IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; grafici

 
Algemeene Nederlandsche Boekbinders-Gezellenbond. Bondsvergadering
Verslag van de bondsvergadering Algemeene Nederlandsche Boekbinders-Gezellenbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29320 1(1903) - 2(1904)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Vele Jaarverslagen bevatten de Agenda en of de Beschrijvingsbrief voor de Bondsvergadering en de verslagen van de Bondsvergadering Zie voor Beschrijvingsbrieven en Bonds vergaderingverslagen welke niet ingebonden zijn bij de Jaarverslagen: ZK 47713 Zie ook de Bijlagen van "Grafisch weekblad" / ANTB
IISG signatuur en holding: ZK 47712 (1913); (1915) - (1916); (1918) - (1940)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond
Jaarboekje van den Algemeen Nederlandsch Typografenbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29303 (1897) - (1902); (1905) - (1914)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Afdeling Amsterdam I
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29312 (1896); (1908/09) - (1909/10); (1912/13) - (1924); (1927); (1935); (1938) - (1939)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Afdeling Amsterdam II (Boekbinders)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29313 (1918) - (1927); (1932); (1934) - (1935)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29316 (1916) - (1917); (1921) - (1923); (1928); (1935)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Afdeling Den Haag. Studieclub "Alnetybo"
Typografen jaarboekje uitg. Studieclub "Alnetybo". -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 29304 (1934)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Afdeling Haarlem
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZO 29315 (1915); (1918) - (1921); (1923); (1937) - (1938)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29314 37(1905/06); (1937)
 
 
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Bondsvergadering
Verslag van de bondsvergadering Algemeene Nederlandsche Typografenbond. -- Amsterdam
Zie ook de Jaarverslagen: ZK 47712 en de Bijlagen van "Grafisch weekblad"/ ANTB Bevat de Agenda voor de Bondsvergadering van: (1901), (1912) en (1920)
IISG signatuur en holding: ZO 29306 26(1892) - 34(1900); 36(1902) - 37(1903)
IISG signatuur en holding: ZK 47713 47(1913) - 48(1915); 52(1919) - 53(1920); 56(1929) - 61(1938)
 
 
Algemene Nederlandse Grafische Bond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Sinds (1975): gezamenlijke uitg. van ANGB en Grafische Bond NKV
IISG signatuur en holding: ZO 29318 (1945/46); (1946) - (1975)
IISG signatuur en holding: ZK 46902 (1975) - (1977); (1979) - (1980)
 
 
Algemene Nederlandse Grafische Bond
Financieel verslag / ANGB. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29255 (1947); (1949); (1951); (1953); (1955); (1957); (1959); (1961) - (1962); (1964); (1968); (1970) - (1971); (1973) - (1974)
 
 
Algemene Nederlandse Grafische Bond. Afdeling Apeldoorn
Jaarverslag = Annual report. -- Apeldoorn
IISG signatuur en holding: ZO 47897 (1977)
 
 
Algemene Nederlandse Grafische Bond. Bondsvergadering
Verslag bondsvergadering van de Algemene Nederlandse Grafische Bond. -- Amsterdam
(1946): Oprichtingsvergadering
IISG signatuur en holding: ZO 29302 1(1945) - 11(1967)
IISG signatuur en holding: ZO 29302 Buitengewone bondsvergadering: 1(1954) - 2(1972); (1978)
 
 
Algemene Nederlandse Grafische Bond. Rayon jongeren commissie 2
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Uitg. door NVV Jongerencontact
IISG signatuur en holding: ZK 49161 (1976/77)
 
 
Druk en Papier FNV
Financiële verslagen / Druk en Papier FNV. -- Amsterdam
(1982/83): gezamenlijke uitg.: Druk en Papier, ANGB, Grafische Bond NKV, Druk en Papier FNV
IISG signatuur en holding: ZK 49611 (1982/83)
 
 
Grafische Bond CNV
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Nederlandsche Christelijke Grafische Bond (ZO 29282)
IISG signatuur en holding: ZO 44939 42(1975) - 47(1992)
 
 
Nederlandsche Christelijke Grafische Bond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1914/15): Christelijke Typografenbond in Nederland. - Later Nederlandse Christelijke Grafische Bedrijfsbond Grafische Bond CNV (ZO 44939)
IISG signatuur en holding: ZO 29282 (1914/15); 15(1916/17) - 41(1974)
 
 
Nederlandsche Christelijke Grafische Bond
Financieel verslag / Nederlandsche Christelijke Grafische Bond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29310 (1918); (1920); (1922); (1924); (1929); (1937)
 
 
Nederlandsche Grafische Bond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29311 6(1919) - 10(1923); 12(1925) - 17(1930); 19(1931) - 21(1934); (1937) - (1938)
 
 
Nederlandsche Grafische Bond
Financieel verslag / Nederlandsche Grafische Bond. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29321 (1931)
 
 
Nederlandsche Lito-, Foto- en Chemigrafenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29309 (1913) - (1939)
 
 
Nederlandsche Lito-, Foto- en Chemigrafenbond. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47714 (1937); (1939)
 
 
Nederlandsche Lito-, Foto- en Chemigrafenbond. Afdeling Haarlem
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZK 47715 (1938) - (1939)
 
 
Nederlandsche Lito-Fotografische Bond. Bondsvergadering
Verslag en beschrijvingsbrief van de jaarlijkse bondsvergadering Nederlandsche Lito-Fotografische Bond. -- Amsterdam
6(1909) - 7(1910) bevatten tevens de jaarverslagen over (1908) - (1909)
IISG signatuur en holding: ZO 29317 Verslag: 3(1906)
IISG signatuur en holding: ZO 29317 Beschrijvingsbrief: 6(1909) - 7(1910)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Chefs in het Grafisch Bedrijf. Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief en verslag van de algemene vergadering Nederlandsche Vereeniging van Chefs in het Grafisch Bedrijf. -- Den Haag
De beschrijvingsbrieven bevatten het jaarverslag
IISG signatuur en holding: ZO 29319 Beschrijvingsbrief: 15(1927) - 16(1928); 18(1930)
IISG signatuur en holding: ZO 29319 Verslag: 19(1931)
 
 
Nederlandse Katholieke Grafische Bond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht ; Amsterdam (1936)
(1913) o.d.t.: Jaarboek 1913-1914
IISG signatuur en holding: ZO 29308 (1913); (1916); (1918) - (1932); (1935) - (1939); (1945/46) - (1959/60)
 
 
Nederlandse Katholieke Grafische Bond
Jaarboekje / Nederlandsche Roomsch-Katholieke Typografenbond. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29307 (1911) - (1912)
 
 
Typografische Vereeniging "Door Coster's Fakkel voorgelicht, is deze vriendenkring gesticht"
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZO 29323 (1901/02)
 
 
Unie van Werknemersorganisaties in het Grafische Bedrijf
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29322 (1945/46)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top