IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; anderen, o.a. accountants, architekten, vertalers

 
Amsterdamsche Brandwachts Vereeniging
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46223 (1903)
 
 
BNA
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
NEHA signatuur en holding: ZK 51049 (1986)
 
 
BNA
Jaarboek / Koninklijk Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Bond van Nederlansche Architecten B.N.A. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47333 (1961); (1965)
 
 
Nederlandsche Behangers- en Stoffeerders- en Beddenmakersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZO 46230 13(1906/07)
 
 
Nederlandsche Behangers- en Stoffeerders- en Beddenmakersbond. Congres
Verslag van het congres Nederlandsche Behangers-, Stoffeerders- en Beddenmakers Bond. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZO 46231 (1907)
 
 
Nederlandsche Journalistenkring
Jaarboekje / Nederlandsche Journalisten-Kring. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46224 (1922) - (1924); (1926) - (1931)
 
 
Nederlandsche Journalistenkring. Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering Nederlandsche Journalistenkring. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46225 (1946)
 
 
Nederlandse Bond van Personeel werkzaam in het Muziekinstrumentenbedrijf
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1920) - (1954): Nationale Vakbond van Muziekinstrumentmakers en -stemmers
IISG signatuur en holding: ZO 46203 7(1920/21); 20(1933/34); 22(1935/36) - 23(1936/37); (1947); (1949) - (1954); (1963) - (1964)
 
 
Nederlandse Bond van Schoenmakersgezellen
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46228 (1945) - (1947); (1950); (1952); (1955) - (1958)
 
 
Nederlandse Bond van Schoenmakersgezellen. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46229 (1946/51)
 
 
Nederlandse Katholieke Bond van Musici en Artisten
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48137 (1955)
 
 
Nederlandse Toonkunstenaarsbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1920) tevens Beschrijvingsbrief van de vergadering van afgevaardigden
IISG signatuur en holding: ZK 48138 (1920); (1955/56)
 
 
Nederlandse Toonkunstenaarsbond. Bondsvergadering
Verslag van de bondsvergadering van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48139 (1961)
 
 
Nederlandse Vereniging van Toneelkunstenaars
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1923) - (1927): Nederlandsche Tooneelkunstenaars Vereeniging
IISG signatuur en holding: ZK 48140 (1923) - (1927)
 
 
Vakbond voor Tandtechnici
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48147 (1954) - (1955)
 
 
Vakgroep Katholieke Tandtechnici
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 48501 (1950) - (1951)
 
 
Vereeniging van Nederlandsche Accountants
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46226 (1933)
 
 
Vereniging van Contractspelers
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 46900 (1978); (1980)
 
 
Vereniging van KLM Pursers en Hofmeesters
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46227 (1965)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top