IISG

Vakbeweging; diverse beroepen;arbeiders in de delfstoffenindustrie

 
Algemeene Bond van Christelijke Mijnwerkers in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZO 45992 (1922) - (1923)
 
 
Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZK 48003 (1949); (1957); (1961) - (1962)
 
 
Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
Tot (1919): Nederlandsche Mijnwerkersbond. - Sinds (1951): Algemene Nederlandse Bedrijfsbond Mijnindustrie
IISG signatuur en holding: ZO 45986 (1912); (1919) - (1938); (1951) - (1952); (1955) - (1965)
 
 
Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond
Financieel verslag / Algemene Nederlandse Bedrijfsbond Mijnindustrie. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZK 47943 (1955); (1957)
 
 
Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond
Mijnwerkers jaarboekje uitg. van den Algemeenen Nederlandschen Mijnwerkersbond. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZO 45987 (1930) - (1931); (1934)
 
 
Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond. Afdeling Heerlerheide
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlerheide
IISG signatuur en holding: ZO 45991 (1921)
 
 
Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering Algemeene Nederlandsche Mijnwerkersbond. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZK 47944 (1931)
 
 
Nederlandsche Federatieve Bond van Werkers in de Mijnindustrie
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZO 45990 (1925)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Mijnwerkersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
Sinds (1946): Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond
IISG signatuur en holding: ZO 45988 (1926) - (1931); (1940) - (1946)
 
 
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZO 45989 (1927) - (1928); (1930) - (1932); (1935) - (1936)
 
 
Vereeniging van Staatsmijnbeambten in Limburg
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZK 47942 (1918); 4(1921)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top