IISG

Archief PvdA. Gewest Friesland

Periode  (1946) 1959-1969
Omvang   1.8 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist van de partijsecretaris van de PvdA
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

PvdA rayon Noord omvat de gewesten Friesland, Groningen en Drenthe.

Inhoud

Voornamelijk stukken uit de jaren zestig; correspondentie met en andere stukken van PvdA landelijk en andere organisaties, stukken betreffende verkiezingen en de regeringsnota over het Noorden des lands 1968.

Gewest Friesland: notulen gewestelijke bestuursvergaderingen 1963-1964, jaarverslagen 1946, 1957/58, 1961-1966, correspondentie 1956-1969.

Gewest Drenthe: correspondentie 1965-1969, jaarverslagen 1966-1968.

Gewest Groningen: correspondentie 1965-1969, stukken betreffende de breuk FJG-Groningen met de PvdA 1968; lidmaatschapskaarten e.d. van bestuurder C. de Vries 1948-1967.

INVENTARIS


ALGEMEEN


Friesland

1-5
Ingekomen stukken aan en kopieën van uitgaande stukken van het gewest Friesland.   1956-1969.  5 portefeuilles.
1
1956-1964.
2
1965.
3
1966.
4
1967.
5
1968-1969.
6
Jaarverslagen van het gewest Friesland.   1946, 1957-1958, 1961- 1966.  1 map.
7
Notulen van de gewestelijke bestuursvergaderingen.   1963- 1964.  1 map.

Drente

8-10
Ingekomen stukken aan en kopieën van uitgaande stukken van het gewest Drente.   1965-1969.  2 portefeuilles en 3 mappen.
8
1965.
9
1966.
10
1967-1969.  (mappen).
11
Jaarverslagen van het gewest Drente.   1966- 1968.  1 map.

Groningen

12-14
Ingekomen stukken aan en kopieën van uitgaande stukken van het gewest Groningen.   1965-1969.  3 portefeuilles.
12
1965-1966.
13
1967.
14
1968-1969.

Partijbestuur te Amsterdam

15-22
Ingekomen stukken aan en kopieën van uitgaande stukken van het Partijbestuur.   1965-1969.  8 portefeuilles.
15-16
1965.
17-18
1966.
19-20
1967.
21
1968.
22
1969.

Overige algemene stukken

23-25
Andere ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken.   1965- 1966.  3 portefeuilles.
23
1965.
24-25
1966.

BIJZONDER

26
Regeringsnota over de ontwikkeling van het Noorden des Lands en verslag van de hoorzitting hierover door de regeringscommissie.   1968.  1 map.
27
Memorandum van de Tweede Kamerfractie van de PvdA over de regeringsnota.   1968.  1 map.
28-30
Stukken betreffende de regeringsnota.  2 portefeuilles en 3 mappen.
31
Stukken betreffende Tweede Kamerverkiezingen.   1967.  2 mappen.
32
Stukken betreffende gemeenteraadsverkiezingen te Veendam en Stadskanaal.   1968.  2 mappen.
33
Kranten betreffende wethoudersverkiezingen.   1966.  1 map.
34
Stukken betreffende de Europese Beweging .   1965-1967.  1 portefeuille.
35
Stukken betreffende de breuk van de Federatie van Jongeren Groepen in de PvdA, afdeling Groningen , met de PvdA.   1968.  1 map.
36
Stukken betreffende het gewest Overijssel.   1967.  1 map.
37
Documentatie materiaal betreffende Roden.   1958- 1965.  1 map.

ANNEX

38
Particuliere stukken van C. de Vries .   1948- 1967.  1 map.

Full table of contents