IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; PTT-personeel

 
Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. Congres
Verslag van het jaarlijksche congres van den Algemeenen Bond van Nederlandsch P.T.T. personeel. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46064 4(1912)
 
 
Bond van Conducteurs der Brievenmalen "Ons Belang"
Beschrijvingsbrief en jaarverslagen voor de algemeene vergadering. -- Arnhem
IISG signatuur en holding: ZO 46070 (1911)
 
 
Broederschap van Commiezen der Posterijen. Algemeene vergadering
Verslag van de jaarlijksche algemeene vergadering Broederschap van Commiezen der Posterijen. -- Amersfoort [etc.]
IISG signatuur en holding: ZO 46067 18(1912); 25(1919)
 
 
Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "De Post" (ZO 46047) en Nederlandsche Bond van Middelbaar Personeel bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie
IISG signatuur en holding: ZO 46045 1(1919) - (1934)
IISG signatuur en holding: ZK 48040 (1935) - (1936)
 
 
Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel
Jaarboekje / Centrale Bond van Nederlandsche Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46044 1(1920) - (1941)
 
 
Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. Congres
Beknopt stenografisch verslag van het congres van de Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. -- 's-Gravenhage
(1920):dec., (1921):sept.: Buitengewone algemeene vergadering, buitengewoon congres. - (1925):juni: Huishoudelijk congres
IISG signatuur en holding: ZO 46046 (1920):apr.,dec.; (1921):sept.; (1922); (1925):juni; (1927) - (1935)
 
 
Nederlandsche Bond van Hulptelegrafisten. Algemeene vergadering
Verslag der algemeene vergadering van den Nederlandschen Bond van Hulptelegrafisten. -- Den Haag
(1915): tevens Oprichtingsvergadering van den Nederlandsche Bond van Middelbaar Personeel bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, en bevat als bijlage: Verslag der buitengewone algemeene vergadering van den Algemeene Nederlandsche Bond van Kantoorbedienden bij den Post- en Telegraafdienst
IISG signatuur en holding: ZO 46066 8(1915) - 9(1915)
 
 
Nederlandsche Bond van Lager Personeel der Posterijen en Telegrafie
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48037 (1919/20) - (1920/21)
 
 
Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post"
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1917): Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telephoonpersoneel "De Post"
IISG signatuur en holding: ZO 46047 19(1911/12) - (1918)
 
 
Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post"
Jaarboekje / Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post". -- Amsterdam
Sinds (1917): Bond van Nederlandsche Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "De Post"
IISG signatuur en holding: ZO 46048 1(1902) - 18(1919)
 
 
Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post". Afdeeling Delft
Jaarverslag = Annual report. -- Delft
IISG signatuur en holding: ZK 48038 1(1898/99) - 2(1899/1900)
 
 
Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post". Afdeeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46059 (1897/98) - (1899/1900)
 
 
Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post". Afdeeling 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46058 (1904)
 
 
Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post". Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemeene jaarvergadering van den Nederlandschen Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post". -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46050 18(1911) - 22(1916)
 
 
Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post". Algemeene Vergadering
Verslag van de algemeene jaarvergadering van den Nederlandschen Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post". -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46049 19(1912) - 23(1917); 25(1918); (1919);feb.
 
 
Nederlandsche Bond voor Rijks Hulp-Telefonisten
Jaarverslag = Annual report. -- Assen
IISG signatuur en holding: ZO 46065 (1911)
 
 
Nederlandsche Brievenbestellers Vereeniging "De Post"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46057 1(1891/92) - 2(1892/93)
 
 
Nederlandsche Christelijke Bond van Post- en Telegraafbeambten "Door Plicht tot Recht"
Jaarboekje / Nederlandsche Bond van Christelijk Protestantsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Door Plicht tot Recht". -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46053 2(1923) - 4(1925); 13(1934) - 14(1935); 19(1940)
 
 
Nederlandsche Christelijke Bond van Post- en Telegraafbeambten "Door Plicht tot Recht"
Jaarverslagen en beschrijvingsbrief. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 48039 (1919/20)
IISG signatuur en holding: ZO 46052 (1921) - (1926); (1929)
 
 
Nederlandsche Christelijke Bond van Post- en Telegraafbeambten "Door Plicht tot Recht". Congres
Verslag bondsvergadering en congres Nederlandsche Bond van Christelijk Protestantsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46054 14(1922) - 15(1923); 17(1925) - (1926); (1929) - (1931)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Sint Petrus"
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46060 (1921) - (1922)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Sint Petrus"
Jaarboekje / Nederlandsch Roomsch Katholieke Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Sint Petrus". -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46055 (1927) - (1931); (1935) - (1937)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Sint Petrus". Congres
Beschrijvingsbrief van het congres Nederlandsch Roomsch Katholieke Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Sint Petrus". -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46062 (1928); (1930)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Sint Petrus". Congres
Verslag van het congres Nederlandsch Roomsch Katholieke Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Sint Petrus". -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46061 (1922); (1924)
 
 
Nieuwe Nederlandsche Postbond
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
Sinds (1912): Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel
IISG signatuur en holding: ZO 46063 (1910); (1912) - (1916)
 
 
Nieuwe Nederlandsche Postbond
Jaarboekje / Nieuwe Nederlandsche Postbond. -- Rotterdam
Sinds (1912): Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel
IISG signatuur en holding: ZO 46056 (1911) - (1918)
 
 
Vereeniging van Directeuren bij den Post- en Telegraafdienst. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering Vereeniging van Directeuren bij den Post- en Telegraafdienst. -- Boxmeer
IISG signatuur en holding: ZO 46069 (1919)
 
 
Vereeniging van Directeuren en Commiezen der Posterijen en Telegrafie
Jaarboekje / Vereeniging van Directeuren en Commiezen der Posterijen en Telegrafie. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46068 (1923)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top