IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; diamantarbeiders

 
ANDB
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47709 (1898) - (1899); (1954) - (1955)
IISG signatuur en holding: ZO 29292 (1900) - (1938); (1945) - (1953)
 
 
ANDB. Afdeeling Brillantverstellers
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29293 (1898) - (1899)
 
 
ANDB. Jaarvergadering
Verslag van de verhandelingen der algemene jaarvergadering ANDB. -- Amsterdam
Bevat ook de Beschrijvingsbrieven
IISG signatuur en holding: ZK 47710 Verslagen: 4(1900) - 5(1901); 9(1905); (1908) - (1913) . - Beschrijvingsbrief: 2(1899) - 9(1905)
 
 
ANDB. Leerling-Commissie
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 48442 (1904) - (1905)
 
 
ANDB. Vereeniging de Vereenigde Schijvenschuurders
Financieele verslagen der ontvangsten en uitgaven, benevens het financieel verslag van de werkloozenkas alsmede het financieel verslag der smederij en draaierij, in- en verkoop van diamantbewerkersgereedschappen ANDB. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29294 (1920)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top