.  1 doos.
159-161
Documentatie betreffende projectgroep van de Airbus A 310.   1979-1981.  3 dozen.
159
  1972-1980.
160
  1980-1983.
161
  1979-1981.
162
KLM-rapport betreffende "De KLM cockpitbemanning in de toekomst".   1968.  1 map.
163
Report "Before the President's Task Force on Aircraft Crew Complement".   1981.  1 map.
164
"Report on the Presidents's Task Force on Aircraft Crew Complement".   1981.  1 map.
165
Voorlichtingsmap betreffende CAO standpunten en onderhandelingen.   1989-2000.  1 map.
166
Stukken betreffende geluidsproductie van de KLM Boeing 747/200/300.   2001.  1 omslag.

ANNEX

167
Afschriften van correspondentie betreffende het bestuur van de Federatie van Verenigingen van KLM-vliegers, Radio-telegrafisten en Boordwerktuigkundigen. Afkomstig van J. Vliegenthart.   1949-1950.  1 map.

Full table of contents