IISG

Archief Frank van der Goes

Periode  (1854-) 1887-1939 (-1983)
Omvang   15.25 m.
Raadpleging Vrij
Beperkingen aan gebruik   Alleen microfilms mogen geraadpleegd worden

Biografie

Goes, Franc van der (1859-1939). Assuradeur, literator, toneelcriticus en journalist; in 1899 privaatdocent staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam; lid van de SDB 1891-1892, een van de oprichters van de SDAP; redacteur van De Nieuwe Tijd 1893, de (2de) Nieuwe Tijd 1896-1916 en van De Socialistische Gids 1916-1929; redigeerde met F.M. Wibaut Het Weekblad 1910-1919; redacteur buitenland van Het Volk 1912-1927; mede-oprichter en lid partijbestuur OSP en redacteur van De Fakkel 1932-1935; mede-oprichter van de Bond van Revolutionaire Socialisten; spreker en redacteur van De Socialist 1935-1939.

Inhoud

Omvangrijke rubriek Letterkunde en Toneel, waarin correspondentie en documentatie, evenals documenten van verenigingen die Van der Goes heeft helpen oprichten; correspondentie, waaronder ook twee kopieboeken 1887-1889 en 1891-1896, en documentatie over politieke gebeurtenissen en sociale toestanden; over controverses binnen de SDB 1891-1893 en de SDAP 1908-1909; de vrijdenkersbeweging, socialistische congressen, verkiezingen en de spoorwegstakingen van 1903 veel correspondentie; manuscripten; uitgebreide knipselcollectie.

Het archief is in 1939 door het IISG verworven met financiële steun van de Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Deposito-Bank (de Centrale). Het is afkomstig van Franc van der Goes. De aankoop van het archief is vermeld in het Jaarverslag van het IISG uit 1939 (p.62-66). Het is aangekocht voor de som van Fl. 1.250. Het archief was al in 1938 nog voor de formele koop overgedragen aan het IISG (zie jv 1938, p.46).

Ordening

Bij de ordening van het archief is zoveel mogelijk de indeling aangehouden die door van der Goes zelf was aangebracht in zijn archief. Op de correspondentie werd een apart register vervaardigd, waarbij de nummers verwijzen naar de betreffende mappen.

In de inventaris van de aanvulling (omvang 0.75 m.) zijn enkele kleine aanvullingen op het archief van Frank van der Goes opgenomen en diverse 'restanten', die destijds bij de eerdere ordening van dit archief waren overgebleven. De aanvullingen betreffen naast de twee 'copijboeken' vooral de stukken die betrekking hebben op de familie van Frank van der Goes en diens tachtigste verjaardag en overlijden kort daarna. Genoemde 'restanten' hebben vooral betrekking op de documentatie bij het archief.

Bewerking

Inventaris gemaakt door B. Sijes in 1968; inventaris van de aanvulling door Bouwe Hijma in 1999, idem 2012-2013.

Andere fysieke vorm

120 veiligheidsmicrofilms (2001).

INVENTARIS


A

1
Achturendag.   (1929-1931).
Krantenknipsel.
2
Afscheiding (-kerk).   (1834).
Zie Godsdienst.
Not. v.d. Goes 1934.
3
Afstammingsleer.   (1917-1926).
Not. v.d. G.; krantenknipsel 1936.
4
Albarda, J.W.   (1910-1935).
Artn. in kranten
5
Albarda, J.W.   (1900-1935).
Zie Kerstredevoeringen.
Betr. redevoeringen en artn. v. J.W.A.
6
Albarda, J.W. (60 jaar).   (1937).
Krantenknipsel.
7
Alcoholisme.   (1907).
Zie Geheelonthouding.
Not. v.d. G. 1907; krantenknipsel.
8
Almanak voor de volksbeweging in Friesland   (1892).
Circ.
9
Ambtenaren en arbeidersbeweging.   (1917).
Not. v.d. G.
10
Ambtenarenverenigingen (verbod-).   (1928-1937).
Zie Nederland. S.D.A.P. Reactie tegen arb. beweging 1933.
Krantenknipsel.
11
Amstelcabaret ("De jonge spelers")   (1935, 1936).
Krantenknipsel.
12
Amsterdamse Arbeidersmaatschappij   (1887, 1888).
div.
13
Anti-militairisme.   (1934-1936).
Zie Militairisme. Zie Ontwapening. Zie S.D.A.P. militairisme.
Not. v.d. G.; pamfl.
14
Anti-oorlogsliga   (1933-1935).
Krantenknipsel.
15
Anti-revolutiewet.   (1920).
Not. v.d. G.; krantenknipsel; Manuscr.
16
Arbeidersbeweging. Internationaal.   (1914).
Zie Internationale. Zie Militairisme. Zie Soc. Arb. Intern.
Not. v.d. G.
17
Arbeidersbeweging. Internationaal   (g.d.)
Zie internationale.
Not. v.d. G.
18
Arbeiderscoöperatie "Voorwaarts   1911.
Corresp. tussen derden.
S.D.A.P.-P.B. ( J.G.V. Kuykhof ) aan bestuur der Arb. coöp. "Voorwaarts" te Rotterdam 1911.  1 brief.
Arb. Coöp. "Voorwaarts"( J. H. Voet ) aan onbekend.   g.d. (gedeelte brief).
Zie Coöperatie.
19
Arbeidersjeugdcentrale (A.J.C.)   (1926, 1930-1931).
Zie Arbeiderskaderschool.
19.1 Corresp. aan v.d. Goes.
A.J.C. ( Kl. Toornstra ). secr. aan v.d. Goes 1931.  1 brief.
A.J.C. en Inst. v. Arb. Ontw. aan v.d. Goes 1930 (nota).  1 brief.
19.2 Corresp. tussen derden.
Th. v.d. Waerden aan Ankersmit, J.F. en Vliegen, W.H.   1926.  1 brief.
20
Arb. Jeugd Centrale.   (1926-1929).
Krantenknipsel.
21
Arb. Jeugd Centrale.   (1930-1934).
Krantenknipsel.
22
Arb. Jeugd Centrale.   (1935-1937).
Krantenknipsel.
23
Arbeiderskaderschool.   (1929-1935).
Krantenknipsel.
24
Arbeidersontwikkeling, Centrale Cie voor (C.C.v.A.)   (1917, 1925).
Corresp. aan v.d. Goes.
Zie no's 623-677.
C. C. voor Arb. ontw. ( Pothuis ) aan v.d. Goes 1917.  1 brief.
C. C. voor Arb. ontw., Schiedam aan v.d. Goes 1925.  2 brieven..
25
Arbeiderspensioen.   (1908).
Not. v.d. G.
26
Arbeiderspers. N. V., De-. Corresp. aan v.d. Goes.   (1929-1936).
Not. v.d. G.
27
Arbeiderspers. N. V., De.   (1930-1937).
Krantenknipsel.
28
Arbeiderspers. N. V., De.   (1936).
Krantenknipsel.
29
Arbeiderssport.   (1928).
Not. v.d. G.
30
Arbeidersweer.   (1933-1935).
Zie Vredeswacht, Ned. Arb.
Krantenknipsel.
31
Armenzorg   (geen datum, ws. na 1931).
Not. v.d. G.
32
Armoede en arbeid.   (1901-1908).
Not. v.d. G.
33
Asylrecht.   (1933-1937).
Zie Vluchtelingen, Joden.
Krantenknipsel.
34
E. Aveling . Vlugschriften.
a. "Is he the son-in-law of Karl Marx ?" 1891. (door Ferdinand Gilles ).  1 brief.
b. Dr. Aveling?   geen dat.

B

35
Bakhuizen ven den Brink-Ozinga, Mevr. S.   1936.
35.1 Corresp. van v.d. Goes.
Van v.d. Goes aan Mr. R. C. Bakhuizen v.d. Brink.   1936.  4 brieven.
35.2 Corresp. aan v.d. Goes.
Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink aan v.d. Goes.   1936.  2 brieven.
Mevr. S. B. Bakhuizen v.d. Brink-Ozinga aan v.d. Goes.   1935-1936.  2 brieven.
Hoek, Jo van aan v.d. Goes.   1936.  1 brief.
Koppen, Claasje aan v.d. Goes.   1936.  1 brief.
Fimmen, E. aan v.d. Goes.   1936.  1 brief.
Veldhuizen, Henk v. aan v.d. Goes.   1936.  1 brief.
35.3 Corresp. tussen derden.
H. v. Veldhuizen aan Jan Molenaar.   1936.  1 brief.
36
Bauer, O.   (1938).
Zie Oostenrijk.
Manuscr. v.d. G.
37
Bedrijfsradenwet.   (1931-1933).
Krantenknipsel.
38
Belastingen. Vlugschrift "De tiende penning geheven".
39
België. Binnenlandse politiek.   (1925-1926).
Krantenknipsel.
40
België. Binnenlandse politiek.   (1927).
Krantenknipsel.
41
België. Binnenlandse politiek.   (1928-1931).
Krantenknipsel.
42
België. Binnenlandse politiek.   (1932-1933).
Krantenknipsel.
43
België. Binnenlandse politiek.   (1932-1933).
Krantenknipsel.
44
België. Binnenlandse politiek.   (1934-1935).
Zie fascisten, 43. krantenknipsel.
45
België. Binnenlandse politiek.   (1935).
Krantenknipsel.
46
België. Binnenlandse politiek.   (1935).
Krantenknipsel.
47
België. Binnenlandse politiek.   (1935-1936).
Krantenknipsel.
48
België. Binnenlandse politiek.   (1936).
Krantenknipsel.
49
België. Binnenlandse politiek.   (1936).
Krantenknipsel.
50
België. Binnenlandse politiek.   (1936).
Zie fascisten 43, 44. krantenknipsel.
51
België. Binnenlandse politiek.   (1936).
Krantenknipsel.
52
België. Binnenlandse politiek.   (1936-1937).
Krantenknipsel.
53
België. Binnenlandse politiek.   (1937).
Zie fascisten 43, 44, 50.
Krantenknipsel.
54
België. Binnenlandse politiek.   (9137).
Krantenknipsel.
55
België. Binnenlandse politiek.   (1937).
Zie fascisten 43, 44, 50, 53.
Krantenknipsel.
56
België. Buitenlandse politiek.   (1925).
Krantenknipsel; manuscr.
57
België. Buitenlandse politiek.   (1925-1929).
Krantenknipsel.
58
België. Buitenlandse politiek.   (1930-1935).
Krantenknipsel.
59
België. Buitenlandse politiek.   (1936).
Krantenknipsel.
60
België. Buitenlandse politiek.   (1936).
Krantenknipsel.
61
België. Buitenlandse politiek. Belgisch Tractaat.
Corresp. aan v.d. Goes.
Suermondt Lzn., W. aan v.d. Goes.   1926.  1 brief.
62
België. Buitenlandse politiek.   (1937).
Krantenknipsel.
63
België. Economie.   (1933-1936).
Krantenknipsel.
64
België. Economie.   (1937).
Krantenknipsel.
65
België. Vakbeweging, stakingen.   (1932, 1935).
Krantenknipsel.
66
België. Vakbeweging en stakingen.   (1933-1936).
Krantenknipsel.
67
België. Vakbeweging en stakingen.   (1936).
Krantenknipsel.
68
België. Vakbeweging en stakingen.   (1937).
Krantenknipsel.
69
België. Arbeidersbeweging.   (1919-1927).
Krantenknipsel.
70
België. Arbeidersbeweging.   (1928-1930).
Krantenknipsel.
71
België. Arbeidersbeweging.   (1930-1937).
Krantenknipsel.
72
België. Arbeidersbeweging.   (1931-1932).
Krantenknipsel.
73
België. Arbeidersbeweging.   (1933-1934).
Krantenknipsel.
74
België. Arbeidersbeweging.   (1935, 1936).
Krantenknipsel.
75
België. Arbeidersbeweging.   (1935-1937).
Zie plan v.d. arbeid, België, 63.
Krantenknipsel.
76
België. Arbeidersbeweging.   (1933-1936).
Krantenknipsel.
77
België. Arbeidersbeweging.   (1937).
Krantenknipsel.
78
België. Eupen en Malmédy.   (1925-1926).
Krantenknipsel.
79
België. Wegvoering Belgen naar Duitsland.   (1916).
Not. v.d. G.; krantenknipsel.
80
België. Diversen.   (1926-1937).
Krantenknipsel.
81
Bellamy, Vereniging   (1927-1938).
Corresp. v.d. Goes aan onbekend.   1927.  1 brief.
corr. man.; not. v.d. G.; krantenknipsel etc.
82
Bergh, Prof. mr. dr. G. v.d.   (1919-1936).
Krantenknipsel.
83
Boissevain, Charles (†) .   (1927).
Krantenknipsel.
84
Bond van Arbeiderszangverenigingen   (1937).
Krantenknipsel.
85
Bond van kunstenaars ter verdediging van de kulturele rechten (B.K.V.K.)   (1937).
85.1 Corresp. aan v.d. Goes.
Corresp. B.K.V.K. ( Annie Romein-Verschoor ) aan v.d. Goes.   1937.  1 brief.
85.2 Corresp. van v.d. Goes.
Corresp. van v.d. Goes aan Annie Romein-Verschoor.   1937.  1 brief.
Zie ook 676.
86
Burgerwacht.   (1926-1937).
Zie Nederland. S.D.A.P. Reactie tegen arb. bew. 1933.
Krantenknipsel.
87
Bijzonder Vrijwillige Landstrom.   (1921-1937).
Zie Nederland S.D.A.P. Reactie tegen arb. bew. 1933.
Krantenknipsel.

C

88
Cecil, Lord Robert.
Zie Verbod buitenlandse sprekers.
89
Christelijke feestdagen.   (1912-1926).
Zie Godsdienst.
Krantenknipsel.
90
Christus of Marx.   (1904-1908).
Zie Godsdienst.
Manuscr.
91
Cohen, Alexander.   (1937).
Krantenknipsel.
92
Colportageverbod.
Zie Nederland - Economie. Crisis en Reactie.
93
Comintern
Zie Communistische Internationale.
94
Comité Huldiging Sam de Wolff.   (1937-1938).
Zie Wolff, S. de.
94.1 Corresp. aan v.d. Goes.
Comité S. de Wolff ( L. de Jong ) aan v.d. Goes.   (1937-1938).  9 brieven.
De Arbeiderspers ( Schumacher, P. ) aan v.d. Goes.   (1938).  1 brief.
94.2 Corresp. van v.d. Goes.
v.d. Goes aan Comité ( L. de Jong ).   1938.  4 brieven.
95
Communistische Manifest.   (1908-1931).
Zie Marx en het Marxisme; Hist. Materialisme.
95.1 Manuscript v.d. Goes - Vertaling Comm. Manifest.
95.2 Corresp. aan v.d. Goes.
Fles, Louis aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Ontwikkeling N.V. Uitg. Mij aan v.d. Goes.   1927-1929.  6 brieven.
S.D.A.P. (secr.) ( Woudenberg ) aan v.d. Goes.   1929.  2 brieven.
Zwalf, M. aan v.d. Goes.   1929.  1 brief.
95.3 Corresp. van v.d. Goes.
v.d. Goes aan Ontwikkeling ( v. Doorn ).   1928-1928.  2 brieven.
95.4 Notities van v.d. Goes.
95.5 krantenknipsel.
95.6 Syllabus Communistisch Man. - en Hist. Materialisme.
96
Communistische Internationale   (1922-1923).
Zie Rusland; Sovjet Unie.
Krantenknipsel.
97
Concentratie en Socialisme.   (1907).
Stellingen.
98-98c
Coöperatie.
98
Coöperatie.
Geen dokument
98a
Maastrichtse Coöp. Ver. "Het Volksbelang" (1901-1934).
Circ.
98b
Maastrichtse Coöp. Broodbakk. en verbr. ver. "Het Volksbelang" (1903-1928).
Zie Arbeiderscoöp. "Voorwaarts"
Circ.
98c
Maastrichtse Coöp. Woning-Bouw-ver. "Beter Wonen" (1925-1929).
Circ.
99
Crisis en reactie.
Zie Nederland. Economie.
100
Crisis en justitiële vervolging.
Zie Nederland. Economie.
101
Crisis in permanentie.   (1932).
Not. v.d. Goes.

D

102
Dawes-Rapport.   1925.
Not. v.d. Goes.
103
De Amsterdammer. Dagblad voor Nederland.   (1878-1894).
103a Corresp. aan v.d. Goes.
Calisch, Mr. N.A. aan v.d. Goes.   1890.  1 brief.
De Koo, J. aan v.d. Goes.   1878-1890.  6 brieven.
103b Corresp. van v.d. Goes.
v.d. Goes aan J. de Koo.   g.d.  1 brief.
103c aandeel van "De Amsterdammer" dagblad (benevens Inschrijvingsbiljet).   1886.  1 brief.
103d Mededelingen voor aandeelhouders.   (1885-1894).  4 brieven.
103e Krantenknipsel.  1 krantenknipsel.
104
De Amsterdammer, weekblad voor Nederland.   (1882-1910).
104a Corresp. aan v.d. Goes van: De Koo, J.   (1882-1910).  5 brieven.
De Koo, N. P.   (1908).  1 brief.
Wiessing, H.   (1907-1910).  10 brieven.
104b Krantenknipsel artn. van v.d. Goes over "Tentoonstelling van Hotel- en Reiswezen. Historische aantekeningen". (1895). I, II, III, IV, V, VI (beschadigd).   (1895).
Zie De Koo, J.-
105
Dageraad.
Zie Vereniging "De Dageraad".
106
De Koo, J.-   (1882-1909).
106a Corresp. aan v.d. Goes.
De Koo, J. aan v.d. Goes.   1882-1908.  22 brieven.
De Koo, J. aan v.d. Goes.   9 nov. [1907].  1 brief.
De Koo, J. aan v.d. Goes verkeerd gedateerd door v.d. Goes.  1 brief..
Pyzel aan v.d. Goes.   1907.  1 brief.
106b Spijscaert aan 'd Heer J. de Caux gezeijdt de Koo. w.g.  1 brief.
106c Overlijden J. de Koo.
Corresp. aan v.d. Goes.
Redactie Amsterdammer aan v.d. Goes.   1909.
N.P. de Koo aan v.d. Goes.   1909.  3 brieven.
106d krantenknipsel.   1909.  7 krantenknipsels.
107
De Koo, N.P.
Corresp. aan v.d. Goes.
De Koo, N.P.- aan v.d. Goes.   1908.  1 brief.
108
De Kroniek. Een algemeen weekblad.   1895.
Corresp. aan v.d. Goes.
Tak, P.L. aan v.d. Goes.   1895.  1 brief.
109
"De Nieuwe Tijd". Soc. Dem Maandschrift.   (1894-1910).
109a Corresp. aan v.d. Goes van:
Ankersmit, J.F.   1896.  1 brief.
B. van der (Beesterzwaag)   1896.  1 brief.
Berlage, H.P. Nzn.   1896.  1 brief.
Bijkerk, C.   1896.  1 brief.
Cornelissen, Chr.   1898.  1 brief.
Fortuyn, J.A.   1897.  1 brief.
Gorter, H.   1897.  3 brieven.
Gruyter, J. de   1896.  1 brief.
Hermans, L.M.   1900.  1 brief.
Hester, Carl   1896.  1 brief.
Heyermans, H.   1898.  1 brief.
Huygens, C.   1898.  1 brief.
Knappert, Emilie C.   1896.  1 brief.
Kol, H. van   1896.  6 brieven.
Maanen, J.F. van   1897.  1 brief.
Manshalt, L.H.   1899.  1 brief.
Masereeuw, H. (met bijlage: Troelstra, P.J. aan v.d. Goes (?) 1896).   1896.  1 brief.
Meden, J. van (Ps. van R, Triebels)   1896.  1 brief.
Middelkoop, Z.   1896.  2 brieven.
Oudegeest, J.   1896.  2 brieven.
Polak, H.   1896.  1 brief.
Poutsma, H.J.   1896.  24 brieven.
Roland Holst, H.   1912-1914.  3 brieven.
Schaper, J.H.   1896.  3 brieven.
S.D.A.P., afd. Utrecht.   1896.  1 brief.
Stoffel, J.   1896.  2 brieven.
Triebels, R. (betr. de N.T.?).   1895-1896.  3 brieven.
Wibaut, F.M.   1894-1896.  3 brieven.
Wiedijk, P.   1905-1910.  7 brieven.
109b Corresp. tussen derden.
Mansholt, D.R. aan Poutsma.   1896.  1 brief.
Prospectussen De Nieuwe Tijd.   1896-1903.  3 brieven.
Krantenknipsel 1896.
Inlegvel De N.T. Errata.   g.d.  1 brief.
110
De Proletarische vrouw.   (1919).
Corresp. aan v.d. Goes.
Pothuis-Smit, C. aan v.d. Goes.   1919.  1 brief.
111
"De Socialist, Links-socialistisch weekblad".   1929.
112
"De Socialist".   1939.
112a Corresp. aan v.d. Goes.
Brave, M. de aan v.d. Goes.   1939.  1 brief.
112b Corresp. van v.d. Goes.
v.d. Goes aan Apeldoorn   g.d.  1 brief.
113
De Socialistische Gids. Maandschr. der S.D.A.P.   (1916-1931).
113a Corresp. aan v.d. Goes.
J.F. Ankersmit aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
W.A. Bonger aan v.d. Goes.   1916-1923.  9 brieven.
Kleijn, L.J. aan v.d. Goes.   1927-1931.  3 brieven.
Kuyper, R. aan v.d. Goes (met bijlage, brief van R. Kuyper aan bestuur S.D.A.P. 1918).   1918.  1 brief.
113b Notities van v.d. Goes "Tegen Bonger".   g.d.
113c krantenknipsel.   1927-1930.  4 krantenknipsels.
113d Prosp.   1929.
114
De Tribune. S.D. Weekblad.   (1910).
Circulaire 1910.
115
De Urn. Tweemaandel. org. v.d. arb. ver. voor lijkverbranding.   (1927).
Corresp. aan v.d. Goes.
Rosa, Andr. de aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
116
"De Vrije Gedachte". Weekblad.   (1914).
Corresp. aan v.d. Goes.
Havers, W. aan v.d. Goes.   1914.  1 brief.
117
Democratie (opgenomen in 954. Marx in het Marxisme).
118
Democratie (deel I)   g.d. Excerpten en citaten (p. 103-230) (Inhoudsopgave op p. 231a, 231b).
119
Democratie (deel II) p. 321-376 excerpten en citaten. Inhoudsopgave p. 377 (In dit deel ook opgenomen "kapitalisme XXIV" en "Franse Soc.").   1935.
120
Democratie (deel III) p. 6-179 excerpten en citaten. Inhoudsopgave p. 5 en 179a, 179b. (In dit deel ook opgenomen "Voorkapitalistische productie XXVI).   1935.
121
Democratie (deel IV) p. 2-113 excerpten en citaten. Inhoudsopgave p. 1 en 128 e. v. (In dit deel ook opgenomen "Voorkapitalistische productie XXV).   (1900, 1935).
122
Democratie (deel IV) (p. 1 e. vd.) excerpten en citaten. Inhoudsopgave p. 1a.
123
Democratie.   (1919-1938).
Not. v.d. Goes.
124
Democratie.   (1931-1937).
Krantenknipsel, diversen.
125
Democratie.   (1930-1937).
Krantenknipsel, diversen.
126
Democratie.   (1926-1937).
Krantenknipsel, diversen.
127
Democratie en dictatuur.   (1919-1935).
Not. v.d. Goes.
128
Denemarken.   (1926-1934).
Krantenknipsel, diversen.
129
Denemarken.   (1935-1937).
Krantenknipsel, diversen.
130
Denemarken.   (1926-1928, 1937).
Krantenknipsel, diversen.
131
Dictatuur.   (1936).
Not. v.d. Goes.
132
Dictatuur.   (1920-1937).
Krantenknipsel.
133
Dictatuur en democratie.   (1918, 1919, 1920, 1922, 1923, 1924).
Duitse krantenknipsel.
134
Dictatuur en democratie.
  1918-1922.
Engelse krantenknipsel.
  1918-1920.
Franse krantenknipsel.
  1918-1920.
Oostenrijkse krantenknipsel.
  1918-1921.
Zwitserse krantenknipsel.
135
Dictatuur van het proletariaat.   1937.
Not. v.d. Goes.
136
Domela Nieuwenhuis, F.   1911.
Krantenknipsel.

Duitsland. Binnenl. politiek.

137
"Verfassungskonflikt"   g.d.
Not. v.d. Goes.
138
Duitse revolutie.   1919.
Not. v.d. Goes.
139
Toestand en gebeurtenissen in Duitsland.   1920.
Not. v.d. Goes.
140
Gemeenteraadswerk Berlijn.   7-10-1921.
Krantenknipsel.
141
Beieren.   Aug. 1921.
Krantenknipsel.
142
Danzig.   8-12-1921.
Krantenknipsel.
143
Moord M. Erzberger   1921 (8-10-1921).
Krantenknipsel.
144
Beieren; tot aftreden van G. von Kahr   9-1921.
Krantenknipsel.
145
Beieren; na aftreden van G. von Kahr   9-10-1921.
Krantenknipsel.
146
Rijksdagzitting.   9-10-1921.
Krantenknipsel.
147
Geschil Beieren- Pruissische reg.   9-1921.
Krantenknipsel.
148
Zaak Fischer . Landdag Beieren.   9-1921.
Krantenknipsel.
149
Verkiezingen Thüringen.   9-10-1921.
Krantenknipsel.
150
Regeringskwesties. Diversen.   9-1921.
Krantenknipsel.
151
Reactie tegen Rijkskanselier J. Wirth   9-1921.
Krantenknipsel.
152
Wiesbader Abkommen.   9-1921.
Krantenknipsel.
153
Gemeenteraadsverkiezingen Berlijn.   oktober 1921.
Krantenknipsel.
154
Koalitie-regering.   10-1921.
Krantenknipsel.
155
Koalitie-regering na Congres Görlitz.   10-1921.
Krantenknipsel.
156
Ministerie J. Wirth   10-1921.
Krantenknipsel.
157
Ministerie Wirth.   10-1921.
Krantenknipsel, Onafh. Soc. blad.
158
Tweede ministerie J. Wirth.   10-1921.
Krantenknipsel, burgerl. bladen.
159
Processen Jagow en W. Kapp   10-12-1921.
Krantenknipsel.
160
Moordaanslag E. Auer , München.   10-1921.
Krantenknipsel.
161
Kongres Democratische Partij.   11-1921.
Krantenknipsel.
162
Gemeenteraadswerk Saksen.   11-1921.
Krantenknipsel.
163
Min. G. Radbruch over hervormingen justitie.   11-12-1921.
Krantenknipsel.
164
Uitbreiding Regeringskoalitie.   12-1921.
Krantenknipsel.
165
Wet Spoorwegen.   12-1921.
Krantenknipsel.
166
Ministerie Otto Braun   11-1921.
Krantenknipsel.
167
Ministerie Otto Braun.   11-12-1921.
Krantenknipsel.
168
Moord W. Rathenau. Juni 1922.   1-11/7-1922.
Krantenknipsel, burgerl. bl.
169
Moord Rathenau.   juni 1922.
Krantenknipsel, soc. bl.
170
Moord Rathenau.   1-7/7-7-1922.
Krantenknipsel, soc. bl.
171
Moord Rathenau.   8-13/7-1922.
Krantenknipsel, soc. bl.
172
Moord Rathenau.   6-7-1922.
Krantenknipsel, buitenl. bl.
173
Verdrag H. Stinnes - de Lubersac   9-1922.
Krantenknipsel.
173A
Vorming kabinet W. Cuno   nov. - dec. 1922.
Krantenknipsel.
174
"De toestand in Duitsland".   nov. 1923.
Man. v.d. Goes.
175
Rijksdagontbinding (?).   febr. - mrt. 1924.
Krantenknipsel, burgerl. bl.
176
Diversen.   mrt. - mei 1924.
Krantenknipsel.
177
Dood H. Stinnes   april 1924.
Krantenknipsel.
178
Diversen.   juni - aug. 1924.
Krantenknipsel, burg. bl.
179
Diversen.   juni - aug. 1924.
Krantenknipsel, soc. bl.
180
Diversen.   sept. - oct. 1924.
Krantenknipsel, burg. bl.
181
Pfalz.   febr. - juli 1924.
Krantenknipsel.
182
Proces E. Ludendorff - Hitler   febr. - apr. 1924.
Krantenknipsel.
183
Verkiezingen Rijksdag.   mrt. - mei 1924.
Krantenknipsel. burg. bl.
184
Verkiezingen Rijksdag.   mei 1924.
Krantenknipsel, burg. bl.
185
Verkiezingen Rijksdag.   mei 1924.
Krantenknipsel soc. bl.
186
Heropening Rijksdag. Krisis Regering - W. Marx   mei-juni 1924.
Krantenknipsel, burg. bl.
187
Micum - verdrag.   mrt. - juli 1924.
Krantenknipsel.
188
Heropening Rijksdag. Krisis. Regering Marx.   mei-juni 1924.
Krantenknipsel, soc. bl.
189
Onderhandelingen Ontwapening.   juli - dec. 1924.
Krantenknipsel.
190
Nota Oorlogsschuldvraag.   sept. 1924.
Krantenknipsel.
191
Zaak L. Quidde   apr. 1924.
Krantenknipsel (en circ. ?).
192
Krisis Rijksregering.   dec. 1925.
Krantenknipsel.
193
Optreden Rijkszeg H. Luther   jan. 1926.
Krantenknipsel.
194
Aftreden Rijksregering ( Marx ).   dec. 1926.
Krantenknipsel.
195
Diversen.   apr. - dec. 1926.
Krantenknipsel.
196
Krisis Rijksregering.   januari 1927.
Krantenknipsel.
197
Parlementaire politiek.   februari 1927.
Krantenknipsel.
198
Diversen.   januari - november 1927.
Krantenknipsel.
199
Verkiezing Rijksdag en Pruissische Landdag.   jan. - juli 1928.
Krantenknipsel.
200
Vorming koalitie H. Müler.   jan. - dec. 1928.
Krantenknipsel.
201
Konflict Roergebied.   okt. - dec. 1928.
Krantenknipsel.
202
Grote Koalitie.   febr. 1929 - okt. 1930.
Krantenknipsel.
203
R. Hilferding   aug. - dec. 1929.
Krantenknipsel.
204
Kruiserdebatten - militairisme.   1929-1930.
Krantenknipsel.
205
Ministerie H. Brüning   mrt. - dec. 1930.
Krantenknipsel.
206
Reorganisatie Pruisische regering.   jan. - mrt. 1930.
Krantenknipsel.
207
Rijksdagverkiezingen ( N.S.D.A.P. ).   sept. 1930.
Krantenknipsel.
208
"Volk" voorlichting over Duitsland.   20-10-1930 / 20-10-1931.
Aant. van Matthysen.
209
Ministerie H. Brüning   jan. - okt. 1931.
Krantenknipsel.
210
Hermann Müler   maart 1931.
Krantenknipsel.
211
Referendum in Pruisen.   aug. 1931.
Krantenknipsel.
212
Ministerie Brüning.   oct. - dec. 1931.
Krantenknipsel.
213
N.S.D.A.P.   nov. 1930 - nov. 1931.
Krantenknipsel.
214
Regering Pruisen.   apr. - dec. 1931.
Krantenknipsel.
Referendum Pruisen.   aug. 1931.
Krantenknipsel.
215
P. von Hindenburg   juli - oct. 1931.
Krantenknipsel.
216
Militairisme en Pantserkruisers.   febr. - juli 1931.
Krantenknipsel.
217
Diversen.   (voor 1932 en 1932).
Aantn. van v.d. Goes.
218
Verkiezing P. von Hindenburg   (jan. - apr. 1932).
Krantenknipsel.
219
Pruisen N.S.D.A.P.   febr. 1932.
Krantenknipsel.
220
Ministerie F. von Papen (o.m. verkiezing Hindenburg).   mrt. - apr. 1932.
Krantenknipsel.
221
Herstemming P. von Hindenburg   apr. 1932.
Krantenknipsel.
Actie tegen N.S. Stormtroepen.   apr. 1932.
Krantenknipsel.
222
Landdagverkiezingen Pruisen.   apr. 1932.
Krantenknipsel.
223
Regering Brüning   mei 1932.
Krantenknipsel.
224
Pruisen.   mei 1932.
Krantenknipsel.
225
Ministerie F. von Papen   juni 1932.
Krantenknipsel.
226
Ministerie F. von Papen   juli 1932.
Krantenknipsel.
227
Ministerie von Papen.   aug. 1932.
Krantenknipsel.
228
Pruisen.   juli 1932.
Krantenknipsel.
229
Rijksdagverkiezingen.   juli - aug. 1932.
Krantenknipsel.
230
Ministerie von Papen.   aug. - oct. 1932.
Krantenknipsel.
231
Ministerie von Papen.   nov. 1932.
Krantenknipsel.
232
N.S.D.A.P.   dec. 1932.
Krantenknipsel.
233
Ministerie K. von Schleicher.   dec. 1932.
Krantenknipsel.
234
Pruisen.   aug. - oct. 1932.
Krantenknipsel.
235
P. von Hindenburg 85 jaar.   oct. 1932.
Krantenknipsel.
236
Toestand in Duitsland.   febr. 1933.
Not. v.d. Goes.
237
Ministerie von Schleicher.   (jan. 1933).
Not. v.d. Goes en krantenknipsel.
238
Pruisen.   febr. 1933.
Krantenknipsel.
239
Ministerie Hitler   16-27/2-1933.
Krantenknipsel.
240
Rijksdagbrand.   febr. - mrt. 1933.
Krantenknipsel.
241
Ministerie Hitler.   febr. - mrt. 1933.
Krantenknipsel.
242
Ministerie Hitler.   april 1933.
Krantenknipsel.
243
Ministerie Hitler.   mei 1933.
Krantenknipsel.
244
Verkiezingen Rijksdag.   febr. - mrt. 1933.
Krantenknipsel.
245
Ministerie Hitler.   juni-juli 193.
Krantenknipsel.
246
Rijksdagbrand.   juli - sept. 1933.
Krantenknipsel.
247
Ministerie Hitler.   aug. - nov. 1933.
Krantenknipsel.
248
Koloniën.   oct. 1935 - sept. 1937.
Krantenknipsel.
249
Kerken.   oct. 1936 - sept. 1937.
Krantenknipsel.
250
Bezetting Rijnland.   mrt.-nov. 1936.
Krantenknipsel.

Duitsland. Buitenlandse politiek

251
Saargebied.   apr. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
252
Entente en Opperste Raad.   sept. - oct. 1921.
Krantenknipsel.
253
Uitvoering Verdrag van Versailles.   oct. 1921.
Krantenknipsel.
254
Opper-Silezië en Opperste Raad.   juli - aug. 1921.
Krantenknipsel.
255
Opper-Silezië.   juli - oct. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
256
Opheffing Entente-dwangmaatregelen.   sept. - oct. 1921.
Krantenknipsel.
257
Hei Engelse reparatieplan.   nov. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
258
Betrekkingen Entente.   dec. 1921.
Krantenknipsel.
259
Vredesconferentie Washington.   aug. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
260
Vrede Amerika.   aug. - nov. 1921.
Krantenknipsel.
261
Conferentie A. Briand en D. Lloyd George   dec. 1921.
Krantenknipsel.
262
Oorlogsmisdadigers.   juli - nov. 1921.
Krantenknipsel.
263
Buitenl. politiek algemeen.   sept. - nov. 1922.
Krantenknipsel.
264
Onderhandelingen België.   sept. 1922.
Krantenknipsel.
265
Buitenl. politiek algemeen.   juli - aug. 1924.
Krantenknipsel.
266
Conferentie Londen.   juli 1924.
Krantenknipsel.
267
Conferentie Londen.   aug. 1924.
Krantenknipsel, burg. bl.
268
Conferentie Londen.   aug. - oct. 1924.
Krantenknipsel, burg. bl.
269
Onderhandelingen Ontwapening.   mrt. - sept. 1924.
Krantenknipsel.
270
Buitenl. politiek algemeen.   jan. - dec. 1926.
Krantenknipsel.
271
Buitenl. politiek algemeen.   jan. - mei 1927.
Krantenknipsel.
272
Buitenl. politiek algemeen.   jan. - nov. 1928.
Krantenknipsel.
273
Buitenl. politiek algemeen. Overlijden G. Stresemann   mrt. - oct. '29.
Krantenknipsel.
274
Buitenl. politiek algemeen.   jan. - dec. 1930.
Krantenknipsel.
275
Buitenl. politiek algemeen.   jan. - dec. 1931.
Krantenknipsel.
276
Tolunie Duitsland - Oostenrijk.   maart - september 1931.
277
Buitenlandse Politiek algemeen.   januari - december 1932.
Krantenknipsel.
278
Herstelbetalingen.   januari 1932.
Krantenknipsel.
279
Buitenlandse Politiek algemeen.   februari - november 1933.
Krantenknipsel.
280
Danzig.   okt. 1936 - mei 1937.
Krantenknipsel.

Duitsland. Economie

281
Belastingontwerpen Rijksregering 1921.   aug. 1921.
Krantenknipsel, meerderheid soc. bladen.
282
Belastingontwerpen Rijksregering.   aug. 1921.
Krantenknipsel, onafh. soc. blad.
283
Belastingontwerpen Rijksregering.   augustus 1921.
Krantenknipsel, onafh. burg. bladen.
284
Loonbelasting.   juli - aug. 1921.
Krantenknipsel.
285
Econ. toestand. Strijd tegen duurte.   aug. - sept. 1921.
Krantenknipsel.
286
J. M. Keynes over Duitse financiën.   aug. - nov. 1921.
Krantenknipsel.
287
Belastingdebatten.   aug. - sept. 1921.
Krantenknipsel.
288
Belastingen en "Goldwerte".   juli - sept. 1921.
Krantenknipsel.
289
Rede Rijkskanselier. Belastingcommissie Rijksdag.   nov. 1921.
Krantenknipsel.
290
Duurtebestrijding.   nov. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
291
Voorstel Rijksverbond Industr. Credieten.   nov. 1921.
Krantenknipsel.
292
Voorstel Rijksverbond Industr. Credieten.   nov. 1921.
Krantenknipsel, burg. bl.
293
Woekerdebat Rijksdag 1921.   nov. 1921.
Krantenknipsel.
294
Woekerverordening 1921 Pruisen.   nov. 1921.
Krantenknipsel.
295
Belastingdebatten 1921.   dec. 1921.
Krantenknipsel.
296
Kredietactie 1921.   dec. 1921.
Krantenknipsel, burg. bl.
Kredietactie 1921.   dec. 1921.
Krantenknipsel, soc. bl.
297
Belastingen. Art. van R. Hilferding in "Freiheit".   juli 1921.
Krantenknipsel.
298
Belasting diversen.   oct. nov. 1921.
Krantenknipsel.
299
Vernieling militaire fabr.   nov. 1921.
Krantenknipsel.
300
Kommissie voor Herstel en Duitse betalingen.   nov. 1921.
Krantenknipsel.
301
Verzoek moratorium aan Komm. v. Herstel.   dec. 1921.
Krantenknipsel.
302
Economische toestand.   aug. - oct. 1922.
Krantenknipsel.
303
Daling Marken.   juli - aug. 1922.
Krantenknipsel.
304
Conflict Graandistributie.   aug. - nov. 1922.
Krantenknipsel.
305
Commissie van Herstel te Berlijn.   oct. - nov. 1922.
Krantenknipsel.
306
Uitvoering deskundigenrapp. (Dawes enz.).   juni - sept. 1924.
Krantenknipsel.
307
Inkomende rechten. Landsproductie.   juli 1924.
Krantenknipsel.
308
Economische toestand.   apr. - oct. 1924.
Krantenknipsel.
309
Duitse betalingen. Oorlogsschatting.   mrt. - juni 1924.
Krantenknipsel.

Duitse Vakbeweging en stakingen

310
Vakbeweging Diversen 1921.   juli. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
311
Stakingen en economische acties.   sept. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
312
Spoorwegstaking 1921.   dec. 1921 - jan. 1922.
Krantenknipsel.
313
Vakverbond congres Leipzig.   juni 1922.
Krantenknipsel.
314
Bedrijfsradencongres (communisten).   nov. - dec. 1922.
Krantenknipsel.
315
Mijnwerkersuitsluiting Roergebied.   mei-juni 1924.
Krantenknipsel.
316
Vakbeweging en stakingen. Vakverbond.   mei. - dec. 1931.
Krantenknipsel.
317
Congres in Frankfort 8-9-1931.   sept. 1931.
Krantenknipsel.
318
Diversen.   april 1932.
Krantenknipsel.
319
Verkeersstaking Berlijn.   nov. 1932.
Krantenknipsel.
320
Diversen (Vakv.).   jan. - juli 1933.
Krantenknipsel.
321
Duitse arb. partijen en betrekkingen met Vakbeweging ( S.A.J. en I.V.V. ).   febr. - juni. 1933.
Krantenknipsel.

Duitsland. Arbeidersbeweging (Sociaal, onafh. soc. en links soc.)

322
S.P.D. I (In dit deel ook opgenomen Nederland na 1813 VIII p. 1-15).
Exc. en citaten.
323
S.D.P. II.
Exc. en citaten.
324
S.P.D. III.   (o.m. 1917, 1918).
Zie nr. 118 Democratie deel I.
Exc. en citaten.
325
S.P.D. IV.
Hierin opgenomen Kapitalisme XVIII Koloniën I p. 30-120.
Exc. en citaten.
326
Geschiedenis arbeidersbeweging   g.d.
Not. v.d. Goes.
327
Toestand in Duitsland.   (1920?).
Not. v.d. Goes.
328
Geschiedenis arb. bew.   1929.
Not. v.d. Goes.
329
Wereldoorlog en Soc. Dem. ( S.P.D. ).   1914-1916.
Krantenknipsel.
330
Duitse revolutie 1918-1919 ( S.P.D. ).   nov. 1918 - mrt. 1919.
Krantenknipsel.
331
Herdenking revolutie.   nov. 1921.
Krantenknipsel.
332
Herziening Program Social. Meerderh. partij.   juli - sept. 1921.
Krantenknipsel.
333
Bestrijding Meerderh. soc. door reactie.   aug. - sept. 1921.
Krantenknipsel.
334
S.P.D. "Zum Görlitzer Beschluss". Manuscr. van Braun (?).   oct. 1921.
Krantenknipsel.
335
S.P.D. Congres Meerderh. partij Görlitz 1931.   aug. - oct. 1921.
Krantenknipsel.
336
Congres te Görlitz ( S.P.D. ).   aug. - sept. 1921.
Krantenknipsel.
337
Koalitieregering na Congres te Görlitz.   sept. - oct. 1921.
Krantenknipsel, burg. bl.
338
Programherziening meerderh. partij (Görlitz).   juli - sept. 1921.
Krantenknipsel.
339
Debatten socialistische partijen.   aug. - nov. 1921.
Krantenknipsel.
340
Bestijding reactie.   oct. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
341
Bestrijding reactie.   aug. - sept. 1921.
Krantenknipsel, burg. bl.
Bestrijding reactie.   aug. - sept. 1921.
Krantenknipsel, onafh. bl.
342
Achturenwet 1921.   aug. - nov. 1921.
Krantenknipsel.
343
Mededelingen over Vorwärts over "Kommunistisch Oproer" 3/1921.   nov. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
344
Eenheidsdebatten - Socialistische partijen.   dec. 1921.
Krantenknipsel.
345
Debat partijpolitieke Wereldoorlog 1921.   juni - oct. 1921.
Krantenknipsel.
346
Congressen Soc. partijen Saksen.   7/21.
Krantenknipsel.
347
Eenheid socialistische partijen.   juli 1921.
Krantenknipsel.
348
Eenheid socialistische partijen kwestie regeringscoalitie.   juli - sept. 1921.
Krantenknipsel.
349
Hereniging socialistische partijen.   aug. - sept. 1921.
Krantenknipsel.
350
Herenigingscongres te Neurenberg (Der Tag des Einigung).   sept. 1922.
Krantenknipsel.
351
G. Ledebour Gruppe.   oct. - nov. 1922.
Krantenknipsel.
352
Eenheid socialistische partijen.   aug. - oct. 1922.
Krantenknipsel.
353
Herdenking revolutie.   aug. - nov. 1922.
Krantenknipsel.
354
Congres Gera ( U.S.P.D. = onafh. soc.).   aug. - sept. 1922.
Krantenknipsel.
355
Congres Leipzig (onafh. soc.).   dec. 1921 - jan. 1922.
Krantenknipsel.
356
Bestrijding reactie.   juli 1922.
Krantenknipsel.
357
Congres S.P.D. Saksen.   jan. 1924.
Krantenknipsel.
358
Congres S.P.D. Berlijn.   febr. - juli 1924.
Krantenknipsel.
359
S.P.D. Diversen.   juli - nov. 1924.
Krantenknipsel.
360
Eén-Meiviering 1924.   jan. - apr. 1924.
Krantenknipsel.
361
S.P.D. Saksen.   febr. - nov. 1926.
Krantenknipsel.
362
Diversen.   jan. 1927.
Krantenknipsel.
363
Congres S.P.D. (Kiel).   mei - juni 1927.
Krantenknipsel.
364
Diversen.   jan. - dec. 1928.
Krantenknipsel.
365
S.P.D. kruiserdebat.   aug. - dec. 1928.
Krantenknipsel.
366
Congres S.P.D. Magdeburg.   jan. - dec. 1929.
Krantenknipsel.
367
Oppositie S.P.D.   sept. - oct. 1930.
Krantenknipsel.
368
Diversen.   jan. - nov. 1930.
Krantenknipsel.
369
Eenheidsfront.   jan. - dec. 1931.
Krantenknipsel.
Verkiezingen Hessen, Hamburg.   mrt. - dec. 1931.
Krantenknipsel.
370
Congres S.P.D. Leipzig.   mrt. - juni 1931.
Krantenknipsel.
371
Oprichting S.A.P. Linkervleugel S.P.D.   mrt. - jun. '31.
Krantenknipsel.
372
S.P.D. Diversen.   sept. - nov. 1932.
Krantenknipsel.
373
Overlijden E. Bernstein   dec. 1932.
Krantenknipsel.
374
S.P.D. Diversen.   nov. - dec. 1932.
Krantenknipsel.
375
Arbeidersbeweging.   febr. - apr. 1932.
Rijksbanier, IJzeren Front.   jan. - apr. 1932.
Krantenknipsel.
376
S.A.P.   mrt. - dec. 1932.
Krantenknipsel.
377
S.P.D. Diversen (IJzeren Front; eenheidsfront).   mrt. - dec. 1932.
Krantenknipsel.
378
Vervolging Vorwärts.   juni-juli 1932.
Krantenknipsel.
379
Soc. partijen; (art. F. Stampfer ; Rijksdagfractie; Saargebied).   jan. - juli 1933.
Krantenknipsel.
380
Socialistische partijen (Freie Presse).   juli 1933.
Krantenknipsel.
381
381a Social. partijen.   febr. 1935 - apr. 1937.
381b Notities van v.d. Goes.   jan. - mrt. 1935.

Duitsland. Arbeidersbeweging (communistische)

382
K.P.D.   jan. - aug. 1922.
Krantenknipsel.
383
Kongres V.K.P.D. Jen 1921.   aug. - oct. 1921.
Krantenknipsel.
384
Onderlinge Communistische partijstrijd.   juli - aug. 1921.
Krantenknipsel.
385
Communistische actie.   nov. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
386
K.P.D.   sept. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
387
Rosa Luxemburg over bolsjewisme.   dec. 1921.
Krantenknipsel.
388
( K.A.G. Communistische Arbeitsgemeinschaft ).   nov. - dec. 1921.
Krantenknipsel.
389
K.P.D. Diversen.   aug. 1922.
Krantenknipsel.
390
K.P.D. 1924.   apr. - sept. 1924.
Krantenknipsel.
391
K.P.D.   jan. - apr. 1925.
Krantenknipsel.
392
Duys, J.E.W.   apr. - sept. 1933.
Krantenknipsel.

E

393
Eén Mei-viering.   (1897-1938).
393a Corresp. aan v.d. Goes.
Haagse Bestuurdersbond aan v.d. Goes.   1908.
Hilversumse Bestuurdersbond aan v.d. Goes.   1915.
Leidse Bestuurdersbond aan v.d. Goes.   1907.
"Ons Belang". Ver. van Onderofficieren (?) aan v.d. Goes.   1916.
393b Notities van v.d. Goes.
  1 mei 1899. Hilversum.
  1 mei 1904. Hoogezand.
  1 mei 1913. Wageningen.
  1 mei 19 14. Enschede.
  1 mei 1919. Nieuwendam.
  1 mei 1920. Apeldoorn.
  1 mei 1923. Heerlen.
  1 mei 1925. Leeuwarden.
  2 mei 1925. Goor.
  1 mei 1927. Hoorn.
  2 mei 1931. Dedemsvaart.
  1 mei 1932. Amsterdam O. S. P.
  1 mei 1933. Rotterdam O. S. P.
  1 mei 1934. Den Haag O. S. P.
  1 mei 1935. Nieuwe Niedorp Winkel.
  1 mei 1938. Amsterdam.
393c Verslagen 1 mei-viering v.d. Goes spreker.   1912-1920.
Krantenknipsel.
393d 1 mei-viering 1931 Diversen.
Krantenknipsel.
393e 1 mei-viering diversen.   1936.
Krantenknipsel.
393f 1 mei-viering diversen   g.d.
Krantenknipsel.
393g 1 mei-viering Verboden optochten.   1932, 1935.
Krantenknipsel.
393h 1 mei-viering Oproepen.   1897-1908.
394
Eenheid door democratie.   jan. - juli 1937.
Krantenknipsel.
395
Egypte.   jan. - dec. 1922.
Krantenknipsel.
396
Engeland. Algemeen: "Een ongeleerde schrijfster".   g.d.
Manuscr. v.d. Goes (1 blz.).
397
Engeland. Binnenlandse politiek. "War news". 3 gestencilde mededelingen.   24 juni - 28 juni 1918.
398
Parlementsverkiezingen.   jan. 1922.
Krantenknipsel, burg. bl.
399
Parlementsverkiezingen.   jan. 1922.
Krantenknipsel, soc. bl.
400
Daily Herald Diversen.   jan. - juni 1922.
Krantenknipsel.
401
Diversen.   oct. - dec. 1925.
Krantenknipsel.
402
Diversen.   jan. - dec. 1926.
Krantenknipsel.
403
Diversen.   jan. - nov. 1927.
Krantenknipsel.
404
Diversen.   jan. - dec. 1928.
Krantenknipsel.
405
Diversen (optreden arb. reg.).   febr. - dec. 1929.
Krantenknipsel.
406
Doodstraf.   1929-1931.
Krantenknipsel.
407
Militairisme.   1929-1931.
Krantenknipsel.
408
Diversen.   1930.
Krantenknipsel.
409
Hervorming kieswet.   1930.
Krantenknipsel.
410
Diversen.   1931.
Krantenknipsel.
411
Ministeriële Crisis.   aug. 1931.
Krantenknipsel.
412
Ministeriële Crisis.   aug. 1931.
Krantenknipsel.("Het Volk")
413
Verzet Vloot.   sept. 1931.
Krantenknipsel.
414
Diversen.   jan. - dec. 1932.
Krantenknipsel.
415
Diversen.   1933.
Krantenknipsel.
416
Diversen.   1934.
Krantenknipsel.
417
Diversen.   jan. - dec. 1935.
Krantenknipsel.
418
Diversen.   jan. - dec. 1936.
Krantenknipsel.
419
Minister Thomas   mei - juni 1936.
Krantenknipsel.
420
Aftreden Eduard VIII   2 - 7 dec. 1936.
Krantenknipsel.
421
Aftreden Eduard VIII.   8 - 12 dec. 1936.
Krantenknipsel.
422
Aftreden Eduard VIII.   13 dec. 1936.
Krantenknipsel.
422a
Aftreden Eduard VIII.   27 apr. - 6 mei 1937.
423
Diversen.   jan. - sept. 1937.
Krantenknipsel.

Engeland. Buitenlandse politiek

424
Vlootconferentie.   1929-1930.
Krantenknipsel.
425
Viermogendhedenconferentie.   april 1932.
Krantenknipsel.
425a
Bezoek van George Lansbury aan Hitler.   1936-1937.

England. Economie

426
Structuur Arbeidersbevolking.   december 1924.
Krantenknipsel.
427
Kolenmijnwet.   1930-1931.
Krantenknipsel.
428
Grondbelasting.
Krantenknipsel.

Engeland. Vakbeweging en stakingen

429
Stakingen.   1926, 1937.
Krantenknipsel.
430
Congres Vakverbond.   1929-1930.
Krantenknipsel.
431
Vakverenigingen.   1929-1931.
Krantenknipsel.
432
Vakverenigingswet.   1929-1931.
Krantenknipsel.
433
Congres Vakverbond.   aug. - sept. 1931.
Krantenknipsel.

Engeland. Arbeidersbeweging

434
I. L. P. Intern. aaneensluiting.   1921.
Krantenknipsel.
435
Centr. Raad Vakver. en Arbeiderspartij.   1922.
Krantenknipsel.
436
Labour Partij.   1924.
Krantenknipsel.
437
Arbeidersbeweging en Socialisme in Engeland.   1926. (19-4-1926 cursus Amsterdam).
Not. v.d. Goes.
438
Congres Arbeiderspartij   1929-1930.
Krantenknipsel.
439
Congres Arbeiderspartij.   1929-1931.
Krantenknipsel.
440
Arb. beweging Partijgeschillen.   1929-1931.
Krantenknipsel.
441
Liberalen en "Labour".   1930-1931.
Krantenknipsel.
442
Arbeidersbeweging.   1931.
Not. v.d. Goes.
443
Arbeidersbeweging.   1932(?).
Not. v.d. Goes.
444
Arbeidersbeweging "Rode Zege".   1932-1933.
Krantenknipsel.
445
Arbeidersbeweging   g.d.
Not. v.d. Goes.
446
Entente en Russische revolutie.   1919.
Not. v.d. Goes.
447
Ethiek.   1923.
Not. v.d. Goes.

F

448
Fabriekstoestanden.
448.1 Ontwerp arbeidersreglement voor het bedrijfspersoneel der Z.H. Bierbrouwerij te 's-Gravenhage.   1906.
448.2 "De Fabrieksbode" ( Calvé Delft ).   6-10-1906.
"Hengelosche Fabrieksbode" ( Gebr. Stork en Co. ).   7-7-1906, 8-12-1906.
448.3 Krantenknipsel.   mei 1930.
449
Fascisme "Het veilige Fascisme" getypt.   (1938?).
Manuscr. v.d. Goes.
450
Fascisme. (Laren 22-11-1933).   (Febr. 1935).
Not. v.d. Goes.
451
Fascisme.   1927-1933.
Krantenknipsel.
452
Fascisme N.S.B.   jan. - juni 1933.
Krantenknipsel.
453
Fascisme N.S.B.   juli - dec. 1933.
Fascisme (Landdag Utrecht N. S. B.).   oct. 1933.
Krantenknipsel.
454
Fascisme N.S.B.   jan. - apr. 1934.
Krantenknipsel.
455
Fascisme N.S.B.   jan. - juni 1935.
Krantenknipsel.
456
Fascisme N.S.B. (debat H. Polak - Banning 9-10-1935).   aug. - dec. 1935.
457
Fascisme N.S.B. Landdag Amsterdam 3-1935.   mrt. - apr. 1935.
Krantenknipsel.
Fascisme N.S.B. Landdag Den Haag 10-1935.   (oct. - nov. 1935).
Krantenknipsel.
Fascisme N.S.B. Vervolging justitie Utrecht/A'dam 10-1935.   (oct. - nov. 1935).
Krantenknipsel.
458
Fascisme N.S.B.
458.1   jan. - apr. 1936.
Krantenknipsel.
458.2 Brochure "De Volharding verweert zich" apr. 1936 uitg. door de Coöp. "De Volharding".
459
Fascisme N.S.B.   mei - aug. 1936.
Krantenknipsel.
460
Fascisme N.S.B.   sept. - dec. 1936.
Krantenknipsel.
461
Fascisme N.S.B.   jan. - mei 1937.
Krantenknipsel.
462
Fascisme N.S.B.   juni - aug. 1937.
Krantenknipsel.
463
Fascisme N.S.B.   1935-1937.
strooibiljetten.
464
Fascisme Nat. Jongeren Verbond.   1933-1937.
Krantenknipsel.
465
Fascisme Houding politie.   1932-1935.
Krantenknipsel.
466
Feminisme.   1907.
Not. v.d. Goes.

Frankrijk. geschiedenis.

467
Voor de Franse revolutie v.1789.  Handschrift.
Manuscr. v.d. Goes.
"Arbeiders en patroons in Frankrijk voor de revolutie van 1789".  Handschr., 5 blz.
468
"De Franse Revolutie van 1789" (getypt en handschrift).
Manuscr. v.d. Goes.
469
De Franse Revolutie.   1934.
Not. v.d. Goes.
470
Frankrijk I (opgenomen in Marx en het Marxisme, nr. 954).
471
De Franse Revolutie I.
Exc. en citaten.
472
De Franse Revolutie II.
Exc. en citaten.
473
De Franse Revolutie III (hierin opgen. Ned. na 1813 VI).
Exc. en citaten.
474
De Franse Revolutie IV.
Exc. en citaten.
475
De Franse Revolutie V.
Exc. en citaten.
476
"Het herstelde koningschap".   1814-1830.  Handschr. p.8 - p.20..
Manuscr. v.d. Goes.
477
Commune van Parijs.
477a "De Parijse commune als prol. dictatuur".  Fragment 49 blz..
Manuscr. v.d. Goes.
477b Not. v.d. Goes.
477c Krantenknipsel.   1896-1931.

Frankrijk. Algemene Politiek.

478
Frankrijk. Algemene Politiek.   febr. - juni 1926.
Krantenknipsel.
479
Frankrijk. Algemene Politiek.   juli - dec. 1926.
Krantenknipsel.
480
Frankrijk. Algemene Politiek.   jan. - dec. 1927.
Krantenknipsel.
481
Frankrijk. Algemene Politiek.   jan. 1933.
Krantenknipsel.

Frankrijk. Binnenlandse Politiek.

481a
Frankrijk. Binnenlandse Politiek. Optreden van Caillaux.   1925.
Krantenknipsel.
481b
Communisten. 1925.
Krantenknipsel.
481c
Fascisme. 1925.
Krantenknipsel.
482
Frankrijk. Binnenlandse Politiek. Aristide Briand   1929-1936.
Krantenknipsel.
483
Frankrijk. Binnenlandse Zaken. Fascisten.   jan. 1935 - oct. 1936.
Krantenknipsel.
Boeren.   1935-1936.
Krantenknipsel.
484
Frankrijk. Binnenlandse Zaken. Ministerie Blum   mei - juni 1936.
Krantenknipsel.
485
Frankrijk. Binnenlandse Zaken. Ministerie Blum.   juli - dec. 1936. (14 juli 1936 krantenknipsel 7-15/7-1936).
Krantenknipsel.
486
Frankrijk. Binnenlandse Politiek. Zelfmoord Salengro   nov. 1936.
Krantenknipsel.
487
Frankrijk. Binnenlandse Politiek. Diversen.   jan. - mrt. 1937.
Krantenknipsel.
488
Frankrijk. Binnenlandse Politiek. Diversen.   apr. - juni 1937.
Krantenknipsel.
489
Frankrijk. Binnenlandse Politiek. Diversen.   juli - aug. 1937.
Krantenknipsel.
490
Frankrijk. Binnenlandse Politiek. Vlootconferentie.   juli 1927 - juli 1928.
Krantenknipsel.
490a
Frankrijk. Binnenlandse Politiek.   1925.
Krantenknipsel.
491
Vloot-accoord Frankrijk-Engeland.   juli - oct. 1928.
Krantenknipsel.
492
Frans-Belgisch Geheim Verdrag 1929.   febr. - mrt. 1929.
Krantenknipsel.
493
Frans-Belgisch Verdrag.
493a Correspondentie aan v.d. Goes.
J.W. Albarda aan v.d. Goes.   1929.
J. Oudegeest (voor SDAP) aan v.d. Goes.   1929.
Circ.
Sanders, H.C. aan v.d. Goes.   1929.
493b Correspondentie tussen derden.
J.F. Ankersmit aan J.W. Albarda   1929.
494
Frans-Belgisch verdrag.   1929.  50 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
495
Frans-Belgisch verdrag.   1929.  50 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
496
Frans-Belgisch verdrag.   1929.  53 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
497
Frans-Italiaans accoord.   1931.  3 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
498
Frans-Italiaans accoord.   1935.  9 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
499
Frankrijk. Buitenlandse politiek.   1936.  84 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
500
Frankrijk. Buitenlandse politiek.   1936.  43 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
501
Frankrijk. Buitenlandse politiek.   1937.  50 brieven.
Krantenknipsel.
502
Frans-Belgisch Verdrag.   april 1929 - jan. 1930.

Frankrijk. Economie

503
Frankrijk. Economie.   januari - november 1936.
Krantenknipsel.
504
  augustus - december 1936.
Krantenknipsel.
505
  januari - mei 1937.
Krantenknipsel.

Frankrijk. Vakbeweging en Stakingen

506
Frankrijk. Vakbeweging en Stakingen.   mei - augustus 1935.
Krantenknipsel.
507
stakingen.   januari - december 1936.
Krantenknipsel.
508
stakingen.   januari - september 1937.
Krantenknipsel.
509
stakingen.   1938 (?).  handschrift.
Ms. van v.d. Goes.
509a
Congres C.G.T.K.   1925.
Krantenknipsel.
509b
Congres C.G.T.K.   1925.
Krantenknipsel.

Frankrijk. Arbeidersbeweging na 1789.

510
Frankrijk. Arbeidersbeweging na 1789.
Zie map 475.
Exc. en citaten.
511
Franse socialisten.
Zie map 119.
512
Socialistische Partij.   oktober - december 1925.
Krantenknipsel.
513
Arbeidersbeweging.   1926.
Not. v.d. Goes.
514
Socialistische Partij.   januari - november 1926.
Krantenknipsel.
515
Socialistische Partij.   jan. - dec. 1927.
Krantenknipsel.
516
Socialistische Partij.   febr. 1928 - dec. 1930.
Krantenknipsel.
517
Socialistische Partij.   jan. 1931 - dec. 1932.
Krantenknipsel.
518
Socialistische Partij.   jan. 1933 - apr. 1934.
Krantenknipsel.
519
Socialistische Partij.   jan. - nov. 1935.
Krantenknipsel.
520
Socialisme en Communisme. Diversen.   jan. - oct. 1936.
Krantenknipsel.
521
Doriot   oct. 1936 - aug. 1937.
Krantenknipsel.
522
Socialistische Partij.   jan. - apr. 1937.
Krantenknipsel.
523
Socialistische Partij.   juni - sept. 1937.
Krantenknipsel.
524
Huldebetoon Prof. Fruin.   1884.
Circ.

G

525
Geel, Gratie . Overdruk uit de "Haagse Courant".   v. 14-12-1891.
526
Geheelonthouding.
Zie alcoholisme.
Correspondentie aan v.d. Goes. Studenten geheelonthouders Bond (S.G.O.B.) aan v.d. Goes (afz. o.m. Leo Polak ).   juli 1901.  1 brief.
527
Gehuwde arbeiders.
Krantenknipsel.
528
Geld en ruil.   1928
Not. v.d. Goes.
529
Gelderen, J. van.   1927-1937.
Krantenknipsel.
530
Gemeenschappelijk grondbezit.   1926, 1937.
Krantenknipsel.
531
Geweld en klassenstrijd.   1892, 1936.
Not. v.d. Goes.
532
Gleichman, Mr. J.G. (†) (min. van staat).   1886.
Krantenknipsel.
533
Godsdienst.
533a Correspondentie aan v.d. Goes.
W. Groenendijk Jzn. aan v.d. Goes.   g.d.
M.J. Janssen aan v.d. Goes.   1908.
Onbekend aan v.d. Goes.   1899.
533b   1922, 1929, 1935, 1937.
3 pakjes notities geen datum.
Not. v.d. Goes.
534
Godsdienst.
534a Debat Dr. Rudolph.   1906.
Not. v.d. Goes.
534b Stellingen. Geestelijke stromingen i.d. arb. beweging.   1923.
534c Stellingen. Marxisme of ethische religie.   1929.
534d Not. van v.d. Goes.
535
Godsdienst (Achteruitgang kerken).   1908-1927.
Krantenknipsel.
536
Godsdienst (Geloof en Onsterfelijkheid).
536a Excerpten en citaten.
536b   1913-1925.
Krantenknipsel, man.
537
Godsdienst (Katholicisme en socialisme).   1930.
Krantenknipsel.
538
Godsdienst en arbeidersbeweging.   1897-1920.
Krantenknipsel.
539
Godsdienst en kapitalisme.   1911-1925.
Krantenknipsel.
540
Godsdienst en maatschappij, politiek enz.   1905-1926.
Krantenknipsel.
541
Godsdienst en socialisme.
541a Correspondentie. Ontwerp-antwoord van PB/ SDAP aan Bond van Christen-socialisten.  1 brief.
541b Brochure J.H. Scheps "Kan een Kristen Socialist zijn?".   1932.
541c Rel. soc. congres.   1929.
Krantenknipsel.
542
Rel. Soc. Congres.   1929.
Krantenknipsel.
543
Diversen.   1889-1932.
Krantenknipsel.
544
  1921-1927.
Krantenknipsel, soc. bl.
545
(België).
545a Correspondentie tussen derden. Université Floréal aan redactie Het Volk. (annex "Un appel de Belgique" van de "Union des socialistes-chrétiens de langue Française ).   1922.  1 brief.
545b   1911-1924.
Krantenknipsel.
546
(Duitsland).   1911-1928.
Krantenknipsel.
547
(Engeland).   1899-1925.
Krantenknipsel.
548
(Frankrijk).   1913-1925.
Krantenknipsel.
549
Godsdienst en Vrouwenbeweging (Sexuele Moraal).   1898-1921.
Krantenknipsel.
550
Godsdienst en Wereldoorlog.   1915-1925.
Krantenknipsel.
551
Goes, Fr. v.d. Personalia, diversen.
551a Formulier met biografische gegevens verstrekt aan Het Volk door Fr. v.d. Goes.   1931.
551b v.d. Goes overleden.   5-6-1939.
Krantenknipsel.
551c betr. v.d. Goes.   17-11-1928.
Krantenknipsel.
551d Diversen, 40-jarig huwelijksfeest.   1933.
Krantenknipsel; menu.
551e Manuscripten van v.d. Goes 1. socialistische kronieken geen datum 2. geen titel, geen datum.
552-597
Goes, Fr. v.d. -Agenda's.
552
1891.
553
1892.
554
1893.
555
1895.
556
1896.
557
1897.
558
1898.
559
1899.
560
1900.
561
1901.
562
1902.
563
1903.
564
1904.
565
1905.
566
1906.
567
1907.
568
1908.
569
1909.
570
1910.
571
1911.
572
1912.
573
1913, 1914.
574
1915.
575
1916.
576
1917.
577
1918.
578
1919.
579
1920.
580
1921.
581
1922.
582
1923.
583
1924.
584
1925.
585
1926.
586
1927.
587
1928.
588
1929.
589
1930.
590
1931.
591
1932.
592
1933.
593
1934.
594
1935.
595
1936.
596
1937.
597
1938.
598
Goes Fr. v.d.
Verjaardagen, gelukwensen.
Correspondentie aan v.d. Goes.
Ravesteyn, W. van aan v.d. Goes.   1909.  1 brief.
599
Correspondentie aan v.d. Goes.   1913.
Arbeiderspers, De - aan v.d. Goes.  2 brieven.
600
  1919. Correspondentie aan v.d. Goes.
A. Adama van Scheltema aan v.d. Goes.  2 brieven.
J.N. Albarda aan v.d. Goes.  1 brief.
Bauw, S. en Bela Bauw aan v.d. Goes.  1 brief.
Beek, W.F. van en echtgenote aan v.d. Goes.  2 brieven.
Boekman, M.E. en echtgenote aan v.d. Goes.  1 brief..
Broek en echtgenote aan v.d. Goes.  1 brief.
Bijmholt, B. aan v.d. Goes.  1 brief..
Cenijn, H.W.G. aan v.d. Goes.  1 brief.
Centrale Commissie voor Arbeiders Ontwikkeling (C.C.v.A.) Schiedam aan v.d. Goes.  1 brief.
Clercq, D. de aan v.d. Goes.  1 brief..
De Telegraaf aan v.d. Goes.  1 brief.
Eizenga, J. van aan v.d. Goes.  1 brief.
Emmering, J. en echtgenote aan v.d. Goes.  1 brief.
Erens, Mr. Fr. aan v.d. Goes.  1 brief.
Frank, S. aan v.d. Goes.  1 brief.
Gelder, H.E. van aan v.d. Goes.  1 brief.
Götze, J.G. aan v.d. Goes.  1 brief.
Groeneweg, Suze aan v.d. Goes.  1 brief.
Groenewoud, K. aan v.d. Goes.  1 brief.
601
  1919. Correspondentie aan v.d. Goes.
Haagse Bestuurdersbond ( van Langen ) aan v.d. Goes.  1 brief.
Hamel, D. en M.A. Hamel aan v.d. Goes.  1 brief.
Hartog aan v.d. Goes.  1 brief.
Helsdingen, P.J. aan v.d. Goes.  1 brief.
Heyermans, Herman aan v.d. Goes.  1 brief.
Heykoop, A.  1 brief.
Horst.  1 brief.
Ide en echtgenote.  1 brief..
Jeths, G.J.  1 brief.
Jong, (P?).  1 brief.
Jurriaans, C.  1 brief.
Keppler.  1 brief.
Kersen- Van Muylwijk, J.F. van.  1 brief.
Ketner, C.H.  1 brief.
Kleerekoper (en de Beer ).  1 brief.
Koe, A. de.  1 brief.
Kol, H. van.  2 brieven.
Kramer, M.H.  1 brief.
Krop, H.W.  1 brief.
Lambeck.  1 brief..
Lende, C. van der.  1 brief.
Looy, Jac. van.  1 brief.
Mauve, R. en M. Mauve.  1 brief.
Meester, J. de.  1 brief.
Miedema, D.  1 brief.
Moresco.  1 brief..
Moulijn-Haitsma Mulier, H.  1 brief.
Mijnssen, Frans.  1 brief.
Nanninga, G.  1 brief..
N.V.V. ( E. Fimmen ).  1 brief.
Nieuwenhuis, J.  1 brief..
Ontwikkeling (Directie en personeel).  1 brief.
Onbekend (Hans, C(oob), Lies en Reinoud, M.H.).  4 brieven..
602
  1919. Correspondentie aan v.d. Goes.
Pekelharing, B.H.  1 brief.
Personeel Diamantbeurs Blits en Davids.  Personeel #.
Personeel Gebr. Hakker, fabr. Cohn.  1 brief.
Personeel Hekster (diamantslijperij).  1 brief.
Personeel Stationsrestauratie, Arnhem.  1 brief.
Personeel Vooruitgang, Amsterdam.  1 brief..
Personeel 22 Diamant....(?)  1 brief.
Polenaar, J.H.  1 brief.
Polak, Mr. J.L.  1 brief.
Polak, S.J.  1 brief.
Polak, Tilly.  1 brief.
Polak, W. en Polak-v. Gelder, R.  1 brief.
Poppe, S.  1 brief..
Pothuis, Sam.  1 brief.
Praag, Bernard van.  1 brief.
Putten, N. van.  1 brief.
Querido.  1 brief..
Ram, B.  1 brief.
Rolff.  1 brief.
Sandbergem, W.G.  1 brief.
Sannes, G.W.  1 brief.
Schaper, J.H.  1 brief.
Scholte, H.J.  1 brief.
Sloos.  1 brief.
S.D.A.P. Kamerfractie ( J.H. Schaper ).  1 brief.
S.D.A.P., Gen. Federatie Friesland ( H. de Boer ).  1 brief.
S.D.A.P., Haagse Federatie ( Harms ).  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam, afd. 4.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam afd. 7.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam afd. 21.  1 brief.
S.D.A.P., Culemborg.  1 brief.
S.D.A.P., Deventer.  1 brief.
S.D.A.P., 's Gravenzande.  1 brief.
S.D.A.P., Hilversum.  1 brief.
S.D.A.P., Muntendam.  1 brief.
S.D.A.P., Schoonhoven.  1 brief.
Speyer, Simon.  1 brief.
Spiekman, F.  1 brief..
Stelwagen.  1 brief.
Sternheim, Andr.  2 brieven.
Storm, Lietje.  1 brief..
603
  1919. Correspondentie aan v.d. Goes.
Timmer, Jan.  1 brief.
Transportarbeiders ( H. Overst ).  1 brief..
Veder, Mr. W.R.  1 brief.
Veen, Y.G. van der.  1 brief.
Verenigde Fotobureaus N.V.  1 brief..
Verwey, Albert en Kitty Verwey van Vloten.  1 brief..
Veth, Jan.  1 brief.
Voogd, familie.  1 brief.
Vos, Margot (gedicht).  1 brief.
Vries, A. de , A. de Vries-Hopkes.  1 brief.
Vries, P. de , Schaper.  1 brief.
Vries, de en vrouw.  1 brief.
Wagenfeld, G.L.S.  1 brief.
Wijk, J.J. van en Fam.  1 brief.
Zadelhoff-Stoof, van.  1 brief.
Zoestbergen.  1 brief.
Zutphen, Jan van.  1 brief.
604
  1925 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Bonger, W.A. Prof. Mr.  1 brief.
Drop.  1 brief.
Eck, D.A. van.  1 brief..
Hartog ( Luikinga , Bakker ).  1 brief..
Heide, S.v.d.  1 brief.
Heide-Dijkink, J.L. van der.  1 brief.
Kuyper, R.  1 brief.
Pach, A.  1 brief..
Polak, H.  1 brief.
Sanders, Paul. F.  1 brief.
S.D.A.P., Fed. Amsterdam ( G. van den Bergh ).  1 brief.
S.D.A.P., afd. Amsterdam 6.  1 brief.
Wolf, S. de.  1 brief.
605
  1928 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Kieft, J. v.d.  1 brief.
606
Notities van v.d. Goes, n. v. a. febr. vergadering.   1929.
  1929 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Albarda, Z.W. en Albarda, A.  1 brief.
Alberdingk Thijm, K.J.L.  1 brief.
Ankum, L.A.  1 brief..
A. J. C. (K. Vorrink, P. Schumacher).  1 brief.
Arb. muziekver. "Oefening kweekt kennis".  1 brief.
Bakker, (Bussum).  1 brief.
Barentz, M.E.  1 brief.
Belinfante, Mr. S.D.  1 brief.
Berdenis van Berlekom, M.C.  1 brief.
Berreklouw.  1 brief.
Besuyen-Lindeboom.  1 brief.
Blog, E.  1 brief.
Boeken, Hein.  1 brief.
Boekman, E.  1 brief.
Boekmannen.  1 brief..
  1929 . Bond van Soc. Dem. Studentenclubs ( L. Mazirel ).  1 brief..
Booleman, Alex , en Celine (Antwerpen).  1 brief.
Boomsma, R.  1 brief.
Boon, A.  1 brief..
Bosma, D.  1 brief.
Braambeek, J.H. van en Landskroon.  1 brief.
Brom, Ed.  1 brief.
Brugge, v.d.  1 brief.
Centrale Arbeiders Verzekerings Bank ( A. Harms ).  1 brief.
Centrale voor Arbeidersopvoeding, Brussel ( D. Boucherij ).  1 brief.
Citroen, J.  1 brief.
Cnoop Koopmans, Helena.  1 brief.
Courrech Staal, H.  1 brief.
Cramer, C.G.  1 brief.
De Socialist ( Eda Fimmen ).  1 brief.
Deventer-Perk, de Heer en Mevr. van.  1 brief.
Diaconide, Dr. E.  1 brief.
Eisenlöffel-Tilanus, L.  1 brief..
Fabrieksarbeidersbond.  1 brief.
Fiddelaar, P.  1 brief.
Fimmen, E.  1 brief.
Fimmen, Nelly.  1 brief.
Fuldauer, Deef.  1 brief.
Fuldauer-Polak, S.  1 brief.
Frets, G. en G.  1 brief.
Gerhard, A.H. en M.G. Gerhard-Brandon.  1 brief..
Gies , (de "oude" en de "jonge").  1 brief.
Goudeket.  1 brief.
Grondel.  1 brief.
Groot, fam. de.  1 brief..
Grootendorst-Oosthoek (de Heer en Mevr.).  1 brief.
607
  1929 . Hamel, Mevr. M.  1 brief.
Hamel, M.  1 brief.
Hartog, Jerohm.  1 brief.
Herwerden, Fam. van.  1 brief.
Het Multatuli Museum.  1 brief.
Het Volk.  2 brieven..
Het Volk, Den Haag.  1 brief.
Heyermans, L.  1 brief.
Heykoop, Fam.  1 brief.
Heyligers, Fam.  1 brief.
Hilvers, J.  1 brief.
Hoogland, P.  1 brief.
Horst, Fam. v.d.  1 brief.
Instituut voor Arb. Ontw. (I.v.A.C.) (bestuur).  2 brieven.
Jongedijk, S. en echt.  1 brief.
Kadt, J. de.  1 brief.
Kater, A.S.  1 brief.
Keppler, J. en A. Keppler.  1 brief..
Ketner ?.
Ketner en vrouw.  1 brief.
Klein, (Alida, Tartaud-).  1 brief.
Koe, A. de.  1 brief.
Kronenburg, P.  1 brief.
Kummer, J. Th.  1 brief.
Lasonder, H.  1 brief.
Looy, Jacobus van en Titia van Looy.  1 brief.
Masereeuw en vrouw.  1 brief.
Materman F. en J. Materman-Siegers.  1 brief.
Mendels, M.  1 brief.
Mendes.  1 brief.
Mendes da Costa, M.B.  1 brief.
Meuldijk, M.  1 brief.
Minkenhof, M.  1 brief.
Mijnssen, Frans.  1 brief.
Ouden, P. den.  1 brief..
Onbekend, Juliette, Ans, Frits, onb. (Coob?).  6 brieven.
Personeel Drukkerij Vooruitgang.  1 brief.
Personeel Diamantbeurs Firma Granaat.  1 brief.
Personeel Kantoor Vooruitgang.  1 brief..
Pothuis, S.J. en echt.  1 brief.
608
  1929 . Querido, Em.  1 brief.
Ras.  1 brief.
Roland Holst, R.N. en H. Roland Holst.  1 brief.
Sandberg, H. (secr. van Troelstra).  1 brief.
Schmidt.  1 brief.
Socialistenclub ( Mien Lansen ).  1 brief.
Speyer, Simon.  1 brief.
Sternheim, Andries.  1 brief.
Sternheim, Jo en echtg.  1 brief.
Suchtelen, George van.  1 brief.
SDAP, Tweede Kamerfractie.  1 brief..
SDAP, Gew. federatie, N. Holland + Noord.  1 brief.
SDAP, fed. Amsterdam.  1 brief.
SDAP, Amsterdam I.  1 brief.
SDAP, Amsterdam II.  1 brief.
SDAP, Amsterdam III.  1 brief.
SDAP, Amsterdam IV.  1 brief.
SDAP, Amsterdam VI.  1 brief.
SDAP, Amsterdam IX.  1 brief.
SDAP, Bussum.  2 brieven.
SDAP, Delft.  1 brief.
SDAP, Dordrecht.  1 brief.
SDAP, 's Gravenhage.  1 brief..
SDAP, Haarlem.  1 brief.
SDAP, Naarden.  1 brief.
SDAP, fed. Rotterdam.  1 brief.
SDAP, Rotterdam II.  1 brief.
SDAP, Rijswijk.  1 brief.
SDAP, Utrecht.  1 brief.
SDAP, Zutphen.  1 brief..
SDAP, Hollandse S.D. Club, Antwerpen.  1 brief.
SDAP, Jongere Partijgenoten ( Suurhof ) en ( J. Nunes Vaz ).  1 brief..
Tamminga, Elly.  1 brief.
Troelstra, P.J.  1 brief.
Unger.  1 brief.
Volk , Het. kopy art. 13-2-1929 n.a.v. verjaardag v.d. Goes.  1 brief.
Vereniging "De Dageraad".  1 brief..
Verwey, Albert en Kitty Verwey-van Vloten.  1 brief..
Viskoop en echtg.  1 brief.
Vleming.  1 brief.
W.H. Vliegen.  1 brief.
Voogd, P. en B.  1 brief..
Vries, Dr. D.P. de.  1 brief.
Wagenfeld, L. en K.  1 brief.
Werkhoven-Dijkhuis.  1 brief..
Wibaut, N.J.  1 brief.
Wibaut-Berdenis ven Berlekom, M. (Tiele).  1 brief.
Winkler (red. Voorwaarts).  1 brief.
Wolff, S. de.  1 brief.
Wolf-Veldman, S. de.  1 brief.
Wijk, J. van der.  1 brief.
Wijk echtpaar v.d.  1 brief.
Zutphen, Jan A. van.  1 brief.
609
  1930 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Gorter, L. en H. Gorter.  1 brief.
Goudeket.  1 brief..
Kies, P.  1 brief.
Walle, F. v.d.  2 brieven.
610
  1931 . Correspondentie aan v.d. Goes, afd.:
Troelstra-Oord, Stichting F.v.d. Walle.  1 brief.
611
  1932 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Goudeket jun., S.  1 brief.
Knip, Marie en Bigot, Marie.  1 brief.
612
  1933 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Albarda, J.W.  1 brief.
Boeken, Hein.  1 brief.
Dijkstra, J. (en H. Westenberg ).  1 brief.
Eisinga, Jan (en verloofde).  1 brief.
Flothuis, J.  1 brief.
Fuldauer-Polak, Mau en Sien.  2 brieven.
Gerhard, Frits.  1 brief.
Hemert, A. van.  1 brief.
Hendriks.  1 brief.
Hooftman-de Voogd (de Heer en Mevr.).  1 brief.
Jansen-Rehbock (Mevr.).  1 brief.
Jong, W. de en Jong-Koster, G. de.  1 brief..
Kleerekoper, A.B. (en Jetje).  1 brief.
Kooman, Jan.  1 brief.
Lasonder, Fam. Hendr.  1 brief..
Lelie, Wolf (huisgezin).  1 brief.
Lems- Denkers Huneman, A.  1 brief.
Mourits, Jan (en Mien).  1 brief.
Nunes Vaz, J.  1 brief.
Ouden & Son, H. den.  2 brieven..
OSP ( Schmidt en J. de Kadt ).  1 brief.
OSP, ? Amersfoort (de Roode Schutterij ).  1 brief..
OSP, Amsterdam.  2 brieven.
OSP, Beemster.  1 brief.
OSP, Gorredijk.  1 brief.
OSP, Harlingen.  1 brief.
OSP, Schiedam.  1 brief.
O.S.R.O. (Onafh. Soc. Radio Omroep).  1 brief..
Onbekend = Jet, van der Goes, Anna uit Boskop, Sillem ?, onb.  4 brieven.
Pach, A. en E. Pach-Baruch.  1 brief.
Personeel Diamantslijperij Bottenheim.  1 brief..
Personeel Diamantslijperij Kleerekoper en de eer.  1 brief.
Roland Holst.  1 brief..
Staal, Karel v. (en dochter).  1 brief.
Touber, L.  1 brief.
Verwey, A.  1 brief.
Wal, L. v.d.  1 brief..
Wibaut-Berdenis van Berlekom, M.  1 brief.
Wolff-Veldman, Sara de en Sam de Wolff.  2 brieven.
Zanten, van.  1 brief.
Zeeuw, Stin de en D. de Zeeuw.  1 brief.
613
  1934 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Adama van Scheltema, Annie.  1 brief.
Bendien, J. en L.  1 brief..
Bergh, Zadok v.d.  1 brief.
Brink-Holenberg, van den.  1 brief.
Boeschoten, Jr. van.  1 brief..
Brugghen, Mejonkvr. van den.  1 brief.
Bos, J.J.  1 brief.
Crisis-Comité, Laren (plaatselijk).  1 brief.
Gallas, Prof. K.R.  1 brief.
Genderingen, F. van.  1 brief.
Gerhard, Frits en (?).  1 brief.
Gerritsen, Cor.  1 brief.
Giezen, Drs. A.M. v.d.  1 brief.
Goch-Kaulbach, S. van en W.J. van Gogh.  1 brief.
Gosselaar, S. (en F. Gosselaar-La Grouw ).  1 brief.
Goudeket, Hes.  1 brief..
Henneman.  1 brief.
Hilvers, J.  1 brief.
Kadt, J. de (en Sal Tas en Juut van Wamelen ).  1 brief.
Keesing, J.G.  1 brief..
Kenther ( Juffr. Bouwmeester en Piet Bakker ).  1 brief.
Keppler, Jos en A.  1 brief.
Klein Wolt, Fam.  1 brief.
Koens, Ans.  1 brief.
Koopmans, N.  1 brief.
Korteweg, D.  1 brief.
Lelie, Wolf.  1 brief.
Lissauer.  1 brief.
Marten.  1 brief.
Mendels, M.  1 brief.
Mijnssen, Frans.  1 brief.
Nieuwenhuis, J.  1 brief.
Nunes Vaz, J.  1 brief.
OSP, Amsterdam.  3 brieven..
Onbekend, (Vrouwe Sillem ?, Lies, Tonny en Mary, onb.).  4 brieven.
Pellecom, Ph. van.  1 brief.
Polak, Leo.  1 brief.
Polak, Willy en Vrouw.  1 brief.
Poppe, Stan , Mien Snijders , J.M. Burger en N. Gotkee.  1 brief.
Ravesteijn, W. van.  1 brief.
Rodrigues-Klok, M.  1 brief.
Rogge, J.  1 brief.
Rossum, van.  1 brief.
Sanders, Paul Liesbeth.  1 brief.
Schaper, J.H.  1 brief.
Schaper, S.J. en Vrouw.  1 brief..
Schmidt.  1 brief.
Schmidt- ?, Tessie L.  1 brief.
Schreinhoed , (Inij en Nico).  1 brief.
Spier, Sal en Selien.  1 brief.
SDAP, afd. IX.  1 brief.
Socialistisch Jeugdverbond.  1 brief..
Soep, A.  1 brief.
Staal, Karel van.  1 brief.
Steen, Fam.  1 brief.
Tollenaar, Fam. (en Landre ).  1 brief.
Vader, G.A. en echt.  1 brief.
Venema, A. , H. Venema-de Vries.  1 brief.
Verhoef, B.  1 brief.
Verwey, A.  1 brief.
Verwey, C.  1 brief.
Vischschraper-Wessel, J.  1 brief.
Vliegen, W.H.  1 brief.
Vonk, Herman en Annie.  1 brief.
Vos, Hans en Dies Meijer.  1 brief.
Werkhoven-Dijkhuis, W.  1 brief.
Wibaut, F.M.  2 brieven.
Wibaut, Dr. F.  1 brief.
Winkler, Johan.  1 brief.
Wijk, J. van der (gedicht van F.v. Eeden ).  1 brief.
Wijk, Hein van.  1 brief..
Zandstra, L.  1 brief.
Zutphen, Jan A. van.  1 brief.
614
  1935 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Apeldoorn, S.G.  1 brief.
Bos, J.J.  1 brief.
Poppe, Stan.  1 brief..
Prins, W.  1 brief.
Schmidt, P.J.  1 brief.
Snijders, Mien.  1 brief.
S.J.V., Amsterdam.  1 brief.
Wibaut, F.M. (met antwoord van v.d. Goes aan F.M. Wibaut).  1 brief..
Wibaut-Beidenis van Berlekom, M.  1 brief.
615
  1936 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Courrech Staal, E. en H. Courrech Staal.  2 brieven.
Goudeket (man en vrouw).  1 brief.
Hilvers, J.  1 brief.
Lasonder, Fam.  1 brief.
Mendes da Costa, Dr. M.B.  2 brieven.
Middelman, R.  1 brief.
Onbekend, (Frans, Frank, Lou en Dirk, jet, Ans en Frits, Jan, To, Marianne Philips (foto?), Sam...).  9 brieven.
Rogge-Fortuyn, A.  1 brief.
Wibaut, Dr. F.M.  2 brieven.
616
  1937 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Adama van Scheltema, A.  1 brief.
Bos, J.J.  1 brief.
Carlton-Hotel , Directie.  1 brief.
Caspel, Mevr. J.G. van.  1 brief.
Colerus, R.  1 brief.
Cuypers, Fam.  1 brief.
Fortuyn, J.A.  1 brief.
Hilvers, J.  1 brief.
Joosten, Piet.  1 brief.
Kooman, Jan.  1 brief.
Lakmaker, L.  1 brief.
Lamie, Stien.  1 brief.
Lansen, Mien.  1 brief.
Middelman, W.  1 brief..
Molenaar, Sam.  1 brief.
Nunes Vaz, J.  1 brief.
Onbekend, (onleesb., Franc, Jan en Frank, Jet).  4 brieven..
Rogge-Fortuyn, A. en J. Rogge.  1 brief.
Sas (?).  1 brief.
Schut, P.  1 brief..
Spier, Sal en vrouw.  1 brief.
Staal, Ernst en Hans.  2 brieven.
Timmerman , (Leiden).  1 brief.
Wibaut-Berdenis van Berlekom, M. (Tiele).  1 brief.
Wijk, Hein van.  1 brief..
617
  1938 . Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Adama van Scheltema, A.  1 brief.
Bigot, Mevr. (en Fam. v. Hoek ).  1 brief.
B. R. S.  1 brief.
Fortuyn, J.A.  1 brief.
Gogh, Vincent van.  1 brief..
Hartog.  1 brief.
Hilvers, J.  1 brief.
Kameraden uit Hilversum.  1 brief.
Roland Holst , H.  1 brief.
618
Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:  geen jaartal.
Afd. Zaandam.  1 brief.
De Socialistische Gids.  1 brief.
Ketner, P.F.  1 brief.
Lobstein, M.  1 brief.
Masereeuw, H.  2 brieven.
Meeuwissen, W.F.  1 brief..
Meeuwissen-Kuykhoven, H.  1 brief.
Mok, Louis (en H. Scheffer ).  1 brief.
Nieuwhof.  1 brief.
Ons Huis.  1 brief.
Oorschot, Geert van.  1 brief.
Oudegeest, Jan.  1 brief..
Randoe, P.  1 brief.
Santcroos.  1 brief.
Samson, J.  1 brief.
Sanders, P.  1 brief.
Schut, P.  1 brief..
SDAP, afd. Zwolle.  1 brief.
Sternheim, A.  1 brief.
619
Goes, Fr. v.d. - Verjaardagen (diversen).   1919.
619A Verjaardagen v.d. Goes. Herdenkingsnummers Kranten.
619B Verjaardagen v.d. Goes.
Krantenknipsel.
619C Verjaardagen v.d. Goes. Dankbetuigingen van v.d. Goes.
620
  1929 .
620A Verjaardagen v.d. Goes. Oproepen tot huldiging
620B Verjaardagen v.d. Goes. felicitatie. lijst.
620C Verjaardagen v.d. Goes.
Krantenknipsel.
621
  1934 . Verjaardagen v.d. Goes.
Krantenknipsel.
622
Verjaardagen v.d. Goes.   1938.
Gedicht van Margot Vos , alsmede Programma voor bijeenkomst op 12-2-1939.
623
Goes, Fr. v.d. - Spreekbeurten (vergaderingen in Nederland etc.). Register op spreekbeurten 1892.   1931.
624
Spreekbeurten. Aankondigingen, circulaires e.d.   1895-1908/1909.
625
Spreekbeurten. Aankondigingen, circulaires e.d.   1909/1925.
626
Spreekbeurten. Aankondigingen, circulaires e.d.   1926-1927/1928.
627
Spreekbeurten. Aankondigingen, circulaires e.d.   1928-1937(en geen jaartal).
Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
628
  1888 . Onbekend (vriend van Renaud).  1 brief.
629
  1891 . Soc. Dem. Bond, Alkmaar ( G.P. Bakker ).  1 brief.
630
  1895 . Socialistenbond, Den Haag ( F.J.B. v.d. Beek ).  1 brief.
631
  1896 . SDAP Ontwikkeling Den Haag.  1 brief.
Socialistenbond, Den Haag ( C.M. Coeland ).  1 brief.
632
  1897 . A'damse Std. Debating Club ( D. van Embden ).  1 brief.
SDAP, afd. Amsterdam ( J. Loopuit en M.A. Troostwijk ).  6 brieven.
SDAP, afd. Delft ( C.F. Loke ).  2 brieven.
SDAP, afd. Gouda.  1 brief..
SDAP, afd. Utrecht ( A. Harms ).  1 brief.
SDAP, afd. Zaandam ( W. Bax ).  1 brief.
Socialistenbond, Rotterdam ( A. Miggels ).  1 brief.
633
  1898 . A'damse Stud. Debating Club ( J. Loosjes ).  1 brief.
Arb. Kiesver. Volksbelang, Drachten. ( D. Helfrich ).  2 brieven.
Bergh v. Eysinga, H.W.Ph.S. v.d.  1 brief.
Graaff, F.G. de.  1 brief.
Mijnlieff, C.J.  1 brief.
Pekelharing, B.H.  1 brief..
S.D. Prop. Club ( C.F. Loke ).  1 brief.
Studentenver. "Doctrina", Leiden ( J.D. van Ketwich Verschuur ).  2 brieven.
Spreekbeurten van v.d. Goes.
  1898 . SDAP , secr. ( J.G. van Kuykhof (.  2 brieven.
SDAP, Amsterdam ( J. Loopuit , M.A. Troostwijk ).  2 brieven.
SDAP, Delft.  1 brief..
Ver. Socialistische Lectuur (S.L.) Amsterdam ( H.E. van Gelder , J. Koekebakker ).  5 brieven.
Ver. Volksonderwijs, Den Haag.  1 brief.
Ver. Volksbelang.  1 brief.
634
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1899:
Bond v. Ned. Onderw., Den Haag.  1 brief.
Bond v. Ned. Onderw., Haarlem.  2 brieven..
Bond v. Ned. Onderw., Hengelo.  1 brief.
Gelder, G. de.  1 brief.
Ketner, C.H.  1 brief..
Kuyper, R.  1 brief.
Smit, Carry.  1 brief.
Soc. Dem. Prop. Club ( Th. van der Waerden ).  1 brief.
SDAP, Breda ( G. de Gelder , S. Traub ).  2 brieven.
SDAP, Nw. Hoorn.  1 brief..
SDAP, Maastricht ( W.C. de Jonge e.a.).  1 brief.
SDAP, Meppel.  1 brief.
SDAP, Schiedam ( A. de Wit ).  2 brieven..
SDAP, Utrecht ( Etha Fles ).  2 brieven.
Ver. "De Dageraad", Amsterdam.  2 brieven.
Ver. S.L., Amsterdam ( J. Koekebakker , H. Plate ).  6 brieven.
Ver. ter behartiging v.d. belangen v.d. vrouw, Rotterdam ( M.G. Kramers ).  3 brieven.
Vrijmetselaarsloge "St. Lodewijk", Nijmegen ( W. van Leer ).  3 brieven..
635
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1900:
Alg. Ned. Vredebond ( M.C. Hofstende-Broekman ).  4 brieven.
Bond. v. Ned. Onderw. , secr.  1 brief.
Fortuyn, J.A.  1 brief.
Propria Cures ( H. Bolkestein ).  1 brief.
Stud. Ver. voor Sociale Lezingen, Leiden ( J.A.N. Knuttel ).  2 brieven.
SDAP, Hoogwoud ( Verwey ).  1 brief.
SDAP, Rotterdam ( P.J. Helsdingen ).  1 brief.
SDAP, Zierikzee.  1 brief..
Ver. "De Dageraad" ( J. Roosenschoon ).  1 brief.
Ver. v. Vrouwenkiesrecht, Nijmegen ( M.C.W. Schalkwijk-Godefroy ).  2 brieven.
636
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1901:
Amsterdamse Bestuurders Bond ( J. Pothuis ).  1 brief.
Arb. Kiesver., Amsterdam ( S. de Miranda ).  1 brief..
Bruyn, J.  2 brieven.
Bond v. Ned. Onderw., afd. Amsterdam.  1 brief.
Dam, P.J.  1 brief..
Engelander Jr., S.  1 brief.
Herwaarde, Jr.P. van.  1 brief.
Keesing, Arn.  1 brief.
Koperberg, S.  1 brief.
Monnikendam, C.  1 brief.
Nat. Bond van Handels- en Kant. Bed. ( Corrie de Vos ).  2 brieven.
Polak, Stella.  2 brieven.
Roland Holst, H.  1 brief..
SDAP, secr.  1 brief.
SDAP, Amsterdam.  2 brieven.
SDAP, Arnhem.  2 brieven..
SDAP, Bussum.  1 brief.
SDAP, Enschede.  1 brief.
SDAP, Haarlem.  1 brief.
SDAP, Leeuwarden.  1 brief.
SDAP, Wageningen.  2 brieven.
SDAP, Weesp.  1 brief.
Stud. S.D. Prop. Club, Utrecht ( G.P. Frets ).  4 brieven.
Thomassen, C.  1 brief..
Tjabring, S.H.  1 brief.
Vereeniging S.L. Amsterdam ( N.W. Posthumus , A. Pannekoek ).  2 brieven.
Volkskiesver., Enkhuizen.  1 brief.
Vos, Corrie de.  1 brief.
Wegerif, Willy J.  1 brief.
637
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1902:
Ankersmit, J.F.  1 brief.
Bolkestein, H.  1 brief.
Bond v. miliciens en oud. miliciens, Haarlem ( P.J.J. van de Gevel ).  3 brieven..
Bond v. Ned. Onderw., afd. Amsterdam ( P. Hoogland ).  3 brieven.
Ceton, J.C.  3 brieven.
"Conamur", Groningen ( P. van Harreveld ).  3 brieven.
Gorter, P.  1 brief.
Hoogland, P. en Thomassen, C.  2 brieven.
Ontw. Club, Nieuwe Helvoet.  2 brieven..
Pekelharing, B.H.  1 brief.
Roland Holst, H.  1 brief.
SDAP, secr.  2 brieven.
SDAP, Bussum.  1 brief.
SDAP, Haarlem.  1 brief.
SDAP, Leeuwarden.  1 brief.
SDAP, Wageningen.  4 brieven.
SDAP, Weesp.  2 brieven.
S.D. Ontw. club "Nieuw Leven" ( Muylwijk ).  1 brief.
Troelstra, P.J.  1 brief.
Ver. v. Gem. ambt. in dienst der Gem. R'dam.  2 brieven.
Ver. Ontwikkeling zij ons streven.  2 brieven..
Ver. S.L., Amsterdam ( H. Bolkestein en T. Kuyper ).  4 brieven.
Ver. S.L. Haarlem ( J. Gerritz ).  1 brief.
Vliegen, W.H.  1 brief.
Vrije Propaganda Groep, Koog-Zaandijk ( P. Gorter ).  1 brief.
638
A.N.D.B. (Cie. voor het Maatschappelijk Werk) ( D. Elion ).  3 brieven.
Bruins (Groningen).  1 brief.
Conamur Groningen ( W. Zuydam ).  2 brieven.
Deventer, H. van.  1 brief..
Gorter, H.  3 brieven.
Groninger Bestuurdersbond.  2 brieven.
Kam, N.G.  1 brief..
Kenther.  1 brief.
Mendels, M.  1 brief.
Muller, H.C.  1 brief.
Ned. Com. voor Alg. Kiesrecht ( C. Bijkerk ).  2 brieven.
Ontw. Club Nieuw Helvoet.  2 brieven.
Onbekend.  1 brief..
S.D. arb. Kiesver, Assendelft.  2 brieven.
S.D. ontw. Club Nieuw leven ( D. Boer ).  2 brieven.
S.D.P. Club, Delft ( N.G. Kam en D.M.C. Koch ).  5 brieven.
S.D. Stud. P. Club, Utrecht ( S. Levée , G.P. Frets ).  6 brieven.
Socialistische Jongeliedenbond, afd. Amsterdam ( B. Roeg ).  1 brief.
Studenten-vereniging voor sociale lezingen, Leiden ( A. Rombach , L. van Dantzig ).  7 brieven..
639
  1903 . SDAP , secr.  9 brieven.
SDAP, Abbenbroek.  3 brieven..
SDAP, Alkmaar.  1 brief.
SDAP, fed. Amsterdam.  4 brieven.
SDAP, Amsterdam I.  1 brief..
SDAP, Amsterdam. VIII.  2 brieven.
SDAP, Arnhem.  5 brieven.
SDAP, Bussum.  3 brieven..
SDAP, Delfzijl.  2 brieven.
SDAP, Dokkum.  2 brieven.
SDAP, Groningen.  5 brieven..
SDAP, Leeuwarden.  2 brieven.
SDAP, Middelburg.  2 brieven.
SDAP, Nieuwenhoorn.  2 brieven..
SDAP, Nijmegen.  3 brieven.
SDAP, Rotterdam.  3 brieven.
SDAP, Schiedam.  2 brieven..
SDAP, Utrecht.  4 brieven.
SDAP, Veendam.  2 brieven.
SDAP, Westeremden.  4 brieven..
SDAP, Winterswijk.  2 brieven.
SDAP, Zaandam.  1 brief.
SDAP, Zaltbommel.  4 brieven.
SDAP, Zwolle.  2 brieven.
Socialistisch Leesgezelschap, Rotterdam ( van den Heuvel ).  2 brieven.
Tervoert, W.  1 brief.
Ver. O.Z.O.S., Hellevoetsluis.  3 brieven..
Vliegen, W.H.  2 brieven.
Volkskiesvereniging, Gouda.  1 brief.
Volkskiesvereniging, Oude Pekela.  2 brieven.
Vrijmetselaarsloge "St. Lodewijk", Nijmegen ( Willem van Leer ).  1 brief.
Willem.  1 brief.
Witteveen, S.  1 brief.
Wijnkoop, D.  1 brief.
640
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1904:
Arb. Kiesver., Alkmaar.  2 brieven.
Arb. Kiesver., Winterswijk.  1 brief.
Klene, J.  1 brief.
Kutsch Lojenga, S.  1 brief.
Mendels, M.  2 brieven.
Nol.  2 brieven..
Pekelharing, B.H.  1 brief.
Stoop, Dr. Th.  1 brief.
SDAP secr.  10 brieven.
SDAP, fed. Amsterdam.  3 brieven.
SDAP, Apeldoorn.  1 brief.
SDAP, Arnhem.  2 brieven.
SDAP, Brouwershaven.  1 brief.
SDAP, Delft.  1 brief.
SDAP, Deventer.  1 brief.
SDAP, Dordt.  3 brieven..
SDAP, Goes.  7 brieven.
SDAP, Haarlem.  1 brief.
SDAP, Hoogezand, Sappemeer.  1 brief..
  1904 . SDAP, Leeuwarden.  3 brieven.
SDAP, Leiden.  1 brief.
SDAP, Middelburg.  1 brief.
SDAP, Oude Pekela.  2 brieven.
SDAP, Utrecht.  1 brief.
SDAP, Warffum.  4 brieven.
SDAP, Zwolle.  3 brieven..
Sociaal Dem. Propaganda Club, Delft ( D.M.G. Koch ).  2 brieven.
Université Nouvelle Bruxelles ( Ch. v.d. Borre ).  2 brieven.
641
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1905:
Ankersmit, H.  2 brieven.
Arbeiderskiesver., Baarn (B.J.J. Weykamp).  5 brieven.
Baarnse Bestuurdersbond (B.J.J. Weykamp).  2 brieven.
Graaff, W.H. de.  1 brief.
Henny, A.B.  6 brieven.
Henny-Viruly.  1 brief.
Mendels, M.  3 brieven.
Pannekoek, A.  3 brieven.
Socialistisch Leesgezelschap ( W. Estor ).  1 brief..
S.D. Ontw. Club "Nieuw Leven" ( J. Bleeker ).  1 brief..
SDAP secr.  4 brieven.
SDAP, fed. Amsterdam.  2 brieven.
SDAP, Amsterdam III.  1 brief..
SDAP, Baarn.  1 brief.
SDAP, Bussum.  4 brieven.
SDAP, Delft.  1 brief..
SDAP, Gouda.  3 brieven.
SDAP, Haarlem.  4 brieven.
SDAP, Den Haag.  1 brief..
SDAP, Hengelo.  1 brief.
SDAP, Maastricht.  8 brieven.
SDAP, Rotterdam.  3 brieven..
SDAP, IJmuiden.  4 brieven.
SDAP, Weesp.  1 brief.
Université Nouvelle de Bruxelles.  1 brief..
Waerden, Th. van der.  2 brieven.
642
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1906:
Ankersmit, W.J.  1 brief.
Arbeiderskiesver., Amsterdam III ( J.J. de Roode ).  2 brieven.
Brink, J. v.d.  1 brief..
Dillen, J.G. van.  1 brief.
Dordr. Bestuurders Bond.  2 brieven.
Eendracht maakt Macht, Den Haag.  3 brieven.
Hengelose Bestuurders Bond ( H. Materman ).  5 brieven.
Leidse Bestuurders Bond ( P.J. Bomli ).  2 brieven..
Ned. Comité voor Alg. Kiesrecht ( C. Bijkerk ).  1 brief..
Nijmeegse Bestuurdersbond.  1 brief.
Pannekoek, A.  2 brieven.
Personeelsvereniging "Voorwaarts".  1 brief.
Prov. Kiesrecht Comité, Assen.  2 brieven.
SDAP secr.  5 brieven..
SDAP, fed. Amsterdam.  6 brieven.
SDAP, Almelo.  1 brief.
SDAP, Baarn.  3 brieven..
SDAP, Blauwcapel.  2 brieven.
SDAP, Bussum.  2 brieven.
SDAP, Delft.  14 brieven..
SDAP, Deventer ( W.J. Ankersmit ).  5 brieven.
SDAP, Diepenveen.  1 brief.
SDAP, Dronrijp.  1 brief.
SDAP, Eibergen.  5 brieven.
SDAP, Franeker.  4 brieven.
SDAP, Goor.  1 brief.
SDAP, Gouda.  3 brieven.
SDAP, Groningen ( G. Sterringa ).  2 brieven.
643
  1906 . SDAP, Den Haag.  1 brief.
SDAP, Haarlem.  2 brieven..
SDAP, Hengelo.  6 brieven.
SDAP, Leiden.  9 brieven.
SDAP, Leeuwarden.  8 brieven..
SDAP, Lochem.  8 brieven.
SDAP, Maastricht ( S.P. Baart ).  3 brieven.
SDAP, Nijmegen.  2 brieven.
SDAP, Oosterbierum.  8 brieven.
SDAP, Rotterdam.  2 brieven.
SDAP, Oude Pekela.  2 brieven.
SDAP, Utrecht.  4 brieven.
SDAP, Weesp.  6 brieven..
SDAP, Zwolle H.J. Sneevliet , J.G. Themans ).  9 brieven.
Utrechtse Vrijzinnige Propaganda Ver.  1 brief.
Wolkskiesver. te Enschede.   1906.  2 brieven.
Zaaier, de, afd. Amsterdam ( M. Boom ).   1906.  3 brieven.
644
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1907 afz.:
Amsterd. Bestuurders Bond.  1 brief.
A'damse Stud. ver. voor Soc. Lezingen ( J.P. Wibaut en A.B. Gompertz ).  2 brieven.
Bakker, C.G.  4 brieven.
Dordr. Bestuurders Bond.  1 brief.
Expeditie- en Veemarbeidersvereniging (vast personeel) ( J. de Grijs ).  1 brief.
Handelsreizigersver. "Eendracht", afd. Amsterdam.  1 brief.
Gorcumse Bestuurders Bond.  1 brief.
Liberale Kiesver. "De Eendracht" te Hilversum.  1 brief..
Mertens, H.F.  1 brief.
Soc. De. Ontw. club "Nieuw Leven".  3 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam.  3 brieven.
S.D.A.P., Bodegraven.  1 brief.
S.D.A.P., Bolsward.  6 brieven.
S.D.A.P., Breda ( J. van den Brink ).  4 brieven.
S.D.A.P., Bussum.  1 brief..
S.D.A.P., Deventer. ( Ankersmit ).  4 brieven.
S.D.A.P., Dordrecht. ( J.A. Bergmeyer ).  1 brief.
S.D.A.P., Franeker.  3 brieven.
S.D.A.P., Gorcum. [ontbreekt].  1 brief.
S.D.A.P., Ginneken (Breda).  2 brieven.
S.D.A.P., Hengelo.  2 brieven.
S.D.A.P., Hilversum.  2 brieven.
S.D.A.P., Holwerd.  1 brief.
S.D.A.P., Leeuwarden.  2 brieven.
S.D.A.P., Leiden.  3 brieven.
S.D.A.P., Middelburg. (Sannes).  2 brieven.
S.D.A.P., Purmerend.  3 brieven.
S.D.A.P., Rotterdam.  8 brieven.
S.D.A.P., Sneek.  3 brieven.
S.D.A.P., Tilburg.  3 brieven.
S.D.A.P., Wageningen.  2 brieven.
S.D.A.P., Weesp.  5 brieven.
S.D.A.P., Zwolle.  2 brieven.
Vereniging van loopknechten i.d. Diamantbeurs.  2 brieven.
Verkerk, H.  1 brief.
Verenigingsfederatie, "Rotterdamse Bestuurdersbond".  1 brief.
Zaaier, de, afd. Amsterdam ( Ph. Mechanicus ).  3 brieven.
645
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1908:
A'damse Stud. Ver. voor Soc. Lezingen ( R.A. van Pelt ).  1 brief.
Bond van Ned. Gemeentewerkheden, A'dam.  1 brief..
Expeditie- en Veemarbeidersvereniging (vast personeel) ( J. de Grijs ).  1 brief.
Soc. Dem. Ontwikkelingsclub "Nieuw leven" ( B. Coltof ).  1 brief.
S.D.A.P. secr.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam V.  1 brief..
S.D.A.P., Alkmaar.  4 brieven.
S.D.A.P., Bolsward.  3 brieven.
S.D.A.P., Delft.  1 brief..
S.D.A.P., Dokkum.  1 brief.
S.D.A.P., Dordrecht.  4 brieven.
S.D.A.P., Emmen.  1 brief..
S.D.A.P., Ginneken.  1 brief.
S.D.A.P., Gorinchem.  4 brieven.
S.D.A.P., 's Gravenhage.  2 brieven.
S.D.A.P., Groningen.  1 brief.
S.D.A.P., Holwerd.  2 brieven.
S.D.A.P., Joure.  2 brieven..
S.D.A.P., Kampen.  3 brieven.
S.D.A.P., Leeuwarden.  2 brieven.
S.D.A.P., Middelburg.  1 brief..
S.D.A.P., Ouwe Pekela.  1 brief.
S.D.A.P., Rhenen.  3 brieven.
S.D.A.P., Rotterdam.  4 brieven..
S.D.A.P., Sneek.  4 brieven.
S.D.A.P., Veendam.  6 brieven.
S.D.A.P., Wageningen.  1 brief..
S.D.A.P., Weesp.  1 brief.
S.D.A.P., Winterswijk.  1 brief.
S.D.A.P., Ijmuiden.  1 brief.
S.D.A.P., Zwolle.  1 brief.
Vereniging "Kunst aan het Volk", Amsterdam ( F. Coenen jr ).  1 brief.
Vries, N.A. de.  1 brief.
Vrije Socialistische Vereniging, Sneek.  1 brief.
Zaanse Bestuurdersbond.  3 brieven.
Zaaier, de Amsterdam ( Van Wezel ).  1 brief.
646
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1909:
Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden Amsterdam.  5 brieven..
Apeldoornse Bestuurdersbond ( S. Cohen ).  1 brief.
Arbeiders- Kiesvereniging, afd. S.D.A.P., Watergraafsmeer.  1 brief.
Asser Bestuurdersbond.  1 brief.
Bakker, S.K.  1 brief.
Hahn, G.  1 brief.
Handelsreizigersvereniging "Eendracht".  3 brieven.
Henny, A.B.  1 brief.
Nieuwe Deventer Bestuurderbond.  1 brief..
Nieuve Nederl. "Postbond", Leeuwarden ( Lambrechts ).  2 brieven.
Leverland, G.A.  2 brieven.
Pesch, F.G. van.  3 brieven.
Stigter, J.  1 brief..
Stoop, Dr. Th.  6 brieven.
S.D.A.P. secr.  5 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam.  12 brieven..
S.D.A.P., Alkmaar.  1 brief.
S.D.A.P., Anna Parochie St.  1 brief.
S.D.A.P., Apeldoorn.  7 brieven..
S.D.A.P., Arnhem.  3 brieven.
S.D.A.P., Assen. ( G. Oldenziel ).  7 brieven.
S.D.A.P., Baarn.  2 brieven.
S.D.A.P., Bussum.  9 brieven.
S.D.A.P., Deventer.  1 brief..
S.D.A.P., Dordrecht.  1 brief.
S.D.A.P., Edam.  4 brieven.
647
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1909 . S.D.A.P., Eindhoven.  2 brieven.
S.D.A.P., Enschede.  1 brief.
S.D.A.P., Franeker.  2 brieven.
S.D.A.P., Groningen ( W. van de Vall , N.A. de Vries ).  7 brieven.
S.D.A.P., Haarlem.  5 brieven.
S.D.A.P., Hengelo.  1 brief.
S.D.A.P., Hilversum.  1 brief.
S.D.A.P., Jelsum.  1 brief..
S.D.A.P., Leeuwarden.  8 brieven.
S.D.A.P., Leiden.  1 brief.
S.D.A.P., Maastricht.  5 brieven..
S.D.A.P., Purmerend.  1 brief.
S.D.A.P., Rotterdam.  1 brief.
S.D.A.P., Sneek.  5 brieven..
S.D.A.P., Utrecht. ( G.A. Leverland ).  1 brief.
S.D.A.P., Watergraafsmeer (Arb. Kiesver. afd. S.D.A.P.).  3 brieven.
S.D.A.P., Weesp.  2 brieven..
S.D.A.P., Winkel.  1 brief.
S.D.A.P., Zwolle.  4 brieven.
Typografenbond, afd. Amsterdam ( G. Hahn ).  1 brief.
Vereniging "De Dageraad" ( J.A. van der Heide ).  2 brieven.
Vereniging "Kunst aan het Volk" ( F. Coenen jr. ).  2 brieven.
Voogd, P.  1 brief.
Zaaier, de ( Biet ).  1 brief.
648
1910 . afz.:
Albarda, J.W.  2 brieven.
Alg. Nederl. Typorafenbond, afd. Amsterdam ( G. Hahn ).  3 brieven.
Ankersmit, H.  2 brieven.
Anrooy, J. van.  1 brief.
Bekaar, J.J.  3 brieven..
Mendels, Mr. M.  2 brieven.
Nieuwe Nederl. "Postbond", Leeuwarden ( Lambrechts ).  2 brieven.
School voor maatschappelijk werk ( J. van Anrooy ).  7 brieven.
S.D.A.P., Apeldoorn.  2 brieven.
S.D.A.P., Baarn.  1 brief.
S.D.A.P., Dordrecht ( J. v. Zadelhoff ).  1 brief..
S.D.A.P., den Haag.  4 brieven.
S.D.A.P., Sliedrecht.  5 brieven.
Vereniging "De Dageraad" ( J.G. Götze ).  1 brief.
Verhoef, W.H.  1 brief..
Westenberg, M. en A. va Zijp.  1 brief.
Zaaier, de, Almelo ( A. Ladenius ).  1 brief.
649
  1912 . afz.:
S.D.A.P., Nijmegen.  1 brief.
"Verenigde Kuipers", Rotterdam.  2 brieven.
650
  1913 . afz.:
Ned. Ver. tot afschaffing van Alcoholhoudende dranken Amsterdam ( H. van der Valk ).  1 brief.
S.D.A.P., Nijverdal.  1 brief.
651
  1914 . afz.:
Albarda, J.W.  1 brief.
Centrale Commissie voor Arbeidersontwikkeling (C.C.v.A.) ( B. Diamant ).  1 brief.
Haagse Commissie voor Arbeidersontwikkeling ( G. Buriks- van Linden van den Heuvel ).  2 brieven.
Hilversum Comité tot ontwikkeling en ontspanning der werklozen en hun huisgenoten.  2 brieven.
Mobilisatieclub, Tilburg ( H. Aleng ).  3 brieven.
Ned. Fed. Bond van Gemeentewerklieden, A'dam.  1 brief..
S.D.S.C., Delft ( P. Schut ).  4 brieven.
SDAP secr.  1 brief.
SDAP, Amsterdam.  3 brieven.
SDAP, Beverwijk.  1 brief.
SDAP, Blaricum.  2 brieven.
SDAP, Buiksloot.  1 brief.
SDAP, Meppel.  1 brief.
SDAP, Rotterdam.  4 brieven.
Ver, "De Dageraad", Amsterdam ( Hagelen ) (De Dageraad, Ver. tot bevordering der vrije gedachte, afd. Amsterdam).  1 brief.
Ver. Maatschappij v. Droogdokarbeiders ( J.H. Mester ).
Ver. voor de Vrede, Amsterdam ( G. Kubbenga ).  1 brief.
Ver. voor wijsbegeerte ( J. Verkerk ).  5 brieven.
652
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1915:
Centr. Commissie v. Arbeiders Ontwikkeling, Amsterdam ( B. Diamant ).  3 brieven.
Centr. Commissie v. Arbeiders Ontwikkeling, Bussum en Omstreken ( L. Lakmaker ).  3 brieven..
Centr. Commissie v. Arbeiders Ontwikkeling, Eindhoven ( A.A. de Jong ).  3 brieven.
Commissie voor de Ontwikkelingscursussen, Utrecht.   1915-1916.  1 brief.
Haagse commissie voor de Arb. Ontw. ( G. Buriks- v.d. Linden van den Heuvell ).  1 brief.
Mobilisatieclub, Arnhem ( P. van Soeren ).  2 brieven.
Mobilisatieclub, Assendelft.  1 brief.
Mobilisatieclub, Beverwijk ( J. Englander ).  2 brieven.
Mobilisatieclub, Naarden.  1 brief.
Mobilisatieclub, Tilburg ( H. Aleng ).  4 brieven.
Mobilisatieclub, Utrecht.  6 brieven..
Mobilisatieclub, Vuurtoreneiland.  3 brieven.
Nationale Vereniging tegen de werkloosheid.  2 brieven.
Nieuwe Malthuisiaanse Bond, Amsterdam (Sloten).  2 brieven..
Ontwikkelingscommissie voor georg. werklozen.  1 brief.
Sneeker Bestuurdersbond.  1 brief.
S.D. Mobilisatieclub, Den Helder.  4 brieven.
S.D. Studieclub, Hoek van Holland ( A. Visser ).  1 brief.
S.D. Vrouwenclub, Amsterdam ( L. Tilanus ).  2 brieven.
Stoop, Dr. Th.  1 brief..
653
  1915 . S.D.A.P., Amersfoort.  3 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam.  10 brieven.
S.D.A.P., Arnhem.  2 brieven.
S.D.A.P., Assendelft.  1 brief.
S.D.A.P., Beverwijk.  1 brief.
S.D.A.P., Blaricum.  1 brief.
S.D.A.P., Bolsward.  4 brieven.
S.D.A.P., Dordrecht.  2 brieven.
S.D.A.P., Den Haag.  2 brieven.
S.D.A.P., Hilversum.  2 brieven.
S.D.A.P., Hoek van Holland.  1 brief.
S.D.A.P., Laren.  1 brief.
S.D.A.P., Meppel.  4 brieven.
S.D.A.P., Reeuwijk.  2 brieven.
S.D.A.P., Rhenen.  3 brieven.
S.D.A.P., Rotterdam.  1 brief.
S.D.A.P., Utrecht.  2 brieven..
S.D.A.P., Velsen.  3 brieven.
S.D.A.P., Zandvoort.
Vereniging "De Dageraad" ( M. Ferro ).  2 brieven.
654
  1916 . afz.:
Alg. N. Bond v. Handels- en kantoorbedienden ( Drilsma ).  1 brief.
Ankersmit, H.  1 brief.
Arbeiders-Bildungvereins, deutscher Zunge ( H. Piel ).  1 brief.
Bond v. Belg. arbeiders in Nederland (BBAN) ( P. Somers ).  2 brieven.
C.C.v.A., Amsterdam ( Pothuis ).  4 brieven..
C.C.v.A., Eindhoven.  2 brieven.
C.C.v.A., Leeuwarden ( H. de Boer ).  4 brieven.
C.C.v.A., Woensel.  3 brieven.
Mobilisatieclub, Baarle-Nassau.  1 brief.
Mobilisatieclub, Tilburg.  4 brieven.
Nederl. Koksbond, Amsterdam.  1 brief.
S.D. Mobilisatieclub, Breda.  3 brieven.
S.D. Mobilisatieclub, Harskamp.  2 brieven.
S.D. Mobilisatieclub, Halfweg.  1 brief.
S.D. Mobilisatieclub, Tilburg.  2 brieven..
S.D.A.P., Amersfoort.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam.  6 brieven.
S.D.A.P., Bolsward.  3 brieven.
S.D.A.P., Drachten.  3 brieven.
S.D.A.P., Goes.  1 brief.
S.D.A.P., Haarlem.  1 brief..
S.D.A.P., Hilversum.  4 brieven.
S.D.A.P., Leeuwarden.  1 brief.
S.D.A.P., Sneek.  1 brief.
S.D.A.P., Zwolle.  2 brieven.
Utrechtse Bestuurdersbond ( J. Reynders ).  1 brief.
Vereniging "De Dageraad" ( C. Aal ).  3 brieven..
655
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1917:
Bonden van Belgische Arbeiders in Nederland, afd. Amsterdam ( P. Somers , A. de Block ).  3 brieven..
Bosser Bestuurdersbond.  1 brief.
Centr. Comm. uit de arbeidersbeweging voor de levensmiddelenvoorziening.  1 brief.
C.C.v.A., Amsterdam ( Pothuis ).  6 brieven.
C.C.v.A., Weesp.  2 brieven.
Comm. van Toezicht op de Amsterdamse Jeugdzorg.  1 brief.
Mobilisatieclub, afd. Amsterdam.  1 brief.
Mobilisatieclub, Nieuwersluis.  1 brief..
Ned. Bond ven mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kledingindustrie en aanverwante vakken ( A. de Jong ).  1 brief.
S.D. Mobilisatieclub, afd. Amsterdam.  3 brieven.
S.D. Mobilisatieclub, Nieuwersluis.  1 brief..
S.D.A.P., Amsterdam.  4 brieven.
S.D.A.P., Alkmaar.  2 brieven.
S.D.A.P., Groningen.  2 brieven..
S.D.A.P., Gouda.  2 brieven.
S.D.A.P., 's Hertogenbosch.  1 brief.
S.D.A.P., Langendijk.  1 brief.
S.D.A.P., Rhenen.  1 brief.
S.D.A.P., Rotterdam.  3 brieven.
S.D.A.P., Steenwijk.  1 brief.
S.D.A.P., Utrecht.  2 brieven.
S.D.A.P., Weesp.  1 brief.
S.D.A.P., Zaandijk.  1 brief..
S.D.A.P., Zaandam.  1 brief.
Ver. Ontwikkeling, Hoorn ( R. van der Zaag ).  6 brieven.
656
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1918:
Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden.  1 brief.
Bond van Ned. Dienstplichtigen, Naarden.  1 brief.
Centrale Bond v. Transportarbeiders (A. Dingsdag).  4 brieven.
C.C.v.A., Amsterdam ( Pothuis ).  3 brieven..
C.C.v.A., Bussum ( J. Monas ).  1 brief.
C.C.v.A., Eindhoven.  1 brief..
C.C.v.A., Schiedam ( J.S. Bartstra en A. Krijger ).  4 brieven.
Kol, H. van.  1 brief.
S.D.A.P. secr.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam.  7 brieven.
S.D.A.P., Breukelen.  3 brieven.
S.D.A.P., Edam.  2 brieven.
S.D.A.P., Groningen.  6 brieven..
S.D.A.P., Hilversum.  1 brief.
S.D.A.P., Poortugal.  2 brieven.
S.D.A.P., Uithuizen.  2 brieven.
S.D.A.P., Veenendaal.  1 brief.
S.D.A.P., Zaandijk.  1 brief.
657
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1919:
Alg. Ned. Verbond ( J. Cransberg ).  2 brieven..
A.S.B.S. 'A'damse Stud. Ver. tot bestudering van het socialisme ( J. Valkhoff ).  3 brieven.
Boekman, E.  1 brief.
C.C.v.A. secr. ( Pothuis ).  8 brieven.
C.C.v.A., Arnhem.  3 brieven.
C.C.v.A., Bussum.  1 brief..
C.C.v.A., Dordrecht.  3 brieven.
C.C.v.A., Schiedam ( A. Krijger ).  5 brieven.
C.C.v.A., Woensel.  1 brief.
C.C.v.A., Zaandam.  2 brieven.
Groepsontwikkeling ( B. van Volen ).  3 brieven.
Groninger Std. Ver. tot bestudering van het Socialisme ( R. Watjer ).  1 brief..
Nieuwe Deventer Bestuurdersbond.  1 brief.
Raalte Jr., L. van 's Gravenhage.  1 brief.
Regelingscommissie Herdenkingsfeest van SDAP ( P. Schumacher ).  1 brief..
Stud. Ver. tot studie van het Socialisme, Leiden ( A. Verhoeven ).  2 brieven.
658
  1919 . S.D.A.P., Amsterdam.  23 brieven.
S.D.A.P., Arnhem.  1 brief.
S.D.A.P., Beverwijk.  3 brieven.
S.D.A.P., Bussum.  3 brieven.
S.D.A.P., 's Gravenhage.  4 brieven.
S.D.A.P., Hilversum.  5 brieven.
S.D.A.P., Nieuwendam.  1 brief.
S.D.A.P., Oude Pekela.  1 brief.
S.D.A.P., Rhenen.  1 brief.
S.D.A.P., Rotterdam.  1 brief.
S.D.A.P., Schoten.  3 brieven.
S.D.A.P., Stompetoren.  1 brief.
S.D.A.P., Uithuizen.  1 brief.
S.D.A.P., Vlagtwedde.  1 brief..
S.D.A.P., Wageningen.  2 brieven.
S.D.A.P., Zaandam.  1 brief.
S.D.A.P., Zaandijk.  2 brieven..
Troelstra, P.J.  1 brief.
Ver. "De Dageraad" , secr.  1 brief.
Ver. "De Dageraad", afd. Amsterdam.  4 brieven.
Ver. "De Dageraad", Leiden.  1 brief.
Ver. van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken" ( Boot ).  2 brieven.
Vries, N.A. de.  1 brief.
659
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1920:
Bond van S.D. Vrouwenclubs, Amsterdam ( L. Tilanus ).  2 brieven.
Bond van S.D. Vrouwenclubs, Middelburg ( E. Unger- van Brero ).  1 brief.
C.C.v.A., Amersfoort.  5 brieven..
C.C.v.A., Bussum.  4 brieven.
C.C.v.A., Zaandam.  1 brief.
Eindhovense Bestuurdersbond.  2 brieven..
Groep Ontwikkeling, Amsterdam ( B. van Volen ).  2 brieven..
Haagse Commissie voor Arb. Ontw.  7 brieven.
Havelaar, Just.  2 brieven.
Ned. Zionistische Studentenorganisatie.  1 brief.
Nieuwblad van het Noorden.  1 brief.
Religieus-Socialistisch Verbond ( J. de Jager ).  1 brief.
Rembrandt Sociëteit.  2 brieven..
Studentengezelschap voor Sociale Studie, Delft ( J. Roosenschoon ).  4 brieven.
Studentenver. voor Sociale Studie (S.S.S.), Utrecht ( B.H. Nijland ).  7 brieven.
660
  1920 . S.D.A.P. secr.  2 brieven.
S.D.A.P., Amersfoort.  2 brieven..
S.D.A.P., Amsterdam.  32 brieven.
S.D.A.P., Apeldoorn.  4 brieven.
S.D.A.P., Arnhem.  3 brieven.
S.D.A.P., Assendelft.  1 brief.
S.D.A.P., Delft.  1 brief.
S.D.A.P., Dordrecht.  2 brieven..
S.D.A.P., Partijgewest Gelderland.  2 brieven.
S.D.A.P., 's Gravenhage.  2 brieven.
S.D.A.P., Groningen.  1 brief.
S.D.A.P., Haarlem.  5 brieven.
S.D.A.P., Hilversum.  5 brieven..
S.D.A.P., Lonneker.  1 brief.
S.D.A.P., Middelburg.  4 brieven.
S.D.A.P., Nijmegen.  1 brief..
S.D.A.P., Poortugaal.  5 brieven.
S.D.A.P., Purmerend.  2 brieven.
S.D.A.P., Rotterdam.  8 brieven.
S.D.A.P., Tilburg.  3 brieven.
S.D.A.P., Velseroord.  1 brief.
S.D.A.P., Weesp.  2 brieven.
S.D.A.P., Zaandam.  3 brieven.
S.D.A.P., Zwolle.  2 brieven.
Stud. Ver. tot Studie v. h. Socialisme, Leiden ( A. Verhoeven ).  1 brief..
Ver. "De Dageraad", Leiden.  1 brief.
Ver. tot bestudering van Soc. Vraagstukken, Amsterdam ( C.M. Cox ).  4 brieven.
Ver. tot bestudering van Soc. Vraagstukken, Amersfoort.  2 brieven.
Ver. tot bestudering van Soc. Vraagstukken, Groningen ( R. Watjer ).  3 brieven.
661
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1921:
Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, Dordrecht.  2 brieven.
Bestuurdersbond Pekela en Omstreken.  2 brieven.
Bond v.d. S.D. Vrouwenclubs.  1 brief.
Soc. Dem. Vrouwenclub, Amsterdam ( S. van Gelder ).  3 brieven.
C.C.v.A., Bussum ( J. Monas ).  2 brieven.
C.C.v.A., Heerlen.  3 brieven..
C.C.v.A., Leiden.  4 brieven.
C.C.v.A., Zaandam.  2 brieven.
Eindhovense Bestuurdersbond.  2 brieven.
Groep Ontwikkeling, Amsterdam.  1 brief.
Haagse Commissie voor Arbeidersontwikkeling.  2 brieven.
Heerlense Bestuurdersbond.  1 brief.
Int. Antimilitairistische Ver. in Ned. ( T. Wessels ).  1 brief..
Jager, J. de.  1 brief.
Religieus-Socialistisch verbond, Amsterdam.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam.  6 brieven.
S.D.A.P., Arnhem.  1 brief.
S.D.A.P., Bloemendaal en Santpoort.  3 brieven..
S.D.A.P., Bussum.  1 brief.
S.D.A.P., Delft.  3 brieven.
S.D.A.P., Glanerburg-Lonneker.  1 brief.
S.D.A.P., Gouda.  2 brieven.
S.D.A.P., Haarlem.  2 brieven.
S.D.A.P., Hilversum.  4 brieven..
S.D.A.P., Lochem.  2 brieven.
S.D.A.P., Oude Pekela.  1 brief.
S.D.A.P., Rotterdam.  2 brieven.
S.D.A.P., Tilburg.  1 brief.
S.D.A.P., Winkel.  1 brief.
S.D.A.P., Zwolle.  1 brief.
S.D.A.P., Zutphen.  1 brief..
Ver. "De Dageraad", Zaandam.  2 brieven.
Ver. "De Dageraad", Zutphen.  1 brief.
Ver. "Het Multatuli-Museum".  1 brief.
Ver. "Volksontwikkeling", Veendam.  2 brieven..
Vries-Bruins, A.E.J.  2 brieven.
Winschoter Bestuurdersbond.  1 brief..
662
  1922 . afz.:
C.C.v.A., Amsterdam.  2 brieven.
C.C.v.A., Bussum.  3 brieven.
C.C.v.A., Leiden.  3 brieven.
C.C.v.A., Rotterdam.  3 brieven..
De Nieuwe Cultuur (Ver. voor Zondagochtend-voordrachten), Rotterdam ( J.J. van Elsäcker ).  1 brief.
Eindhovense Bestuurdersbond.  1 brief.
Haagse Commissie voor Arb. Ontw.  1 brief.
Multatuli-Museum.  2 brieven.
S.D.A.P. secr.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam.  7 brieven.
S.D.A.P., 's Gravenhage.  1 brief.
S.D.A.P., Haarlem.  1 brief.
S.D.A.P., Winterswijk.  1 brief.
663
  1923 . afz.:
Bond van S.D. Vrouwen Clubs , secr. ( L. Tilanus ).  1 brief..
C.C.v.A. secr.  5 brieven.
C.C.v.A., Alkmaar.  3 brieven.
C.C.v.A., Amersfoort.  1 brief..
C.C.v.A., Amsterdam.  2 brieven.
C.C.v.A., Apeldoorn.  6 brieven.
C.C.v.A., Gouda.  4 brieven.
C.C.v.A., Leiden.  2 brieven.
C.C.v.A., Rotterdam.  1 brief.
C.C.v.A., Tilburg.  2 brieven..
De Nieuwe Cultuur, Rotterdam ( J.J. van Elsäcker ).  2 brieven..
Jager, J de.  2 brieven.
Studentenver. voor Sociale Lezingen en Sociale Studie Amsterdam (S.L.) ( F. Leverpoll ).  4 brieven.
S.D.A.P. secr.  1 brief.
S.D.A.P., Almelo (+1 x notitie van v.d. Goes)..  4 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam.  3 brieven.
S.D.A.P., Heerlen.  1 brief.
S.D.A.P., Hilversum.  1 brief.
S.D.A.P., Hoorn.  2 brieven..
S.D.A.P., Middelie.  3 brieven.
S.D.A.P., Gewest Overijsel.  2 brieven.
S.D.A.P., Rotterdam.  3 brieven.
Ver. "De Dageraad", Amsterdam.  4 brieven.
Waslander, H.B.J. (Stud. Ver. v. S.L., Amsterdam).  1 brief.
664
  1924 . afz.:
Alg. Ned. Typografenbond.  1 brief.
Bond van Ned. Ond., afd. Rotterdam.  2 brieven.
C.C.v.A., secr. Amsterdam.  8 brieven.
C.C.v.A., Bakkum.  5 brieven.
C.C.v.A., Gouda (K.R. van Staal).  2 brieven.
C.C.v.A., Hilversum.  2 brieven.
C.C.v.A., Leeuwarden.  3 brieven..
C.C.v.A., Leiden.  2 brieven.
C.C.v.A., Tilburg.  1 brief.
C.C.v.A., Zaandam.  3 brieven.
C.C.v.A., Zandvoort.  2 brieven.
Dronkelaar, E. van.  1 brief.
Mulder, D.  1 brief.
Multatuli-Museum.  2 brieven.
Ontwikkeling-commissie, Delft ( Ten Velden ).  4 brieven.
Stud. Ver. voor S.L. en Soc. Studie, Amsterdam ( H.B.J. Waslander ).  4 brieven.
S.D.A.P. secr.  1 brief.
S.D.A.P., Almelo.  1 brief.
S.D.A.P., Enkhuizen.  2 brieven..
S.D.A.P., Middelie.  1 brief.
S.D.A.P., Rotterdam.  1 brief.
S.D.A.P., Schiedam.  1 brief.
S.D.A.P., Utrecht (Zuilen).  6 brieven.
Ver. "De Dageraad", Amsterdam.  1 brief.
Ver. "De Dageraad", Hoorn.  1 brief.
665
  1925 . afz.:
Alg. Ned. Metaalbew. Bond, Utrecht.  3 brieven.
C.C.v.A. secr.  4 brieven.
C.C.v.A., Amsterdam.  3 brieven..
C.C.v.A., Bakkum.  4 brieven.
C.C.v.A., Hilversum.  1 brief.
C.C.v.A., Leeuwarden.  2 brieven..
C.C.v.A., Schiedam.  2 brieven.
Centrale van Arbeiders Jeugdver. (A.J.C.), Amsterdam ( G. Oznowiez ).  2 brieven.
De Socialisten Club ( P.J. Schmidt ).  2 brieven.
Gorichemer Bestuurdersbond ( I.v.A.O. ).  2 brieven.
I.v.A.O., Amersfoort.  4 brieven.
I.v.A.O., Delft.  1 brief.
I.v.A.O., Sneek.  5 brieven.
I.v.A.O., Vlissingen.  1 brief.
Ned. Bond van werklieden in overheidsdienst.  1 brief.
Ned. Ver. v. Fabrieksarbeiders.  1 brief.
Nijmeegse Bestuurdersbond.  5 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam.  5 brieven.
S.D.A.P., Goor.  2 brieven..
S.D.A.P., Leeuwarden.  1 brief.
Ver. "De Dageraad", Amsterdam.  2 brieven..
Ver. "De Dageraad", Rotterdam.  3 brieven.
Ver. "Multatuli-Museum".  1 brief.
666
  1926 . afz.:
A'damse Studentenclub voor Staatkunde ( Z. Gulden ).  4 brieven..
C.C.v.A., Amsterdam.  3 brieven.
C.C.v.A., Bakkum.  2 brieven.
C.C.v.A., Goes.  1 brief..
C.C.v.A., Weesp.  1 brief.
I.v.A.O. secr.  1 brief.
I.v.A.O., Amersfoort.  1 brief.
I.v.A.O., Amsterdam.  6 brieven.
I.v.A.O., Boskoop.  1 brief.
I.v.A.O., Hengelo.  1 brief.
I.v.A.O., Leiden.  2 brieven..
I.v.A.O. , onbekend.  1 brief.
I.v.A.O., Rotterdam.  5 brieven.
I.v.A.O., Velzen.  2 brieven..
I.v.A.O., Vlissingen.  3 brieven.
I.v.A.O., Weesp.  8 brieven.
Onbekend.  1 brief.
S.D. S.C., Delft ( J.L. Klein ).  3 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam.  6 brieven.
S.D.A.P., Den Haag.  4 brieven..
S.D.A.P., Hoek van Holland.  1 brief.
S.D.A.P., Middelburg.  1 brief.
S.D.A.P., Utrecht.  3 brieven.
Stoop-Snouck Hugronje, J.  1 brief.
Ver. "De Dageraad", Amsterdam.  4 brieven..
Ver. "De Dageraad", Haarlem.  4 brieven.
667
  1927 . afz.:
A.J.C. , secr.  2 brieven.
Bond v. Ned. Ond., Zwolle.  2 brieven.
C.C.v.A. , secr.  4 brieven..
De Socialisten Club ( Mien Lansen ).  4 brieven.
Het Multatuli-Museum.  5 brieven.
I.v.A.O. , secr.  1 brief.
I.v.A.O., Amersfoort.  10 brieven..
I.v.A.O., Arnhem.  2 brieven.
I.v.A.O., Assen.  5 brieven.
I.v.A.O., Bergen.  1 brief..
I.v.A.O., Beverwijk.  1 brief.
I.v.A.O., Boskoop.  1 brief.
I.v.A.O., Goes.  1 brief..
I.v.A.O., Groningen.  3 brieven.
I.v.A.O., Hengelo.  4 brieven.
I.v.A.O., Schiedam.  3 brieven..
I.v.A.O., Utrecht.  2 brieven.
I.v.A.O., Vlissingen.  3 brieven.
I.v.A.O., Weesp.  1 brief..
I.v.A.O., Zaandam.  5 brieven.
I.v.A.O., Zwolle.  2 brieven.
I.v.A.O., Zutphen.  4 brieven..
Needese Bestuurders Bond.  1 brief.
Soc. Kunstenaars Kring ( Jan. W. Jacobs ).  2 brieven.
S.D.A.P. , secr.  1 brief.
S.D.A.P., Amersfoort.  1 brief..
S.D.A.P., Amsterdam.  1 brief.
S.D.A.P., Beverwijk.  1 brief.
S.D.A.P., Boskoop.  2 brieven..
S.D.A.P., Delft.  4 brieven.
S.D.A.P., Eindhoven.  1 brief.
S.D.A.P., Heerlen.  1 brief.
S.D.A.P., Hillegom (?).  1 brief.
S.D.A.P., Hoorn.  4 brieven.
S.D.A.P., Irnsum.  1 brief..
S.D.A.P., Middelburg.  1 brief.
S.D.A.P., Winterswijk.  2 brieven.
S.D.A.P., Zutphen.  1 brief.
Unger, Dr. W.G.  1 brief.
Ver. "De Dageraad", Haarlem.  3 brieven.
Ver. tot verbreiding der vrije religie.  1 brief.
668
  1928 . afz.:
C.C.v.A., Amsterdam.  13 brieven.
Courrech Staal, H.  1 brief.
Huizer Bestuurdersbond.  3 brieven.
I.v.A.O. , secr.  2 brieven.
I.v.A.O., Alkmaar.  3 brieven.
I.v.A.O., Amersfoort.  1 brief.
I.v.A.O., Apeldoorn.  2 brieven.
I.v.A.O., Arnhem.  4 brieven.
I.v.A.O., Beverwijk.  2 brieven.
I.v.A.O., Breda.  2 brieven.
I.v.A.O., Bussum.  2 brieven.
I.v.A.O., Eindhoven.  1 brief.
I.v.A.O., Enschede.  2 brieven..
I.v.A.O., Groningen.  2 brieven.
I.v.A.O., Haarlem.  2 brieven.
I.v.A.O., Hengelo.  3 brieven..
I.v.A.O., Hilversum ( J. Rogge ).  7 brieven.
I.v.A.O., Kampen.  3 brieven.
I.v.A.O., Krommenie.  3 brieven.
I.v.A.O., Leiden.  2 brieven.
I.v.A.O., Gewest Limburg.  4 brieven.
I.v.A.O., Maastricht.  2 brieven.
I.v.A.O., Naarden.  1 brief.
I.v.A.O., Nijmegen.  4 brieven..
I.v.A.O., Utrecht.  4 brieven.
I.v.A.O., Vlissingen.  2 brieven.
I.v.A.O., Winschoten.  1 brief..
I.v.A.O., Zutphen.  2 brieven.
I.v.A.O., Zwolle.  2 brieven.
Leidse S.D. Studentenclub ( W.M. Beun ).  2 brieven.
S.D.S.C., Groningen ( B. Hijlkema ).  2 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam.  5 brieven..
S.D.A.P., Bussum.  1 brief.
S.D.A.P., Coevorden.  4 brieven.
S.D.A.P., Klazinaveen.  3 brieven.
S.D.A.P., Den Haag.  2 brieven.
S.D.A.P., Naarden.  1 brief.
S.D.A.P., Nijmegen.  1 brief..
S.D.A.P., Zutphen.  1 brief.
669
  1929 . afz.:
C.C.v.A. , secr.  7 brieven.
C.C.v.A., Huizen.  2 brieven.
I.v.A.O., Almelo.  2 brieven.
I.v.A.O., Amersfoort.  1 brief..
I.v.A.O., Amsterdam.  2 brieven.
I.v.A.O., Apeldoorn.  2 brieven.
I.v.A.O., Arnhem.  1 brief.
I.v.A.O., Assen.  3 brieven.
I.v.A.O., Bloemendaal-Santpoort.  3 brieven..
I.v.A.O., Breda.  1 brief.
I.v.A.O., Bussum.  1 brief.
I.v.A.O., Eindhoven.  1 brief.
I.v.A.O., Enkhuizen.  1 brief.
I.v.A.O., Gorinchem.  3 brieven.
I.v.A.O., Haarlem.  4 brieven.
I.v.A.O., Hengelo.  2 brieven..
I.v.A.O., 's Hertogenbosch (Eindhoven).  1 brief.
I.v.A.O., Hilversum.  3 brieven.
I.v.A.O., Kampen.  1 brief.
I.v.A.O., Koog aan de Zaan.  4 brieven.
I.v.A.O., Leiden.  1 brief..
I.v.A.O., Nijmegen.  2 brieven.
I.v.A.O., Utrecht.  5 brieven.
I.v.A.O., Veendam.  2 brieven..
I.v.A.O., Velsen.  1 brief.
I.v.A.O., Vlaardingen.  1 brief.
I.v.A.O., Voorburg.  2 brieven.
I.v.A.O., Zwolle.  2 brieven.
Jongeren Vredes Actie (J.V.A.), groep Het Gooi ( W.N. Dinger ).  1 brief.
S.D.S.C., Groningen ( B. Hijlkema ).  1 brief.
S.D.S.C., Leiden ( W.M. Beun ).  5 brieven..
S.D.A.P., Amsterdam.  4 brieven.
S.D.A.P., Arnhem.  1 brief.
S.D.A.P., Enschede.  2 brieven..
S.D.A.P., Den Haag.  3 brieven.
S.D.A.P., Hengelo.  1 brief.
S.D.A.P., Nijmegen.  1 brief.
S.D.A.P., Purmerend.  3 brieven.
S.D.A.P., Zandvoort.  1 brief.
670
  1930 . afz.:
C.C.v.A., Amsterdam.  2 brieven.
I.v.A.O., Alphen aan de Rijn.  1 brief.
I.v.A.O., Amersfoort.  1 brief.
I.v.A.O., Amsterdam.  3 brieven.
I.v.A.O., Bloemendaal-Santpoort.  1 brief.
I.v.A.O., Eindhoeven.  2 brieven..
I.v.A.O., Gouda.  2 brieven.
I.v.A.O., Haarlem.  3 brieven.
I.v.A.O., Hilversum.  4 brieven..
I.v.A.O., Koog aan de Zaan.  1 brief.
I.v.A.O., Krimpen aan de IJssel.  4 brieven..
I.v.A.O., Tilburg.  2 brieven.
I.v.A.O., Utrecht.  3 brieven.
I.v.A.O., Veendam.  1 brief..
I.v.A.O., Velsen.  2 brieven.
I.v.A.O., Vlaardingen.  1 brief.
I.v.A.O., Voorburg.  4 brieven.
I.v.A.O., Zeist.  2 brieven.
I.v.A.O., Zwolle.  1 brief.
S.D.A.P., Alphen aan Rijn.  3 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam.  1 brief.
S.D.A.P., Dedemsvaart.  2 brieven.
S.D.A.P., Enschede.  1 brief.
S.D.A.P., Haarlem.  2 brieven..
S.D.A.P., Krimpen aan de IJssel.  1 brief.
Thomassen, C.  1 brief.
671
  1931 . afz.:
Balvers, J.C.  2 brieven.
Centr. Ned. Ambtenaarsbond, Balkbrug ( L. gros ).  2 brieven.
De Socialist, Haarlem ( J. Smit ).  4 brieven..
Dubbeldeman, Ab.  2 brieven.
Het Multatuli-Museum.  3 brieven.
I.v.A.O., Baarn.  2 brieven..
I.v.A.O., Bloemendaal-Santpoort.  1 brief.
I.v.A.O., Bussum.  1 brief.
I.v.A.O., Eindhoven.  2 brieven..
I.v.A.O., Enschede.  1 brief.
I.v.A.O., Gouda.  1 brief.
I.v.A.O., Haarlem.  4 brieven.
I.v.A.O., Hengelo.  3 brieven.
I.v.A.O., Hilversum.  2 brieven.
I.v.A.O., Leiden.  1 brief.
I.v.A.O., Tilburg.  1 brief..
I.v.A.O., Rhenen.  1 brief.
I.v.A.O., Utrecht.  3 brieven.
I.v.A.O., Zwolle.  1 brief..
Jager, D. de.  1 brief.
Jongeren Vredes Actie, Utrecht ( D. v. Ruyven ).  3 brieven.
Jongeren Vredes Actie, Amersfoort ( J. van den Toorn ).  1 brief.
Mulder, Ru.  1 brief.
Ned. Arb. Sport Bond, Amsterdam.  1 brief.
Ned. Bond van personeel in overheidsdienst, A'dam.  1 brief.
S.D. Vrijdenkersvereniging.  1 brief..
S.D.A.P. , secr.  1 brief.
S.D.A.P., Dedemsvaart.  2 brieven.
S.D.A.P., Diemen.  6 brieven..
S.D.A.P., Enschede.  2 brieven.
S.D.A.P., Zaandam.  1 brief.
Utrechtse Bestuurdersbond.  2 brieven..
Ver. "De Dageraad", Amsterdam.  4 brieven.
Vrijdenkersloge "De Dageraad", Leiden.  3 brieven.
672
  1932 . afz.:
Comité v. Actie i.v.m. het oorlogsgevaar in Oost-Azië ( N. van Elten ).  4 brieven.
De Fakkel ( Jan Koopal ).  1 brief.
I.v.A.O., Enschede.  1 brief.
I.v.A.O., Krimpen aan de Lek.  1 brief.
I.v.A.O., Leiden.  3 brieven.
I.v.A.O., Vlaardingen.  3 brieven.
I.v.A.O., Zwolle.  1 brief.
Jongeren Vredes Actie, Amersfoort ( J. v.d. Toorn ).  2 brieven.
Jongeren Vredes Actie, Bussum ( H. Tesink ).  4 brieven.
Links Socialistisch Debatingsclub, Amsterdam.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam ( E. van Tijn )..  1 brief.
S.D.A.P., Boskoop.  1 brief.
S.D.A.P., De Bilt.  1 brief.
S.D.A.P., Halfweg.  1 brief.
S.D.A.P., Meppel.  3 brieven.
S.D.A.P., Zwolle.  1 brief.
Ver. "Het Multatuli Museum".  2 brieven.
673
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1934:
Lakmaker, L.  1 brief.
OSP, Amsterdam ( J. Schriefer ).  1 brief.
674
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1935:
Koorn, H.  1 brief.
Lakmaker, L.  1 brief.
OSP, Amsterdam ( J. Schriefer ).  1 brief.
OSP, Delft ( H.J. Combrink ).  1 brief..
OSP, Enschede ( J. van Zanten ).  1 brief.
OSP, Medemblik ( H. ter Haar ).  1 brief.
R.S.A.P., Amsterdam ( Th. van Driesten )..  1 brief.
R.S.A.P., Delft ( H.J. Combrink ).  1 brief.
R.S.A.P., Enschede ( M.J. Klein Wolt , G.W. Bonthuis )  3 brieven.
R.S.A.P., Schiedam ( C. v.d. Pas ).  2 brieven.
Schiedamse Arbeiders Toneelver. "Tot steun i.d. Strijd" ( J. van Rosmalen ).  3 brieven.
Socialistisch Jeugd-Verbond, Amsterdam ( N. Engelschman en L. Kloek ).  3 brieven.
Ver. "De Dageraad", Enschede ( J. Stegehuis , G. Lansink ).  4 brieven..
V.V.S.O., Enschede ( J. Vunderink ).  4 brieven.
V.V.S.O., Gouda ( A. Molenaar ).  1 brief.
V.V.S.O., Den Haag ( T.C. Kappetein ).  1 brief.
V.V.S.O., Haarlem (w.o. een concept van v.d. Goes) ( F. Alink ).  6 brieven..
V.V.S.O., Hilversum ( Rogge ).  1 brief.
675
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1936:
Bond van Rev. Socialisten, Amsterdam ( A. Oeldrich , B. Italiaander ).  4 brieven.
Bond v. Rev. Socialisten, Enschede ( S. Tuinstra ).  1 brief..
Bond v. Rev. Socialisten, Den Haag.  1 brief.
Bond v. Rev. Socialisten, R'dam ( Ph. G. Appels ).  1 brief.
Bond v. Rev. Socialisten, Schiedam ( D. de Reuver ).  2 brieven.
Ecksteincomité ( J. Norman ).  1 brief.
Haags Vak-comité.  1 brief.
Neutraal Werklozen Comité.  3 brief.
Soep, A.  1 brief.
S.D.S.C., Rotterdam ( J. van Wijk ).  2 brieven.
V.V.S.O., Haarlem ( F. Alink ).  2 brieven.
Vrijdenkersver., Rotterdam ( A.B.J. van den Donk ).  3 brieven.
Weerheijm, L.  2 brieven.
676
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1937:
Bond van Kunstenaars ter verdediging van de culturele rechten (BKVK), A'dam ( A. Romein-Verschoor ).  3 brieven.
B.R.S., Amsterdam ( M. de Brave ).  1 brief.
B.R.S., Den Haag.  3 brieven..
B.R.S., Maastricht ( Eikmans ).  1 brief.
B.R.S., Rotterdam ( A. Endenburg ).  1 brief.
B.R.S., Zuilen ( J. Schake ).  1 brief.
I.v.A.O., Maastricht ( E. Courrech Staal ).  2 brieven..
Spier, Sal.  1 brief.
V.V.S.O., Enschede ( P. Schans ).  3 brieven.
677
Spreekbeurten van v.d. Goes in 1938:
Werkverbond v. Socialistisch georiënteerde intellectuelen, Amsterdam ( H.G. Luijks ).  1 brief.
678
Spreekbeurten Volksuniversiteit.
Correspondentie aan v.d. Goes:
Butselaar.   1929.  1 brief.
Sijthoff, Nettie ten.   1929.  1 brief.
Onbekend ( Coob = J.C. van der Brugghen ).  2 brieven..
Volksuniversiteit, Amsterdam ( J.C.v.d. Brugghen ).   1928-1929.  9 brieven.
Volksuniversiteit, Arnhem.   1920.  7 brieven.
Volksuniversiteit, Assen.   1922-1923.  10 brieven.
Volksuniversiteit, Bussum.   1930.  6 brieven.
Volksuniversiteit, Enschede.   1934.  1 brief.
Volksuniversiteit, Groningen.   1920-1921.  9 brieven.
Volksuniversiteit, Den Haag.   1922.  1 brief.
Volksuniversiteit, Hengelo.   1921-1922.  4 brieven.
Volksuniversiteit, Leeuwarden.   1922-1923.  9 brieven.
679
College- dictaten.
Betr. Waarde- en Meerwaardeleer.   (1909 ?).
Betr. "Armoede" (Toenemende armoede).   1908-1909.
680
Diversen.
680a concepten van v.d. Goes betr. V.U. lezingen te Groningen- Veendam.   1921.
680b notities (Voor lezing Arnhem V.U.).   januari 1921.
680c syllabi, betr. socialisatie (voor lezing Groningen   1921-1922 en Hengelo   1921-1922 ).
680d Krantenknipsel betr. cursus socialisatie (Veendam,   1921 ). Krantenknipsel betr. cursus socialisatie (Amsterdam,   g.d.
680e Aankondigingen voor lezingen ("De Volksuniversiteit van Amsterdam").   1-1-1929.
681
Spreekbeurten etc. van v.d. Goes in België.
Correspondentie aan v.d. Goes.
Acker, Achiel van.   g.d.  1 brief.
Alg. Federatie der Vakbonden. C.   1912.  1 brief.
Anseele, E.   1912.  1 brief.
Antwerpsch Comiteit voor Arbeidersopvoeding, Antwerpen.   1911.  2 brieven.
Belgische Werkliedenpartij, Willebroeck aan H. de Man.   1913.  1 brief.
Booleman, Alex.   1928.  1 brief.
Centrale voor Arbeidersopvoeding, Brussel ( H. de Man ).   1911-1928.  13 brieven.
Cools, A.   1913.  1 brief.
Diamantbewerkers Propagandaclub, Antwerpen ( M. van Praag , M. Kleinbord ).   1907.  6 brieven.
Oznowicz, Mej. ( S.D. Ontwikkelingsclub, Antwerpen ).   1928.  2 brieven.
Samenwerkende Mij. der schijvenschuurders, Antwerpen , ( F. Engels ).   1912.  1 brief.
Socialistische Werkliedenpartij, Gent ( Ch. Beerblock ).   1901-1902.  2 brieven.
Soep (?), Antwerpen.   1907.  3 brieven.
Stad Antwerpen, Kabinet v.d. Schepen.   1913.  1 brief.
Zoete, F. Ukkel, Brussel.   1929.  1 brief.
682
Correspondentie van v.d. Goes.
v.d. Goes aan D. Boucherij te Mechelen.   1928-1929.  2 brieven.
683
Notities van v.d. Goes, diversen.   1905-1928.
684
Cursusmateriaal.
684a Agenda voor lezingen bij Centrale voor Arbeidersopvoeding.   (1913?).
684b Syllabi (Het historisch-materialisme) van v.d. Goes.   g.d.
Syllabi (De Kap. productie en het loonstelsel) van v.d. Goes.   1911-1912.
Syllabi (Antisocialistische Argumenten) van D. Boucherij.
684c Vragenlijsten
685
Cursusmateriaal.
De Proletarische Wereldbeschouwing van v.d. Goes.   1928-1929.
686
Diversen.
686.1 Circulaire van Centrale voor Arbeidersopvoeding.   1911.
686.2 Jaarverslag.   1911-1912.
686.3 Inschrijfformulier.   1913-1914.
686.4 Circulaire Arbeidershoogeschool.   1928.
686.5 Diverse aankondigingen, lezingen v.d. Goes.
686.6 Diverse aankondigingen, lezingen v.d. Goes.
Krantenknipsel
686.7 Toegangskaart, cursus v.d. Goes.
686.8 Krantenknipsel verslag, cursus v.d. Goes.   1907.
686.9 Krantenknipsel verslag, cursus v.d. Goes.   1919.
686.10 Nota's.
687
Spreekbeurten etc. van v. d Goes. Privaat-Docentschap v.d. Goes.
Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Bodenheim, F.   1905.  1 brief.
Bolkestein, H. (hoofdred. P.C.).   1900.  1 brief.
Bonger, W.A.   1899.  1 brief.
Cikot.   g.d.  1 brief.
Clercq, D. de.   1899.  1 brief.
Dillen, J.G. van.   1905-1906.  2 brieven.
Eisenloeffel-Tilanus, L.   g.d.  1 brief.
Gemeentebestuur van Amsterdam (o.m. afd. Onderwijs).   1899-1910.  11 brieven.
Hermans, Ch.   1909.  1 brief.
Hissink, D.J. (e.a.).   1899.  2 brieven.
Hoog, G.C., van 't.   1900.  1 brief.
Hoorn, van.   1900.  1 brief.
Hötte, A.W.   1900.  1 brief.
Jansen, Jac.   1900.  1 brief.
Jong, E.M. de.   1899.  1 brief.
Jonker, W.P.A.   1902.  1 brief.
Koekebakker, J.   1899.  3 brieven.
Kramers, M.G.   1899.  1 brief.
Krooneman.   1900.  1 brief.
Kutsch Lojenga, S.   1904.  1 brief.
Laan, A.J. v.d.   1907.  1 brief.
Leer, W.v.   1900.  1 brief.
Looij, S.L. van.   1899.  1 brief.
Lous, N.   1900.  1 brief.
Maas, Simon A.   1900.  1 brief.
Mendes da Costa, Dr. M.B.   1899.  1 brief.
Oliveira A.E. d'.   1906.  1 brief.
Polak, Stella.   1902.  1 brief.
Pommeren, H.J. van.   g.d.  1 brief.
Ravesteijn, W. van.   1900.  1 brief.
Reedt Dortland, P.H. van.   1910.  1 brief.
Roland Holst, H.   1900.  1 brief.
Roode, J. de.   1900.  1 brief.
S.D.A.P. , secr.   1899.  1 brief.
Thomassen, C.   1900.  1 brief.
Treub, Mr. M.W.F.   1899-1900.  3 brieven.
Universiteit van Amsterdam.   1899-1910.  5 brieven.
Vas Dias (M.J.Th.).   1910.  1 brief.
Veldt, C.L.G.   1899-1900.  3 brieven.
Verwey-Van Vloten de Heer en Mevr.   g.d.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1900.  1 brief.
Wolterbeek Muller, Mej. Th.E.   g.d.  1 brief.
688
Betreffende Toelating.
688a Request aan B & W van Amsterdam.   g.d.
688b Socialistische Economie door Verrijn Stuart . Overdruk uit "De Economist".   1899.
688c   1899-1901.
Krantenknipsel
689
689a Openbare Les "De Arbeidskracht" van v.d. Goes.   3-3-1900.
689b Krantenknipsel betr. Openbare Les.   1900.
689c Lijst met namen van uitgenodigden voor opening van cursus te Amsterdam.   3-3-1900.
689d College-plan.
690
690a Krantenknipsel Uittreksels van college van v.d. Goes in Propria Cures.   maart - juni 1900.
690b Deelnemerslijst (?).
691
Aant. colleges van v.d. Goes.   1900-1908.
692
Spreekbeurten etc. (w.o. studie-inlichtingen) van v.d. Goes. Studie-inlichtingen. Correspondentie aan v.d. Goes. afz.:
Brouwer, J.P.J. de.   1935.  1 brief.
Eisenloeffel-Tilanus, L.   1912.  3 brieven.
Giezen, A.M. v.d.   1931-1934.  4 brieven.
Hoekstra, P.   1934.  1 brief.
Huygens, P.   1937.  1 brief.
Moulijn, H.   1912.  3 brieven.
Rüter, A.J.C.   1934.  5 brieven.

Verslagen van versch. Lezingen van v.d. Goes in krantenknipsel

693
693.1 Alcoholisme.   1907-1910.
Krantenknipsel.
693.2 A.J.C.   1928.
Krantenknipsel.
693.3 Bezitters en niet-bezitters.   1906.
Krantenknipsel.
693.4 Communistisch Manifest.   1927.
Krantenknipsel.
693.5 Democratie of dictatuur.   1919-1920.
Krantenknipsel.
693.6 Democratie.   1934.
Krantenknipsel.
693.7 Erfurter Program.   1910.
Krantenknipsel.
693.8 Feminisme.   1907.
Krantenknipsel.
693.9 Geweld en list.   1910.
Krantenknipsel.
693.10 Godsdienst en Socialisme.   1904-1911.
Krantenknipsel.
693.11 Historisch-Materialisme.  1908, 1920..
Krantenknipsel.
693.12 Homosexualiteit.   g.d.
Krantenknipsel.
693.13 Internationale (Socialistische).   1916.
Krantenknipsel.
694
Kapitalisme.   1900-1927.
Krantenknipsel.
Kerstrede v.d. Goes.   1931.
Krantenknipsel.
Kiesrecht, Algemeen.   1902.
Krantenknipsel.
Kiesrechtroof en O.S.P.   1934.
Krantenknipsel.
Kiesrecht (Vrouwenkiesrecht).   g.d.
Krantenknipsel.
695
Klassenstrijd, Armoede.   1901-1908.
Krantenknipsel.
"Klassetegenstellingen na de oorlog".   1929.
Krantenknipsel.
"Klasse-wetenschap".   1902.
Krantenknipsel.
"Landsverdediging en Vaderlandsliefde".   1915, 1917.
Krantenknipsel.
Loonstelsel, de gevaren van het.   1908.
Krantenknipsel.
Marxistische theorie.   1899.
Krantenknipsel.
"Marx of Christus".   1904-1911.
Krantenknipsel.
Middenstand.   1907.
Krantenknipsel.
Ministerialisme.   1901.
Krantenknipsel.
Modelfabrieken.   1906-1909.
Krantenknipsel.
696
Multatuli.   1908.
Krantenknipsel.
Nederland, Revolutie van 1848.   1900.
Krantenknipsel.
Ontwapening en vrede.   1925.
Krantenknipsel.
Oorlog en Soc. Dem.   1915.
Krantenknipsel.
Ouderdomspensioen.   1908, 1909.
Krantenknipsel.
Overbevolking.   1905, 1908.
Krantenknipsel.
Parlementarisme (Minister-Kamerlid).   1897-1900.
Krantenknipsel.
Proletarische Levensbeschouwing.   1918-1927.
Krantenknipsel.
Prostitutie.   1909-1914.
Krantenknipsel.
Revolutie.   1903.
Krantenknipsel.
S.D.A.P. (Wat wil de S.D.A.P.?).   1900, 1907.
Krantenknipsel.
S.D.A.P., Het nieuwe program.   1911.
Krantenknipsel.
Socialisme, de zekerheid van het.   1901-1926.
Krantenknipsel.
Vakorganisatie en arbeiders.   1906-1910.
Krantenknipsel.
Waardeleer (economie).   1906.
Krantenknipsel.
Zuid-Afrika.   1899.
Krantenknipsel.

V.d. Goes in Gevangenschap.

697
Manuscripten: a) "Aan de betere hand".   (16-7-1903).
b) "Souvenirs" (Dr. M.B. Mendes da Costa : Toneelherinneringen. Leiden 1900).   (18-7-1903).
698
Notities van der Goes.
698a Tijdrooster.
698b Aantekeningen gevangenis Haarlem, cel. nr. 24.   16-7-1903.
698c Inventaris van goederen gezonden aan de Heer Directeur de Strafgevangenis te Haarlem.   14-7-1903.
699
Correspondentie aan v.d. Goes.
Aletrino, Dr. A.   1903.  1 brief.
Ankersmit, J.F.   1903.  1 brief.
Anrooy, Mr. P.G. van.   1903.  2 brieven.
Bahlmann, J.   1903.  2 brieven.
Batavier, J.   1903.  3 brieven.
Boekman, Louis.   1903.  1 brief.
Boer, G.J. de en echtg.   1903.  1 brief.
Bokkel, J.G. ten.   1903.  4 brieven.
Bouberg Wilson, S.J.   1903.  1 brief.
Brouwer, A. en echtg.   1903.  1 brief.
Brugghen, Mej. v. der. (To).   1903.  2 brieven.
Challa.   1903.  1 brief.
Chap (= Charles van Deventer ).   1903.  1 brief.
Cnoop Koopmans, Mr. N.G.   1903.  2 brieven.
Coop. Broodbakkerij en Verbr. Ver. "Helpt Elkander", Eindhoven.   1903.  1 brief.
Courrech Staal- Meijlink , de Heer en Mevr.   1903.  1 brief.
Deventer, Charles van.   1903.  1 brief.
Eizinga, J. van.   1903.  2 brieven.
Eizinga-Wolbers, M. van.   1903.  1 brief.
Geertsma, K.   1903.  1 brief.
Gorter, H.   1903.  1 brief.
Gorter, L.   1903.  1 brief.
Graaff, W.H. de.   1903.  1 brief.
700
Haan, Jacob de.   1903.  20 brieven.
Hall, J.N. van.   1903.  2 brieven.
Hamel, G.A. van.   1903.  2 brieven.
Hannivoort, H.W.   1903.  1 brief.
Harpen, N. van.   1903.  1 brief.
Heijermans, H.   1903.  1 brief.
Heijermans, Ida.   1903.  1 brief.
Horst, C.F. van der.   1903.  3 brieven.
Hötte, A.W.   1903.  2 brieven.
Hötte- v.d. Goes, M.   1903.  2 brieven.
Hugenholtz, F.W.N.   1903.  1 brief.
Huisman, Arnold.   1903.  1 brief.
Hul, H. van 't.   1903.  1 brief.
Ising, Arnold.   1903.  1 brief.
Jong, M. de-.   1903.  1 brief.
Jongh J.F. de-.   1903.  1 brief.
Joosten, P.H.   1903.  1 brief.
Knapper, (N?)J.   1903.  1 brief.
Kol, H. van.   1903.  1 brief.
Koo, J. de.   1903.  1 brief.
Krop-Schurink , (de Heer en Mevr.).   1903.  1 brief.
Kruijt, J.W.   1903.  5 brieven.
Lambeck, C. (en echtg.).   1903.  1 brief.
Leth, J.H. de.   1903.  1 brief.
Leth-Stop, G.M.   1903.  1 brief.
Limburg, J.   1903.  6 brieven.
Loopuit, Jos.   1903.  1 brief.
Loopuit-Speijer, H.   1903.  1 brief.
Looij, Jac. van.   1903.  1 brief.
701
Mauve-van Hoogstraten, M.   1903.  1 brief.
Mendels, J. (31.3.1903/2.8.1903).   1903.  13 brieven.
Mendes da Costa, M.B.   1903.  3 brieven.
Messemaeckers- v.d. Graaf.   1903.  1 brief.
Moolen, Eddy van der.   1903.  1 brief.
Moulijn-Haitsma Mulier, H.   1903.  1 brief.
Nevenzeel, A. (en echtg.).   1903.  1 brief.
Nieuwenhuis, J.   1903.  1 brief.
Ouwenaller, E. René van.   1903.  1 brief.
Bakhuizen v.d. Brink-Ozinga, S.   1903.  1 brief.
Onbekend, (onb.; Anna en Frits; Anon; tante Anni; C.;).   1903.  10 brieven.
Johan de Meester.   1903.  1 brief.
Pach, A.   1903.  1 brief.
Pach-Baruch, E.   1903.  1 brief.
Pannekoek, A.   1903.  7 brieven.
Pekelharing, B.H.   1903.  1 brief.
Perk, A.   1903.  1 brief.
Polak, Henri.   1903.  1 brief.
Praag, M. van.   1903.  1 brief.
Roland Holst, H.   1903.  1 brief.
Roland Holst, R.   1903.  1 brief.
Roode, J.J. de.   1903.  2 brieven.
Royaards, W.C.   1903.  1 brief.
702
Sluyters, Ali (?).   1903.  1 brief.
S.D.A.P., fed. Hilversum (met antwoord van v.d. Goes).   1903.  2 brieven.
Spaink, P.F.   1903.  1 brief.
Stibbe, J.   1903.  1 brief.
Tak, P.L.   1903.  4 brieven.
Tellegen Bzn., A. (?).   1903.  1 brief.
Universiteit van Amsterdam.   1903.  2 brieven.
Veder.   1903.  1 brief.
Veerkamp, Jacob M.C.   1903.  1 brief.
Verhoef, Jet.   1903.  1 brief.
Verwey, A.   1903.  4 brieven.
Vlaanderen, J.F.A.   1903.  1 brief.
Vliegen, W.H.   1903.  5 brieven.
Vloten, D.M. van.   1903.  1 brief.
Wolf, N.H.   1903.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1903.  10 brieven.
Wiedijk P.   1903.  3 brieven.
703
Correspondentie tussen derden.
Boudie (?) aan Marie v.d. Goes.   1903.  2 brieven.
Hötte- v.d. Goes, M aan Marie v.d. Goes.   1903.  2 brieven.
Kruijt aan Marie v.d. Goes.   1903.  1 brief.
Moe aan Marie v.d. Goes.   1903.  1 brief.
Nic, Oom aan Marie v.d. Goes.   1903.  1 brief.
Polak, Henri aan Marie v.d. Goes.   1903.  1 brief.
Tiele Wibaut-Berdenis van Berlekom aan Marie v.d. Goes.   1903.  1 brief.
To v.d. Brugghen aan Marie v.d. Goes.   1903.  4 brieven.
Marie T.v.P (?) aan Marie v.d. Goes.   1903.  2 brieven.
Wibaut, F.M. aan Marie v.d. Goes.   1903.  1 brief.
704
704a Dagvaarding.   9-3-1903.
704b Afschrift vonnis.   8-6-1903.
704c Diversen (bevelschrift; bewijs van ontslag).
705
Krantenknipsel.   (23-2-1903 / 14-8-1903).
706
Verdedigingsrede van v.d. Goes op 24 april 1903 (overdruk "De XXe Eeuw").
707
Afscheid "Het Volk".   (1925).
707a Krantenknipsel.   1925.
707b Felicitatie-register.   27-10-1925.
708
Gemeenteraadslid in Hilversum.   (1910-1913).
Correspondentie.
Alg. Bond v. Hand. en Kant. bedr. aan v.d. Goes. ( Van de Kieft , E. de Lange ).   1912-1913.  3 brieven.
Bond van Ned. Gemeentewerklieden aan v.d. Goes ( N. van Hinte ).   1912.  1 brief.
Dijk, H. (?) van aan v.d. Goes.   1910.  1 brief.
Hingst, Mr. J. aan v.d. Goes (met 3 bijl.).   1913.  1 brief.
Hilversumse Bestuurdersbond aan v.d. Goes.   1913.  1 brief.
Keppler, A.   1910.  1 brief.
Matthes, J.C. aan v.d. Goes.   1913.  2 brieven.
Ned. Ond. Genootschap , aan v.d. Goes.   1912.  1 brief.
Onleesbaar, aan v.d. Goes.   1912.  1 brief.
Ras, Gerard aan v.d. Goes.   1913.  1 brief.
Sannes, Mr. G.W. aan v.d. Goes.   1913.  1 brief.
Sinkeler, J. aan v.d. Goes.   1913.  1 brief.
709
Aftreden als Gemeenteraadslid van Hilversum.   (1914).
Correspondentie.
Gemeente Hilversum aan v.d. Goes.   1914.  1 brief.
S.D.A.P., afd. Hilversum aan v.d. Goes.   1914.  1 brief.
710
Politieke activiteiten van v.d. Goes in Hilversum.   1900-1914.
Krantenknipsel.
711
Catalogus bibliotheek van v.d. Goes.
711a Correspondentie tussen derden.
Adama van Scheltema, Annie aan Prof. N.W. Posthumus.   1940.  1 brief.
711b Catalogus van de bibliotheek van wijlen Fr. v.d. Goes. Verkoping op 20 en 21 febr. 1940 door boekhandel en antiquariaat P.A. Hemerijck. Met kort levensoverzicht van Fr. v.d. Goes Door H. Bovenkerk.
712
Tentoonstelling in 1959 over Fr. v.d. Goes.
712a Circulaire v.d. Dr. W. Beckman Stichting.   1959.  1 brief.
712b Manuscript "Van der Goes en de vernieuwingen op het eind der 19e eeuw", door Fr. de Jong Edz.
712c diverse notities.
712d overzicht tentoonstelling.
713
Krantenknipsel Artikelen van v.d. Goes betr.:
Assurantie.   1883.  1 krantenknipsel.
Christendom en revolutie.   1928.  3 krantenknipsels.
Democratie of dictatuur.   1925, 1928.  2 krantenknipsels.
Dienstweigering.   1925/1926.  5 krantenknipsels.
Frankrijk, Commune van Parijs.   1929.  1 krantenknipsel.
Gorter, Herman.   1927.  1 krantenknipsel.
Kiesrecht (Vrouwenkiesrecht).   1911.  1 krantenknipsel.
Kol, H. van.   1925.  1 krantenknipsel.
Militairisme.   1929.  2 krantenknipsels.
Ministerialisme (in Duitsland).   1929.  1 krantenknipsel.
Nederland geschiedenis.   1925.  3 krantenknipsels.
Ontwapening.   1927.  1 krantenknipsel.
Overbevolking   1911.  1 krantenknipsel.
R. Katholieken en Soc. Dem.   1928.  2 krantenknipsels.
Soc. Dem. en Oorlog.   1916.  1 krantenknipsel.
Soc. Dem. en Oorlog (Duitland).   1915.  2 krantenknipsels.
Soc. Dem. en Oorlog (Frankrijn).   1925.  1 krantenknipsel.
Taktiekdebatten.   1926.  5 krantenknipsels.
Troelstra- v.d. Goes. Polemiek.   1917.  2 krantenknipsels.
"Werkspoor".   1927.  2 krantenknipsels.
714
Artikelen (krantenknipsel) over lezingen van v.d. Goes.
Krantenknipsel betr. Godsdienst, Socialisme en ethiek.   1897-1933.  36 krantenknipsels.
Krantenknipsel betr. Prostitutie.   1914.  1 krantenknipsel.
Krantenknipsel betr. Vrouwenbeweging.   1894-1900.  5 krantenknipsels.
715
Varia. (v.d. Goes).
715a Caricatuur-tekening, debat.   1891.
715b Foto (gedeelte).
715c Bewijs van donateurschap I.v.A.O.
715d Menu's.
715e Trefwoorden-overzicht (bron onbekend.
715f Vakantiekaart 1901 v.d. Goes.
715g Huurcontract van v.d. Goes.   1893.
715h Kasboek.   1888. (één blad)
715i Nota.   1909.
715j Scheldbrief.
716
Gooi-reservaat.
716a Stichtingsacte.   g.d.
716b Krantenknipsel.   1930.  15 krantenknipsels.
717
Gorter, Herman.
717a Manuscript "In Memoriam", door AE.W. Timmermans.
717b Correspondentie aan v.d. Goes van:
"Het Volk", Amsterdam.   1927.  1 brief.
De Amsterdamse Kunstkring "Voor Allen".   1927.  1 brief.
Voorwaarts, Rotterdam.   1927.  2 brieven.
Eeden, Fred. van.   1927.  1 brief.
Erens, F.   1927.  1 brief.
Fuldauer, D.   1927.  1 brief.
Matthijsen, J.W.   1927.  1 brief.
"Ontwikkeling ".   1927.  2 brieven.
Scheltema, N.   1927.  1 brief.
717c Correspondentie tussen derden:
Landvreugt (Brussel) aan Ontwikkeling.   1927.  2 brieven.
717d Krantenknipsel.   1927-1932.  34 krantenknipsels.
717e Uitnodigingskaart tot bijwoning der Herman Gorter-herdenking.   1927.
717f "Ter Herdenking", Herman Gorter door R. Kuyper .
717g Herman Gorter. 1864-1927, uitg. door K.A.P. (prospectus).
717h Correspondentie aan v.d. Goes van:
Stormtij (Redactie)   1933.
718
Grondwetsherziening:
Manuscript (gehectogr.) "Referendum en Volksinitiatief" (door A.W. Yzerman ?).
719
Grootbedrijf.   1930.  1 krantenknipsel.
Krantenknipsel.
720
Grootkapitaal en kleinhandel.   1902.  19 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
721
Grote Gezinnen.
Correspondentie aan v.d. Goes, afz. onbekend.   (1896).
Excerpt uit blad. Tijdspiegel.   (1895).
722
Goudriaan, Jr. J.   1924-1936.  14 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
723
Gulden, Comité Jubileum Bruidsdagen.   1929.  1 brief.
Circulaire.

H

724
Haagse Kunstring.   (1896).
Programma 20 april 1896. Voordrachten v.d. Goes.
725
Handelsbedienden.   (1916).
Notities van der Goes lezingen v.d.   23 febr. 1909 en 7 december 1916.
726
Handelsreizigers.
Excerpten en citaten. "Verandering in positie onder monopolie".
727
Heemskerk Azn., Mr. Jan - overleden. (1897).   1897.  4 krantenknipsels..
Krantenknipsel.
728
Herstelbetalingen.   1931-1932.
Krantenknipsel.
729
"Het Fundament".   (1935-1937).
729a Correspondentie aan v.d. Goes, redactie F. v.d. Goes ( Hein van Wijk , J. van Praag ).   1935-1937.  4 brieven.
729b Correspondentie v.d. Goes, v.d. Goes aan J. van Praag.   1937.  1 brief.
730
"Het Volk".
Correspondentie aan v.d. Goes van:   (1903-1931).
Dagblad "Het Volk".   1911-1931.  16 brieven.
Hegeraat, H.J.   1918.  1 brief.
"Het Volk".   1903-1925.  17 brieven.
Iddekinge, E. van.   1918.  1 brief.
Ricardo, Hr.A.   1917.  1 brief.
Roukema, Hr.A.   1908.  1 brief.
Waerden, Th. v.d.   1912.  1 brief.
Wichman, C.   1917.  1 brief.
731
"Het Volk".
Correspondentie van v.d. Goes aan:   (1918-1931).
Ankersmit, J.F.   1923-1927.  2 brieven.
Kol, H. van.   1918.  1 brief.
Winkler, J.   1931.  1 brief.
732
"Het Volk".
Correspondentie aan Redactie van "Het Volk" van:   (1917-1921).
Bruyn, J.L.   1918.  1 brief.
Centr. Bond v. Transportarbeiders, Zaandam.   1918.  2 brieven.
Groeneweg, S.   1921.  1 brief.
Hester, C.   g.d.  2 brieven.
Kommissie v. Geschillen van Het Volk.   1918.  1 brief.
Levy, J.   1917.  1 brief.
Lindeijer.   1921.  2 brieven.
Lohman, Fr. (Mr. Jhr.F. de Savornin Lohman) .   1916.  1 brief.
Meijer Azn., Ernst.   1918.  1 brief.
Olberg, P.   1917.  1 brief.
Onbekend.   1918.  1 brief.
Ricardo, A.   1918.  2 brieven.
Welders, J. (Pseud. van A. Ricardo) .   1918.  1 brief.
733
"Het Volk".
Correspondentie tussen derden.   (1912).
"Het Volk" aan Wibaut, F.M.   1912.  1 brief.
734
"Het Volk".
Propaganda-acties.   (1900-1931).
734a Oproep Propria Cures.   1900.
734b Circulaire S.D.A.P.   1901.
734c Notities v.d. Goes voor Volk-Actie Zaandam.   30-9-1931.
734d Circulaire Volk-actie.   1931.
735
"Het Volk".
Correspondentie betr. aanstelling 2e redacteur Buitenland.
Loopuit aan P.B. - S.D.A.P.   1921.  1 brief.
Schaper, J.H. , aan P.B. - S.D.A.P.   1921.  1 brief.
Wibaut, F.M. aan P.B. - S.D.A.P.   1921.  1 brief.
736
"Het Volk".
Conflict Het Volk-Vleming.   (1928).
736a Correspondentie tussen derden.
Vleming aan "medeslachtoffers".   1928.  2 brieven.
736b Correspondentie van v.d. Goes, v.d. Goes aan Vleming.   1928.  1 brief.
736c Twee stukken betr. conflict over "Beschaving en Wetenschap".   1928.  2 brieven.
737
"Het Volk". Polemiek met en betr. Rooms-Katholiek:
Krantenknipsel.   1932.  9 krantenknipsels.
Krantenknipsel.   1933.  10 krantenknipsels.
Krantenknipsel.   1934.  1 krantenknipsel.
Krantenknipsel.   1935.  5 krantenknipsels.
Krantenknipsel.   1936.  9 krantenknipsels.
Krantenknipsel.   1937.  13 krantenknipsels.
738
"Het Weekblad".
738a Correspondentie aan v.d. Goes van:
Benthem.   g.d.  1 brief.
Dalebout, B.U.   1909.  1 brief.
Götze, E.   1916.  1 brief.
Gravendijk (Met aant. v. F.M. Wibaut ).   1918.  1 brief.
Jager, A.   1909.  1 brief.
Moulijn, H.   g.d.  1 brief.
Roland Holst, H.   1909-1910.  9 brieven.
Sannes.   1913-1916.  2 brieven.
Visscher, J.   1909.  1 brief.
Vries, D. de.   1909.  1 brief.
Waerden, Th. v.d.   1909-1912.  5 brieven.
Wibaut, F.M.   1909-1919.  33 brieven.
Zeldenrust, L.   1912.  1 brief.
738b Correspondentie tussen derden.
Wibaut, F.M. aan Stoop, Dr. Th.   1915.  1 brief.
739
Hogerhuis zaak.
739a Correspondentie aan v.d. Goes van:
Jongeneel, M.C.   1898.  1 brief.
Heiloo, D.   g.d.  1 brief.
Graaff, W.H. de.   1898.  1 brief.
Praag, Jr. M. van.   1898.  1 brief.
739b "De Hogerhuiszaak in woord en beeld" uitg. H.J. Poutsma , Amsterdam. (met art. van v.d. Goes "Een Socialistenpraatje").
739c "De Zaak der gebroeders Hogerhuis" door F.v.d. Goes. Overdruk uit het tweemaandelijks tijdschrift.   Juli en September 1908.
739d Krantenknipsel.   1898-1901.  7 krantenknipsels.
740
Homosexualiteit.
Notities van v.d. Goes "Maatschappelijke beschouwing van de homosexualiteit".   g.d.
741
Hongarije. Binnenlandse Politiek.   1-12-1920.  33 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
742
Hongarije. Binnenlandse Politiek.   3-5-1920.  17 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
743
Hongarije. Binnenlandse Politiek.   5-6-1920.  17 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
744
Hongarije. Konflict Regering Schrikbewind.   6-1920.  10 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
745
Hongarije. Regering Bethlen.   7-1920.  2 krantenknipsels.
746
Hongarije. Proces Volkscommissarissen.   7-12-1920.  17 krantenknipsels.
747
Hongarije. Tweede Min. Teleki . Dec. 1920.   12-1920.  2 krantenknipsels.
748
Hongarije. Socialistische partijzaken.   feb. - dec. 1920.  47 krantenknipsels.
748a
Hongaarse boycot.   1920.
Krantenknipsel.
748b
Hongarije algemeen.   1926.
Krantenknipsel.
749
Houten, Mr. S. van.   1927, Oktober 1930.  6 krantenknipsels.
750
Huizinga, Prof. Dr. J.   1934-1936.  27 krantenknipsels.
751
Huwelijk.
751a Notities van v.d. Goes 11-12-1910 voor Ver. "De Dageraad" te De Haag. "Gezin: Verleden en Toekomst" en "Cijfers huwelijksbeweging Nederland", alsmede.   (1908-1913).  10 krantenknipsels.
751b (w.o. twee art. van v.d. Goes 1909).   1909-1923.  15 krantenknipsels.

I

752
Imperialisme.
Notities v.d. Goes "Imperialisme II".
Lezing Utrecht U.B.B.   6-12-1915.
753
Indonesië.
"Neo-ethiek".   1930.  1 krantenknipsel.
754
Instituut voor Arbeidersontwikkeling (I.v.A.O.).
Correspondentie aan v.d. Goes: afz.: I.v.A.O.   1925-1931.  1 brief.
755
( I.v.A.O.).
Correspondentie van v.d. Goes aan:
S.D.A.P. /P.B.   1923.  1 brief.
Bestuur I.v.A.O.   1926-1929.  3 brieven.
756
( I.v.A.O. ) - Zeist Programma.   1930-1931.  1 brief.
( I.v.A.O. ) - Utrecht Programma.   1931-1932.  1 brief.
757
I.v.A.O. - Cursus van v.d. Goes: "Ontstaan en wezen van het Kapitalisme". Cursus in 12 lessen. Syllabi.   g.d.  9 brieven.
758
I.v.A.O. , Notities van v.d. Goes:
758a Voor lezing Sneek, "De grondslagen van het Kapitalisme"   1926.  2 krantenknipsels.
758b Voor lezing Amersfoort.   24 oktober 1927.
Not. v.d. Goes.
758c Voor lezing Hilversum:   12-10-1928.
Not. v.d. Goes.
  2-11-1928.
Not. v.d. Goes.
  30-11-1928.
Not. v.d. Goes.
  7-12-1928.
Not. v.d. Goes.
  28-12-1928.
Not. v.d. Goes.
759
I.v.A.O. krantenknipsel betr. Subsidiering.   1930-1931.  11 krantenknipsels.
760
I.v.A.O. Schriftelijke cursus van R. Kuyper nr. 20 (Over Herman Gorter).
761
I.v.A.O. , Circulaires van I.v.A.O.   1926-1930.  6 brieven.
762
I.v.A.O.   1926-1927.  5 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1928.  9 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1929.  3 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1930.  2 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1931.  6 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1932.  2 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1933.  6 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1934.  1 krantenknipsel.
I.v.A.O.   1935.  5 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1936.  15 krantenknipsels.
I.v.A.O.   1937.  12 krantenknipsels.
763
Internationaal Arbeidersbureau.   1927.  18 krantenknipsels.
763a
Albert Thomas , voorzitter van het Intern. Arbeidersbureau naar Indonesië.   1928.
Krantenknipsel.
764
Internationale Bond voor Humanitarianisme.
764a Program.   1891.
764b Verslag v. vergadering.   15-10-1886.
764c Krantenknipsel.   1886.  1 krantenknipsel.
765
Internationale toestand.   1935, 1936.
Not. v.d. Goes voor a) lezing Maastricht I.v.A.O.   24-11-1928.
Not. v.d. Goes voor b) lezing Rotterdam R.S.A.P.   4-10-1935.
Not. v.d. Goes voor c) lezing Den Haag S.D.S.C.   20-2-1936.
766
Italië. Binnenlandse Politiek.   1925-1926.  71 krantenknipsels.
767
Italië, Buitenlandse Politiek.   1926-1932.  43 krantenknipsels.
768
Jaures, J.
768a Not. v.d. Goes, Lezing S.D.A.P. VI, Amsterdam.   23-11-1924.
768b krantenknipsel.   g.d.

K

769
Kapitalisme.
Voor-Kapitalistische Productie (Deel XXVI) Exc. en citaten p. 179. In dat deel ook opgenomen "Democratie III".
Zie map 120.
770
Kapitalisme. Voor-Kapitalistische Productie (Deel XXV) ex. en citaten. p. 2-113. In dat deel ook opgenomen "Democratie IV".
Zie map 121.
771
Kapitalisme I. Exc. en citaten.   1899.
772
Kapitalisme II. Exc. en citaten.   1900.
773
Kapitalisme III. Exc. en citaten.   1900.
774
Kapitalisme IV. Exc. en citaten.   1901.
775
Kapitalisme V. Exc. en citaten.   1901.
776
Kapitalisme VI. Exc. en citaten.   1901.
777
Kapitalisme VII. Exc. en citaten.   1902.
778
Kapitalisme VIII. Exc. en citaten.   1902.
779
Kapitalisme IX. Exc. en citaten.   1902.
780
Kapitalisme X. Exc. en citaten.   1902.
781
Kapitalisme XI. Exc. en citaten.   1905.
782
Kapitalisme XII. Exc. en citaten.   1902.
783
Kapitalisme XIII. Ex. en citaten.   1901.
784
Kapitalisme XIV. Ex. en citaten.   1905.
785
Kapitalisme XV. Ex. en citaten.   1906.
786
Kapitalisme XVI. Ex. en citaten.   1907.
787
Kapitalisme XVII. Ex. en citaten.   1907.
788
Kapitalisme XVIII. Ex. en citaten.(Kolonien I. blz. 30-120).
Zie map 325. Duitsland S.P.D.
789
Kapitalisme XIX. Exc. en citaten.   1908.
790
Kapitalisme XX. Exc. en citaten.   1908.
791
Kapitalisme XXI. Exc. en citaten.   1909.
792
Kapitalisme XXII. Exc. en citaten.   1910.
793
Kapitalisme XXIII. Exc. en citaten.   1911.
794
Kapitalisme XXIV. Exc. en citaten p. 1-100.
Zie Democratie II nr. 119 (Hierin ook opgenomen "Franse Socialisten").
795
Kapitalisme XXIVa. Inhoudsregister op de 24 excerpten en citatenboeken "Kapitalisme", n.l.: van 771-794.   1900-1905.
796
Kapitalisme, Ineenstorting. Not. v.d. Goes. Voor lezing: Ineenstorting Kapitalisme, Hengelo.   26-11-1931.
797
Kapitalisme. Wezen van het-----. Not v.d. Goes voor lezingen, Leiden:   20-1-1927 . Krommenie   11-12-1928 . Vlaardingen   19-1-1930 .
798
Kapitalisme-Socialisme. Not. v.d. Goes. Voor lezing Delft S.D.S.C. "Grondslagen van het Socialisme".   15-12-1926.
799
Kapitalisme en socialisatie.   (1901-1931).
799a Not. v.d. Goes. Voor lezingen:   11-3-1901 ,   26-1-1904 ,   16-12-1909 ,   15-12-1918 ,   12-1918 ,   12-1-1919 ,   1-1919 ,   26-11-1923 ,   6-3-1926 ,   28-11-1926 ,   5-11-1927 ,   16-4-1928 ,   5-2-1936 ,   25-10-1931 .
799b Excerpten en citaten.
800
Kapitalisme en Socialisatie.   1924-1925.  4 krantenknipsels.
801
Kellogg verdrag.   1928.  29 krantenknipsels.
802
Kerstrede.
Not. v.d. Goes. Lezing Enschede   26-12-1931 , Amsterdam   25-12-1934 (OSP en NAS).
803
Kerstredevoeringen. "Vrede op aarde".   1925.  1 krantenknipsel.
  1926.  2 krantenknipsels.
  1928.  1 krantenknipsel.
  1931.  1 krantenknipsel.
804
Kies, Paul.   1927-1936.
804a Not. v.d. Goes.
804b Correspondentie Kies, P aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
804c Open Brief van de O.S.P., Leeuwarden aan P. Kies.   april 1933.
  804d 1930-1936.  15 krantenknipsels.
804e Tijdschriften "Vredesstrijd" (   12-1-1933 ). "De Nieuwe Koers" (   januari 1933 ).
805
Kies -kwestie (Oprichting Troelstra-beweging).   1927-1938.
805a Correspondentie.
Wassing, H. aan v.d. Goes.   1938.  1 brief.
Leeuwarden Courant aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Van der Goes aan H. Wassing.   1938.  1 brief.
805b   1937-1938.  12 krantenknipsels.
805c "Het Vrije Woord".   1938, g.d.  2 brieven.
1( Circ.)2) Not. v.d. Goes.
806
Klassenstrijd.   (1908-1933).
Not. v.d. Goes.
Voor lezingen: a) cursus S.L. Amsterdam.   5-12-19/12-1908.
b) C.C.v.A. C.B. Transp. Arbeiders, 13, 14, 15 en 18/1-1920.
c) Soc. Stud. Ver., S.D.A.P., I.v.A.O.   24-1-1929.
d)V.V.S.O.- Hilversum:   26-9-1933 V.V.S.O.- Gouda:   10-0-1933 V.V.S.O.- Gouda:   17-10-1933 .
e) Zaandam:   20-10-1933.
f) Van Embden contra v.d. Goes:
Corr. Bakker, C.G. aan v.d. Goes   19083  2 brieven.
Corr. tussen derden: Bakker aan Prof. Dr. D. van Embden.   908.  1 brief.
Krantenknipsel Van Embden contra v.d. Goes.  13 krantenknipsels.
Brochure "Een staartje van een musje".   1908.
807
Klassenstrijd en handelsproletariaat.   1916.  1 krantenknipsel.
808
Kolthek.   1920.  1 krantenknipsel.
809
Koningschap. (Oranje).   1900-1935.
Zie Monarchie.
Oranje, Koningschap.   1900-1929.  6 krantenknipsels.
Juliana.   1927.  3 krantenknipsels.
Opening Huis IJmuiden, A.H. Gerhard.   5/1930.  4 krantenknipsels.
Oranje, Koningschap.   1930, 1931.  7 krantenknipsels.
Oranje, Koningschap.   1933.  12 krantenknipsels.
Oranje, Koningschap.   1934, 1935.  6 krantenknipsels.
810
Kuyper, R. (o.m. art. van R. Kuyper).   1921-1933.  20 krantenknipsels.

L

811
Landstormontwerp.   (1915).
812
Lenin - herdenking.   (1935).

LETTERKUNDE EN TONEEL


A. Letterkunde
813
Excerpten en citaten van v.d. Goes.
Nederland na 1848. Busken Huet I. (o.m. Litt. hist. aant.).
814
Nederland na 1848. Busken Huet II. (o.m. Litt. hist. aant.).
815
Notities. betr. Huet.   (1935).
816
Notities betr. Aantekeningen over dramatische literatuur en kritiek; geschiedenis der toneelkunst en over toneelspelers. (Boek no. I).   1884.
817
Letterkunde en Toneel.
Correspondentie aan v.d. Goes van:
Abas, Dr. A. -   1928.  1 brief.
Aletrino, A. -   1905.  1 brief.
Baan, L. -   1921.  1 brief.
Bahlman, J.B.M. - (betr. overlijden C.L. Huygens ).   1902.  1 brief.
Becht, H.J.W.- Uitg. (betr. Vondeluitgave).   1935.  1 brief.
Beversluis, M. -   1929.  2 brieven.
Binger, H. -   1884.  1 brief.
Boeken, Hein -   1885-1929.  5 brieven.
Boeken, Dr. H.J. -   1930.  1 brief.
zie onbekend.
Booven, H. van -   1931.  1 brief.
Breitner.   1887-1890.  5 brieven.
Coenen, Jr. F. -   1908.  1 brief.
Collem, A. van -   1927.  1 brief.
Croiset, A.J.L. -   ?.  brief.
De Bijenkorff (betr. H.R. Holst).   1938.  1 brief.
Deventer, Charles van -   1880-1931.  31 brieven.
Deyssel, Lod. van -   1883.  1 brief.
Zie Alberdingk Thym, K.J.L.
Dresden aan v.d. Goes.   1934.  1 brief.
Erens, Fr. aan v.d. Goes.   1896-1932.  12 brieven.
Erens-Boudy Sophie aan v.d. Goes.   1930-1938.  3 brieven.
Gallas, Prof. Dr. K.R. -   1937.  1 brief.
Goethart, H.A. (betr. G. Brandes ).   1935.  1 brief.
Hall, J.N. van -   1907-1910.  3 brieven.
Hamel, A.G. van -   1903.  2 brieven.
Heijermans, H. -   1908.  1 brief.
Heijermans, Dr. L. -   1904.  1 brief.
Hoorweg, Dr. P.J.   1906.  1 brief.
Hoytema, Th. van -   1899.  2 brieven.
Ising, Arnold.   1879-1898.  59 brieven.
Zie Mendes aan v.d. Goes.
Ising, J.C.S.   1904.  2 brieven.
Israëls, Mevr. A.   1888.  1 brief.
818
Correspondentie aan v.d. Goes van:
Jolles, I.C.   1881(?).  1 brief.
Kalff, G.   1910-1912.  2 brieven.
Kalff, Mr. J. (betr. Mendes ).   1931.  1 brief.
Kinderen, A.J. der -   1925.  1 brief.
Looy, Jac. van -   1888-1930.  10 brieven.
Looy-Van Gelder, H. van -   (?)-1930.  4 brieven.
Mendes da Costa, Dr. M.B.   1904-1936.  7 brieven.
Muller, Hugo.   1885.  1 brief.
Muller, H.C.   1919.  1 brief.
Muurkamp-Boeken.   1881-1888.  2 brieven.
Mijnssen, Frans + afschrift antw. van v.d. Goes 1934, + Ned. Toneelver, aan Mijnssen 1910.   1930-1934.  2 brieven.
Netscher, Frans.   1890, 1908.  2 brieven.
Ned. Toneelvereniging.   1910.  1 brief.
Onbekend.   (o.a. 1881).  5 brieven.
Oud-Archief der Gem.'s Gravenhage.   g.d.  2 brieven.
Rinsum, A.E. en C.W. van -   1876-1879.  5 brieven.
Roosdorp, F.   1892, 1895.  2 brieven.
Samson, H.G.   1875-1883.  3 brieven.
Schendel, A. van -   1910.  1 brief.
Stellwagen Jr.   1898, 1906.  2 brieven.
Scholte, Prof. Dr. J.H.   1931.  1 brief.
Suchtelen, George van -   1874-1925.  7 brieven.
Suchtelen, N. van -   1904(?).  1 brief.
Timmerman, A. (=Tim).   1931-1933.  2 brieven.
Tollenaar, D.   1876-1893.  3 brieven.
Tripouillard (=F. Erens).   1887, 1902.  2 brieven.
Veth, Anna.   1925.  1 brief.
Veth, Jan.   1885-1896.  7 brieven.
Vosmaer, C. -   1881, 1882.  2 brieven.
V.V.S.O. ( Rogge ).   1935.  1 brief.
Witsen, Willem -   1888-1899.  9 brieven.
Witsen-van Vloten, E. -   1894.  1 brief.
Wijbrands, C.N. -   1877.  1 brief.
819
Correspondentie van v.d. Goes:
v.d. Goes aan J. Dresden.   1934(?).  1 brief.
820
De Gids.   (1925-1926).
Correspondentie aan v.d. Goes:
H.T. Colenbrander + antwoordbrief van v.d. Goes aan H.T. Colenbrander.   1926.  1 brief.
J.N. van Hall.   1910.  1 brief.
821
De Nieuwe Gids (Algemeen). Notities v.d. Goes.   g.d.
822
De Nieuwe Gids.- Correspondentie aan v.d. Goes (algemeen).
Barres, M. -   1886-1887(?).  3 brieven.
Biederlack, H.J. -   1878, 1886.  2 brieven.
Blancke.   1885.  1 brief.
Boeken, H.J. -   1895, 1896.  2 brieven.
Bosch & Zoon, L.E. -   1885.  1 brief.
Broek, C.J.H. van den -   1885.  1 brief.
Broek, J. van den -   1886, 1890.  2 brieven.
Browne-Mees, J.   g.d.  1 brief.
Bruinsma, V.   1889.  2 brieven.
Buitendijk, G. -   1887-1888.  2 brieven.
"Commissie voor de boekenweek 1933" ( C.J. Kelk ).   1933.  1 brief.
Eeden, Fr. van -   1885.  2 brieven.
Gemeente 's Gravenhage, Gem. Archief.   1935.  1 brief.
Gerritsen, C.V. -   1888, 1896.  2 brieven.
Grein, J.T.   1895.  1 brief.
Gijzelaar-Van Assendelft de Coningh, M. de -   g.d.  3 brieven.
Harts, K. -   1892.  2 brieven.
Heineken (?), Mr. of Mr. Calisch.   1885.  1 brief.
Hora Adema.   g.d.  1 brief.
Kloos, W. -   1894-1913.  4 brieven.
Leeuwen, Van -   1890.  1 brief.
Looy, S.L. van -   1894.  4 brieven.
Lotsij, M.C.L.   1888.  1 brief.
Mansholt, D.R. -   1892.  1 brief.
Menno ter Braak.   1935.  1 brief.
Meppen, Georg -   1885.  1 brief.
Muller, Hugo -   1885, g.d.  2 brieven.
Paap, Willem -   1881-1886.  3 brieven.
Paap, W.A. -   1880.  1 brief.
Priem, G.H. -   1890.  1 brief.
Tak, P.L. -   1890-1906.  5 brieven.
Tideman, P. (gedicht met aantekening) -   1894.  1 brief.
Unger, J.H.W.   1885-1886.  3 brieven.
Versluys-Poelman, A.W.L.   1893.  1 brief.
Visscher, G.J. -   1889.  1 brief.
Westra, P. -   1889.  1 brief.
Wibaut, F.M. -   1891.  1 brief.
823
De Nieuwe Gids. Corr van v.d. Goes aan:
Barres, M. -   1885.  1 brief.
824
De Nieuwe Gids. Corr. tussen derden:
Kloos, W. - aan Lotsy, M.C.L.   1887.  1 brief.
Tak, P.L. aan Kloos, W.   1890.  1 brief.
825
De Nieuwe Gids. (o.m. brieven aan van de Goes over artikelen van v.d. Goes in D.N.G.).
Alberdingk Thijm, K. -   1886.  2 brieven.
Bokkel, J.G. ten -   1890-1891.  2 brieven.
Brok, C.J.H. v.d.   1888.  1 brief.
Bruinsma, V. F.J. van Uildriks.   1892.  3 brieven.
Clercq, D. de -   1891.  1 brief.
Cort van der Linden.   1892.  1 brief.
Domela Nieuwenhuis, F.   1891.  1 brief.
Gruyter, J. de.   1891.  3 brieven.
Hamel, A.G. van -   1890.  1 brief.
Hondt (?), H.H. (of Londt? ).   1910.  1 brief.
Ising Arnold.   1886.  1 brief.
Kloos, W.   1894, g.d.  2 brieven.
Kok, A.S. -   1890.  1 brief.
Langeraad, K.A. van -   1896.  1 brief.
Lotsij, M.C.L.   1888.  1 brief.
Netscher, Frans -   1890.  1 brief.
Onbekend (C).   1891.  1 brief.
Overhoff(?).   1891-1892.  4 brieven.
Verrijn Stuart, C.A. -   1898.  1 brief.
Verwey, Alb. -   1891, 1894.  2 brieven.
Vries, H. de -   1890, 1891.  2 brieven.
Wibaut, F.M. -   1890.  1 brief.
Wibaut-Berdenis van Belekom, M.   1891.  1 brief.
826
De Nieuwe Gids. Krisis.   1893-1894.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Alberdingk Thijm, K. -   1894.  1 brief.
Aletrino, A.   1894.  1 brief.
Calisch.   1893.  1 brief.
Eeden, Fr. van -   1893, 1894.  3 brieven.
Gruyter, J. de -   1893.  1 brief.
Huygens, C.   1893.  1 brief.
Jolles-Singels, J.C. -   1894.  1 brief.
Kloos, W.   1893-1894.  4 brieven.
Looij, Jac. van -   1894.  1 brief.
Onbekend (Chap.) van Deventer.   1894.  1 brief.
Verwey, A. -   1894.  4 brieven.
Versluys, W. - (en A. Verwey).   1894.  1 brief.
Witsen, W. -   1894.  1 brief.
Correspondentie van v.d. Goes aan:
De Amsterdammer dagblad v. Ned. (redactie).   g.d.  1 brief.
De Nieuwe Gids (redactie).   1894.  1 brief.
Versluys   1894.  1 brief.
Verwey, A. - (afschrift v.d. hand van Verwey).   1893.  1 brief.
Correspondentie tussen derden:
Verwey, A. aan Kloos, W.   g.d.  1 brief.
827
De Nieuwe Gids. Krisis.   1927.
Correspondentie aan v.d. Goes van:
Alberdingk Thijm, K. -   1927.  3 brieven.
Deventer, Ch. M. van -   1927.  1 brief.
Eeden, Fr. van -   1927.  2 brieven.
Looij, Jac. van -   1927.  1 brief.
Verwey, A, -   1927.  5 brieven.
Wibaut-Berdenis van Belekom, M.   g.d.  1 brief.
Correspondentie van v.d. Goes aan:
Alberdingk Thijm, K.-   1927.  1 brief.
Eeden, Fr. van.-   1927.  2 brieven.
Looij, Jac. van.-   1927.  1 brief.
Alberdingk Thijm, K.   1927, g.d.  2 brieven.
Verwey, A.   1927.  1 brief.
Kloos, W - aan Timmerman, A.   1927.  1 brief.
828
De Nieuwe Gids. 25-jarig jubileum (rondschrijven).   1910.
829
De Nieuwe Gids. Ontwerp begroting D.N.G. v.d. Goes aan H. Binger.   1884.
830
De Nieuwe Gids. "Oprichting" (ontw-contracten) (onderl. contract v.d. redactie-eigenaars) (notitie v.d. Goes).
831
De Nieuwe Gids. (Contract De N.G. A. Verwey - 1889) (uittreden Verwey uit redactie D.N.G. 1890).
832
De Nieuwe Gids. Uitgevers (namen).
833
De Nieuwe Gids. Tijdschriften en kranten-artikelen over de N.G.   (1885-1936).
834
De Nieuwe Gids. Prospectussen van diverse tijdschriften, w.o. de N.G.; De Beweging en Tweemaandelijks Tijdschrift.
835
De Nieuwe Gids. Spotprent.   (1893).
836
Flanor. Letterkundige Ver.   (1881-1925).
836.1 Correspondentie H.C. Muller aan v.d. Goes.   1881.  1 brief.
Fr. v. Eeden aan v.d. Goes.   1882.  1 brief.
Flanor (secr.) aan v.d. Goes.   1883.  1 brief.
Correspondentie Flanor (secr.) aan v.d. Goes.   1884.  1 brief.
Flanor (secr.) aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Flanor (secr.) aan v.d. Goes.   1886.  1 brief.
836.2 Correspondentie tussen derden:
Flanor (secr.) aan Fr. van Eeden.   1885.  1 brief.
836.3 Redevoeringen.
836.4 Wet op de Lettr. Ver. Flanor.
836.5 Flanor-herinneringen, door M. da Costa.
837
Vereniging van Ned. Letterkundigen.   (1885-1887).
838
Bredero - Herdenking.   1885.
Alg. Commissie ter voorbereiding ener feestelijke herdenking van Bredero's 300ste geboortedag.
838.1 Lijst met namen van personen die bedankten zitting te nemen in de commissie.
838.2 Correspondentie aan v.d. Goes.
Alberdingk Thijm, Cath.   1884.  1 brief.
Pierson, A.   1884.  1 brief.
Brouwers, J.W.   1885.  1 brief.
Bull, A.J. de.   1884.  1 brief.
Coenen Sr. F.   1885.  1 brief.
Eeghen, C.P. van.   1884.  1 brief.
Emants, M.   1884.  1 brief.
Enschedé, A.J.   1884.  1 brief.
Gonnet, C.J.   1884.  1 brief.
Gosse, Edmund.   1884.  1 brief.
Greive jr. H.C.   1884.  1 brief.
Haverkorn van Rijswijk.   1884.  1 brief.
Heineken, Gerard A.   1884.  1 brief.
Huf van Buren (=J. Heuff Azn).   1884.  1 brief.
Jacobsen, Jos.   1884.  1 brief.
Jonge van Ellemeet, de.   1884.  1 brief.
Kate, Herman ten.   1884.  2 brieven.
Kate, J.J.L. ten.   1884.  1 brief.
Klönne, B.H.   1884.  1 brief.
Land, J.P.N.   1885.  1 brief.
Loffelt, A.C.   1884.  1 brief.
Marez Oyens, H.J. de.   1884.  1 brief.
Mulder L.   1884.  1 brief.
Onbekend ( J. Anspach? ).   1884.  1 brief.
Petit, Louis D.   1884.  1 brief.
Quack, H.P.G.   1884.  1 brief.
Rieu, W.N. du.   1884.  1 brief.
Riemsdijk, H.C.M. van.   1884.  1 brief.
Rochemont, S. de.   g.d.  1 brief.
Rogge, H.C.   1884.  1 brief.
Roodhuysen, H.G.   1884.  1 brief.
Six, J.   1884.  1 brief.
Tex Bondt, C.J. den.   g.d.  1 brief.
Verwey, A.   1884.  1 brief.
Vries, R.W.P. de.   1884.  1 brief.
Wüste, J.   1884.  1 brief.
Correspondentie van v.d. Goes aan:
J. ten Brink.   1884.  1 brief.
Correspondentie tussen derden:
Brill, W.G. aan van Eeden, F.   1884.  1 brief.
839
Notities van v.d. Goes.
840
Convocaties vergaderingen van het bureel der Bredero-commissie.
Correspondentie:
840a v.d. Goes aan H. Binger.   1884-1885.  5 brieven.
840b Biederlack, H.J. aan v.d. Goes..   1885.  1 brief.
840c Biederlack, H.J. aan H. Binger.   1885.  1 brief.
841
Presentie-lijsten.   1884-1885.
842
Notulen Bredero-commissie (w.o. rapport der sub. cie van de Bredero-cie; verslag van de voorbereiding der herdenking v.d. 300ste geboortedag van Bredero).   30-3-1885.
843
Correspondentie betr. vergaderingen, aan v.d. Goes:
Biederlack, H.J.   1885.  2 brieven.
Dozij, Mr. C.M.   1885.  1 brief.
Frédéricq, Prof. Paul (Gent).   1885.  1 brief.
Hol, Richard.   1884-1885.  2 brieven.
Joosten, D.H.   1884.  1 brief.
Kalff, Dr. G.   1884.  1 brief.
Kollewijn, Dr. R.A.   1884.  1 brief.
Meijer jr. D.C.   1884.  1 brief.
Meijer, J.H.   1885.  1 brief.
Moltzer, Prof. H.E.   1885.  1 brief.
Schöffer, C.   1885.  1 brief.
Unger, J.H.W.   1884-1885.  2 brieven.
844
Correspondentie tussen derden.
Joosten, D.H. aan H. Binger.   1884.  1 brief.
845
Circulaires van de Bredero-cie.
845.1 lijst met namen v.d. Algemene Cie.
lijst met namen v. h. bureel der Cie.
lijst met namen v.d. sub. comm.
845.2 Eerste circulaire (met handschrift) en andere.   (1884-1885).
845.3 Programma der feesten.   (30/31-3-1885).
845.4 "Spijs-caerte".   30-3-1885.
845.5 diversen.
846
Programma.   (30/31-3-1885).
Correspondentie aan v.d. Goes:
Kloos, W. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
A.S. de Rochemont aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
847
Sub-commissie van de Bredero-cie voor een tentoonstelling en een monument.
847.1 correspondentie Ch. M. Dozij aan v.d. Goes.   1885.  2 brieven.
847.2 Rapport van de sub-commissie voor het monument.   (1885).
847.3 Rapport van de sub-commissie voor muziek.
848a-b
Correspondentie aan v.d. Goes: afz.:
848a
Ankersmit, Jac. Jr. 1884.  2 brieven.
Bake, Mr. C. 1884.  1 brief.
Banck, Mr. J.E. 1884-1885.  2 brieven.
Beer, T.H. de. 1884.  1 brief.
Biederlack, H.J. 1885.  2 brieven.
Binger, H.M. 1884-1885.  5 brieven.
Bles, David. 1884.  1 brief.
Boissevain, Ch. 1884.  2 brieven.
Brink, J. ten + bijlagen + Prof. J.P.M.N. Land aan Prof. J. ten Brink. 1884-1885.  11 brieven.
Browne van Streefkerk, F. 1884.  1 brief.
Bouberg Wilson, S.J. 1884.  1 brief.
Cuypers, P.J. 1884.  1 brief.
Deyssel, Lod. van. 1884.  1 brief.
Dozij, Mr. Ch. M. 1884.  1 brief.
Dijserink, Joh. 1884.  1 brief.
Fastenrath, Dr. Joh. 1884.  1 brief.
Frédéricq, Prof. Paul. 1884.  1 brief.
Gallée, J.H. 1884.  1 brief.
Gebhard jr. 1884.  1 brief.
Gosler, W. 1884.  2 brieven.
Grein, J.T. 1884.  1 brief.
Hall, Mr. J.N. van. 1884-1885.  5 brieven.
Hamel, Prof. A.G. van. 1884.  1 brief.
Hol, Richard. 1884.  1 brief.
Ising, Arnold. 1884.  1 brief.
Jonge, P.J. de + bijlage verzoekschrift aan B, Amsterdam (geschreven door J.H. Rössing ). 1885.  1 brief.
Kalff, G. 1884.  1 brief.
Kok, A.S. 1884.  2 brieven.
Koo, J. de. 1884.  1 brief.
Kruijff (?), J.R. de. 1884.  1 brief.
848b
Lange, Dan. de. 1884.  1 brief.
Laurillard, E. 1884.  1 brief.
Lennep, Mr. W.W. van. 1884.  1 brief.
Levy, Mr. J.A. 1884.  1 brief.
Marez Oyens, Mr. J.C. 1884.  3 brieven.
Meester, J. de. 1884.  1 brief.
Mendes de Costa, M.B. 1884.  1 brief.
Muller, J.W. 1884.  1 brief.
Muijsken, C.M. 1884.  2 brieven.
Onbekend (onleesbaar).  1 brief.
Perk, M.A. 1884.  1 brief.
Pesch, G.F. van. 1884.  2 brieven.
Puisuisse, H.L.F. 1884.  1 brief.
Pijzel, Dr. E.D. 1884.  1 brief.
Rössing, J.H. 1885.  2 brieven.
Zie ook P.J. de Jonge.
Schwartze, Thérese. 1884.  1 brief.
Smit Kleine, F. 1884.  1 brief.
Someren, J.F. van. 1884.  1 brief.
Sorgen, Mr. W.J.F.A. van. 1884.  1 brief.
Springer, Jan jr. 1884.  1 brief.
Tak, P.L. 1884.  2 brieven.
Unger, J.H.W. 1884.  1 brief.
Vos, Jan C. de. 1884.  1 brief.
Waller, M.J. 1884.  2 brieven.
Wertheim, A.C. 1884.  1 brief.
Winkel, Dr. J. te. 1884.  1 brief.
Winkler Prins, A. 1884.  1 brief.
Worp, Dr. J.A. 1884.  1 brief.
Wijbrands, C.N. 1884.  1 brief.
849
Correspondentie van v.d. Goes aan:
H.M. Binger.   1884.  2 brieven.
Dan. de Lange (met antwoord van D. de Lange).   1884.  1 brief.
Circulaire.   1885.  1 brief.
850
Correspondentie tussen derden:
Binger, H.A. aan J. ten Brink.   1885.  1 brief.
Binger, H.A. aan J.N. van Hall.   1885.  1 brief.
Brink, J. ten aan H.M. Binger.   1885.  1 brief.
Brink, J. ten aan J.H. Rössing.   1885.  1 brief.
Brooshooft, P. aan Fr. van Eeden.   1884.  1 brief.
Duyl, A.G.L. van aan Fr. van Eeden.   1884.  1 brief.
Gallée, J.H. aan H.M. Binger.   1884.  1 brief.
Hall, J.N. van aan H.M. Binger.   1885.  2 brieven.
Keller, G. aan Fr. van Eeden..   1884.  1 brief.
Lange, Dan. de aan H.M. Binger.   1885.  1 brief.
Lennep, Mr. H.J. van aan Fr. van Eeden.   1884.  1 brief.
Moltzer aan R. Kollewijn.   1884.  1 brief.
Mont, Pol de aan J. ten Brink.   1884.  1 brief.
Rössing, J.H. aan J. ten Brink.   1885.  1 brief.
Schöffer, C. aan H.M. Binger.   1885.  1 brief.
Tienen, van aan Fr. v. Eeden.   1884.  1 brief.
Wertheim, A.C. aan J. ten rink.   1884.  1 brief.
851
Mededelingen aan de Pers.
851.1 Correspondentie.
P.L. Tak aan v.d. Goes en H.M. Binger aan Tak.   1885.  1 brief.
851.2 Med. aan de pers. v.d. Bredero-Cie.   1885.
852
Uitgave werken, Album Oud-Holland.
852.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Brink, J. ten aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
852.2 Correspondentie tussen derden:
Brink, J. ten aan H.M. Binger.   1884-1885.  3 brieven.
Kalff, G. aan H.M. Binger.   1884.  2 brieven.
Roever, Mr. N. de aan H.M. Binger.   1884-1885.  2 brieven.
Unger, F.H.W. aan H.M. Binger.   -  1 brief.
852.3 Prospecti van de Werken van G.A. Bredero.   1885.
853
Betr. Kleding Bredero-feest.
Correspondentie P.H. Joosten aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
854
Adres aan B & W, 7 maart 1885.   1885.  1 brief.
Zie nr. 848; P.J. de Jonge.
855
Toegangskaarten.
1) diner Amstelhotel 30-3-1885 2) Stadschouwburg 31-3-1885.   1885.  6 brieven.
856
Catalogus der Bredero-tentoonstelling in de Univ. bibliotheek.   maart - 1885.
857
Tentoonstelling.
857.1 notitie (van v.d. Goes ?).   geen datum.
857.2 circulaire.   februari 1885.
857.3 correspondentie.
Boer, Jac. de aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Bos, Sophie aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Bouberg Wilson, S.J. aan v.d. Goes.   1885.  3 brieven.
Clous, C. Th. J. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Ising, Arnold aan v.d. Goes.   1885.  3 brieven.
Kiehl, A. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Meijnadier, J.P.C. aan v.d. Goes.   1885.  2 brieven.
Poolman, Chr. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Rössing-Sablairolles, Anna aan v.d. Goes.   1884.  2 brieven.
Schoonhoven, C.C. van aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Schwab, Herman en W. Welman aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Spoor, C.R.H. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Stoetz, J. Chr. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Stumpff, W. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Wensma, M.J. aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
857.4 Correspondentie:
v.d. Goes aan Bouberg Wilson, S.J.   1885.  1 brief.
858
Gedichten van H.M. Binger . (I, II, III, IV, V in handschrift) geen titel ("Klinkert").
859
Financiële Zaken.
859.1 Correspondentie:
v.d. Goes aan de leden Alg. Bredero Cie.   1885.  1 brief.
859.2 Correspondentie:
Binger, H.M. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
Schöffer, C. aan v.d. Goes.   1885.  11 brieven.
859.3 Correspondentie tussen derden:
Boekdrukkerij Gebr. Binger aan C. Schöffer.   1885.  1 brief.
859.4 Nota's en kwitanties.
860
860.1 Krantenknipsels betreffende herdenking.   1885.  41 krantenknipsels.
860.2 Overdruk uit de Ned. Spectator ("Indrukken van de Bredero-voorstelling").   1885.
860.3 Diverse notities betr. krantenberichten.  13 brieven.
861
Platen. ter herinnering aan het Bredero-feest.
862
Manuscript v.d. Goes (!885 ?) betr. herdenking geen titel (22 blz.) 20. p.
863
863.1 Manuscript v.d. Goes in de Amsterdammer van Nederland, "De Pers over het Moortje" aantal pag. 10.   31 mei 1885.
863.2 Krantenknipsel (nr.V) betr. De Pers en het Moortje.   14-6-1885.
863.3 Correspondentie.
Bouberg Wilson, S.J. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
D.C. Meijer jr. aan v.d. Goes.   1885.  1 brief.
864
Bredero-Club.
864.1 Correspondentie, Pijzel aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
864.2 Corr. tussen derden, Biederlack, H.J. aan H.M. Binger.   1886.  1 brief.
H.M. Binger aan G. Kalff (gedicht bij de verloving v. Kalff en Mej. Momma).   1886.  1 brief.
864.3 Menu: bij "Maeltijdt der Ghesellen in Brederoo. 12 Martis. A.D.   1887.
865
"De Bredero-feesten van 1885". Manuscript van A.J. Hupkens (57 pag.).   1961.
866
Bredero-Herdenking.   1885-1935.
866.1 lijst met namen van genodigden voor herdenkingscie.   1885-1935.
866.2 Corr. H.J. Biederlack aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Binger, H.M. aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Bredero-comm. aan v.d. Goes.   1935.  8 brieven.
Kollewijn, R. aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Mendes da Costa, M.B. aan v.d. Goes.   1935.  1 brief.
N.R.C. aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Ed. Polak aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Verwey, A. aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Werkman, H.M. aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
866.3 Corr. v.d. Goes aan: Biederlack, H.J. [n.a.].   1931.  1 brief.
Binger, H.M.   1931.  1 brief.
Kollewijn, R.   1931.  1 brief.
N.R.C.   1931.  1 brief.
Wolterson, Mej. B.   1935.  1 brief.
866.4 Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bredero Comité.
866.5 Insignes v. commissieleden (?).   g.d.
866.6 Krantenknipsel.   1931-1935.  17 krantenknipsels.
866.7 Amstelodamum "Bredero en het Amsterdamse dialect".   (april 1935).
866.8 Verslag v.d. Bredero herdenking.   1935.
866.9 Bredero 1585-1935 (program.)
867
Foto van buste van Bredero.
868
Multatuli -Herdenking.   1882.
Correspondentie aan v.d. Goes van:
Abell, P.F.   1882.  2 brieven.
Andel, H.M. van -   1882.  2 brieven.
Berkhoff, E.   1882.  1 brief.
Bergmeijer, J.A.   1882.  1 brief.
Boelens.   1882.  2 brieven.
Bos-Westerhuis, T.   1882.  1 brief.
Bouberg Wilson, S.J.   1882.  3 brieven.
Broek, J.v.d. -   1882.  2 brieven.
Brongersma.   1882.  2 brieven.
Brugghen, Van der -   1882.  1 brief.
Calisch, Mr. G.M.V.   1882.  1 brief.
Cromjongh, J.B.   1882.  2 brieven.
868 A
Multatuli -Herdenking.   1882.
Correspondentie aan v.d. Goes van:
Deinse, C. van -   1882.  1 brief.
Deventer, C. van -   1882.  1 brief.
Doorman, A.J.   1882.  1 brief.
Douwes Dekker, E.   1882.  1 brief.
Duitz, J.W.E.   1882.  1 brief.
Eekhof, J.   1882.  2 brieven.
Ellerman, Harms & Co.   1882.  1 brief.
Fabius, A.N.J.   1882.  4 brieven.
Fortuijn, Droogleever, Mr. W.   1882.  1 brief.
Funke, G.L.   1882.  2 brieven.
Gorter, A.   1882.  3 brieven.
Greeshoff, M.   1882.  1 brief.
Hall, J.N. van -   1882.  1 brief.
Haspels, J.   1882.  1 brief.
Heldt, B.H.   1882.  1 brief.
Huguenin, G.H.L.   1882.  1 brief.
868 B
Multatuli -Herdenking.   1882.
Correspondentie aan v.d. Goes van:
Iterson, Roessingh van -   1882.  5 brieven.
Kok, A.S.   1882.  1 brief.
Korteweg, D.V.   1882.  20 brieven.
Koo, J. de.   1882.  2 brieven.
Kuiper, J.   1882.  1 brief.
Laurens van Hulst.   1882.  2 brieven.
Loffelt, A.C.   1882.  1 brief.
Marez Oyens, J.C. de -   1882.  1 brief.
Maurer, J.   1882.  3 brieven.
Meester, J. de -   1882.  2 brieven.
Minden, S.R. van.   1882.  1 brief.
Muller, H.C.   1882.  1 brief.
Neve, Th.   1882.  1 brief.
Nieuwe Gorichemse Courant.   1882.  1 brief.
Nieuwenhuis, J.   1882.  4 brieven.
869
Multatuli -Herdenking.   1882.
Correspondentie aan v.d. Goes: afz.
Oeberius, Braunius (?).   1882.  2 brieven.
Onbekend (onleesbaar).   1882.  4 brieven.
Oosting (?), G.   1882.  1 brief.
Paap, Willem.   1882.  4 brieven.
Perelaer, M.T.H.   1882.  1 brief.
Post, Ch-F.   1882.  2 brieven.
Rossem, H.W. van -   1882.  1 brief.
Sanders, F.   1882.  2 brieven.
Schlencker, J.   1882.  1 brief.
Stokvis, B.J.   1882.  2 brieven.
Süsholz, S.   1882.  1 brief.
Tiele, P.A.   1882.  1 brief.
869 A
Multatuli -Herdenking.   1882.
Vaags, B.G.   1882.  2 brieven.
Veen, K. van der.   1882.  2 brieven.
Verhagen, H.   1882.  1 brief.
Versluys, J.   1882.  10 brieven.
Vervloet, W.J.   1882.  2 brieven.
Vos, Jan. C. de.   1882.  4 brieven.
Vosmaer, C.   1882.  2 brieven.
Vries, Az., A.D. de -   1882.  2 brieven.
Weel, J.K. van -   1882.  1 brief.
Wertheim, A.C.   1882.  2 brieven.
Wertheim, J.L.   1882.  2 brieven.
Wilmerink, D.   1882.  2 brieven.
Witt, Hamer, M. Jacq. de.   1882.  3 brieven.
Wolff, H.C. de -   1882.  4 brieven.
Zürcher, J.   1882.  2 brieven.
Zürcher, P.J.   1882.  1 brief.
870
Multatuli -Herdenking.   1882.
Van der Goes aan Leden hoofdcomité (circulaires) geschreven door Versluys , evenals postscriptum.   g.d.  1 brief.
870 A
Multatuli -Herdenking.   1882.
Correspondentie tussen derden:
Bouten, M.J. aan J.C. Schröder en J.C. Schröder aan v.d. Goes.   1882.  1 brief.
Nieuwenhuis, Joan aan J. de Koo.   1882.  1 brief.
Rens, Willem aan Ellermans, Harms.   1882.  1 brief.
871
Multatuli -Herdenking.   1882.
Notities v.d. Goes. Lezingen.   1908-1920.
872
Multatuli-Herdenking.   1860-1910.
872.1 Correspondentie aan v.d. Goes.
Berdenis van Berlekom, Marie.   1910.  1 brief.
Deventer, Mr. L. Th. van -   1910.  1 brief.
Hall, Mr. J.N. van -   1910.  3 brieven.
Wibaut, F.M.   1910.  2 brieven.
872.2 Notities v.d. Goes.   (1910).
872.3 circulaires.
873
Multatuli-Herdenking.   1920.
873.1 correspondentie aan v.d. Goes W.A. Bonger aan v.d. Goes.   1919.  1 brief.
Comité A'dam der Multatuli-Huldiging aan v.d. Goes   1920.  2 brieven.
873.2 Programma Multatuli-avond.   6-2-1920.
874
Multatuli-herdenking.   1860-1930.
874.1 Oproep van het Comité voor het gedenkteken voor Multatuli.   1930.
874.2 Krantenknipsels.
875
Multatuli -Herdenking.   1882.
Brochure Dr. Swart Abrahamsz , betr. Multatuli.
875.1 Correspondentie aan v.d. Goes.
Alberdingk Thijm, K. aan v.d. Goes.   1888.  2 brieven.
Doorenbos, W. aan v.d. Goes.   1888.  1 brief.
Luchtmans, Dr. G. aan v.d. Goes.   1888.  1 brief.
Pierson, A. aan v.d. Goes.   1888.  1 brief.
Versluys, W. aan v.d. Goes.   1888.  1 brief.
Vries, H. de - aan v.d. Goes.   1889.  1 brief.
Wierdels (?).   1888.  1 brief.
875.2 Overdruk uit "Wetenschappelijke bladen" betr. "De Polemiek over Multatuli", Van Van Deventer (?).   geen datum.
876
Multatuli -Herdenking.   1882.
Vereniging "Het Multatuli-Museum".
876.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Het Multatuli-Museum, De Leeuw aan v.d. Goes.   1928, 1929.  2 brieven.
Mevr. M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel aan v.d. Goes.   1929.  1 brief.
876.2 circulaires, verslagen, oproepen.   (1927-1937).
877
Multatuli -Herdenking.   1882.
"Pages Choisis" (vertaling uit M's werk) Oproep.   (1938).
878
Multatuli -Herdenking.   1882.
Notities (diversen).
879
Multatuli -Herdenking.   1882.
Multatuli-Monument.
Corr. T.M. Ketelaar aan v.d. Goes.   1931.  2 brieven.
880
Multatuli -Herdenking.   1882.
Krantenknipsels.   (1888-1937).
881
P.C. Hooft - Herdenking.   1881.
Commissie herdenking P.C. Hooft-geboortedag , circulaires, samenstelling v.d. commissie.   g.d.
882
P.C. Hooft - Herdenking.   1881.
882.1 Correspondentie aan . d. Goes van:
Alberdingk Thijm, J.A.   1880.  1 brief.
Marez-Oyens, J.C. de -   1880-1881.  2 brieven.
Mendes da Costa, Dr. M.B.   1929.  2 brieven.
Meijer, Jr. D.C.   1881.  2 brieven.
Morrien, Henri.   1881.  1 brief.
M(uller), H.   1880.  1 brief.
Rössing, J.H.   1880.  1 brief.
Schöffer, C.   1881.  1 brief.
Vries Az., A.D. de -   1880-1881.  9 brieven.
882.2 Correspondentie tussen derden:
Vries Az., A.D. de - aan Binger, H.M.   1880.  1 brief.
883
P.C. Hooft - Herdenking.   1881.
De feestviering.   (maart 1881).
883.1 Programma's.
883.2 Circulaires.
883.3 Feestrede van Dr. W. Doorenbos , P.C.Zn. Hooft.
883.4 Spijscaert.
884
P.C. Hooft - Herdenking.   1881.
Toneeluitvoering Ware-Nar.
884.1 circulaire.
884.2 programma.
884.3 "De vertooning van P.C. Hooft's Ware-Nar" (In de Amsterdammer ?).
884.4 "Een bijdrage tot het vraagstuk hoe men P.C. Hooft's Ware-Nar vertonen zal." (Overdruk uit de Amsterdammer, Weekblad v. 24-10-1880).
885
P.C. Hooft - Herdenking.   1881.
Financiële bijdragen feestviering.
885.1 circulaire.
885.2 afrekeningen.
885.3 intekenlijst van bijdragen voor de versiering v.d. Muiderslot enz.
886
Herdenkingsartikelen betr. Hooft. (w.o. één artikel van v.d. Goes).   1880-1881.
887
P.C. Hooft - Herdenking.   1881.
Commissie vestiging ener Boekerij op het Slot te Muiden.   1879.
887.1 circulaire (ontwerp door J.W. Brouwers ).
887.2 correspondentie tussen derden:
J.W. Brouwers aan Binger, H.M.   1879.  3 brieven.
Alberdingk Thijm en J.C de Marez Oyens aan Binger.   1879.  1 brief.
888
Alberdingk Thijm, Prof. Dr. J.A. Overleden.   1889.
888.1 Manuscript van der Goes "In Memoriam".   geen datum.
888.2 Correspondentie aan v.d. Goes van:
Alberdingk Thijm, Prof. J.A.   1880-1888.  10 brieven.
Alberdingk Thijm, F.   1889.  1 brief.
Alberdingk Thijm, Mevr. de Wed.   1889.  3 brieven.
Kerckhoff, Sophie van -   1889.  2 brieven.
Onbekend.   --  1 brief.
888.3 De Amsterdammer, weekblad.   24-3-1889 , gewijd aan de nagedachtenis van Prof. Alberdingk Thijm. Met een artikel van v.d. Goes, getiteld "Alberdingk Thijm, aan L. van Deyssel".
889
Alberdingk Thijm, Dr. K.J.L.
Correspondentie aan v.d. Goes van:
889.1 K.J.L. Alberdingk Thijm aan v.d. Goes.   1881-1938.
889.2 Alberdingk Thijm(?) aan v.d. Goes.   1895.  1 brief. 99 brieven.
889.3 C. Alberdingk Thijm aan v.d. Goes.   1899.  1 brief.
889.4 Alberdingk Thijm-Horyaans, Mevr. Cato - aan v.d. Goes.   1890.  1 brief.
Hoetink, M.c.s. aan v.d. Goes.   1907.
Prins, Ary aan v.d. Goes.   1890.  1 brief.
Vries, A. de - aan v.d. Goes.   1883.  1 brief.
889.5 v.d. Goes aan K.J.L. Alb. Thijm.   1890(?).  1 brief.
889.6 Alb. Thijm, K.J.L. - aan v.d. Goes betr. redactie 20ste eeuw.   1905-1906.  3 brieven.
889.7 "De eer der Franse meesters", door L.v. Deyssel.   1881.
889.8 Krantenknipsel.  3 krantenknipsels.
Deyssel, Lod. van-
Zie Alberdingk Thijm, K.J.L.
890
Promotie Dr. W. Kloos en Dr. K.L.J. Alberdingk Thijm , ( L. v. Deyssel ).
890.1 correspondentie. Universiteit van Amsterdam aan v.d. Goes.   1935.  1 brief.
Emmering, J. aan v.d. Goes (betr. Tentoonstellingswerk van Lod. v. Deyssel).
890.2 Uitnodigingskaart voor tentoonstelling werken van Kloos en van Deyssel.
890.3 Krantenknipsel.   1885.  3 krantenknipsels.
891
Beets, Nicolaas.
3 artikelen uit "De Amsterdammer" o.m. "Nog eens iets over Beets en zijn laatste bundel" (geschreven onder pseud. Homunculus).   (1884).
892
Binger, H.
892.1 Manuscript van H. Binger. "Minerva ter audiencië bij Willem II".   Nov. 1848.
892.2 Correspondentie: Binger (Jr.) aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Correspondentie van derden aan Binger:
A.I.U., afd. Amsterdam.   1877.  1 brief.
Banck, H.   1879.  1 brief.
Beets, N.   1884.  1 brief.
Brink, J. ten.   1883-1889.  2 brieven.
Brouwers, J.W.   g.d.  1 brief.
Bull, A.J. de.   1879.  1 brief.
Dijserinck, Joh.   1879.  1 brief.
Jonge van Ellemeet, de.   1879.  1 brief.
Lennep, J.H. van.   1879.  4 brieven.
Marez Oyens, J.C. de.   1879.  1 brief.
Tak, P.L.   1887.  1 brief.
Vries Az., A.D. de.   1879.  1 brief.
Winkler Prins, A.   1887.  1 brief.
Correspondentie tussen derden:
Marez Oyens, J.C. de aan Veer, H. de.   1879.  1 brief.
Brink, J. ten aan onbekend (H. Binger?).   --  1 brief.
J.N. van Hall aan onbekend..   1883.  1 brief.
L. Schneider(Köln) aan onbekend (H. Binger?).   1879.  1 brief.
893
Busken Huet, C.
Correspondentie "Het Volk" aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Horst, C.F. v.d. aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
Krantenknipsel.   1908-1936.  5 krantenknipsels.
894
Collem, A. van.   1933.  2 krantenknipsels.
Corresp. Van Collem aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
895
Deventer, Ch. v.   1931.  2 krantenknipsels.
896
Doorenbos, Dr. W.
896.1 Correspondentie:
Apeldoorn, Drs. C.G.L. aan v.d. Goes.   1937-1938.  2 brieven.
Doorebos, Dr. W. aan v.d. Goes.   1883-1895.  10 brieven.
Haverman aan v.d. Goes..   1901.  1 brief.
"Woord en beeld" (red.) ( F. Smit Kleine ) aan v.d. Goes.   1901.  1 brief.
896.2 Overlijdensbericht.   1906.  1 brief.
897
Eeden, Frederik van.
897.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Boer, D. aan v.d. Goes.   1900.  1 brief.
Eeden, F. van aan v.d. Goes.   1883-1897.  20 brieven.
Elink Schuurman- Cartier v. Dissel, Mevr. aan v.d. Goes.   1900.  1 brief.
Giltay aan v.d. Goes.   1929.  1 brief.
"Het Volk" (M. Wolters) aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
(Frederik van Eeden) (Kees) (o.a. over Huet).   1885.  1 brief.
897.2 Correspondentie van v.d. Goes: v.d. Goes aan "Het Volk".   1931.  1 brief.
897.3 Correspondentie tussen derden:
Eeden, Fr. van- aan J. de Koo (copie).   1885.  1 brief.
Eeden, Fr. van- aan onbekend.   1887.  1 brief.
897.4 Prent van v. Eeden (?).
897.5 Toegangskaart tot verslezing van v. Eeden.   g.d.
897.6 Krantenknipsel (artikel v. van Eeden) aant. 1.   1902-1937.  10 krantenknipsels.
898
Eeden- van Vloten, Martha van.
Correspondentie aan v.d. Goes:   1886-1893.  4 brieven.
E. van Vloten-van Gennep aan v. d Goes.   1891, 1894.  2 brieven.
899
Erens, Frans.   g.d.  1 krantenknipsel.
Corr. Schneiders, A.J. aan v.d. Goes.   1938.  1 brief.
900
Goes, Fr. v.d.   1888-1934.  6 krantenknipsels.
901
Gorter, H.   1930, 1937.  2 krantenknipsels.
902
Hofdijk, W.J. (Huldeblijk).
Correspondentie v.d. Goes aan Rössing, J.H.   g.d.  1 brief.
903
Honingh, C. Gedicht.   1879.
904
Huygens, Cornélie.   1897-1898.  2 krantenknipsels.
905
"Julia, een verhaal van Sicilië", door Guido.   1885-1886.  4 krantenknipsels.
906
Kloos, Willem.
906.1 Correspondentie aan v. d Goes:
Erens-Boudy, Sophie - aan v.d. Goes.   1934.  1 brief.
Groeningen, A. van - aan v.d. Goes.   1890.  1 brief.
Kloos, W. - aan v.d. Goes.   1880-1933.  38 brieven.
Mulder, H.C. - aan v.d. Goes.   1910.  1 brief.
Stuiveling, G. - aan v.d. Goes.   1938.  2 brieven.
906.2 Correspondentie van v.d. Goes: v.d. Goes aan Stuiveling, G.   1938.  1 brief.
906.3 Gedichten van W. Kloos: Madona; Moisa; In Memoriam, Mr. A.D. de Vries Azn.   1882-1884.
906.4 Huldiging Kloos 60ste en 75ste verjaardag: 1) Correspondentie, Boeken, Dr. H.J. aan v.d. Goes. 2) Circulaire.   1919; 1934.  1 brief.
906.5 "Willem Kloos temidden der Doorenbossen" door Hubert Michaël . Overdruk uit De Nieuwe Taalgids LIV.   z.j.
906.6 Krantenknipsel (o.a. "In Memoriam Willem Kloos" door Prof. Dr. N.A. Donkersloot in Alg. H. blad. 11-4-1938).   1938.  1 krantenknipsel.
907
Paap, W.A.
Correspondentie.
De Amsterdammer aan v.d. Goes.   1923.  1 brief.
Krantenknipsel.   1936.  2 krantenknipsels.
908
Perk, Jacques.
908.1 Correspondentie aan v.d. Goes.
Blancke, Dora aan v.d. Goes.   1881.  2 brieven.
Cohen, E. aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
Greebe, A. aan v.d. Goes.   1911.  2 brieven.
Hagius, B.P. aan v.d. Goes.   1878.  1 brief.
Molkenboer, O.P. hr. B.H. aan v.d. Goes (Vondel-Kroniek).   1931.  3 brieven.
Perk, Betsy aan v.d. Goes.   1878-1901.  6 brieven.
Perk, Jacques aan v.d. Goes.   1876-1881.  13 brieven.
Perk (?), Jac. aan v.d. Goes.   1877-1880.  3 brieven.
Perk, familie aan v.d. Goes.   1877-1902.  8 brieven.
Rössing, J.H. aan v.d. Goes.   1881.  1 brief.
908.2 Correspondentie van v. d Goes: v.d. Goes aan J. Perk.   1877-1878.  4 brieven.
908.3 Gedichten van J. Perk. (Met anoniemen Aphanes, Diederik, Eukolos, en Kees). Een gedicht niet gesigneerd (handschrift).
908.4 Foto's van J. Perk.  2 brieven.
908.5 Krantenknipsel.   1933.  1 krantenknipsel.
909
Pierson, Allard.
909.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Horst, C.F. v.d. aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
Pierson, A. aan v.d. Goes.   1888-1895.  21 brieven.
909.2 Huldeblijk, Pierson, circulaire.   1895.
909.3 Pierson, overlijdenskaart.   1897.
909.4 Prent van A. Pierson (naar een schilderij van J. Veth ).
910
Roever, Mr. N. de.
Artikel v.d. Goes (17 maart 1893) bij overlijden van Mr. N. de Roever. In "De Amsterdammer", weekblad.
911
Versluys, W.
Correspondentie:
W. Versluys aan v.d. Goes.   1913.  1 brief.
Krantenknipsel.   1937.  3 krantenknipsels.
912
Verwey, Albert.
912.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Endenburg, Annie - aan v.d. Goes.   1938.  1 brief.
Loghum Slaterus, Uitg. aan v.d. Goes.   1937.  1 brief.
Verwey, A. aan v.d. Goes (betr. Doirenbos ).   1900.  3 brieven.
Verwey, A. aan v.d. Goes ( Kloos , De N.G.).   1889-1897.
Verwey, A. aan v.d. Goes (Verlaine).   1892.  2 brieven.
Verwey, A. aan v.d. Goes (Maandschr. De N. Tijd).   1897.  3 brieven.
Verwey, A. aan v.d. Goes (Maandschr. De Beweging).   1906-1907.  3 brieven.
Verwey, A. aan v.d. Goes (Redactie tijdschriften).   1887(?)-1906.  3 brieven.
Verwey, A. aan v.d. Goes (scheiding Tweemaandelijks Tijdschrift).   1903-1904.  4 brieven.
Verwey, A. aan v.d. Goes (diversen) met een bijlage Mr. M.J. Brusse aan v.d. Goes(?). (1899).   1885-1931.  29 brieven.
912.2 Correspondentie tussen derden:
Mevr. Verwey, Kitty aan Mevr. v.d. Goes.   z.d. en 1904.  2 brieven.
913
Verwey, Albert (overlijden).
913.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Donkersloot, Prof. Dr. N.A. - aan v.d. Goes.   1937.  2 brieven.
Loghum Slaterus, van - aan v.d. Goes.   1937.  1 brief.
913.2 Correspondentie van v.d. Goes: v.d. Goes aan Donkersloot (ontwerp brief).   1937.  1 brief.
913.3 Artikel "Het lijden aan de Tijd".   1936-1937.  6 brieven.
913.4 Afscheid Verwey.   mei 1935.  8 brieven.
913.5 Krantenknipsel betr. overlijden.   (9-12/3'37).  8 krantenknipsels.
913.6 Krantenknipsel betr. herdenking.   (9-3-1937).  6 krantenknipsels.
913.7 Krantenknipsel na herdenking.   (10-3-1937 - 18-7-1937).  15 krantenknipsels.
914
Gedichten (twee) van A. Verwey (w.o. "Lied").
915
Krantenknipsel betr. A. Verwey , diversen.   1885-1937.  7 krantenknipsels.
916
Vondel Commissie.
Zie H.M. Binger.
917
Vries Azn, A.D. de.
917.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Amsterdammer de, dagblad - aan v.d. Goes ( J. de Meester ).   1884.  1 brief.
Biederlack, H.J. - aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Os, P. van aan v.d. Goes.   1882.  1 brief.
Vries Azn., A.D. de aan v.d. Goes.   1877-1882.  7 brieven.
Vries, C.J. de aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Vries, Mr. J.C. de aan v.d. Goes.   1896-1897.  2 brieven.
Mevr. M. de Vries - aan v.d. Goes.   1882-1884.  3 brieven.
917.2 Correspondentie van v.d. Goes: v.d. Goes aan A.D. de Vries (?).   1882.  1 brief.
917.3 Correspondentie tussen derden:
Vries, A.D. de, aan onbekend.   g.d.  1 brief.
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag aan H.M. Binger.   1881.  1 brief.
917.4 Krantenknipsel In Memoriam A. D. de Vries Azn., door F. van der Goes in dagblad van de Nieuwe Amsterdammer.   12-2-1984.
917.5 Circulaire betr. portret van de Vries Azn.   1884.
918
Litteraire voordrachten van v.d. Goes.
918.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Büker, Emma J. - aan v.d. Goes.   1889.  1 brief.
Clercq, D. de - aan v.d. Goes.   1889.  1 brief.
Faculteitsvereniging v. Lett. en Wijsbeg. Universiteit Amsterdam ( M.J. Dresden ), E.L.V. van Hemert - aan v.d. Goes.   1934.  4 brieven.
F. Mijnssen - aan v.d. Goes.   1934.  2 brieven.
Haagse Kunstkring - aan v.d. Goes.   1896.  2 brieven.
Hall, J.N. van - aan v.d. Goes.   1901.  1 brief.
Loke, C.F. - aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Mul, H.N. - aan v.d. Goes.   1890.  2 brieven.
Mijnssen, Frans - aan v.d. Goes.   1912.  1 brief.
Nijhoff, W. - aan v.d. Goes.   1896.  1 brief.
Onbekend, (J.W.R.; A.P.) aan v.d. Goes.   1889  2 brieven.
Toneelverbond, Middelburg - aan v.d. Goes.   1889.  1 brief.
Ver. Handwerkers Vriendenkring ( B.M. Metz ) aan v.d. Goes.   1878.  1 brief.
918.2 Aankondigingen Litteraire Voordrachten van v.d. Goes.   1889-1934.  12 brieven.
918.3 Aankondigingen Litteraire Voordrachten van anderen.   g.d.  1 brief.
918.4 Presentielijst Conservatorium.   g.d.
918.5 Krantenknipsel - 1889 - 1896 - 1897.  3 brieven.
918.6 Notities v.d. Goes Akedijsséril.   1931.
919
"Litteraire herinneringen" van v.d. Goes.
919.1 Correspondentie van v.d. Goes:
v.d. Goes aan F. Coenen jr.   1930, 1935.  2 brieven.
v.d. Goes aan S. Kalff.   1929.  1 brief.
v.d. Goes aan C.A. Mees, Uitg. Mea Mees-Verwey ).   1930.  3 brieven.
v.d. Goes aan een onbekende uitgever (Querido ?) (gedeelte brief).  1 brief.
v.d. Goes aan Querido, Uitg.   1930.  3 brieven.
919.2 Correspondentie aan v.d. Goes:
Brusse, W.J. - aan v.d. Goes.   1935.  1 brief.
Erens, F. - aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Fuldauer, D. - aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
Groot Nederland - aan v.d. Goes (Frans Coenen).   1927-1935.  3 brieven.
Laan, K. ter - aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
Mees, C.A., Uitg. - aan v.d. Goes (met aant. van v.d. Goes).   1927-1932.  11 brieven.
Querido's Uitg. Mij. - aan v.d. Goes.   1929, 1930.  2 brieven.
Tideman, P. - aan v.d. Goes (+1 bijlage).   1935.  1 brief.
Verwey, A. - aan v.d. Goes.   1927.  1 brief.
919.3 Notities van v.d. Goes.
920
"Litteraire Herinneringen" van v.d. Goes - Recensies.
920.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Boeken, H. aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Wolff, Leo de - aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
920.2 Krantenknipsel en tijdschriften.   1927-1931.  25 brieven.
920.3 Aankondiging.   1931.  1 brief.
921
"Litteraire Herinneringen" van v.d. Goes. Diversen.
921.1 Lijst van present-exemplaren.
921.2 Auteurs-afrekening over 1931.
922
Medewerking v.d. Goes aan tijdschriften E.D.
922.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Biederlack aan v.d. Goes.   1894.  1 brief.
"De Portefeuille" , Red. - aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Enschede, Joh. - aan v.d. Goes.   1889.  1 brief.
Hall, J.N. van - aan v.d. Goes.   1896, 1905.  8 brieven.
"Hollandia" ( J.F. Grein )- aan v.d. Goes.   1897.  1 brief.
Horst, C.F. van der - aan v.d. Goes.   1897.  1 brief.
Pijzel, E.D. - aan v.d. Goes.   1896-1897.  3 brieven.
Verrijn Stuart, C.A. - aan v.d. Goes.   1896.  1 brief.
Vivat's Uitg. Mij. - aan v.d. Goes.   1905.  1 brief.
922.2 Nota van De Gids voor v.d. Goes   1897.  1 brief.
Mansholt, D.R. aan Red. "De Amsterdammer" (concept).   1896.  1 brief.
923
Krantenknipsel, Diversen.   1897-1937.  19 krantenknipsels.
924
Foto's, van Jan ter Gouw (bestemd voor Binger) met opdracht.   1884.
925
Varia.
"Bloemen van zorgvuldig gekweekte Meeningen" door A. Calini . etc.   (1892).
tijdschrift (?).
Verder: gedichten van D. Koning.

B. TONEEL (Zie 257)

926
Toneel. Manuscript "Ons Toneel", auteur onbekend.   g.d.
927
Notities van v.d. Goes - Phedre.   g.d.
928
Notities van anderen.
"De geschiedenis van Muizig, den voorspoedigen Koopman" (excerpt ?).   g.d.
929
Excerpten en citaten.
"Invloed der staatkundige gebeurtenissen van het einde der vorige en het begin van deze eeuw op de geschiedenis van het Amsterdamse Toneel". auteur onbekend.   g.d.  6 cahiers.
Zie ook nr. 932.
930
Correspondentie aan v.d. Goes - Algemeen. afz.:
Amsterdamse Conservatorium.   1934.  1 brief.
Beer, Taco, H. de.   1878-1882.  2 brieven.
Berckenhoff, H.L.   1903.  1 brief.
Bokkel, J.G. ten.   1884.  1 brief.
Booleman, A.   1918(?).  1 brief.
Brink, J. ten.   1885.  1 brief.
Brouwers, J.W.   1882.  1 brief.
Burgerdijk, L.A.J.   1885.  1 brief.
Coenen, jr. F.   1904.  2 brieven.
Deventer, J.C. van.   1879-1880.  2 brieven.
Grothe-Twiss, A.   1895.  2 brieven.
Hamel, A.G. van.   1893.  1 brief.
Hall, J.N. van.   1877-1885.  6 brieven.
Het Toneel N.V.   1915.  1 brief.
Heukelom, van.   1877.  1 brief.
Heijermans, H.   1892-1898.  3 brieven.
"Hollandia" ( Grein, Jack T. ).   1897.  1 brief.
Horn, M.   1881.  1 brief.
Israëls, Mevr. A..   1888.  2 brieven.
Kalff, G..   1895-1896.  2 brieven.
Ketterman, L..   1887.  1 brief.
Kok, A.S..   1880-1884.  3 brieven.
Leonard Scott Publ. Co. (Shakespreariana).   1884.  1 brief.
Loffelt, A.C..   1880.  1 brief.
Loghem, M.G.J. van.   1896.  2 brieven.
Loman jr., C..   1884.  1 brief.
Maurik, J. van.   1882.  1 brief.
Mendes da Costa, M.B..   1884.  1 brief.
Muller, H.C..   1887.  1 brief.
Mijnssen, Frans.   1934.  1 brief.
Netscher, Frans.   1890.  1 brief.
Pijttersen.   1884.  1 brief.
Querido, Is..   g.d.  1 brief.
Reiger, A.F.J..   1882.  1 brief.
Rössing, J.H. (en L. Simons Mr.).   1887.  1 brief.
Royaards, W.C..   1891.  3 brieven.
Schendel, Arthur v..   1910.  2 brieven.
Schimmel, H.J..   1882-1884.  6 brieven.
Smit Kleine, F..   1900.  1 brief.
Velthuis, K.R..   1883.  1 brief.
Vos, K..   1881(?).  1 brief.
Waller (?), H.L..   1883.  1 brief.
Wertheim, J.L..   1882.  1 brief.
931
Jan Mus Jubileum..
Correspondentie aan v.d. Goes:
Heyermans, H. aan v.d. Goes.   1917.  1 brief.
932
Toneel-Almanak.   (1877, 1878).
Overdrukken "Toneel-Almanak" Waarin artikelen van v.d. Goes.
Zie ook nr. 929.
933
Toneelcritieken.
933.1 Correspondentie aan v.d. Goes: afz.:
Boelen, H. Th..   1882.  1 brief.
Brooshooft, P..   1883.  1 brief.
Buurs.   1884.  1 brief.
De Amsterdammer, dagblad ( J. de Koo ).   1884.  1 brief.
De Kunstwereld (weekblad ( D. de Vaade? ).   1894.  1 brief.
Gonnet, G.J..   1879.  2 brieven.
Gruyter, J. de.   1888.  1 brief.
Groot, Jos de.   1882.  2 brieven.
Hall, J.N. van.   1879-1884.  5 brieven.
Het Ned. Toneel, afd. Rotterdam ( Berckenhoff ).   1882.  1 brief.
Heyermans, H..   1893.  1 brief.
Kettmann, L. (Antwerpen).   1887.  1 brief.
Kleine-Gartman, M.G..   1878-1880.  3 brieven.
Kok, A.S..   1882.  4 brieven.
Lennep, W.W. van.   1880.  1 brief.
Lier, A. van.   1882.  1 brief.
Loghem, M.G.L. van.   1885.  1 brief.
Looy, S. van.   1897.  1 brief.
Meppen, Georg.   1885, 1886.  2 brieven.
Middelburgse Courant ( Joh. L. van der Pauwert ).   1886.  1 brief.
Onbekend.   1882.  1 brief.
Priem, J.H..   1890.  1 brief.
Pijttersen.   1884.  2 brieven.
Rössing, J.H..   1881.  3 brieven.
Rijkstelegraaf, Leeuwarden   1883.  1 brief.
Scott, Clement.   1879.  1 brief.
Leonard Scott Publ. Cie. (Shakespeariana).   1884.  1 brief.
Snelleman, Joh. F. (met aant. van J. de Koo ).   1902.  1 brief.
Terweert, H..   1889.  1 brief.
Verenigde Rotterdamse Tonelisten (Joosten.   1899.  2 brieven.
Viotta, Henri Mr..   1884.  2 brieven.
Vos, Jan. C. de.   1882-1884.  3 brieven.
933.2 Correspondentie van v.d. Goes aan:
Hall, J.N. van   1879.  1 brief.
Onbekend (met tekening).   g.d.  1 brief.
Pijttersen.   1884.  2 brieven.
J. de Koo [ontbreekt].   1884.  1 brief.
933.3 Correspondentie tussen derden:
Ava aan "De Amsterdammer", dagblad.   1883.  1 brief.
Bigot, C.P.F. aan "De Amsterdammer".   1883.  1 brief.
933.4 Krantenknipsel. Toneelkritieken. artikelen van v.d. Goes.   1878-1903.  15 krantenknipsels.
933.5 Krantenknipsel. Toneelkritieken. artikelen van anderen.   1882-1937.  10 krantenknipsels..
933.6 Krantenknipsel (met-handschrift) gedicht van J.A. Alberdingk Thijm.   1883.  1 krantenknipsel.
934
Toneelgeschiedenis.
934.1 Manuscript van onbekend over "Ene nalatenschap van Maarten Corver ".
934.2 Correspondentie aan v.d. Goes afz.:
Heyermans, H..   1919.  1 brief.
934.3 Notities van v.d. Goes.   g.d.
934.4 Excerpten en citaten (geschiedenis van het Amsterdamse Toneel).
934.5 Artikel "Tot de Tooneelquastie". L.v. Deyssel aan Prof. J.A. Alberdingk Thijm.
Zie ook nr. 257 "Aant. over....".
935
Toneelverbond-toneelschool.
935.1 Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Backer, Mr. J.F..   1882-1887.  3 brieven.
Beukers, Anna.   1885.  1 brief.
Bouberg, Wilson, S.J..   1884-1892.  8 brieven.
Coenen sr., F..   1891.  1 brief.
Ebeling, F..   1885.  1 brief.
Gelder, Betsy van.   1885.  1 brief.
Hall, J.N. van.   1880-1891.  2 brieven.
Hamel, G.A. van.   1890-1891.  9 brieven.
Helfrich, M..   1892.  1 brief.
Kalff (?), S..   1895.  2 brieven.
Kleine-Gartman, Mevr..   1884.  1 brief.
Ned. Toneelverbond, afd. Amsterdam ( v.d. Star ).   1877.  1 brief.
Pierson, A..   1885.  2 brieven.
Roever.   1890.  1 brief.
Stokvis, B.J..   1885, 1886.  2 brieven.
Vries Azn., A.D. de.   1879.
Waller- Schill.   1885.  1 brief.
Wertheim, A.C..   1884.  1 brief.
935.2 Correspondentie van v.d. Goes, aan:
Stokvis, B.J.   1885.  1 brief.
935.3 Correspondentie tussen derden:
M.B. Mendes da Costa aan J.N. van Hall.   1882.  1 brief.
A.C. Wertheim aan Allard Pierson.   1884.  1 brief.
935.4 Uitnodigingen en prospecti van het Nederlands Toneelverbond.   1878-1891.  6 brieven.
935.5 Krantenknipsel. Twee artikelen van der Goes in Dagblad De Amsterdammer , "De Toneelschool" (ing. stuk).
"De Toneelschool".   1884.
935.6 Huldeblijk v.d. Goes (in het bijz. als lid v. het Ned. Toneelverbond) ( J. de Koo ).   g.d.
936
Medewerking tijdschrift "Het Toneel".   1877-1878.
936.1 Correspondentie aan v.d. Goes:
Hall, J.N. van aan v.d. Goes.   1877-1878.  3 brieven.
Onbekend aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Vries Azn., A.D. de aan v.d. Goes.   1878.  1 brief.
Wijbrands, C.N. aan v.d. Goes.   1877-1878.  6 brieven.
936.2 Krantenknipsel (advertentie).   g.d.
937
Liebaers, Fr..
Zie Verbod buitenlandse sprekers nr. 1700).
938
Liebknecht, Wilhelm.
Krantenknipsel (art. v. Luise Kautsky ).   1932.  1 brief.
939
Liepmann, Heinz - Proces   1934, 16-2-1934 - 8-3-1934.  8 krantenknipsels.
940
Loonstelsel
Notities van v.d. Goes voor lezingen, getiteld: "De gevaren van het loonstelsel". Lezingen in 1905, 1906, 1907, 1908, 1906 en 1912.
941
Looze, G. de.
Zie Verbod buitenlandse sprekers nr. 1700.
942
Luxemburg (Vervolging communisten 1937).   1937.  9 krantenknipsels.
943
Lijkverbranding.
Zie De Urn enz.

M

944
Mac- all zending. (De Volksevangelisatie in Frankrijk).   1910.
944a Correspondentie aan v.d. Goes (?).
Kuss, H. aan v.d. Goes (?).   1910.  1 brief.
944b Vlugschrift.
945a-945f
Majesteitschennis.   (1886-1887).
945a
Manuscript brochure "Majesteitschennis" (19 blz.) Handschrift v.d. Goes. g.d.
945b
945b Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Alberdingk Thijm, K.J.L. (visitekaartje). g.d.
Asmodée, Directie. 1886..  1 brief.
Becker, J. 1886.  1 brief.
Bokkel, J.G. ten. 1886.  1 brief.
Bouberg Wilson, S.J. 1886.  1 brief.
Brandt, A.v.d. 1886.  1 brief.
Bussche, van den. z.d.  1 brief.
Clausen, J. 1886.  1 brief.
Domela Nieuwenhuis, F. 1886.  1 brief.
Doorenbos, W. 1886.  1 brief.
Eeden-van Vloten, Martha van. 1886.
945c
945c Correspondentie aan v.d. Goes, afz.:
Geerke, J.H. g.d.  1 brief.
Gerber, J.A. 1886.  1 brief.
Holland, Jan (=A.J. Vitringa) . 1886.  1 brief.
Ising, Arnold. 1886.  1 brief.
Jolles-Singels, J. 1886.  1 brief.
Koopmans(?), J. 1886(?).  1 brief.
Koopmans, W. 1886.  1 brief.
Laar, J.J. van. 1886.  1 brief.
Lotsij, Mr. M.C.L. 1886.  1 brief.
Mansvelt, C.A. van. 1886.  2 brieven.
Meulen, J. ter. 1886.  1 brief.
Muller, Dr. H.C. 1886.  1 brief.
Onbekend. 1886.  3 brieven.
Ribbink, G. 1886.  2 brieven.
Sam (=Samson?) . 1886.  1 brief.
Snabilié. 1886.  1 brief.
Stärcke, J.A. 1886.  1 brief.
Tak, P.L. 1886.  1 brief.
Tielkemeijer, S.C.A. 1886.  1 brief.
Versluys, W. 1886/87.  2 brieven.
Vries, H.K. (?) de. 1886.  1 brief.
Tripouillard (=F. Erens) . 1886.  1 brief.
Wibaut-Berdenis van Berlekom, M. g.d.  1 brief.
Witt Hamer, Mr. M. Jacq. De. 1886.
945d
945d Correspondentie tussen derden:
Louise aan Jo. 1886.  1 brief.
Onbekend aan Redactie Handelsblad. g.d.  2 brieven.
Redactie Nieuwe Gids aan Redactie Handelsblad. z.d.  1 brief.
945e
Boek van v.d. Goes "Majesteitschennis" met op de kaft beledigende opmerkingen voor v.d. Goes. 1886.
945f
Boek van v.d. Goes "Majesteitschennis" (niet volledig) met correcties.
946
Marken, J.C. van.
946a Krantenknipsel (met 3 artikelen "Oude en Nieuwe Geschiedenis van de Lijmfabriek" in "De Fabrieksbode". 1905.   1905-1910.  10 krantenknipsels.
946b Reacties n.a.v. "Een levensleugen" twee artikelen van v.d. Goes in "Het Volk", aan de nagedachtenis van Marken.
Correspondentie aan v.d. Goes:
1. S.D.A.P., Delft ( Lindeman ) aan v.d. Goes.   1906.  2 brieven.
Anoniem aan v.d. Goes.   1906.  1 brief.
Correspondentie tussen derden:
2. Humanus aan redactie van "Het Volk".   1906.  1 brief.
3. krantenknipsel, n.a.v. "Een levensleugen".   1906.  14 krantenknipsels.
947-950
Marokko.   1925.
947
Krantenknipsel 50 krantenknipsels.
948
Krantenknipsel 50 krantenknipsels.
949
Krantenknipsel 50 krantenknipsels.
950
Krantenknipsel 49 krantenknipsels.
951
K. Marx en het Marxisme.
"Het stelsel van Karl Marx", Cursus van v.d. Goes.
951a Notulen vergadering, geen datum, samensteller onbekend.
951b Manuscript (cursus). Aanwezig drie van de vier delen. Handschrift. (van v.d. Goes?).
951c Aankondiging cursus v.d. Goes in Rotterdam.   1907/1908.
951d Financiële overzichten.
951e Gedichten van Marx (overgeschreven).
952
Marx en het Marxisme.
Notities van v.d. Goes.   (1927-1937).
952a Not. voor lezing: "Betekenis Marx voor de arbeidersbeweging", Amersfoort. (Marx: herdenking sterfdag, maart 1933, Neutraal Comité Werklozen) Amsterdam.   2-2-1927. december 1936.
952b Not. voor lezing: "Wezen v. h. Marxisme". Den Haag.   februari 1929.
952c Not. diversen.   februari 1932.
952d Not. Marx en godsdienst. Herdenking Marx.   maart 1932.
952e Not. Marxisme of reformisme, Den Haag.   Jan. 1933.
952f Not. Economie, Den Haag.   januari 1937.
952g Not. Marxisme- nu. Beverwijk.   juni 1934.
952h Not. v.d. Goes. Geschiedenis Proletariaat lezingen.   1908, 1909.
953
Marx en het Marxisme.
Over Marx. Excerpten en citaten.
954
Marx en het Marxisme.
Materialistische Geschiedenis I. (Hierin ook opgenomen Frankrijk I. Democratie).
955
Marx en het Marxisme.
Correspondentie over-van der Goes, vertaling. Das Kapital I.   (1899-1912).
955a Correspondentie aan v.d. Goes:
E. Anseele aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Cohen & Zn. aan v.d. Goes.   1899.  1 brief.
Deventer Katoehmij v. h. Ankersmit & Co. ( H.J. en H.J.D. Ankersmit ) aan v.d. Goes.   1910-1911.  3 brieven.
Maatschappij voor goede en goedkope lectuur aan v.d. Goes.   1910-1912.  26 brieven.
955b Correspondentie van v.d. Goes:
v.d. Goes aan L. Simons (met notities).   1911.  2 brieven.
955c Correspondentie tussen derden:
S.H. de Roos aan Mej. Baanders.   1911.  1 brief.
955d Copie van de voorstellen aan E. Anseele.   g.d.  1 brief.
956
Marx en het Marxisme.
"Het Loonstelsel". Plan tot uitgave van een economische studie door F. v.d. Goes.
956a Correspondentie aan v.d. Goes:
Brusse M.J. aan v.d. Goes.   g.d.  1 brief.
Wakker, H.A. (Uitg.) aan v.d. Goes.   1908-1910.  14 brieven.
Wakker, H.A. (Boekh.) aan v.d. Goes.   1909.  1 brief.
Wibaut, F.M. aan v.d. Goes.   1908.  1 brief.
956b Correspondentie van v.d. Goes:
v.d. Goes aan H.A. Wakker.   1908.  1 brief.
956c Correspondentie tussen derden:
Rotterdams Maandblad ( Sijthoff ) aan Wakker, H.A.   1907.  1 brief.
956d Intekenaren-lijst.
956e Contracten.
956f Prospectussen.
957
Marx en het Marxisme.
Historisch-materialisme.
957a Correspondentie aan v.d. Goes:
Sprong, P.L. aan v.d. Goes (met aant. van J. Rogge aan v.d. Goes).   1931.  1 brief.
957b Not. v.d. Goes voor lezingen te Zwolle - 30-04-1928; Assen - 5-11, 19-11 en 3-12-1929; Meppel - 1-2-1932.
957cStellingen over het historisch-materialisme van v.d. Goes.   1930-1931.
957d "Die materialistische Geschichtsauffassung" van K. Kautsky . Correspondentie btr. vertaling:
1. Correspondentie aan v.d. Goes:
"Ontwikkeling" aan v.d. Goes. (+ 1 bijlage).   1928/29.  5 brieven.
Berreklouw aan v.d. Goes.   1928.  1 brief.
2. Correspondentie van v.d. Goes:
v.d. Goes aan "Ontwikkeling" ( van Doorn ).   1928.  1 brief.
3. "Selbstanzeige" van K. Kautsky (in Arbeiter-Bildung van januari 1928 en in Ned. vertaling van L.J. Kleyn ).
4. krantenknipsel één artikel van v.d. Goes in "Het Volk" van 14-5-1928.   1928.  3 krantenknipsels.
957e Zeven artikelen van v.d. Goes "Het historisch-materialisme".   juli/september 1929.
Krantenknipsel.
958
Marx en het Marxisme.
Marx en Engels. Tactiek omstreeks 1848.
Notities van v.d. Goes (20 blz.).   g.d.
959
Marx en het Marxisme.
Over Marx, Engels en het Marxisme.
959a Comm. Manifest.   1928.  1 krantenknipsel.
959b Herdenking Marx. toegangsbewijs.   1883-1933.  9 krantenknipsels.
959c Voorrede F. Engels 1895. "Klassenkämpfe".
1. Correspondentie v.d. Goes aan Tribune.   1934.  1 brief.
2. Correspondentie Tribune aan v.d. Goes.   1934.  1 brief.
3. krantenknipsel.   1934.  2 krantenknipsels.
959d Marx. Diversen.   1921-1937.  35 krantenknipsels.
960
Marx en het Marxisme.
Marxisme en levensbeschouwing.
Diversen krantenknipsel.   1907-1925.  30 krantenknipsels.
961
Mesopotamië.   1921-1922.  3 krantenknipsels.
962
Middenstand en Socialisme.
Notities voor acht lezingen.   (1904-1911).
963
Militaire dienst.
963a Geforceerde marsch in Limburg.   8-1926.  1 krantenknipsel.
963b Marsch 13e Reg. Inf.   9-1926.  2 krantenknipsels.
963c Assen (onlusten in-).   10-1926.  13 krantenknipsels.
963d Ongeregeldheden in Amersfoort en Ede.   9-1926.  5 krantenknipsels.
963e Ongeregeldheden.   10-1926.  1 krantenknipsel.
964
Militaire dienstplicht.
Wijziging Dienstpl. wet.   1927/1928.  8 krantenknipsels.
Wijziging G.W. art. 187 -   1928, 1930.  2 krantenknipsels.
Wijziging G.W. art. 187 -   1931, 1932.  9 krantenknipsels.
965
Militaire dienstweigering.
965a Notities van v.d. Goes voor lezing Zaandam.   15-12-'2?
965b Krantenknipsel.   1921-1932.  15 krantenknipsels.
965c Manifest.   1927.  1 brief.
965d Prospectussen.  2 brieven.
966
Militairisme.
"Aantekeningen".
Not. van v.d. Goes.
967-969
Militairisme VI.
967
Opgenomen in nr. 473.
Zie Frankrijk. (Hierin ook opgenomen: Nederland na 1813 VI) - Franse Revolutie III.
968
Militairisme. Excerpten en citaten. Opgenomen in nr. 980.
Zie Nederland. Nederland voor de 19e eeuw VI. Nederland na 1813 VII. Militairisme.
969
Militairisme. Notities van v.d. Goes voor lezing Amsterdam, 28-11-1928, en Huizen, 23 en 30-10-1928.
970
Modelfabrieken.
Zie J.C. van Marken nr. 946.
970a Betr. van Marken (o.m. Notulen van "De Kern". Ned. Gist- en Spiritusfabriek ).   1892, 1901.
970b Betr. Gebr. Stork. o.m. Feestlied voor D.W. Stork.
970c Betr. Z.H. Bierbrouwerij (o.a. Arbeidsreglement).
970d Betr. Winstdeling. Notities v.d. Goes voor lezingen.   15-10-1906; 15-1-1907; 14-1-1907; 26-2-1906.
970e Aankondiging spreekbeurt van v.d. Goes over modelfabrieken.   (1908).
970f Krantenknipsel aant. 32.   1906-1927.
971
Moederschapszorg.
Ontwerp- inleidingen van C. Pothuis-Smit over moederschapszorg.   g.d
972
Morele Herbewapening.   1939.  1 krantenknipsel.
973
Muiterij "de Zeven Provinciën".
Zie map 1060 en mappen 1269-1273.
973a Verslag over discussie "Manifest voor Marinepersoneel. Handschrift. Onbekende auteur.   4-2-1933.
973b Krantenknipsel, aant. 2 (o.m. betr. actie voor amnestie).   1935.

N

974
Nationaal-socialisme. (o.m. Jodenvervolging).   1932-1933.  83 krantenknipsels.

NEDERLAND Geschiedenis

975
16e - 18e eeuw. III. Not. v.d. Goes.
976
16e - 18e eeuw. IV. Not. v.d. Goes.(opgenomen in nr. 814).
"Litteratuur en Toneel Na 1848, Busken Huet II".
977
17e - 18e eeuw. I. Not. v.d. Goes.
978
17e - 18e eeuw. II. Not. v.d. Goes.
979
Voor de 19e eeuw V. Not. v.d. Goes.
980
Voor de 19e eeuw VI. Not. v.d. Goes. (Hierin ook opgenomen: "Nederland na 1813 VII", "Militairisme").
981
Voor de 19e eeuw (Register op de delen I, II, III, IV, V, VI).
982
Sedert 1813. I. Not. v.d. Goes.
983
Sedert 1813. II. Not. v.d. Goes.
984
Sedert 1813. III. Not. v.d. Goes.
985
Sedert 1813. IV. Not. v.d. Goes. (opgenomen in Litt. en Toneel. "Na 1848-Busken Huet I", nr. 813).
986
Sedert 1813. V. Not. v.d. Goes.
987
Na 1813 IV. Not. v.d. Goes (Opgenomen in Franse Revolutie III, Nr. 473).
988
Na 1813 VII. Not. v.d. Goes. (opgenomen in "Voor de 19e eeuw VI, Nr. 980).
989
Na 1813 VIII. Not. v.d. Goes blz. 1-15. (Opgenomen in Duitsland. SPD I).
Zie nr. 322.
990
  1813-1848.
990a Diverse not. v.d. Goes (voor lezingen).
990b Cursussen 1917, 1930 (betr. Nederland voor 1848). (w.o. syllabi van 1830-1848).
990c Krantenknipsel betr. G.W. herziening van 1848 en Koning Willem II.   1931.  2 brieven.
991
Palingoproer.   (1886-1936)
Krantenknipsel.
991a van 27-7-1886 / 12-8-1886.  23 krantenknipsels.
991b Krantenknipsel van 29-7-1886 (?).
991c Bulletins.  7 brieven.
991d Vlugschrift van R.A. Oosterhout . "Het Palingoproer?".   1886.  1 brief.
991e Krantenknipsel van 27-9-1886 - 6-6-1887.  30 krantenknipsels.
991f Krantenknipsel van 1935-1936.  5 krantenknipsels.
992
Notities v.d. Goes. Diversen.
992a Betr. Staatkundige geschiedenis. Notities voor lezingen Bond Revol. Socialisten in juli en aug. 1937.
992b Diverse losse aantekeningen betr. geschiedenis van Nederland.
992c Not. v.d. Goes. Geschiedenis Nederland. Diversen.

NEDERLAND - Binnenlandse Politiek

Algemeen
993
Krantenknipsel.   1927-1928.  79 krantenknipsels.
994
Krantenknipsel.   1928-1929.  69 krantenknipsels.
994a
Troonredes.   1923-1931.
Krantenknipsel.
995
Notities v.d. Goes. Lezing Bond Rev. Socialisten. Den Haag.   1937.
GEMEENTEZAKEN
996
Regerings- en gemeentepolitiek.
996a Krisis Gemeentepolitiek.   1932.  1 krantenknipsel.
Krantenknipsel.
996b Krisis Regering.   1932.  7 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
996c Krisis Belastingen Kontingenteringen.   1932.  5 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
996d Salarissen Ambtenaren.   1932-1933.  8 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
997
Autonomie.   1935-1936.  2 krantenknipsels.
Krantenknipsels.
998
Gemeentezaken, Amsterdam. (Levensmiddelenmarkt bedrijvenpolitiek; begroting en belasting; melkvoorziening; woningbouw).  23 krantenknipsels..
Krantenknipsels.
999
Wethouderskwestie.   6-12-1927.  25 krantenknipsels.
Krantenknipsels.
1000
Wethouderskwestie.   9-10-1927.  37 krantenknipsels.
Krantenknipsels.
1001
Gemeentezaken Amsterdam, (financiën; uitbreiding en verkeer; politie; onderwijs; gemeentepersoneel; huurverordening).   1927.  57 krantenknipsels.
Krantenknipsels.
1002
Gemeentezaken, Amsterdam (begrotingdebatten; de Miranda-Vos; Na-verkiezingen; Voor-verkiezingen; Arb. voorwaarden).   1927.  22 krantenknipsels.
Krantenknipsels.
1003
Gemeentezaken Amsterdam (diversen).   1929.  17 krantenknipsels.
Krantenknipsels.
1004
Gemeentezaken Amsterdam (Priv. Doc. S. de Wolff ).   1930.  1 krantenknipsel.
Krantenknipsels.
1005
Gemeentezaken, Amsterdam (bedrijfsbelasting; gemeentewet).   1930.  5 krantenknipsels.
Krantenknipsels.
1006
Gemeentezaken Amsterdam.   1931.  22 krantenknipsels.
Krantenknipsels.
1007
Gemeentezaken Amsterdam. (w.o. Program. S.D.A.P. -R.K., Vrijz. Dem; Afscheid Wibaut, F.M. ; politie).   1931.  31 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1008
Gemeentezaken Amsterdam. (w.o. autonomie gemeenten).   1931.  29 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1009
Gemeentezaken Amsterdam.
1009a (Paleis- Raadhuiskwestie).  89 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1009b Overdruk uit "Amstelodanum".  1 krantenknipsel.
Krantenknipsel.
1010
Gemeentezaken Amsterdam. Notities v.d. Goes.   1931.
1011
Gemeentezaken Amsterdam.   1932.  29 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
Correspondentie tussen derden:
Gemeente Amsterdam aan Amsterdamse Federatie v. Personeel in Openbare Dienst en de Vereniging v. Ambt. in dienst der gemeente A'dam.   1932.  1 brief.
1012
Gemeentezaken Amsterdam. (Loondebatten)   1932.  77 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1013
Gemeentezaken Amsterdam. (Loondebatten-partij (S.D.A.P.) conflict).   1932.  43 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1014
Gemeentezaken Amsterdam. (Loondebatten).   1933.  47 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1015
Gemeentezaken Amsterdam. (w.o. Wethouderscrisis; aftreden soc. wethouders).   1933.  51 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1016
Gemeentezaken Amsterdam.   1934.  9 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1017
Gemeentezaken Amsterdam. (w.o. Politiebond; karabijnsbrigade).   1935.  19 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1018
Gemeentezaken Amsterdam. (Neutrale Blok aller middenstanders).   1927-1933.  3 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1019
Gemeentezaken Den Haag, (Wethouderskwestie).   1927-1937.  27 krantenknipsels.
Krantenknipsel.
1020-1022
Gemeentezaken Laren-Blaricum.
1020
a. Correspondentie aan v.d. Goes:
Reuter, Th. aan v.d. Goes. 1931.  1 brief.
Wibaut, F.M. aan v.d. Goes. 1931.  1 brief.
b. Correspondentie tussen derden:
Greefkes E. aan S.D.A.P., afd. L.B. 1931.  1 brief.
c. Not. v.d. Goes:
1. Huish. Verg. S.D.A.P., afd. L.B. 1931.  1 brief.
2. Verg. S.D.A.P. /P.B. met S.D.A.P., afd. L.B. 1931.
1021
Gemeentezaken Laren-Blaricum (Gemeenteraadswerk). 1927, 1931.  21 krantenknipsels.
1022
Gemeentezaken Laren-Blaricum. 1932.  23 krantenknipsels.
1023
Gemeentezaken Rotterdam (Wethouderskwesties).   1931-1935.  58 krantenknipsels.
1024
Gemeentezaken Rotterdam.   1933-1936.  53 krantenknipsels.
1025
Gemeentezaken Utrecht (o.a. wethouderskwesties).   1927-1937.  24 krantenknipsels.
1026
Gemeentezaken, diverse Gemeenten. (Arnhem, Deventer, Zutphen, Doesburg - '27-'32, Apeldoorn - 1928, Beerta - 1933, Beverwijk - 1936, Het Gooi - 1927-1931, Goor - 1931, Gouda - 1927-1931, Groningen - 1931, Haarlem - 1928, Leiden - 1931, Maastricht - 1927-1931, Medemblik en Alkmaar - 1927-1931, Twente - 1928, Zaandam - 1935, Zaandam - 1933, Zaandam - 1933, Zaandam - 1932 en later; diverse Gemeenten).   1927-1933.  86 krantenknipsels.
1027
Gemeentezaken (o.m. Wethouderskwestie).   1928.  34 krantenknipsels.
1028
Gemeentezaken (benoeming burgemeesters; politie Amsterdam, beperking autonomie).   1933-1937.  47 krantenknipsels.
1029
Gemeentezaken (Paleis- en Raadhuiskwestie).   1931-1937.
1029a Correspondentie aan v.d. Goes:
Bergh, Mr. Dr. G. aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Miranda, S.R. de aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Verwey, Albert aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
Vries, Alex de aan v.d. Goes.   1931.  1 brief.
1029b Krantenknipsel.  36 krantenknipsels.
1030
Gemeentezaken. Ver. Ned. Gemeenten.   1927-1933.  7 krantenknipsels.
1031
Gemeentezaken. Ver. van Soc. De. Raadsen Statenleden.   1926-1933.  5 krantenknipsels.
1032
Gemeentezaken. Internationale Stedenbond   1929.  2 krantenknipsels.

GRONDWETSHERZIENING (1935-1936)

1033
Grondwetsherziening (o.m. begrotingsdebatten).   1935-1936.  40 krantenknipsels.
1034
Grondwetsherziening.   (1935-1936).  73 krantenknipsels.
1035
Grondwetsherziening.   (1936-1937).  31 krantenknipsels.
1036
Grondwetsherziening.   (1933-1935).  20 krantenknipsels.

KABINETTEN EN KABINETSCRISIS

1037
1036a Kabinet.   1918.
Krantenknipsel.
Kabinetscrisis.   1919.  10 krantenknipsels.
1038
Kabinetscrisis.   1920.  22 krantenknipsels.
1039
Kabinetscrisis.   (troonrede 1921).  34 krantenknipsels.
1040
Kabinetscrisis.   1922.  34 krantenknipsels.
1041
Kabinetscrisis.   1925.  55 krantenknipsels.
1042
Kabinet De Geer.   1926.  30 krantenknipsels.
1043
Kabinetscrisis.   1929.  102 krantenknipsels.
1044
Kabinet.   1929-1930.  26 krantenknipsels.
1045
Kabinet.   1930-1931.  34 krantenknipsels.

KIESRECHT

1046
Kiesrecht, Algemeen.
1046a Correspondentie aan v.d. Goes:
Mansholt, D.N. aan v.d. Goes. g.d.  1 brief.
Roode, J.J. de aan v.d. Goes. g.d.  2 brieven.
Spiekman, H. aan v.d. Goes. g.d.  1 brief.
Metaalbew. Ver. "Vooruit" Dordrecht aan v.d. Goes. 1891.  1 brief.
1046b Not. v.d., Goes (Alg. Kiesrecht en volksstemming).
1046c Manuscript van der Goes "Geen Revolutie". Eerste en tweede deel. g.d.
1047
Kiesrecht.   1894-1899.  2 krantenknipsels.
1048
Kiesrecht Amsterdam (o.m. Oprichting Kiesvereniging Amsterdam ).   1888.
1048a Convocaties en oproepen vergadering.   1888.
1048b Statuten en reglementen van de Kiesvereeniging Amsterdam.
1048c Correspondentie aan v.d. Goes:
Biederlack, H.J. aan v.d. Goes.   1888.  1 brief.
Muller, Hugo aan v.d. Goes.   1888.  1 brief.
1048d Manifesten.   1888.
1048e Krantenknipsel.   1901.  1 krantenknipsel.
1048f Rondschrijven (vertrouwelijk).   1888.  3 brieven.
1049
Kiesrecht, Delft. Pamflet "Delft Ontwaakt !".
1050
Kiesrecht ( Kiesvereniging Amsterdam ).
1050a Correspondentie aan v.d. Goes:
Boom, S. - aan v.d. Goes.   1889.  1 brief.
Colthof, S.W. - aan v.d. Goes.   1889.  3 brieven.
Gerhard, A.H. - aan v.d. Goes.   1889.  1 brief.
Gerritsen, C.V. - aan v.d. Goes.   1888.  2 brieven.
Jelgerma, D.G. - aan v.d. Goes.   1888.  1 brief.
Muller, Hugo - aan v.d. Goes.   1888.  1 brief.
Meijer Jr., D.H. en J. Cock en G.L. Janssen - aan v.d. Goes.   1892.  1 brief.
Stoffel, J. - aan v.d. Goes.   1889.  1 brief.
1050b Not. v.d. Goes.
1050c Diverse stukken (w.o. oproepen verg. en adres aan Gem. Raad Amsterdam).   1888-1891.
1050d Krantenknipsel.   1888-1890, 1935.  11 krantenknipsels.
1051
Kiesrecht ( Kiesvereniging Burgerplicht ).
1051a Correspondentie aan v.d. Goes:
Muller, Hugo aan v.d. Goes.   1887.  1 brief.
1051b Naamlijst leden.   1887.
1051c Mededelingen voor de leden.   1887.
1051d Enkele aantekeningen uit de geschiedenis der kiesvereniging Burgerplicht.   1897.
1051e Krantenknipsel.   1898.  1 krantenknipsel.
1052
Kiesrecht ( Volkskiesvereniging te Haarlem ) Program.   1897.
1053
Kiesrecht ( Ned. Bond voor Alg. Kies- en Stemrecht ) Statuten (en diversen).   1890.
1054
Kiesrecht ( Ned. Comité voor Alg. Kiesrecht ).
1054a Ned. Comité voor Alg. Kiesrecht aan v.d. Goes ( A. van Zandbergen ).   1906.  1 brief.
1054b Ned. Comité voor Alg. Kiesrecht aan v.d. Goes (?).   1905-1906.  2 brieven.
1054c Statuten, leidraad voor de Prov. Comité's.
1055
Kiesrecht (Volkspetitionement).   1910.
1055a Ontwerp P.J. Troelstra . Adres Alg. Kiesrecht.   1910.
1055b Diverse stukken v. h. "Comité van Aktie voor het Volkspetitionement voor Algemeen Kiesrecht".
1056
Kiesrechtroof. Notities v.d. Goes voor lezing.   g.d.
1057
Kieswet. (Wijziging Kieswet).   1929-1937.  83 krantenknipsels.
1058
Kieswet. (Commissie Koolen etc.).
1059
Kieswet. (Eed grondwet; verkiesbaarheid vrijgestelden).   1933-1936.  34 krantenknipsels.
1060
Muiterij "Zeven Provinciën".   1933. (1937).  42 krantenknipsels.
1061
Pers. (persvrijheid) (met 1 drukwerkje The Crimes of "The Times" door Upton Sinclair ).   1919-1926.  54 krantenknipsels.
1062
Pers. (persvrijheid).   1933-1936.  15 krantenknipsels.
1063
Politie.   (1932-1933).  30 krantenknipsels.
1064
Provinciaal personeel.   (1932-1936).  16 krantenknipsels.
1065
Provinciale wet. Herziening.   1927.  2 krantenknipsels.
1066
Straatpropaganda en Justitiële vervolging.   1930-1931.  7 krantenknipsels.
1067
Uniformverbod (verbod vlaggen etc.).   1933-1937.  73 krantenknipsels.
(w.o. planvlag 1937).

VERKIEZINGEN

1068
Verkiezingen.   (±1866).
Vlugschriften, manifesten en kaarten betr. de verkiezingen van 30-10-1866 en de herstemmingen van 13-11-1866 (gebonden ineen deel).
1069
Verkiezingen.   (1897).
Correspondentie aan v.d. Goes:
Loopuit, J. aan v.d. Goes.   1897.  2 brieven.
1070
Verkiezingen Gemeenteraad.   1899.  4 krantenknipsels.
1071
Verkiezingen Gemeenteraad.   1921.
Proc. verbaal van zitting bedoeld in art. 21 v.d. Gemeenteraadwet.
1072
Verkiezingen Gemeenteraad.   1927.  40 krantenknipsels.
1073
Verkiezingen Gemeenteraad.   1927.  11 krantenknipsels.
1074
Verkiezingen Gemeenteraad.   1931.  10 krantenknipsels.
1075
Verkiezingen Gemeenteraad.   1931.  41 krantenknipsels.
1076
Verkiezingen Gemeenteraad.   1931.  17 krantenknipsels.
1077
Verkiezingen Gemeenteraad. (Enschede) (en 2 pamfletten).   1934.  6 krantenknipsels.
1078
Verkiezingen Gemeenteraad. (Heerenveen) (en 1 pamflet).   1934.  1 krantenknipsel.
1079
Verkiezingen Gemeenteraad. (Laren en Blaricum) (Pamfletten).   1935.  16 krantenknipsels.
1080
Verkiezingen Gemeenteraad. Verkiezing Wethouders.   1935.  1 krantenknipsel.
1081
Verkiezingen Gemeenteraad.   1935.  34 krantenknipsels.
1082
Verkiezingen Provinciale Staten.   1927.  25 krantenknipsels.
1083
Verkiezingen Provinciale Staten.   1931.  41 krantenknipsels.
1084
Verkiezingen Provinciale Staten.   1935.  67 krantenknipsels.
1085
Verkiezingen Provinciale Staten.   1935.  33 krantenknipsels.
1086
Verkiezingen Tweede Kamer.   1897.
1086a Correspondentie aan v.d. Goes van:
Banting, G.   1897.  1 brief.
Cohen.   1897.  1 brief.
Fortuin.   1897.  1 brief.
Houten, S. van.   1897.  1 brief.
Kenther.   1897.  2 brieven.
Kroes, Alb. H.   1897.  2 brieven.
Levita, A.S. de.   1897.  1 brief.
Luigies, N.H.   1897.  1 brief.
Rijn, van.   1897.  1 brief.
Schaper, J.H.   1897.  1 brief.
Vries Hz., D. de.   1897.  2 brieven.
1086b Correspondentie van v.d. Goes, aan:
Marie v.d. Goes (?) .   1897.  2 brieven.
v.d. Goes aan Het bestuur enz.   1897.  1 brief.
1086c Krantenknipsel.  11 krantenknipsels.
1087
Verkiezingen Tweede Kamer.   1901.
1087a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Ankersmit, J.F.   1901.  1 brief.
Centr. Comité voor de verkiezingen te Amsterdam ( H. Meijer ).   1901.  3 brieven.
Ceton, J.   1901.  1 brief.
Gorter, H.   1901.  2 brieven.
Hugenholtz.   1901.  1 brief.
S.D.A.P. , secr.   1901.  2 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam III ( J.C. Ceton ) en S. de Miranda.   1901.  3 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam(?) ( G.H. Pieters ).   1901.  1 brief.
S.D.A.P., Enkhuizen.   1901.  1 brief.
S.D.A.P., Haarlem.   1901.  3 brieven.
S.D.A.P., Leeuwarden.   1901.  1 brief.
S.D.A.P., Naarden-Bussum.   1901.  3 brieven.
S.D.A.P., Schrans (bij Leeuwarden).   1901.  1 brief.
S.D.A.P., Lochum.   1901.  1 brief.
S.D.A.P., Utrecht.   1901.  6 brieven.
Tak, P.L.   1901.  1 brief.
1087b Notities v.d. Goes (m.o. spreek- en debatbeurten). Verkiezing en herstemming.   1901.
1087c Krantenknipsel en Manifesten (4).   1901.  3 krantenknipsels.
1088
Verkiezingen Tweede Kamer.   1905.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Albarda, J.W.   1905.  1 brief.
Pannekoek, A.   1905.  3 brieven.
S.D.A.P. secr.   1905.  6 brieven.
S.D.A.P., Almelo.   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Alphen aan de Rijn.   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Amersfoort.   1905.  9 brieven.
S.D.A.P., Amsterdam (VII?) ( G.H. Pieters ).   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Arbeiderskiesver. Distr. V ( Th. van der Waerden ).   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Arnhem.   1905.  2 brieven.
S.D.A.P., Baarn.   1905.  5 brieven.
S.D.A.P., Berlicum.   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Bussum ( H. Gorter ).   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Deventer.   1905.  11 brieven.
S.D.A.P., Diepenveen.   1905.  1 brief.
1089
Verkiezingen Tweede Kamer.   1905.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
S.D.A.P., Leeuwarden.   1905.  6 brieven.
S.D.A.P., Leiden.   1905.  4 brieven.
S.D.A.P., Rotterdam.   1905.  16 brieven.
S.D.A.P., Scheveningen.   1905.  2 brieven.
S.D.A.P., Schoonhoven.   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Schoten.   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Zeist.   1905.  5 brieven.
S.D.A.P., Zutphen.   1905.  16 brieven.
Wibaut, F.M.   1905.  1 brief.
Wijnkoop, D.   1905.  1 brief.
1090
Verkiezingen Tweede Kamer.   1905.
Krantenknipsel (en manifesten en aant. v.d. Goes).   1905.  14 krantenknipsels.
1091
Verkiezingen Tweede Kamer.   1913.  27 krantenknipsels.
1092
Verkiezingen Tweede Kamer.   1918.  17 krantenknipsels.
1093
Verkiezingen Tweede Kamer.   1929.
Not. v.d. Goes. Krantenknipsel.  38 krantenknipsels.
Not. v.d. Goes. Manifesten.  4 brieven.
Not. v.d. Goes. "Wenken voor huisbezoekers" door A. v. Geuns.
1094
1094a Verkiezingen Tweede Kamer.   1929.  23 krantenknipsels.
1094b Verkiezingen Tweede Kamer. Jaarverslag v.h. Gewest N. Holland Zuid der S.D.A.P.   1929. 1928-1929.
1094c Verkiezingen Tweede Kamer. Verkiezingscijfers van 1925-1929-1927.   1929.
1095
Verkiezingen Tweede Kamer.   1933.
1095a Correspondentie tussen derden:
Alg. Militaire Pensioenbond aan Candidaten leden Tweede Kamer.   1933.  1 brief.
1095b Krantenknipsel.   1933.  82 krantenknipsels.
1096
Verkiezingen Tweede Kamer.   1933.  36 krantenknipsels.
1097
Verkiezingen Tweede Kamer.   1933.
1097a Manifesten v.d. A.R. Partij.   1933.  2 brieven.
1097b Krantenknipsel.   1933.  24 krantenknipsels.
1098
Verkiezingen Tweede Kamer.   1933.  34 krantenknipsels.
1099
Verkiezingen Tweede Kamer.   1937.
Manuscript v.d. Goes "Troostelooze Verkiezingen".   12 juni 1937.  11 blz.
1100
Verkiezingen Tweede Kamer. (o.a. vaststelling datum).   1937.  7 krantenknipsels.
1101
Verkiezingen Tweede Kamer.   1937.
1101a Propaganda-materiaal v.d. S.D.A.P.  12 brieven..
1101b Propaganda-materiaal v.d. A.R. Partij.  10 brieven..
1101c Propaganda-materiaal van de R.K.S.P.  6 brieven..
1101d Propaganda-materiaal v.d. C.H.U. en S.G.P.  2 brieven.
1102
Verkiezingen Tweede Kamer.   1937.
1102a Propaganda-materiaal van de C.P.N.  5 brieven..
1102b Propaganda-materiaal van de R.S.A.P.  2 brieven..
1102c Propaganda-materiaal van de Vrijheidsbond.  6 brieven..
1102d Propaganda-materiaal van de Vrijz. Dem. Bond.  5 brieven.
1102e Propaganda-materiaal van de E.D.D.  5 brieven..
1103
Verkiezingen Tweede Kamer.   1937.
Propagandamateriaal van de N.S.B.  27 brieven.
1104
Verkiezingen Tweede Kamer.   1937.
Propaganda-actie ( S.D.A.P. ) (alsmede gestencilde oproep van J.W. Albarda ).  62 krantenknipsels.
1105
Verkiezingen. Tweede Kamer.   1937.
Propaganda-actie S.D.A.P.  82 krantenknipsels.
1106
Verkiezingen. Tweede Kamer.   1937.
Propaganda-actie liberalen.  78 krantenknipsels.
1107
Verkiezingen. Tweede Kamer.   1937
Propaganda-actie Clericale partijen.  21 krantenknipsels.
1108
Verkiezingen. Tweede Kamer.   1937
Uitslag (Arbeiderspers).  40 krantenknipsels.
1109
Verkiezingen. Tweede Kamer.   1937.
Uitslag ( R.S.A.P. ).  1 krantenknipsel.
1110
Verkiezingen. Tweede Kamer.   1937.
Burgerlijke Pers.  25 krantenknipsels..
1111
Verkiezingen. Tweede Kamer.   1937.
(Berekening Uitslag; diversen; verkiezingen eerste Kamer).  23 krantenknipsels.

NEDERLAND - Buitenlandse Politiek

1112
Verdrag Nederland - België.   1927.  8 krantenknipsels.
1112a Nederland en China.   1926-1927.
Krantenknipsel.

NEDERLAND. Economie

1113
Crisis. (Landbouw; alg. besch.; S.D.A.P., N.V.V.; loonsverlaging; werkloosheid; steun werklozen; schablonendienst.)   1931.  42 krantenknipsels.
1114
Commissie Welter.   1931/1932.
1114a Circulaire S.D.A.P. betr. verzet tegen wetsontwerpen.   6-11-1931.
1114b Krantenknipsel.   1932.  23 krantenknipsels.
1115
Crisiscomité.   1931.  49 krantenknipsels.
1116
Crisis (Alg. besch.; werkloosheid, werkverschaffing; N.V.V.; Socialisatie; diversen).   1932.  71 krantenknipsels.
1117
Crisis (werkloosheid; huurstakingen; steun werklozen; HO-uren W.W.; werkverschaffing).   1933.  80 krantenknipsels.
1118
Crisis. Graanmonopolie.   1933-1934.  14 krantenknipsels.
1119
Crisis (zestig millioenplan; werkloosheid; werkverschaffing; loonsverlaging; diversen).   1934.  40 krantenknipsels.
1120
Crisis - Bedelmanifest.   1937.
1121
Crisis en reactie.   (1932-1937).
1121a Not. v.d. Goes.   g.d.
1121b Krantenknipsel (betr. Verboden colportage; wet bescherming Openbare Orde; Militair gezag; recht verg. en vereniging; godslasteringswet; wijziging strafvordering; ambtenarenrecht).  82 krantenknipsels.
1122
Crisis en reactie (vervolging; proces H.J. Sneevliet ; vervolging Roelofsen c.s.).   1933-1937.  80 krantenknipsels..

NEDERLAND. Koloniën I

1123
Excerpten en citaten.
Zie Kapitalisme XVIII, nr. 325, p. 30-120.

NEDERLAND Monarchie

1124
Oranje, Koningschap.   1928-1936.  14 krantenknipsels.
1125
Verjaardag Juliana , verjaardag koningin (Prins Bernhard ) (R.v. State).   (1936-1937).  25 krantenknipsels..
1126
Bezoek Wilhelmina Amsterdam.   1936-1937.  11 krantenknipsels.
1127
Oranje. (S.D.A.P.).   1927.  20 krantenknipsels.
1128
Oranje. Diversen.   1938.  14 krantenknipsels.
1129
Verloving Juliana (o.m. Arbeiders, geschenken, bezoek A'dam).   1936.  72 krantenknipsels.
1130
Huwelijk Juliana (geschenken, Indië, huwelijksreis etc.).   1937.  78 krantenknipsels.
1131
Huwelijk Juliana (diversen).   1937.  11 krantenknipsels.

NEDERLAND Politieke Partijen en Bewegingen


I. Socialistisch en Communistisch

a) Socialisme, algemeen
1132
Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland.   Voor ±1880.

b) Oude Socialistische Beweging
1133
Notities v.d. Goes. (w.o. notities voor en lezing voor de A.J.C. op 23-3-1927 over de oude soc. beweging en Spoorwegbeweging).
1134
Propaganda voor 1889 van v.d. Goes.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Bokkel, J.G. ten.   1887.  1 brief.
Bruinsma, V. en A. Rauwerda.   1888.  2 brieven.
Domela Nieuwenhuis, F.   1888-1889.  6 brieven.
(Oom) G.K.   1886.  1 brief.
St. Joris Gasthuis, Delft.   1887.  1 brief.
Ver. De Dageraad.   1887.  1 brief.
Ver. Handwerkers Vriendenkring.   1879.  1 brief.
Ver. Multatuli, Amsterdam.   1888.  1 brief.
Vliegen, W.H. ( Bond v. Alg. Kies en Stemrecht ).   1888.  1 brief.
1135
Propaganda voor 1889 - aan v.d. Goes.  1 krantenknipsel.
1136
Propaganda 1889 van v.d. Goes.
1136a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Assen, A. van.   1889.  3 brieven.
Baart, J.   1889.  1 brief.
Bruinsma, V.   1889.  1 brief.
Clercq, D. de.   1889.  1 brief.
Gestman, J.G.   1889.  3 brieven.
Anderhegge, Frans (?) .   1889.  1 brief.
Jordaan, L.J.   1889.  1 brief.
Knebel-Wamhoff, A.C.H.   1889.  1 brief.
Louwes, H.J.   1889.  3 brieven.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Amsterdam ( H.J. Uyldert ).   1889.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Groningen ( J. Bouland ).   1889.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Nieuwer-Amstel ( J. van der Markt en Overhoff, Willem J. ).   1889.  3+1 brieven.
Sociologisch Genootschap "Vrij Onderzoek"   1889.  3 brieven.
1136b Krantenknipsel.   1889.  11 krantenknipsels.
1137
Propaganda van v.d. Goes.   1890.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Bellamy, E.   1890.  1 brief.
Bond van Ned. Onderwijs, afd. Amsterdam ( G. Severijn ).   1890.  1 brief.
Bruinsma, V.   1890.  1 brief.
Cijfer, A.   1890.  1 brief.
Domela Nieuwenhuis, F.   1890.  3 brieven.
Dijkstra, J.   1890.  4 brieven.
Fortuin, J.A.   1890.  1 brief.
Heulen, J. van.   1890.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Joure.   1890.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Oldeboorn.   1890.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Sappemeer.   1890.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Utrecht   1890.  1 brief.
Ned. Openbare Onderwijzers en Hoofderwijzer Ver.   1890.  1 brief.
Pease, Edw.R. ( Fabian Society ).   1890.  1 brief.
Stoffel, Jan.   1890.  4 brieven.
Teunissen, A.   1890.  1 brief.
Tindal, Henri.   1890.  1 brief.
Vereniging "De Dageraad" ( W. Overhoof ).   1890.  3 brieven.
Vereniging Hou en Trou ( Prinsen Geerligs ).   1890.  2 brieven.
Vereniging Rechtsorde.   1890.  1 brief.
Vereniging Volksbelang, Haarlem ( D. de Clercq ).   1890.  1 brief.
1138
Propaganda van v.d. Goes.   1891.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Alberts, R.   1891.  2 brieven.
Amsterdamse Dilettentantenclub "De Volharding ( J. Harttorff ).   1891.  1 brief.
Boekel, A.   1891.  1 brief.
Bruinsma, V.   1891.  1 brief.
Campen, S.R. van.   1891.  1 brief.
Cornelissen, H.   1891.  1 brief.
Domela Nieuwenhuis, F.   1891.  6 brieven.
Dijkstra Szn. J.   1891.  1 brief.
Eck, D.A. van.   1891.  1 brief.
Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen.   1891.  1 brief.
Gerritsen, C.V.   1891.  2 brieven.
Hillebrand, H.   1891.  1 brief.
Jolles, N.   1891.  1 brief.
Kiesver. Amsterdam ( C.H. den Hertog ).   1891.  1 brief.
Levant(?), G.A.   1891.  1 brief.
Meegge, C.A.   1891.  1 brief.
Meer, F.v. d. (uitg Goorecht-Oldambt ).   1891.  1 brief.
Nawijn, T.   1891.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Den Haag.   1891.  3 brieven.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Dordrecht.   1891.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Heerenveen.   1891.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Hoogezand.   1891.  3 brieven.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Krommenie.   1891.  2 brieven.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Sappemeer.   1891.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Tilburg.   1891.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Utrecht.   1891.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Zaanstreek.   1891.  1 brief.
Nieuwenhuis, Joan.   1891.  1 brief.
Oudens, F.P.   1891.  2 brieven.
Pease, Edw.R.   1891.  1 brief.
Prov. Comité v.h. Gron. Verbond voor de Volkszaak, Finsterwolde.   1891.  1 brief.
Rot, N. de.   1891.  2 brieven.
Stoffel, J.   1891.  2 brieven.
Studentenvereniging (?), Delft ( M. Triebels ).   1891.  4 brieven.
Triebels, R.   1891.  1 brief.
Tusveld, J.   1891.  1 brief.
Visser, R.J. de.   1891.  1 brief.
Tak, P.L.   1891.  1 brief.
Treub, M.W.F.   1891.  1 brief.
Ver. De Dageraad.   1891.  2 brieven.
Ver. Hou en Trouw.   1891.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1891.  1 brief.
Wieberdink, G.T.   1891.  1 brief.
Wüste, J.R.   1891.  2 brieven.
1139
Propaganda v.d. Goes.   1892.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Boe, D.   1892.  2 brieven.
Emmenes, A. van.   1892.  1 brief.
Gerhard, A.H.   1892.  1 brief.
Harttoff, Joh.   1892.  1 brief.
Janzen, J.J.   1892.  1 brief.
Kiesvereniging Haarlem ( D. de Clercq ).   1892.  2 brieven.
Maatschappij voor Bouwkunst ( J.R. de Kruijff ).   1892.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Akkerwoude, Dokkum   1892.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Arnhem(?) ( R. Triebels ).   1892.  2 brieven.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Deventer.   1892.  2 brieven.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Franeker   1892.  3 brieven.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Den Helder.   1892.  1 brief.
Polak, H.   1892.  2 brieven.
Poutsma, H.J.   1892.  2 brieven.
Reens, A.   1892.  1 brief.
S.D. Bond, Lemmer   1892.  2 brieven.
S.D. Stud. Vereniging, Aalten ( P.W. Smits ).   1892.  1 brief.
Spieksma, A.   1892.  1 brief.
Redactie van "Ten Strijd".   1892.  1 brief.
Triebels, M.   1892.  2 brieven.
Winter, P.   1892.  1 brief.
Wit, K. de en L. Vallentgoed.   1892.  1 brief.
Zaag, G.L. v.d.   1892.  1 brief.
1140
Propaganda door v.d. Goes.   1893.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Arrondisementsrechtbank Zwolle (één afschrift).   1893.  1 brief.
Gerechtshof Arnhem (verbod SDB).   1893.  1 brief.
Bestuurdersbond, Haarlem.   1893.  1 brief.
Bestuurdersbond, Zaandam.   1893.  1 brief.
Bijmholt, B.   1893.  1 brief.
Clercq, D. de.   1893.  1 brief.
Croll, C.   1893.  1 brief.
Swart, de.   1893.  1 brief.
Debat- en Ontw. club, Utrecht.   1893.  1 brief.
Debatingsclub "Ontw. zij ons streven", Amsterdam ( G. Krop ).   1893.  1 brief.
Delftse Debatingclub ( H.J. Thal Larsen ).   1893.  1 brief.
Gruyter, J. de.   1893.  1 brief.
Helsdingen, P.J.   1893.  1 brief.
Hester, C.   1893.  1 brief.
Maatschappij tot expl. v. h. weekblad "De Volksstem"   1893.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Amsterdam(?).   1893.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Bolsward.   1893.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Deventer.   1893.  1 brief.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Den Helder.   1893.  3 brieven.
Ned. Bond voor Alg. Kies en Stemrecht, Noordhorn.   1893.  1 brief.
Pam, M.   1893.  1 brief.
S.D. Bond, Meppel   1893.  1 brief.
S.D. Bond, Winkel.   1893.  1 brief.
Tenthoff, J.F.   1893.  1 brief.
Veer, J.K. van der.   1893.  1 brief.
Ver. De Dageraad, Rotterdam.   1893.  1 brief.
Visscher, Joh.   1893.  2 brieven.
Wiedijk, P.   1893.  1 brief.
1141
Propaganda van v.d. Goes.   1894.
1141a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Loopuit, Jos. ( S.D.V., Amsterdam ).   1894.  3 brieven.
1142
Propaganda van v.d. Goes.   1890/1891.  21 krantenknipsels.
1143
Propaganda van v.d. Goes.   1892-1894.  23 krantenknipsels.
1144
Propaganda van v.d. Goes.
Notities van v.d. Goes tot oprichting S.D.A.P.   1894.
1145
S.D. Bond. Correspondentie.
1145a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Domela Nieuwenhuis, F.   1891.  1 brief.
Fraternitas, Amsterdam.   1890.  1 brief.
Lood- en Zinkwerkersver, Amsterdam.   1890-'91.  4 brieven.
Moerland, C. ( Gaswerkersver, Amsterdam ).   1890.  1 brief.
S.D. Bond, Amsterdam.   1890-1891.  3 brieven.
S.D. Bond, Assen.   1894.  1 brief.
S.D. Bond, Groningen.   1890.  1 brief.
S.D. Bond, Haarlem.   1891.  1 brief.
S.D. Bond, Rotterdam.   1891.  1 brief.
S.D. Ver., Amsterdam.   1890-'91.  5 brieven.
1145b Correspondentie van v.d. Goes, aan:
S.D. Bond, Amsterdam.   1891.  1 brief.
1145c Programma en statuten v.d. S.D. Bond, Dipl. van v.d. Goes v.d. S.D. Bond, Kongresbesluiten.   1892.
Programma der S.D. partij in Nederland.   1890-1894.
1146
Geschil Rot - v.d. Goes.
1146a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Brandt, A.A.E.   g.d.  1 brief.
Coltof, S.W. ( S.D. Bond ).   1891.  2 brieven.
Mansholt, D.R.   1891.  1 brief.
Wüste, J.R.   1891.  1 brief.
1146b Correspondentie tussen derden:
A.S. de Levita aan J.A. Fortuin.   1891.  1 brief.
1147
Geschil Domela Nieuwenhuis - v.d. Goes, voor congres.   1891.
1147a Notities v.d. Goes (verdedigingsrede op 25-10-1891).
1147b Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Bahlmann, I.   1891.  1 brief.
Barnekow.   1891.  1 brief.
Clercq, D. de.   1891.  1 brief.
Domela Nieuwenhuis, F.   1891.  4 brieven.
Eck, D.A. van.   1891.  1 brief.
Mansholt, D.R.   1891.  2 brieven.
S.D. Bond, Amsterdam ( S.W. Coltof ).   1891.  4 brieven.
S.D. Bond ver., Amsterdam (o.a. Emmink )   1891.  5 brieven.
Wibaut, F.M.   1891.  2 brieven.
1147c Correspondentie van v.d. Goes, aan:
Domela Nieuwenhuis, F.   1891.  2 brieven.
Emmink.   1891.  1 brief.
S.D. Bond, Amsterdam.   1891.  2 brieven.
1147d Correspondentie tussen derden:
Barnekow aan S.D. Bond, Amsterdam.   1891.  1 brief.
Domela Nieuwenhuis, F. aan Bahlmann, I.   1889.  1 brief.
Emmink aan S.D. Bond, Amsterdam.   1891.  1 brief.
Maatschappis tot Expl. der Staatsspoorwegen aan Spoorweg Ver. "Steeds Voorwaarts".   1891.  1 brief.
Ned. Centr. Spoorweg Mij. aan Emmink.   1891.  1 brief.
Polak, H. aan S.D. Bond, Amsterdam.   1891.  1 brief.
Rot, J. aan S.D. Bond, Amsterdam.   g.d.  1 brief.
S.D. Bond aan Domela Nieuwenhuis, F.   1891.  1 brief.
1148
Geschil Domela Nieuwenhuis en v.d. Goes, voor Congres..   1891.  19 krantenknipsels.
Krantenknipsel (en manifesten).
1149
Congres S.D. Bond.   1891.
1149a Correspondentie: D. de Clercq aan v.d. Goes.   1891.  1 brief.
1149b Not. v.d. Goes.
1149c Krantenknipsel.  11 krantenknipsel.
1150
Congres S.D. Bond. manuscript van v.d. Goes "Motie van afkeuring; voorstellen aan het Congres v.d. S.D. Bond, over de redactie van het dagblad R.V.A.   1891.  26 blz..
1151
Geschil Domela Nieuwenhuis en v.d. Goes, na Congres.   1891.
1151a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Zinderen-Bakker, R.v. -   1892.  1 brief.
Bruinsma, V. -   1892.  1 brief.
Mansholt, D.R. -   1892.  2 brieven.
Rot, J. -   1892.  1 brief.
S.D. Vereniging, Amsterdam ( H. Polak )-   1891-1892.  2 brieven.
Tak, P.L. -   1892.  1 brief.
Veen, J. -   1891.  1 brief.
Zwaag, G.L. v.d. -   1892.  1 brief.
1151b Correspondentie van v.d. Goes, aan:
J. Rot.   1892.  1 brief.
1151c Krantenknipsel (betr. J.W. Gerhard e.a. op congres van 1891 door H. Polak).   1930.  1 brief.
1152
Bakkersarbeid.
1152a Notities v.d. Goes.   (1891).
1152b "An act for the regulation of Bakehouses".   (13 juli 1863).
1153
Bakkers, Actie van:
1153a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Tak, P.L.   1891.  1 brief.
1153b Correspondentie tussen derden:
Onbekend ( S.R. van Campen? , Fabian Society? ) aan onbekend (v.d. Goes?).   1891.  1 brief.
1153c Notities v.d. Goes.   (1891-1892).
1153d Documentatiemateriaal.
1154
Demonstratie Algemeen Kiesrecht.   mei 1891.
1154a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Zinderen-Bakker, R.v. -   1891.  1 brief.
Bokkel, J.G. ten -   1891.  1 brief.
Bruinsma, V. -   1891.  1 brief.
Burgemeester van Amsterdam-   1891.  1 brief.
Gerritsen, C.V.-   1891.  1 brief.
Heineken-.   1891.  1 brief.
Hertog, C.H. den -   1891.  2 brieven.
Jeuken(?) J.H. -   1891.  1 brief.
Maatschappij tot Expl. der Spoorwegen -   1891.  1 brief.
Nawijn, Tj. -   1891.  3 brieven.
Stap, J.A. -   1891.  1 brief.
Tak, P.L. -   1891.  1 brief.
Veer, J.K. v.d. -   1891.
1154b Notities v.d. Goes, betr. meeting 24-5-1891. met afschrift van telegram aan E. Anseele Gent.
1155
Sociologisch-socialistisch genootschap.
1155a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Clercq, D. de -   1891.  3 brieven.
Coltof, Sam W. -   1891.  1 brief.
1155b Bijlage; ontwerp-circulaire voor de oprichting van het Nederlandsch Sociologisch Genootschap, geschreven door D. de Clercq.   1888.  1 brief.
1155c Notities v.d. Goes.
1155d Bulletin v. h. Sociologisch genootschap "Vrij onderzoek".
1156
Stakingen 1890-1891. te 't Bilt.
Propaganda- en actie-materiaal.
1157
Beurs.   1892.
1157a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
A. Biemond.   1892.  1 brief.
Blancke, B.J.G.   1893.  1 brief.
Cnoop Koopmans.   1893.  4 brieven.
Cnoop Koopmans, W.   1892.  1 brief.
Coenen sr., F.   1892.  1 brief.
Cordes, D.   1892.  1 brief.
Fles, Dr. J.A.   1892.  1 brief.
Laer, R.R.H. toe Laer.   1893.  2 brieven.
Levert & Co.   1892.  1 brief.
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst.   1892.  2 brieven.
Eeden-van Vloten, Martha V.   1892.  1 brief.
Niuwenhuizen, Mevr.   1893.  1 brief.
Perk, M.A.   1893.  1 brief.
Rinkhuyzen, J. van.   1892.  1 brief.
Smit, S.F.   1892.  2 brieven.
Thijm, K.A.   1892.  1 brief.
Wallen, J.P. v.d.   1892.  1 brief.
1157b Krantenknipsel.   (1892-1931).  36 krantenknipsels.
1158
Partijenstrijd.   1892-1896.  29 krantenknipsels.
Krantenknipsel (en manifesten).
1159
Arrestatie Poutsma.   1893.
Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Poutsma, H.J.   1893.  3 brieven.
Puotsma-Hylkema, A.   g.d.  1 brief.
Troelstra, P.J.   1893.  1 brief.
1160
De Nieuwe Tijd. Weekblad.   1893-1894.
1160a Correspondentie aan v. d Goes, van:
een arbeider.   1894.  1 brief.
Bleckmann, Mr. C.B.   1894.  1 brief.
Brugghen, van der.   1893.  1 brief.
Hamel, D.   1894.  1 brief.
Kenther, H.   1893.  2 brieven.
Kol, H. van.   1894.  1 brief.
Meulen, H. ter.   1893.  1 brief.
Philipsen, Bernhard.   1894.  1 brief.
Poutsma, H.J.   1892-1894.  3 brieven.
Troelstra, P.J.   1893-1894.  4 brieven.
Vries, Dr. H. de.   1893.  1 brief.
Waning, Jac. van.   1893.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1894.  1 brief.
1160b Correspondentie van v.d. Goes:
v.d. Goes aan H.J. Poutsma.   1894.  1 brief.
1160c Financiële bescheiden en concept reglement e.a.
1160d Krantenknipsel "De Nieuwe Tijd", 1e jaargang No.1.   1893.  1 brief.
1161
S.D. Vereniging. Diploma van v.d. Goes en Program.   189?.
1162
"De Sociaal-Democraat", Weekblad ontwerp.   (dd. 21-7-1894).
1163
Socialistenbond.  1 krantenknipsel..
Krantenknipsel.
Pamfletten.  4 brieven.
1164
Broodroof (twee groepen).   1890 en g.d.
1165
Krantenknipsel diversen (w.o. begrafenis van F. Domela Neiuwenhuis ).   1881-1935.

c) S.D.A.P.
1166
Circulaires van het S.D.A.P. -P.B.   1909-1913.  17 brieven.
S.D.A.P. - Geschiedenis.
1167
Geschiedenis S.D.A.P. Oprichting krantenknipsel.   1936.  1 krantenknipsel.
1168
Geschiedenis S.D.A.P. Notities v.d. Goes.   1934.
1169
Geschiedenis S.D.A.P. 10-jarig bestaan.
1169a notities v.d. Goes.
1169b krantenknipsel.   1904.  2 krantenknipsels.
1170
Geschiedenis S.D.A.P. 25-jarig bestaan. (Het Indische Volk. 1919).   1919.  1 krantenknipsel.
1171
Coalitie-kwestie.   1913.  31 krantenknipsels.
1172
Coalitie-kwestie.   1913.  24 krantenknipsels.
1173
Coalitie-kwestie.   1913.  20 krantenknipsels.
1174
Coalitie-kwestie.   1913.  25 krantenknipsels.
1175
Coalitie-kwestie.   1936-1937.  49 krantenknipsels.
1176
Congres (Arnhem), rondschrijven 1897.   1897.
1177
Congres (Amsterdam):   1898.
1177a Correspondentie Partijgenoten (w.o. H.J. Poutsma ) aan v.d. Goes.   1898.  1 brief.
1177b Circulaire, motie, programma etc. (motie over Militairisme).
1178
Congres (Leeuwarden).   1899.
1178a diverse stukken.
1178b krantenknipsel.  3 krantenknipsels.
1179
Congres (Utrecht). Verslag en besluiten.   1901.
1180
Congres (Enschede).   1903.
1180a Resolutie i.z. de werkstaking in april (van v.d. Goes, H. Gorter en H. Roland Holst ).
1180b krantenknipsel.  3 krantenknipsels.
1181
Congres (Utrecht).   1906.
1181a diverse stukken.
1181b krantenknipsel.  21 krantenknipsels.
1182
Congres (?) Motie.   1907.
1183
Congres (Arnhem).   1908.
1183a diverse stukken.
1183b krantenknipsel.  21 krantenknipsels.
1184
Congres (Deventer) (februari).   1909.
1184a Not. v.d. Goes.
1184b Congresstukken.
1184c krantenknipsel.  19 krantenknipsels.
1185
Congres (Rotterdam) (april).   1909.
1185a congresstukken.
1185b krantenknipsel.  9 krantenknipsels.
1186
Congres (Leeuwarden)   1910.  14 krantenknipsels.
1187
Congres (?).   1911.
1187a correspondentie tussen derden:
Troelstra, P.J. aan S.D.A.P./P.B. (afschrift).   1911.  1 brief.
1187b Notities van v.d. Goes.
1188
Congres (?) Motie (betr. invoerrechten).   1912.
1189
Congres (Utrecht) (maart).   1913.  5 krantenknipsels.
1190
Congres (Zwolle) (augustus).
1190a manuscript J.W. Albarda "Gevaarlijk Misverstand".
1190b krantenknipsel.  22 krantenknipsels.
1191
Congres (Zwolle).   1913.
Manuscript Th. v.d. Waerden "v.d. Goes-Troelstra".
1192
Congres (Zwolle) (augustus).   1913.  7 krantenknipsels.
1193
Congres (Utrecht).
1193a Beschrijvingsbrief.
1193b krantenknipsel.  15 krantenknipsels.
1194
Congres (Arnhem).   1915.
1194a rondschrijven P.B.
1194b notities van v.d. Goes.
1194c moties en voorstellen.
1194d beschrijvingsbrief.
1194e krantenknipsel.  1 krantenknipsel.
1195
Congres (Haarlem).   1920.  1 krantenknipsel.
1196
Congres (Rotterdam).   1926.  16 krantenknipsels.
1197
Congres (Arnhem/Utrecht).   1927.
1197a notities van v.d. Goes.
1197b vlugschrift van B. Feitsma "Een ontslag met rood paspoort, uitgereikt door een veemgezicht", uitgereikt aan congres en afd. der S.D.A.P.
1198
Congres (Utrecht) (april).   1927.
1198a diverse stukken.
1198b krantenknipsel.  21 krantenknipsels.
1199
Congres (Utrecht) (december).   1927.
1199a circulaire van B. Feitsma : "Een kreet om recht".
1199b krantenknipsel.  8 krantenknipsels.
1200
Congres (Utrecht) (april).   1928.
1200a manuscript v.d. Goes: "Het Kongres van Partij.... en Partij- eenheid". (geweigerd artikel van v.d. Goes over kongres 4-1928 in "Het Volk" ).
1200b correspondentie aan v.d. Goes, van:
Het Volk ( J.F. Ankersmit ).   1928.  3 brieven.
Commissie v. Geschillen van Het Volk.   1928-1929.  2 brieven.
1200c correspondentie van v.d. Goes, aan:
Het Volk (J.F. Ankersmit).   1928.  1 brief.
1200d Notities van v.d. Goes.
1200e krantenknipsel.  7 krantenknipsels.
1201
Congres (Utrecht) (april).   1928.  18 krantenknipsels.
1202
Congres (Wageningen).   1928.  13 krantenknipsels.
1203
Congres (Nijmegen).   1929.  5 krantenknipsels.
1204
Congres (Utrecht) (januari).   1930.  36 krantenknipsels.
1205
Congres (Groningen) (april).   1930.  27 krantenknipsels.
1206
Congres (Arnhem) (april).   1931.  31 krantenknipsels.
1207
Congres (Arnhem) (april).   1931.  17 krantenknipsels.
1208
Congres (Arnhem) (april).   1931.  17 krantenknipsels.
1209
Congres (Rotterdam) (oktober). (alsmede verslag van werkzaamheden door het N.V.V. en de S.D.A.P. verricht na het op 3 en 4 oktober 1931 te Rotterdam gehouden crisis-congres), (verder een manifest van S.D.A.P. en N.V.V.).   1931.  34 krantenknipsels.
1210
Congres (Haarlem) (maart).   1932.
1210a notities van v.d. Goes.
1210b krantenknipsel.  46 krantenknipsels.
1210c Correspondentieblad voor de Federaties en Afdelingen der Soc. Dem. Arb. Partij, uitg. door het P.B.   maart 1932.
1210d bewijs van toegang.
1211
Congres (Haarlem) (maart).   1932.  12 krantenknipsels.
1212
Congres (Utrecht) (september).   1932.  6 krantenknipsels.
1213
Congres (Nijmegen) (maart).   1933.  20 krantenknipsels.
1214
Congres (Utrecht) (april).   1934.  32 krantenknipsels.
(beschrijvingsbrief).  20 krantenknipsels.
1215
Congres (Amsterdam) (april).   1935.
1215a Boek "De kwestie Duys ".
1215b krantenknipsel.  5 krantenknipsels.
1216
Congres (over Kerstcongressen).   1936.  1 krantenknipsel.
1217
Congres (Den Haag) (februari/maart).  36 krantenknipsels.
1218
Congres (jaartal, onbekend), Ontwerp-resolutie Loopuit.
1219
Congres (jaartal onbekend). Congresresolutie.
1220
Demonstratie Den Haag.   1932.
Zie N.V.V.
1220a krantenknipsel.   1932.  70 krantenknipsels.
1220b bewijs van toegang.
1221
Duys -zaak.   1935.  59 krantenknipsels.
1222
Geloofsvrijheid
Polemiek J.W. Albarda - Mr. Th. Heemskerk.   1926.  3 krantenknipsels.
1223
Godsdienst.
Open brief van L. Fles aan de redactie van "Het Volk" : "De schuldbekentenis van de S.D.A.P.".
1224
Het Handelsblad.
Polemiek van Het Handelsblad met Het Volk.   1932-1937.  30 krantenknipsels.
1225
Hogerhuis zaak.   1929.  1 krantenknipsel.
1226
Intellectuelen, vergadering.   (op 17-7-1898).
1226a Correspondentie van:
Bax, W. aan v.d. Goes.   1898.  1 brief.
Graaf, W.H. de aan v.d. Goes.   1898.  1 brief.
Loke, C.F. aan v.d. Goes.   1898.  1 brief.
Melchers, G.W. aan v.d. Goes.   1898.  1 brief.
Schaper, J.H. aan v.d. Goes.   1898.  1 brief.
Wiedijk, P. aan v.d. Goes.   1898.  1 brief.
1226b Correspondentie van v.d. Goes aan onbekend.   1898.  1 brief.
1226c Notities van v.d. Goes.
1227
Kerstrede.   1936.  5 krantenknipsels.
1228
Kies, P. - zaak.   1937.  6 krantenknipsels.
1229
Klassenstrijd. Notities van v.d. Goes.   1937.
1230
Koningschap (o.a. overlijden Koningin Emma ; betr. Prins Bernhard ; betr. huwelijk Juliana -Bernard).   1934-1937.  42 krantenknipsels.
1231
Landsverdediging.   1937.  22 krantenknipsels.
1232
Landsverdediging en Nationale Gedachte.   1932-1937.  81 krantenknipsels.
1233
Marxistisch weekend (Amersfoort).
1233a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Goudeket Jr., S.   1927.  1 brief.
Wibaut-Berdenis v. Berlekom, M. (=Tiele).   1927.  1 brief.
Wolff, S. de.   1927-1928.  5 brieven.
1233b Correspondentie tussen derden:
Hoogenboom, J. aan Inleiders Marxistisch weekend.   1928.  1 brief.
Goudeket, S. aan S. de Wolff (aanslag) (met bijschrift van Goudeket aan v.d. Goes).   1928.  1 brief.
Wibaut-Berdenis v. Berlekom, M. aan S. de Wolff.   1927.  1 brief.
1233c circulaires.   1927-1928.  2 brieven.
1233d notities van v.d. Goes.
1233e programma weekend.   16-17 juni 1928.  1 brief.
1233f krantenknipsel.   1928.  4 krantenknipsels.
1234
Matthijsen, J.W. (artikelen in "Het Volk").   1928.  26 brieven.
1235-1248
Militaire Commissie (uit. N.V.V. en S.D.A.P.).
1235
Notulen. 22-10-1924 / 22 juli 1926.
1236
Convocaties. 2-6-1924 / 25-2-1928.
1237
Indeling commissies.
1238
Sub-commissie I. Notulen. 1924-1925.
1239
Sub-commissie I. Rapporten.  16 brieven.
1240
Sub-commissie II. Notulen.
1241
Sub-commissie II. Rapporten.  21 brieven.
1242
Sub-commissie III. Eindrapport.   6 juli 1925.
1243
Sub-commissie III. Eindrapport.   11 februari 1925.
1244
Sub-commissie IV. Eindrapport.   19 maart 1925.
1245
Verslag.   September 1925.
1246
Troelstra, P.J. : "Parlementaire Controle op het buitenlands beleid".   g.d.
1247
1247aCorrespondentie aan v.d. Goes:
P.J. Albarda.   1928.  1 brief.
S.D.A.P./P.B.   1928.  3 brieven.
1247b Correspondentie van v.d. Goes aan S.D.A.P. (Militaire. Cie.).   1928.  2 brieven.
1247c Notities van v.d. Goes.   1928.
1248
Militaire Commissie.   1926.  10 krantenknipsels.
1249
Militairisme. Debat tweede kamer Oorlogsbegroting.   12-1927, 1927.  4 krantenknipsels..
Handelingen.   1927.
1250
Mobilisatie-debat.   1927-1928.  35 krantenknipsels.
1251
Mobilisatie-debat.
1251a correspondentie aan v.d. Goes, van:
Jager, J. de.   1928.  1 brief.
Sandberg, H.W.   1928.  1 brief.
Smit, Joh.   1928.  1 brief.
1251b correspondentie tussen derden:
Brugghen, C. v.d. aan onbekend (Mevr. v.d. Goes).   1928.  1 brief.
1252
Mobilisatie-debat. betr. artikelen van P.J. Albarda en J. van Zadelhoff.   1927-1928.  17 krantenknipsels.
1253
Mobilisatie-debat.
1253a Correspondentie tussen derden:
J.F. Ankersmit aan P. Kies.   1928.  1 brief.
Kuyper, R. aan Albarda, J.W.   1928.  1 brief.
Kuyper, R. aan P. Kies.   1928.  1 brief.
1253b Manuscripten van P. Kies "De S.D.A.P. en mobilisatie" "Het incident - van Zadelhoff".
1253c "S.D.A.P. en mobilisatie" boek van P. Kies.
1253d krantenknipsel.   1927-1931.  7 krantenknipsels.
1254
Polemiek Albarda-Kuyper.   1928.
1254a Correspondentie tussen derden:
Kuyper, R. aan Albarda, J.W.   1928.  1 brief.
Kuyper R. aan S.D.A.P. aan S.D.A.P., afd.   1928.  1 brief.
1254b "En toch....." door R. Kuyper.
1254c "Een onduidelijke motie inzake het militairisme", door R. Kuyper.
1254d Eenige opmerkingen. Naar aanleiding van R. Kuypers's geschrift "En Toch", door J.W. Albarda.
1254e krantenknipsel.   1928.  1 krantenknipsel.
1255
Militaire artikelen "Het Volk".   1928-1932.  22 krantenknipsels.
1256
Mobilisatie-debat, kongres Arnhem.   1931.  20 krantenknipsels.
1257
Ontwapeningsvoorstel, K. ter Laan.   1924-1925.  5 krantenknipsels.
1258
Artikelen over militairisme. o.m. van P. Kies.   1926-1927.  17 krantenknipsels.
1259
Ontwapening. S.D.A.P.   1927-1931.
Betogingen.   1928.  31 krantenknipsels.
1260
Ontwapening.   1930-1932.
Krantenknipsel.
Ontwapening J.V.A.   1931-1935.
Krantenknipsel.
krantenknipsel.  41 krantenknipsels.
1 manifest van H. Haverkamp.
1261
1261a Ontwapening. Intern. Petitionement. Petitionement Dagbladpers.   1929-1931.  46 krantenknipsels.
1261b Adres aan de Ontwapeningsconf. v. d Volkenbond te Geneve.
1262
Ontwapening.
Betogingen Amsterdam, Rotterdam.   1930.
Demonstraties grens.   1931, 1932.
Burgerlijke voorstanders.   1924-1927.
Tegenstanders.   1930-1931.
Krantenknipsel.  18 krantenknipsels.
1263
Verklaring J.W. Albarda Tweedkamer Landsverdediging.   1930.
Diversen.   1931.
Krantenknipsel.  23 krantenknipsels.
1264
P. Kies : "Oorlog of Vrede".   1931.
Torpedojager Van Galen naar Sjanghai.   1932.
Krantenknipsel.  16 krantenknipsels.
1265
Diversen krantenknipsels.  11 krantenknipsels.
Alsmede Handelingen.   1913.
1266
Ministerialisme.
Plan Schaper . Minderheidskabinet.   1927.  10 krantenknipsels.
1267
Monarchie.
Overlijden Koningin-Moeder Emma.   1934.  20 krantenknipsels.
1268
Monarchie en nationalisme.   1935-1937.  30 krantenknipsels.
1269
Muiterij op "de Zeven Provinciën".   1933.  44 krantenknipsels.
1270
Muiterij op "de Zeven Provinciën".   1933.  47 krantenknipsels.
1271
Muiterij op "de Zeven Provinciën".   1933.  56 krantenknipsels.
1272
Muiterij op "de Zeven Provinciën".   1933.  12 krantenknipsels.
1273
Muiterij op "de Zeven Provinciën".   1933.
1273a diverse stukken v. h. Amnestie-Cie.   1935.
1273b Krantenknipsel.   1935-1936.  8 krantenknipsels.
1274
Nationalisme.   1931-1937.  19 krantenknipsels.
1275
November 1918.
1275a Oproep tot de moderne arbeidersbeweging.   4-11-1918.
1275b Krantenknipsel.   7 november - 30 november 1918.  25 krantenknipsels.
1276
November 1918.  27 krantenknipsels.
1277
November 1918.
1277a Concept "Aan het werkende volk van Nederland" P.J. Troelstra in verg. P.B.   2-11-1918.
1277b Resoluties en manifesten.
1278
November 1918.
1278a Copie nota voor de congrescommissie van Troelstra.   15-11-1918.
1278b "Persoonlijke verklaring ten dienste v.d. propagandisten" (van Troelstra).   10-12-1918.
1278c krantenknipsel.  4 krantenknipsels.
1279
November 1918. "Herdenking".   November 1918.
1279a Diverse uitspraken v. Alting von Geusau , Ruys de Beerenbrouck , M.W.F. Treub etc.
1279b krantenknipsel.   1926-1931.  19 krantenknipsels.
1279c "Na 10 jaar", manifest v. S.D.A.P. (en oproep tot toetreding).
1280
November 1918. Herdenking november 1918-1928. Circulaire van S.D.A.P./secr. aan sprekers.   29-10-1928.
1281
November 1918. Betr. Zimmermann.   1932-1935.  10 krantenknipsels.
1282
November 1918. Friesch Volksblad van   26-11-1918.

S.D.A.P. Partijzaken en Partijgeschillen
1283
Correspondentie: Pen, J. aan v.d. Goes.   1894.  1 brief.
1284
Krantenknipsel.   1895.  2 krantenknipsels.
1285
Correspondentie: F.M. Wibaut aan v.d. Goes.   1896.  1 brief.
1286
Correspondentie F.M. Wibaut aan v.d. Goes.   1897.  10 brieven.
1287
1287a Correspondentie: Lange, Mej. De aan v.d. Goes. (1 pag. ontbreekt).   g.d.
Wibaut, F.M. aan v.d. Goes.   1898.  1 brief.
1287b Van der Goes aan Partijgenoten.   1898.  1 brief.
1287c Circulaire v. h. Plaatselijk Comité voor Staatspensionering.   1898.
1288
Krantenknipsel.   1902.  4 krantenknipsels.
1289
Krantenknipsel.   1903.  7 krantenknipsels.
1290
1290a Ontwerp schrijven voor P.B. n.a.v. schrijven P.B. van 4-9-1904 (betr. propagandaherziening).
1290b Krantenknipsel.   1904.  6 krantenknipsels.
1291
a Verweerschrift van de geschorste afd. Utrecht II v.d. S.D.A.P.
b Oproepen voor verkiezingen.   1905.
c Krantenknipsel.   1905.
1292
a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Blancke-Koelensmit, C.H.H.   1905.  1 brief.
Gorter, H.   1905.  4 brieven.
Graaff, W.A. de.   1905.  2 brieven.
Mendels, M.(?) .   1905.  1 brief.
Onbekend.   1905.  1 brief.
Pannekoek A.   1905.  4 brieven.
Resink.   1905.  1 brief.
Sannes.   1905.  1 brief.
S.D.A.P., Den Haag I.   1905.  1 brief.
Soep, A.B.   1905.  2 brieven.
Tak, P.L.   1905.  2 brieven.
Troelstra, P.J.   1905.  1 brief.
Waerden, Th. van der.   1905.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1905.  2 brieven.
Wiedijk, P.   1905.  1 brief.
b Notities van v.d. Goes.   1905.
1293
a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Ceton, J.C.   1906.  2 brieven.
Gorter, H.   1906.  2 brieven.
Loopuit.   1906.  1 brief.
Pannekoek, A.   1906.  2 brieven.
S.D.A.P. , secr.   1906.  3 brieven.
Stellwagen.   1906.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1906.  1 brief.
b Correspondentie van v.d. Goes: v.d. Goes aan onbekend.   1906.  1 brief.
c Correspondentie tussen derden: Gorter aan H. Roland Holst.   1906.  1 brief.
e Rondschrijven van S.D.A.P./P.B. aan partijgenoten.   1906.
f Krantenknipsel.   1906.  27 krantenknipsels.
g Prospectus i.z. Partijleiding.
h Notities van v.d. Goes.   1906.
1294
a "Rede van Vliegen. Revisionisme", auteur onbekend.   1907.
b correspondentie aan v.d Goes, van :
Ceton, J.C.   1907.  2 brieven.
Dubbeldeman, M.   1907.  1 brief.
Gorter, H.   1907.  2 brieven.
Gulden, Z.   1907.  1 brief.
Hoenders, W.A.   1907.  1 brief.
Mendels, M.   1907.  1 brief.
Pannekoek, A.   1907.  1 brief.
Pieters, G.H.   1907.  1 brief.
Polak, H.   1907.  1 brief.
Ravesteijn, W. van.   1907.  2 brieven.
Roland Holst, H.   1907.  1 brief.
S.D.A.P. /P.B.   1907.  4 brieven.
S.D.A.P., Hilversum.   1907.  1 brief.
Sterringa, G.   1907.  1 brief.
Wollring, H.H.   1907.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1907.  1 brief.
Wijnkoop, D.J.   1907.  7 brieven.
c. correspondentie drie aan drie:
A. Pannekoek aan H. Roland Holst (met bijschrift van H. Roland Holst aan v.d. Goes).   1907.  1 brief.
d. Notities van v.d. Goes.   1907.
e. Circulaires S.D.A.P./P.B.   1907.
f. Krantenknipsel.   1907.  24 krantenknipsels.
1295
a Krantenknipsel.   1907.  22 krantenknipsels.
b Spotblad "De Reuke der Liefde".   1-4-1907.
1296
a Correspondentie aan v.d. Goes van:   (1907-1908).
Bonger, W.A.   1908.  2 brieven.
Braambeek, H.J. van.   1908.  2 brieven.
Dikker, L.   1908.  1 brief.
Graaf, W.H. de.   1908.  1 brief.
Langeraad, K.A. van.   1908.  1 brief.
Levita, A.S. de.   1907.  1 brief.
Leeuwen, J. van.   1907.  1 brief.
Sannes, G.W. en H.W.J..   1907.  1 brief.
Themans, J.G.   1908.  1 brief.
H.A. Wakker, Uitg. Mij.   1907-1908.  3 brieven.
Waerden, Th. v.d.   1907.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1907.  1 brief.
Wilde, W.J. de.   1907.  1 brief.
b Correspondentie van v.d. Goes aan S.D.A.P. /P.B.   1908.  1 brief.
1297
a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Coltof, S.   1908.  1 brief.
Dikker, L.   1908.  1 brief.
Graaff, W.H. de.   1908.  2 brieven.
Ladenius, Mej. A.   1908.  1 brief.
Loopuit, J.   1908.  1 brief.
Mendels, M. (bijlage: telegram H. Polak aan P. Wiedijk en brief Wiedijk aan Mendels)..   1908.  4 brieven.
Polak, H.   1908.  2 brieven.
Rutgers, S.J.   1908.  2 brieven.
S.D.A.P., secr.   1908.  1 brief.
S.D.A.P., Utrecht.   1908.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1908.  5 brieven.
Waerden, Th.v. der.   1908.  1 brief.
Wiedijk, P.   1908.  1 brief.
Wijnkoop, D.J.   1908.  1 brief.
Zijlker, H.J.   1908.  1 brief.
b Notulen van een bijeenkomst te Utrecht.   20-12-1908.
c Circulaire betr. oprichting "Proletarische Ontwikkelings-Vereniging".
d Krantenknipsel.   1908.  24 krantenknipsels.
e Circulaire betr. een vergadering over de Tribune.   1908.  1 brief.
1298
Krantenknipsel betr. H. Gorter Klassemorral.   1908.  5 brieven.
1299
Correspondentie aan v.d. Goes tot congres Deventer, van:   13/14 februari 1909.
Pannekoek, A.   1909.  1 brief.
Roland Holst, H. (afschrift).   1909.  1 brief.
Sneevliet, H.J.   1909.  2 brieven.
S.D.A.P., Hilversum.   1909.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1909.  4 brieven.
Wibaut-Berdenis v. Berlekom, M.(=Tiele) .   1909.  1 brief.
1300
Circulaire, ontwerp van F. v.d. Goes 15-1-1090 en F.M. Wibaut 18-1-109..
1301
Correspondentie aan v.d. Goes (Na Congres Deventer), van:
Doornbusch, J.   1909.  2 brieven.
Gorter, H.   1909.  1 brief.
Koperberg, S.   1909.  1 brief.
Loopuit, J.   1909.  1 brief.
Mendels, Fam. (=Jetje en Maupie) .   1909.  1 brief.
Menko, M.J.   1909.  2 brieven.
Minnen(?), G.   1909.  2 brieven.
Onbekend (onleesbaar).   1909.  1 brief.
S.D.A.P., Amsterdam IV.   1909.  6 brieven.
Sneevliet, H.J.   1909.  1 brief.
Stoop.   1909.  1 brief.
Wibaut, F.M.   1909.  3 brieven.
Wijhne, M.C. van.   1909.  1 brief.
1302
Krantenknipsel voor congres.   1909.  54 krantenknipsels.
1303
Krantenknipsel na congres.   1909.  65 krantenknipsels.
1304
a Manuscript v.d. Goes. "Zur Parteilage in Holland".   1909.
bCorrespondentie van der Goes aan H. Roland Holst.   1910.
c Correspondentie tussen derden. Voogd aan onbekend.   1910.  1 brief.
d Herzien ontwerp-program P.J. Troelstra.   1910.
e Circulaire van S.D.A.P., afd. Amsterdam III.   1910.
f Verslag Cie. beslissing van geschillen (partij-orgaan).   1910.
1305
Vergadering P.B., Not. van v.d. Goes.   1910.
1306
Krantenknipsel. o.a. "Op de revisionistenjacht" van P.J. Troelstra . (totaal aantal krantenknipsel 33).   1910.  12 krantenknipsels.
1307
Verslag Commissie beslechting van geschillen (partij-orgaan).   1911.
1308
Verslag Commissie beslechting van geschillen (partij-orgaan).   1912.
1309
Krantenknipsel.   1912.  2 krantenknipsels.
1310
Circulaire van Ankersmit , Polak en De Roode voor SDAP.   1913.  1 brief.
1311
Notulen van de vergadering van de Portefeuille-commissie op   18 mei 1914.
1312
a Correspondentie aan v.d. Goes, van:   1915.
Bonger, W.A.   1915.  1 brief.
Kastelianix (?), A.   1915.  1 brief.
Pekelharing, B.H.   1916.  1 brief.
Sachse, J.   1915.  1 brief.
Visscher, Joh.   1915.  1 brief.
Waerden, Th. v.d.   1915.  1 brief.
b Correspondentie tussen derden:
Fimmen, E. aan v d. Waerden, Th.   1915.  2 brieven.
Stoop, Th. aan Wibaut, F.M.   1915.  1 brief.
v.d. Waerden, Th. aan Fimmen, E.   1915.  1 brief.
c Ingediende congres-moties (?).
1313
Krantenknipsel.   1915-1917.  54 krantenknipsels.
1314
a Concept-rapport Troelstra voor SDAP/PB.   1916.
b Krantenknipsel. aant. 4.   1916.
1315
a Verkiezingsprogram voor 1918 (Congresstuk 1917).
b Krantenknipsel.   1917.  20 krantenknipsels.
1316
a Concept-resolutie voor Congres.
b Krantenknipsel (voor november 1918).   1918.  26 krantenknipsels.
1317
a Krantenknipsel.   1920.  4 krantenknipsels.
b Menu afscheid Redactie "Het Volk" enz. J. de Roode.
1318
Krantenknipsel.  3 krantenknipsels.
1319
a Correspondentie tussen derden:
Lindeijer aan S.D.A.P./secr.   11921.  1 brief.
b Correspondentie betr. ontwerp-regeling voor de schriftelijke arbeidersleergang der S.D.A.P.
c Correspondentie tussen derden:
R. Kuyper aan Werkhoven.   1922.  2 brieven.
1320
a Resolutie betr. bezetting Roergebied.   1923.
b Correspondentie van v.d. Goes:
v.d. Goes aan S.D.A.P./P.B. (betr. schriftelijke arbeidersleergang van R. Kuyper ).
1321
Correspondentie tussen derden:
Hoofdbestuur I.S.D.P. aan S.D.A.P./P.B. (betr. de I.S.D.P. en haar optreden).   1924.  1 brief.
1322
a Verkiezings- en Strijdprogram, zoals vastgesteld op verkiezingscongres van   1925.
b Krantenknipsel.  1 krantenknipsel.
1323
Krantenknipsel.   1926.  22 krantenknipsels.
1324
a Correspondentie aan v.d. Goes, van:   1927.
Kies, P.   1927.  1 brief.
Lansen, Mien.   1927.  1 brief.
Nunes Vaz, J.   1927.  2 brieven.
Prov. Crediet- en Spaarbank.   1927.  1 brief.
b Correspondentie van v.d. Goes, aan: Mien Lansen.   1927.  1 brief.
c Krantenknipsel "Debat Over de grens".  2 krantenknipsels.
d Krantenknipsel.   1927.  59 krantenknipsels.
1325
Commissie "Open Brief".   1928.
1325a Correspondentie aan v.d. Goes, van:
Commissie Open Brief.   1928.  1 brief.
Fimmen, E.   1928.  1 brief.
Kies, P.   1928.  1 brief.
Lansen, Mien.   1928.  1 brief.
Olbenbroek, J.H.   1928.  1 brief.
1325b Correspondentie van v.d. Goes, aan:
Lansen, Mien.   1928.  1 brief.
Onbekend.   1928.  1 brief.
1325c Notities van v.d. Goes.
1325d Circulaires v.d. Open Brief-groep.   1928.  5 brieven.
1325e Krantenknipsel.   1928.  1 krantenknipsel.
1325f Conferentie 13 mei 1928. Stellingen van v.d. Goes, Kies en Schmidt , (plus 4 krantenknipsels).
1326
a Correspondentie aan v.d. Goes, van:   (1928).
Boland, G.   1928.  1 brief.
Duys, J.E.W.   1928.  1 brief.
Kies, P. (waarbijt: manuscript van Kies "het protocol van Geneve en wij").
Romijn, W.   1928.  1 brief.
b Correspondentie van v.d. Goes, aan:
Duys, J.E.W.   1928.  1 brief.
c "een beroep op de partijgenoten", manuscript van J. Donker.
d Krantenknipsel.   1928.  43 krantenknipsels.
1327
Partijwisseling Raadsleden.   1930-1937.  24 brieven.
1328
Betr. SDAP, Laren-Blaricum.   1928-1931.
1328a Correspondentie aan v.d. Goes, van:   (1930-1931).
N.V.V.   1931.  1 brief.
Ned. Bond v. Overheidspersoneel.   1930.  1 brief.
Oranje.   1931.  1 brief.
Polak, H.   1931.  1 brief.
SDAP, Laren-Blaricum (secr. afd. Laren).   1930.