IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; handels- en kantoorbedienden

 
Algemene Bond Mercurius. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
Sinds (1973): NVV-Bond Mercurius
IISG signatuur en holding: ZK 49146 (1973); (1976)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District Centrum
Jaarverslag = Annual report. -- Arnhem
IISG signatuur en holding: ZK 49139 (1976/77)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District Gooi- en Eemland
Jaarverslag = Annual report. -- Amersfoort
IISG signatuur en holding: ZK 49145 (1976) - (1978)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District Noord-Oost
Jaarverslag = Annual report. -- Groningen
IISG signatuur en holding: ZK 49136 (1975/76)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District Noord-West
Jaarverslag = Annual report. -- Leeuwarden
IISG signatuur en holding: ZK 49138 (1976/77)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District Noord-Zuid
Jaarverslag = Annual report. -- Zwolle
IISG signatuur en holding: ZK 49140 (1976/77) - (1977/78)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District Oost Brabant-Limburg
Jaarverslag = Annual report. -- Eindhoven
IISG signatuur en holding: ZK 49143 (1976/77)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District West Brabant-Zeeland
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
(1976/77): NVV-Bond "Mercurius"
IISG signatuur en holding: ZK 49144 (1975/76) - (1976/77)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District West-Noord
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZK 49137 (1976/77)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District Zuid-Holland-Noord
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 49142 (1976/77)
 
 
Algemene Bond Mercurius. District Zuid-Holland-Zuid
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZK 49141 (1976/77)
 
 
Algemene Bond Mercurius. Landelijke Bedrijfsgroep 'Detailhandel'
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49059 (1956) - (1958)
 
 
Algemene Bond Mercurius. Landelijke Bedrijfsgroep 'Veilingen'
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49060 (1962) - (1964)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29337 (1907); (1909) - (1938)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden
Jaarboekje van den Algemeene uitg. van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handels- en Kantoorbedienden. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29346 (1929) - (1930)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29338 (1922) - (1939)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 29347 (1917) - (1918); (1931) - (1932)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Afdeling Rotterdam
Propagandistisch jaarverslag. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29348 (1918); (1921) - (1924)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers "Mercurius"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Sinds (1950): Algemene Bond Mercurius
IISG signatuur en holding: ZO 29336 (1940) - (1964)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers "Mercurius". Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Sinds (1950): Algemene Bond "Mercurius", sinds (1971): NVV-Bond Mercurius. Regio Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47717 (1945) - (1976)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers "Mercurius". Bedrijfsgroep 'Verkeer'
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46240 (1948) - (1949)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers "Mercurius". Bondsvergadering
Verslag van het congres van de Algemene Bond "Mercurius". -- Amsterdam
Tot (1962): Verslag van de bijeenkomst van de bondsvergadering / Algemene (Nederlandse Bond van Handelsbedienden en Kantoorbedienden en Handelsreizigers) "Mercurius". - Sinds (1977): NVV-Dienstenbond. - (1948): Notulen
IISG signatuur en holding: ZO 46243 3(1948); 6(1953); 9(1962) - 11(1968); (1977)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers "Mercurius". Landelijke bedrijfsgroep 'Administratieve kantoren en kantoren van beoefenaars van vrije beroepen'
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46238 (1946) - (1947)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden en Incasseerders
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46244 (1923/24); (1931) - (1938)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden en Incasseerders. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47719 (1935); (1939)
 
 
Bond van Notarisklerken in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46237 (1946)
 
 
Bond van Notarisklerken in Nederland. Algemene vergadering
Algemene vergadering / Bond van Notarisklerken in Nederland. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46236 (1954) - (1958)
 
 
Bond van Vereenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringmaatschappijen en Ziekenfondsen in Nederland
Jaarboekje / Bond van Vereenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringmaatschappijen en Ziekenfondsen in Nederland. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29361 4(1917) - 5(1918); 13(1926) - 16(1929)
 
 
BVA (Nederland)
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 47763 (1963) - (1971)
 
 
Christelijke Bedrijfsbond HBV
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29334 (1968) - (1969)
 
 
Federatie van Handels- en Kantoorbedienden-Vereenigingen in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29330 (1905) - (1909); (1917)
IISG signatuur en holding: ZK 48219 (1945/46); (1964)
 
 
Handels- en Kantoorbedienden-Vereeniging (Utrecht)
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29329 2(1894/95)
 
 
Katholieke Bond van Administratief en Commercieel Personeel in de Industrie
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Nederlandse Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel "Sint Franciscus van Assisië" (ZO 29332)
IISG signatuur en holding: ZO 47491 (1962) - (1965)
 
 
Katholieke Bond van Personeel in de Handel
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49641 (1962) - (1964); (1968) - (1970)
 
 
Leeuwarder Kantoorbedienden-Vereeniging
Jaarboekje / Leeuwarder Kantoorbedienden-Vereenging. -- Leeuwarden
IISG signatuur en holding: ZO 29326 1(1904/05) - 2(1905/06)
 
 
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius"
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29335 (1907) - (1933); (1935) - (1939)
 
 
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". Afdeeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46242 (1916); (1919); (1934) - (1935); (1937) - (1939)
 
 
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". Afdeeling Leiden
Jaarverslag = Annual report. -- Leiden
IISG signatuur en holding: ZO 46233 (1914) - (1915)
 
 
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". Afdeeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46234 (1908)
 
 
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". Afdeeling 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46232 (1910)
 
 
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". Afdeeling Tiel
Jaarverslag en rekening en verantwoording van de cursussen in boekhouden en aanverwante vakken en de Engelsche en Duitsche talen opgericht en in stand gehouden door de afdeeling "Tiel" van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland. -- Tiel
IISG signatuur en holding: ZO 46235 (1906)
 
 
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". Bondsvergadering
Beschrijvingsbrief voor de jaarlijksche bondsvergadering van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48159 (1916)
 
 
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". Bondsvergadering
Verslag van de jaarlijksche bondsvergadering van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46246 (1914) - (1919); (1924)
IISG signatuur en holding: ZK 48172 (1934) - (1938)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden "Sint Franciscus van Assisië"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Katholieke Bond van Administratief en Commercieel Personeel in de Industrie (ZO 47491)
IISG signatuur en holding: ZO 29332 (1915/16); (1919) - (1921); (1923); (1929) - (1938); (1945/46) - (1961)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29333 4(1898) - 34(1928); 36(1930); (1932) - (1939); (1941) - (1946); (1948) - (1951)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden
Jaarboekje ten dienste der Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden. -- Hoorn
IISG signatuur en holding: ZO 29341 4(1924)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden
Jaarverslag van den penningmeester / Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29340 (1938)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden. Algemeene vergadering
Verslag van de jaarlijksche algemeene vergadering Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29339 47(1946)
 
 
Nederlandse Rooms Katholieke Bond van Verzekeringspersoneel "Sint Donatus"
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 46239 (1937) - (1938)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Vereeniging "Sint Nicolaas", Handels-, Kantoor-, Winkel- en Magazijnbedienden en Winkeliers
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29327 12(1902)
 
 
Tilburgsche Kantoor- en Handelsbedienden-Vereeniging
Jaarverslag = Annual report. -- Tilburg
IISG signatuur en holding: ZO 29328 9(1905)
 
 
Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius"
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29342 (1883/84); (1885/86) - (1886/87)
 
 
Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius"
Jaarboekje / Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". -- Rotterdam
Tot (1904): Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius"
IISG signatuur en holding: ZO 29344 (1905/06) - (1906/07)
 
 
Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius". Afdeeling Amsterdam
Jaarboekje / Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius", Afdeeling Amsterdam. -- Amsterdam
Sinds (1904): Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius", Afdeling Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29343 (1903) - (1904)
 
 
Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius". Afdeeling 's-Gravenhage
Propaganda-boekje der afdeeling 's-Gravenhage van den Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius". -- 's-Gravenhage
Tot (1904): Afdeeling 's-Gravenhage van de Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius" Sinds (1912): Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius"
IISG signatuur en holding: ZO 29345 (1904); (1912)
 
 
"Vooruit", Vereeniging van Handels- en Kantoorbedienden
Jaarboekje / "Vooruit", Vereeniging van Handels- en Kantoorbedienden. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29331 (1911) - (1912); (1914) - (1917); (1928)
 
 
Zaanlandsche Vereeniging van Kantoor- en Handelsbedienden
Jaarverslag = Annual report. -- Zaandam
IISG signatuur en holding: ZO 29325 (1897) - (1905)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top