IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; onderwijzers, leerkrachten

 
ABOP
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46017 (1966) - (1970)
IISG signatuur en holding: ZK 49266 (1979/80) - (1986/87)
 
 
ABOP
Handboekje / Algemene Bond van Onderwijzend Personeel. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46021 (1966); (1969)
 
 
ABOP. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel. -- Amsterdam
(1975):apr.: Vervolg a.v., (1983):sep.: Buitengewone a.v., (1985):mrt.: Congres
IISG signatuur en holding: ZK 48004 1(1966) - 7(1974); (1975); (1977) - (1988)
 
 
ABOP. Algemene vergadering
Samenvattend verslag van de algemene vergadering van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel. -- Amsterdam
(1982):mrt.: Congres, (1983):sep.: Buitengewone a.v.
IISG signatuur en holding: ZO 46020 1(1966) - 7(1974)
IISG signatuur en holding: ZK 49265 (1977) - (1983)
 
 
Algemeene Vereeniging van Academisch Gevormde Leeraren
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48032 (1928/29)
 
 
ANOF
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht ; Amsterdam (1952) ; 's-Gravenhage
(1958)
IISG signatuur en holding: ZK 48009 (1951) - (1952); (1955) - (1957)
 
 
Bond van Leeraressen bij het Huishoudonderwijs
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45996 9(1908/09) - 22(1921/22); 24(1923/23) - 26(1925/26); 28(1928) - 29(1929)
 
 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47476 (1940) - (1942)
 
 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers
Jaarboekje van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. -- Amsterdam
Hierin opgenomen het jaarverslag
IISG signatuur en holding: ZO 47423 (1891); (1895); (1896/97) - (1941/42)
 
 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47478 (1928); (1930)
 
 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Afdeling Amsterdam
Jaarboekje / Bond van Nederlandsche Onderwijzers, Afdeling Amsterdam. -- Amsterdam
Hierin opgenomen het jaarverslag. - Ook o.d.t.: Jaarboekje (met aanbevelings- en reduktielijst) van de Afdeling Amsterdam van de Bond van Nederl. Onderw.
IISG signatuur en holding: ZO 46027 (1913) - (1941)
 
 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief tot de algemeene vergadering van de "Bond van Nederlandsche Onderwijzers". -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45995 25(1900); 27(1902) - 29(1904); 31(1906) - 39(1915); 41(1916) - 53(1927); 55(1928) - 64(1939)
 
 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Algemene vergadering
Verslag van de huishoudelike zitting der algemene vergadering van de "Bond van Nederlandsche Onderwijzers". -- Amsterdam
(1932): Buitengewone a.v., (1945): Congres
IISG signatuur en holding: ZO 47436 (1923); 55(1928); (1929); (1932); (1934); (1945)
 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Algemene vergadering
Gids voor de algemene vergadering van de Bond van Nederlandse Onderwijzers. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZO 49305 34(1909); 36(1911) - 37(1912)
 
Canisius-Federatie
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZK 48036 (1929)
 
 
CCOOP
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel
IISG signatuur en holding: ZO 41105 (1953) -
 
 
Katholieke Onderwijzers Verbond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48010 (1937) - (1938); (1940)
 
 
Nederlands Instituut tot Opleiding van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam ; Rotterdam (1952) ; Wageningen (1969)
Tot (1952) Nederlands Instituut voor Opleiding van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. - Sinds (1969): Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs
IISG signatuur en holding: ZK 48006 (1947) - (1971); (1975)
 
 
Nederlands Verbond van Directies en Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 48031 (1959)
 
 
Nederlands Verbond van Directies en Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. Werkconferentie
Verslag van de werkconferentie voor directrices van nijverheidscholen Nederlands Verbond van Directies en Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 47477 (1954); 3(1962)
 
 
Nederlandsch Onderwijzers Genootschap
Jaarboekje van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45999 1(1904) - 15(1919); 17(1921) - 35(1941)
 
 
Nederlandsch Onderwijzers Genootschap. Afdeeling Amsterdam
Jaarboekje van de Afdeling Amsterdam van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46026 (1906) - (1918); (1920) - (1930); (1932) - (1934); (1936) - (1938); (1942)
 
 
Nederlandsche Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46022 (1928)
 
 
Nederlandsche Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs
Jaarboekje / Nederlandsche Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs. -- Utrecht
(1954) - (1957): Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. - (1962) o.d.t.: Handboekje uitgegeven door de Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs
IISG signatuur en holding: ZO 46023 (1930) - (1931); (1954); (1956) - (1957); (1962)
 
 
Nederlandsche Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs. Algemeene vergadering
Notulen van de huishoudelijke algemeene vergadering van de Nederlandsche Bond van Leeraren en Leraressen bij het Nijverheidsonderwijs. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 47437 (1927) - (1936)
 
 
Nederlandsche Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering van de Nederlandsche Bond van Leeraren en Leraressen bij het Nijverheidsonderwijs. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46024 32(1927)
 
 
Nederlandsche Bond van Vakschoolleeraren en -leeraressen
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46035 (1916) - (1917)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers
Jaarboekje van de Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46041 (1928) - (1931); (1938) - (1939); (1942)
 
 
Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 46036 (1949); (1955)
 
 
Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs
Handboekje / Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46029 (1962)
 
 
Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering van de Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46016 12(1957) - 15(1960); 17(1962) - 18(1963); 20(1964) - (1966)
 
 
Nederlandse Onderwijzersvereniging
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47438 (1961) - (1964)
 
 
Nederlandse Onderwijzersvereniging
Jaarboekje van de Nederlandse Onderwijzersvereniging. -- Amsterdam
Sinds (1962) o.d.t.: Handboekje
IISG signatuur en holding: ZO 45997 (1947) - (1962); (1964)
 
 
Nederlandse Onderwijzersvereniging. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46028 (1948) - (1950)
 
 
Nederlandse Onderwijzersvereniging. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering van de Nederlandse Onderwijzersvereniging. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46018 2(1947) - 20(1965)
IISG signatuur en holding: ZK 48005 Varia
 
 
Nederlandse Onderwijzersvereniging. Algemene vergadering
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Onderwijzersvereniging. -- Amsterdam
(1949):juli: Verslag van het buitengewoon congres
IISG signatuur en holding: ZO 46019 2(1947) - 20(1965)
 
 
Nederlandse Onderwijzersvereniging. Paedagogisch Centrum
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47480 (1957)
 
 
Neutrale Bond van Hooger Onderwijs Personeel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46037 (1927)
 
 
Onderwijs-Centrale
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46033 (1929); (1932); (1934); (1937)
 
 
Openbare-Onderwijzersvereeniging ('s-Gravenhage)
Jaarverslag = Annual report. -- Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 47475 1(1890/91)
 
 
Protestants-Christelijke Onderwijzersvereniging
Jaarboekje van de Protestants-Christelijke Onderwijzersvereniging (PCOV). -- 's-Gravenhage
Vereeniging van Christelijke Onderwijzers ... (ZO 46030) en Unie van Christelijke Onderwijzers ... (ZO 46031)
IISG signatuur en holding: ZO 46032 1(1955/56); 4(1961)
 
 
Roomsch Katholieke Vereeniging van Directeuren, Directrices, Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs "Sint Bernardus"
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 48035 (1935); (1937)
 
 
Sint Lebuinus-Vereeniging
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48034 (1937)
 
 
Sociaal-Democratische Onderwijzersvereeniging
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Tot (1900): Socialistische Onderwijzers-Vereeniging
IISG signatuur en holding: ZO 46038 (1899) - (1901)
 
 
Sociaal-Democratische Onderwijzersvereeniging. Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering van de S.D.O.V. -- Amsterdam
Tot (1900): Socialistische Onderwijzers-Vereeniging
IISG signatuur en holding: ZO 46040 10(1899) - 11(1900)
 
 
Sociaal-Democratische Onderwijzersvereeniging. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering van de S.D.O.V. -- Amsterdam
Tot (1900): Socialistische Onderwijzers-Vereeniging. - (1906) o.d.t.: Verslag van het congres
IISG signatuur en holding: ZO 46039 10(1899) - 11(1900); (1906)
 
 
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 48007 (1920/21); (1922/23); (1928/29)
 
 
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
Jaarboekje / Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 46031 (1920) - (1923); (1926) - (1933); (1938); (1948) - (1949); (1954)
 
 
Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48008 (1920/21) - (1922/23); (1924/25) - (1926); (1932)
 
 
Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen
Jaarboekje / Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 46030 (1933) - (1934); (1938)
 
 
Vereeniging van Directeuren van- en Onderwijzers aan Rijksnormaallessen in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Tholen ; Oud-Gastel (1914)
IISG signatuur en holding: ZO 46042 (1910/11) - (1914/15); (1916/17)
 
 
Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland
Jaarboekje van de Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland. -- Amsterdam
Hierin opgenomen het jaarverslag
IISG signatuur en holding: ZO 45998 (1905) - (1940)
 
 
Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs
Jaarboekje van de Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs. -- Zutphen ; Groningen
Sinds (1925 : Jaarboekje van het Genootschap van Leraaren aan Nederlandse Gymnasiën en van de Algemene Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs. - (1942) - (1944): Jaarboekje uitgaande van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, voortzettende de reeks uitg. door het Genootschap en de AVMO . - (1947) - (1962): Jaarboekje uitgaande van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs. - (1963) - (1966): Jaarboekje VHMO uitgaande van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs . - (1967) - (1968): Jaarboek VHMO uitgaande ... - (1969) - (1972): Jaarboek VWO-HAVO uitgaande van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Wetenschappelijk en Algemeen Voortgezet Onderwijs . - (1973): Jaarboek VWO-HAVO uitgaande van het Nederlands Genootschap van Leraren bij het Voorbereidend Wetenschappelijk en Algemeen Voortgezet Onderwijs
IISG signatuur en holding: ZO 46000 1(1918) - (1943/44); (1947) - (1973)
 
 
Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs
Verslag van de algemeene vergadering van de Algemeene Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZO 46071 64(1930)
 
 
Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46025 (1931); (1954) - (1956); (1958)
 
 
Vereeniging van Leeraren in het Schoonschrijven Middelbaar Onderwijs
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46034 (1921)
 
 
Vereeniging van Nederlandsche Kweekelingen en Oud-Kweekelingen
Kweekelingen almanak Vereeniging van Nederlandsche Kweekelingen en Oud-Kweekelingen (Kah-Béh). -- 's-Gravenhage
(1909) o.d.t.: De Nederlandsche kweekeling
IISG signatuur en holding: ZO 47127 (1908) - (1911)
 
 
Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5-jarige cursus. Jaarvergadering
Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5-j. cursus. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46043 32(1920); (1954); (1956) - (1958); (1960)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top