IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; metaalbewerkers

 
Algemeene Nederlandsche Bond van Goud- en Zilversmeden en aanverwante vakken
Jaarboekje voor de edele metaalindustrie uitg. van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Goud- en Zilversmeden en aanverwante vaklieden. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45980 (1912)
 
 
ANMB
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam ; 's-Gravenhage (1950)
IISG signatuur en holding: ZO 45380 (1901/02) - (1970)
 
 
ANMB
Financieel verslag / Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45993 (1908); (1914)
 
 
ANMB
Jaarboekje ten behoeve der metaalbewerkers, machinisten en stokers en koper- en blikbewerkers Algemeene Metaalbewerkersbond in Nederland. -- Haarlem
Sinds (1907): Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond
IISG signatuur en holding: ZO 45976 (1902); (1904) - (1910)
 
 
ANMB. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48001 (1916) - (1919); (1928) - (1931); (1934) - (1939); (1948) - (1952); (1954)
 
 
ANMB. Afdeling Apeldoorn
Jaarverslag = Annual report. -- Apeldoorn
IISG signatuur en holding: ZK 48265 (1952)
 
 
ANMB. Afdeling Arnhem
Jaarverslag = Annual report. -- Arnhem
IISG signatuur en holding: ZK 48263 (1947)
 
 
ANMB. Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 48262 (1945); (1949)
 
 
ANMB. Afdeling Dordrecht
Jaarverslag = Annual report. -- Dordrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48264 (1947)
 
 
ANMB. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48000 (1926); (1929); (1931); (1934) - (1937); (1945) - (1963/64)
 
 
ANMB. Afdeling Utrecht
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48002 (1913); (1916); (1938) - (1939); (1946) - (1957); (1968) - (1969)
 
 
ANMB. Beambtenvakgroep
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 45983 (1951) - (1967)
 
 
ANMB. Beambtenvakgroep. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de gewone bijeenkomst van de algemene vakgroepsvergadering van de Beambtenvakgroep in de Algemene Nederlandse Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en de Elektrotechnische Industrie. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 47995 (1959)
 
 
ANMB. Beambtenvakgroep. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering van de Beambtenvakgroep in de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 45984 1(1952) - 7(1967)
 
 
ANMB. Bondsvergadering
Beschrijvingsbrief voor de gewone bijeenkomst van de algemene bondsvergadering van de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 47996 (1956); (1968)
 
 
ANMB. Bondsvergadering
Verslag van de algemene bondsvergadering van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. -- Amsterdam ; 's-Gravenhage (1950)
(1904) - (1906), (1962): congres. - (1945), (1971):22 april: buitengewone bondsvergadering
IISG signatuur en holding: ZO 45379 (1904); 12(1905); (1906); (1907); (1914) - (1938); (1945) - (1971)
 
 
ANMB. Buitengewoon congres
Verslag van het buitengewoon congres van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45384 (1906):Utrecht; (1919):Utrecht
 
 
ANMB. District 9 (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Bevat het Financieel verslag (1973/74) - (1974/75). - Sinds (1968): Metaalbedrijfsbond NVV . - Sinds (1972): Industriebond NVV
IISG signatuur en holding: ZK 46882 (1957) - (1961); (1962):apr.- (1968):sept.; (1969):apr.-sept.; (1970):apr.-sept.; (1971):apr.-sept. (1972):jan. - (1978):sept.
 
 
ANMB. District 11 (Rotterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
Sinds (1968): Metaalbedrijfsbond NVV. - Sinds (1972): Industriebond NVV
IISG signatuur en holding: ZK 49036 (1956):1/10 - (1971):30/09; (1972) - (1977/78)
 
 
ANMB. District 12 (Dordrecht)
Jaarverslag = Annual report. -- Dordrecht
Sinds (1968): Metaalbedrijfsbond NVV
IISG signatuur en holding: ZK 47999 (1967):mrt. - (1968):sept.
 
 
Bedrijfsunie voor de Metaalnijverheid
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 45982 (1946) - (1953)
 
 
Landelijke Federatie van Metaalbewerkers
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45978 (1912) - (1913); (1920) - (1921)
 
 
Landelijke Federatie van Metaalbewerkers
Jaarboekje ten dienste van metaalbewerkers en aanverwante vakgenooten Landelijke Federatie van Metaalbewerkers. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45977 (1908) - (1910)
 
 
Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers in de Metaalindustrie
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47997 (1931) - (1934)
 
 
Sint Eloy
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Tot (1910): Ned. R.K. Metaalbewerkerssecretariaat; (1910) - (1946): Ned. R.K. Metaalbewerkersbond; Vanaf (1946): Ned. Katholieke Metaalbewerkersbond "St. Eloy"; Vanaf (1963): Sint Eloy, Katholieke Bond van Werknemers ...
IISG signatuur en holding: ZO 45985 (1907/08); (1910/11); (1914/15) - (1918); (1921) - (1969)
IISG signatuur en holding: ZK 47998 (1919) - (1920)
 
 
Sint Eloy
Jaarboekje / Nederlandsch Roomsch-Katholiek Metaalbewerkers Secretariaat "St. Eloy". -- Amsterdam
Sinds (1910): Ned. R.K. Metaalbewerkersbond "St.Eloy"
IISG signatuur en holding: ZO 45975 (1907); (1909) - (1910)
 
 
Sint Eloy. Bondsvergadering
Notulen van de bondsvergadering Nederlandsche Roomsch Katholieke Metaalbewerkersbond. -- Utrecht
Sinds (1961): Sint Eloy
IISG signatuur en holding: ZO 45981 (1917) - (1919); (1921); (1923) - (1924); (1928); (1930); (1932); (1935); (1937); (1939); (1961)
 
 
Vereeniging van Ambtenaren, Bazen en Werklieden in de Metaalindustrie "Schelde" (Vlissingen)
Jaarverslag = Annual report. -- Vlissingen
IISG signatuur en holding: ZO 45979 (1925/26) - (1930/31); (1932/33) - (1933/34); (1938/39)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top