IISG

Archief Landelijke Studenten Vakbond

Periode  (1960-) 1983-2001
Omvang   15.62 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist voor inv.nr. 28 van de LSVb
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) opgericht in 1983 met als doel de belangen van alle Nederlandse studenten te verdedigen o.a. door middel van scholing, regulier overleg met het Ministerie van Onderwijs (Studentenkamer) en het voeren van acties en demonstraties; aangesloten zijn 13 plaatselijke studentenvakbonden en organisaties van HBO- en WO-studenten; richtte in 1990 het Studenten Overleg Medezeggenschap op om studenteninspraak in het het HBO te ondersteunen; organiseert verder conderenties aangesloten bij de Europeese studentenvakbond ESU (voorheen ESIB); zetel gevestigd in Utrecht.

Inhoud

Notulen 1983-2001; correspondentie 1985-1996; congressen 1986-2002; contacten met leden, onderwijs- en jongerenorganisaties en de overheid 1979-2002; stukken betreffende de organisatie 1981-2000, ondersteuning studenten 1984-2002, de rechtpositie, sociale en financiële positie van studenten 1966-2002, werkgroepen en projectgroepen 1985-2000, hoger onderwijs algemeen, HBO-onderwijs en wetenschappelijk onderwijs 1954-2001; documentatie 1965-1996.