IISG

Vakbeweging; nevenorganisaties


Culturele Raad van NVV en SDAP
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG ZO 46256 (1933/36) - (1936/38)
 
 
"Draagt Elkanders Lasten". Algemeen sociaal fonds ter bevordering van de volksgezondheid
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Tot (1958): Fonds tot Bestrijding der Tuberculose, Tuberculosefonds "Draagt Elkanders Lasten"
IISG ZO 29421 1(1919) - 7(1932); (1937) - (1938); (1958) - (1962)
 
 
Nederlandsche Trekkers Bond. Kampcommissie
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG ZK 48188 (1939)
 
 
NVV-Jongerenorganisatie Jonge Strijd
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1965/66) tevens: NVV-Jongerencontact
IISG ZK 48191 (1952) - (1957); (1959) - (1965/66)
 
 
NVV-Jongerenorganisatie Jonge Strijd. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1951): Afdeling Amsterdam en de districten Stuwing, West, IJkanters, Zuid
IISG ZO 46257 (1951)
 
 
NVV. Rechtskundige dienst
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG ZO 46252 (1949) - (1950); (1959) - (1960); (1962) - (1964)
IISG ZK 48261 (1965)
 
 
NVV. Tuberculose-bestrijdingsfonds
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1950) - (1952): NVV TBC-Fonds, vanaf (1953): NVV TBC-Fonds Zonnestraal. - (1956) - (1961) tevens Jaarverslag van het NVV-Fonds Gezondheidszorg. - Sinds (1962): Jaarverslag van de (Sociale) Fondsen van het NVV: Zonnestraal, Gezondheidszorg, Ongevallen, Huwelijk en overlijden
IISG ZO 29513 1(1936) - (1972)
 
 
Roomsch-Katholieke Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose "Herwonnen Levenskracht"
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1954): 'Herwonnen Levenskracht' Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten
IISG ZO 29430 (1917); (1920); (1922); (1924); (1926); (1928) - (1934); (1937) - (1938); (1954) - (1959)
 
 
Vereeniging Eigen Gebouw "De Toorts"
Jaarverslag = Annual report. -- Santpoort
IISG ZO 46259 (1929/30)
 
 
Vrouwenbond FNV
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1981) Gezamenlijke uitg.: Vrouwenbond NVV/FNV. - (1994/95) o.d.t.: Activiteitenverslag
IISG ZK 49213 (1981) - (1995)
 
 
Vrouwenbond FNV
Financiëel verslag / Vrouwenbond FNV. -- Amsterdam
(1981): Gezamenlijke uitg.: Vrouwenbond NVV/FNV
IISG ZK 49208 (1981); (1983) - (1984); (1986) - (1987)
 
 
Vrouwenbond NVV
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Bevat: Financieel verslag (1979/80) (1981) Gezamenlijke uitg.: Vrouwenbond NVV/FNV
IISG ZO 46253 (1948) - (1968)
IISG ZK 47115 (1969) - (1981)
 
 
Vrouwenbond NVV
Beleidsplan Vrouwenbond NVV. -- Amsterdam
IISG ZK 49207 (1979) - (1979/80); (1980) - (1984)
 
 
Vrouwenbond NVV. Algemene Vergadering
Dagorde en beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering van de Vrouwenbond NVV. -- Amsterdam
Vanaf (1982): Vrouwenbond FNV
IISG ZK 48190 7(1960); (1980) - (1982)
 
 
Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG ZK 48189 (1948) - (1949); (1952) - (1954); (1956) - (1957)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top