IISG

Vakbeweging; vakcentrales; rooms-katholiek

 
Bossche Diocesane Werkliedenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Tilburg
Van (1913) - (1917) verscheen het jaarverslag o.d.t. Jaarboekje. Van (1908) - (1910) uitg. door Het Secretariaat van den Arbeid in het Diocees 's Bosch; van (1912) - (1917) uitg. door de Bond van Roomsch Katholieke Werkliedenvereenigingen in het bisdom 's Bosch
IISG signatuur en holding: ZO 45780 (1908) - (1910); (1912) - (1933); (1935) - (1939)
 
 
Bredasche Diocesane Werkliedenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Breda
IISG signatuur en holding: ZK 47480 (1921) - (1928); (1930) - (1933); (1935) - (1939)
 
 
Bureau voor de Roomsch Katholieke Vakorganisatie
Financieel verslag met toelichting / Bureau voor de RK Vakorganisatie. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45795 (1921) - (1922)
 
 
Bureau voor de Roomsch Katholieke Vakorganisatie
Jaarboek van het Bureau voor de RK Vakorganisatie. -- Amsterdam
Voor het jaarverslag 1(1909/10) zie: ZO 45793 Vanaf 3(1912) o.d.t. Jaarboek van het Bureau ... Vanaf 6(1915) o.d.t. Jaarboek van de Nederlandsche Roomsch Katholieke Vakbeweging. 15(1924) bevat het Verslag van de Fed. der Diocesane Roomsch-Katholieke Volks- en Werkliedenbonden in Nederland over 1923 en 1924
IISG signatuur en holding: ZO 45794 2(1910/11) - 15(1924)
 
 
Bureau voor de Roomsch Katholieke Vakorganisatie. Jaarvergadering
Handelingen van de jaarvergadering van het Bureau voor de RK Vakorganisatie. -- Amsterdam
Bevat ook het eerste jaarverslag (1909/10)
IISG signatuur en holding: ZO 45793 1(1910):Nijmegen
 
 
Federatie der Diocesane Roomsch-Katholieke Volks- en Werkliedenbonden in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Voor het verslag over 1923 en 1924 zie: ZO 45794
IISG signatuur en holding: ZO 45777 (1919) - (1921)
 
 
KAB
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 45798 (1939) - (1963)
 
 
KAB. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47485 (1953)
 
 
KAB. Bisdom Haarlem
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
Sinds (1954): Bisdommen Haarlem en Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47442 (1945/46) - (1959)
 
 
Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond "Sint Josef"
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZO 45779 (1912); (1914) - (1917); (1919) - (1920); (1922); (1925) - (1926); (1928) - (1939)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45787 4(1892); 32(1920); 42(1930) - 43(1931); 45(1933); 49(1937) - 50(1938)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Afdeling Delft
Jaarverslag = Annual report. -- Delft
IISG signatuur en holding: ZO 45788 1(1892/3); 3(1895)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
Voor het Jaarverslag van (1913/14) zie: ZO 45783
IISG signatuur en holding: ZK 47475 1(1890/91) - 5(1894/95); (1936)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Afdeling Den Haag
Jaarboekje / Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, Afdeeling Den Haag. -- Den Haag
Bevat: Jaarverslag (1913/14), voor overige jaarverslagen zie: ZK 47475
IISG signatuur en holding: ZO 45783 (1914)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45786 1(1889/90) - 4(1892/93)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Afdeling Vlissingen
Jaarverslag = Annual report. -- Vlissingen
IISG signatuur en holding: ZO 45785 (1890/91) - (1892/93); 5(1890/95)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Centraal Bestuur
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45784 (1922) - (1925); (1927) - (1929); (1932) - (1933); (1935) - (1938)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Centraal Bestuur
Jaarboekje / Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45781 1(1891); (1903) - (1909)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Centraal Bestuur. Congres
Verslag van het congres van Katholieke Vakvereenigingen uitgeschr. door het Centraal Bestuur van den Nederlandschen Roomsch-Katholieke Volksbond. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 45790 1(1893):Rotterdam; 2(1895):Amsterdam
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Centraal Bestuur. Studiedagen
Verslagboek van de studiedagen Centraal Bestuur Nederlandse Rooms Katholieke Volksbond. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZO 47432 (1931) - (1939)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Centrale Raad. Algemeene vergadering
Algemeene vergadering van den Centralen Raad Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZO 45791 28(1918); 30(1920) - 33(1923)
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Centrale Raad. Buitengewone Algemeene vergadering
Buitengewone algemeene vergadering van den Centrale Raad Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZO 45792 (1922):Amsterdam
 
 
Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond. Volksbond Propaganda-Unie
Jaarboekje voor de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond / uitg. door de Volksbond Propaganda-Unie. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45782 (1913)
 
 
NKV. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1974) - (1976) alleen NVV, (1977) gezamelijke uitg. van FNV, NVV en NKV, vanaf (1978) alleen FNV
IISG ZK 46841 (1974); (1976) - (1978); (1981)
 
 
NKV. Provinciaal Centrum Limburg
Jaarverslag = Annual report. -- Heerlen
IISG signatuur en holding: ZO 48493 (1969/70)
 
 
Oud-Katholiek Verbond van Vakvereenigingen
Jaarverslag = Annual report. -- Velsen
IISG signatuur en holding: ZK 47481 (1938) - (1939)
 
 
Roomsch Katholiek Bureau voor Arbeidsrecht. Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47479 (1909)
 
 
Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond
Financieel verslag / RK Werkliedenverbond in Nederland. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 45796 (1935)
 
 
Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond
Jaarboek / RK Werkliedenverbond in Nederland. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 45778 1(1925) - 14(1938)
 
 
Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond. Centrale raadsvergadering
Notulen der centrale raadsvergadering R.K. Werklieden Verbond in Nederland. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 47478 (1919):Jan.,Jun.,Dec.
 
 
Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond. Congres
Congres van het RK Werkliedenverbond in Nederland. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 45789 1(1926):Utrecht
 
 
Roomsch Katholieke Werkliedenvereeniging "Sint Dionysius" (Tilburg)
Jaarverslag = Annual report. -- Tilburg
IISG signatuur en holding: ZO 45797 30(1925); 36(1931)
 
 
Utrechtse Diocesane Werkliedenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
(1908) - (1909) uitg.: Bond van RK Werklieden-Vereenigingen, (1912) - (1915) uitg.: Secretariaat van de Arbeid, 26(1919) - 44(1937) uitg.: Diocesane Bond van Roomsch Katholieke Werklieden-Vereenigingen
IISG signatuur en holding: ZO 45799 (1908) - (1909); (1912) - (1915); 26(1919) - 28(1921); 30(1923); 38(1931) - 40(1933); 42(1935) - 46(1939); (1947/48) - (1948/49)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top