IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; boerenorganisaties

 
Aartsdiocesane Roomsch Katholieke Boeren- en Tuindersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Arnhem
IISG signatuur en holding: ZO 29537 (1925); (1937); (1939)
 
 
Bond van Zuivelfabrieksarbeiders in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Leeuwarden
Sinds (1905) opgenomen in het Jaarboekje. - Sinds (1909): Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Zuivelbedrijf
IISG signatuur en holding: ZO 29538 Jaarverslag: (1902) - (1903) Jaarboekje: (1905) - (1909)
 
 
Limburgsche Land- en Tuinbouwbond
Jaarverslag = Annual report. -- Roermond
IISG signatuur en holding: ZO 29529 (1931); (1933)
 
 
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1947): Algemene Nederlandse Landarbeidersbond. - Sinds (1952): Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond
IISG signatuur en holding: ZO 29540 (1909) - (1924); (1945) - (1970)
IISG signatuur en holding: ZK 47928 (1925) - (1945)
 
 
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. Algemeene vergadering
Verslag en beschrijvingsbrief van de algemeene vergadering Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. -- Utrecht
Ook o.d.t.: Verslag van het kongres (1913) en Congresverslag (1952) - (1958). - (1919),(1922): buitengewone algemene vergadering . - Sinds (1947): ANLB, sinds (1952): ANAB
IISG signatuur en holding: ZO 29541 Verslag: (1912) - (1913); (1915); (1918); (1920); (1922) - (1923); (1931); (1933); (1935); (1937); (1947); (1950); (1952); (1955); (1958)
IISG signatuur en holding: ZK 47925 Verslag: (1927) Beschrijvingsbrief: (1923); (1940); (1958); (1961)
 
 
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. Vakgroep Zuivelbewerkers
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1947): Vakgroep Zuivelbewerkers van de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond, sinds (1952): Vakgroep Zuivelbewerkers van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond
IISG signatuur en holding: ZO 29539 14(1939/40); (1946) - (1958)
 
 
Nederlandsche Bond van Landarbeiders
Jaarboekje voor de Landarbeiders en de Werklieden in aanverwante bedrijven Nederlandsche Bond van Landarbeiders. -- Harlingen
IISG signatuur en holding: ZO 29534 1(1904) - 2(1909)
 
 
Nederlandsche Federatieve Bond van Land-, Tuin-, Veenarbeiders en Zuivelbewerkers
Jaarverslag = Annual report. -- Groningen
(1921): Nederlandsche Federatie van Land-, Tuin- en Veenarbeiders
IISG signatuur en holding: ZK 47927 (1921); (1936/37)
 
 
Nederlandsche Zuivelbewerkersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Leeuwarden
IISG signatuur en holding: ZK 47926 1(1921/22) - (1924)
 
 
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Tot (1921?): Nederlandsche Bond van Christelijke Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelarbeiders
IISG signatuur en holding: ZO 29535 1(1913/14) - 6(1920); (1933) - (1936); (1953) - (1961)
IISG signatuur en holding: ZK 47924 (1927); (1929)
 
 
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond
Financiëel verslag / Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29530 (1937); (1939)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Landarbeidersbond "Sint Deusdedit"
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
Tot (1934): Nederl. R.K. Bond van Bloemist-, Tuin- en Landarbeiders "St. Deus-dedit"
IISG signatuur en holding: ZO 29536 (1915); (1918) - (1919); (1921) - (1924); (1928); (1933/34); (1956) - (1960)
 
 
Roomsch Katholieke Diocesane Land- en Tuinbouwbond in het bisdom Haarlem
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LTB) werkgebied in de bisdommen Haarlem en Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 51052 (1987/88)
 
 
Roomsch Katholieke Diocesane Land- en Tuinbouwbond in het bisdom Haarlem
Jaarboekje van den LTB (RK Diocesane Land- en Tuinbouwbond in het bisdom Haarlem). -- Leiden
IISG signatuur en holding: ZO 29533 (1917)
 
 
Veenkoloniale Boerenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Veendam
IISG signatuur en holding: ZO 29531 (1931)
NEHA signatuur en holding: EHB TT 4566 (1962) - (1963)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top