IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; sociaal-hygienische instellingen, huishoudelijk personeel, horeca, medisch personeel, apothekers

 
Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 48070 (1912) - (1913); (1931) - (1939)
 
 
Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Sinds (1942): Nederlandse Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel
IISG signatuur en holding: ZO 46085 (1919) - (1920); (1942) - (1945); (1948) - (1950); (1954) - (1960)
 
 
Eerste Rotterdamsche Kellners-Vereeniging onder de zinspreuk "Deez' onderlinge vriendenband strekt tevens ook tot onderstand"
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46089 23(1913); 25(1915)
 
 
Federatie van Nederlandse Verenigingen, die de belangen van de verpleging en de verplegenden behartigen
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48071 (1950/51) - (1959/60)
 
 
KABO
Finacieel verslag / KABO sektoren Overheid, Volksgezondheid, Maatschappelijk Welzijn en Sociale Werkvoorziening. -- Zoetermeer
IISG signatuur en holding: ZK 46895
 
 
Koksvereeniging "La Résidence"
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage [etc.]
IISG signatuur en holding: ZO 46087 (1903/04)
 
 
Nederlandsche Centrale Bond van Geëmployeerden in het Logement- en Koffiehuishoudersbedrijf
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage Amsterdam (1912)
Sinds (1917): Nederlandsche Centrale Bond van Personeel in het Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf
IISG signatuur en holding: ZO 46084 (1908) - (1913); (1915) - (1917)
 
 
Nederlandsche Koks-Vereeniging
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46088 (1908/09)
 
 
Nederlandsche Koksbond
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46086 (1912) - (1914); (1916)
 
 
Nederlandsche Vakbond van Verplegenden
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46090 (1919)
 
 
Nederlandsche Verplegers-Vakvereeniging. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Verplegers-Vakvereeniging. -- Deventer
IISG signatuur en holding: ZO 46094 1(1906)
 
 
Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekers-Assistenten
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46092 (1950)
 
 
Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 47113 (1978/80) - (1980/81)
 
 
Nederlandse Rooms Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurant-Geëmployeerden "Sint Antonius"
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 48068 (1946) - (1953)
 
 
Nederlandse Rooms Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurant-Geëmployeerden "Sint Antonius"
Jaarboekje / Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurant Geëmployeerden "Sint Antonius". -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46083 1(1918?)
 
 
Nederlandse Rooms Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurant-Geëmployeerden "Sint Antonius". Congres
Verslag Bondsraad-congres Ned. Kath. Bond van Hotel-, Café- en Restaurant-Geëmployeerden met sectie Film-, Bioscoop- en Theaterpersoneel "St. Antonius". -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 48069 (1957)
 
 
Sint Canisius Bond
Jaarverslag = Annual report. -- Nijmegen
IISG signatuur en holding: ZO 47357 (1957/58); (1960) - (1965)
 
 
Vereeniging van Gasthuispersoneel "Nieuw Leven"
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZO 46091 (1918)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top