IISG

Vakbeweging; vakcentrales; protestants-christelijk

 
Amsterdamse Christelijke Besturenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1947) - (1948): Tevens jaarverslag van de Plaatselijke Commissie "Amsterdam" van het fonds ter bestrijding der tuberculose "Draagt Elkanders Lasten"
IISG signatuur en holding: ZK 49212 (1937); 39(1947) - 40(1948); (1950) - (1951); (1953) - (1956)
 
 
Bredasche Christelijke Besturenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Breda
IISG signatuur en holding: ZK 49201 1(1920)
 
 
Centrale van Christelijke Vakvereenigingen (Den Haag)
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 45726 1(1914):Jul. - (1917):Oct.
 
 
CFO
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Werkvoorziening
IISG signatuur en holding: ZO 41131 (1982) -
 
 
CFO. Congres
CFO congres. -- 's-Gravenhage
Onder andere: dagorde en ingediende voorstellen
IISG signatuur en holding: ZO 48698 (1986)
 
 
Christelijk Arbeids-Secretariaat (Kampen)
Jaarverslag = Annual report. -- Kampen
IISG signatuur en holding: ZO 45725 2(1902/03) - 6(1906/07)
 
 
Christelijk Nationale Werkmansbond
Jaarboekje van den Christelijken Nationalen Werkmansbond. -- Rotterdam [etc.]
IISG signatuur en holding: ZO 45702 1(1899) - 3(1901); 6(1904); 11(1909) - 12(1910); 15(1913) - 22(1920); (1923) - (1933); (1935) - (1938)
 
 
Christelijk Nationale Werkmansbond. Afdeeling Rotterdam. Zieken-, Weduwen- en Pensioenfonds
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
Tot (1931): Zieken-, Weduwen- en Pensioenfonds
IISG signatuur en holding: ZO 45719 21(1911) - 23(1913); 25(1915); 27(1927); (1929); (1931); (1933) - (1934)
 
 
Christelijk Nationale Werkmansbond. Jaarvergadering
Jaarvergadering Christelijk-Nationale Werkmansbond. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 45718 30(1924); 37(1932); 41(1936); 43(1938)
 
 
Christelijke Besturenbond. Kampen
Jaarverslag = Annual report. -- Kampen
IISG signatuur en holding: ZO 45768 2(1918)
 
 
Christelijke Besturenbond. Leeuwarden
Jaarverslag = Annual report. -- Leeuwarden
IISG signatuur en holding: ZK 49202 (1920)
 
 
Christelijke Besturenbond. Leiden
Jaarverslag = Annual report. -- Leiden
IISG signatuur en holding: ZK 49203 (1915)
 
 
Christelijke Besturenbond. Raamsdonk en omstreken
Jaarverslag = Annual report. -- Raamsdonk
Regionale centrale van het CNV
IISG signatuur en holding: ZK 51605 (1970) - (1972)
 
 
Christelijke Besturenbond. Vlissingen
Jaarverslag = Annual report. -- Vlissingen
IISG signatuur en holding: ZK 49205 1(1918)
 
 
Christelijke Bestuurdersbond. Middelburg
Jaarverslag = Annual report. -- Middelburg
IISG signatuur en holding: ZO 45728 3(1916/17) - 5(1918/19)
 
 
Christelijke Werkmansbond van leden der Nederlandsch Hervormde Kerk (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45767 11(1903/04)
 
 
CNV
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam Utrecht (1919)
(1978) - (1983) o.d.t.: Secretariaatsverslag en Activiteitenverslag
IISG signatuur en holding: ZK 43517 (1909/10) - 41(1984); (1994) -
 
 
CNV
Financiëel verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond en instellingen van het CNV. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 47416 (1963) - (1965)
 
 
CNV
Sociaal-politiek program Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 49660 (1928); (1948); (1952); (1955); (1959); (1963)
 
 
CNV. Afdeling Middelburg
Jaarverslag = Annual report. -- Middelburg
IISG signatuur en holding: ZK 49620 (1985) - (1989)
 
 
CNV. Afdeling Oss en omstreken
Jaarverslag = Annual report. -- Middelburg
IISG signatuur en holding: ZK 49619 (1982)
 
 
CNV. Algemene Vergadering
Verslag van de algemene vergadering CNV. -- Utrecht
Vanaf (1952) zijn de verslagen van algemene vergaderingen en buitengewone vergaderingen in één band gebundeld
IISG signatuur en holding: ZO 45715 10(1921); 14(1929) - 19(1939); 21(1946) - 23(1948); 25(1950); (1952) - (1959)
 
 
CNV. District Limburg
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
(1966/67): Bureau Limburg
IISG signatuur en holding: ZK 49124 (1966) - (1971)
 
 
Convent der Christelijk-Sociale Organisaties
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
Het Convent bestaat uit: Verbond van Protestant-Christelijke Werkgevers in Nederland, Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, Christelijke Middenstandsbond, Christelijke Nationaal Vakverbond in Nederland
IISG signatuur en holding: ZO 45724 1(1952) - 3(1957)
 
 
Haagse Christelijke Besturenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 45727 (1952); (1959)
 
 
Haarlemsche Christelijke Besturenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZK 48256 7(1910) - 8(1911); (1916); (1939) - (1940)
 
 
Hilversumsche Christelijke Besturenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Hilversum
IISG signatuur en holding: ZK 49204 (1920)
 
 
Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"
Jaarboekje / Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium". -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: N 1488/110-165 (1886); (1889); (1891) - (1898); (1900) - (1918); (1922) - (1941)
 
 
Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium". Gewestelijke Organisatie Groningen en Noord-Oost Drente. Jaarvergadering
Jaarvergadering Gewestelijke Organisatie "Patrimonium", Groningen en N.O. Drente. -- Groningen
IISG signatuur en holding: ZO 45713 (1932)
 
 
Utrechtse Christelijke Besturenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Plaatselijke centrale van het Christelijke Nationaal Vakverbond
IISG signatuur en holding: ZK 49200 (1916) - 3(1918); (1938); (1957); (1960) - (1967); (1968/69) - (1970/71)
 
 
Vrouwenbond CNV
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 51603 (1967) - (1969)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top