IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; technici, hoger personeel

 
Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46169 (1928) - (1939)
 
 
Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel. Afdeeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48122 (1934) - (1936); (1938) - (1939)
 
 
Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel. Afdeeling Amsterdam
Financieel verslag / Algemeene Bond van Technici en Opzichthoudend Personeel BTO. Afdeeling Amsterdam. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48123 (1932); (1934) - (1935)
 
 
Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel. Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48119 (1930); 3(1932) - 4(1934)
 
 
Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel. -- Rotterdam
(1934): buitengewone bondsvergadering
IISG signatuur en holding: ZK 48118 3(1932); (1934)
 
 
Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1904): Vereeniging van Nederlandsche Bouwkundige Opzichters en Teekenaars
IISG signatuur en holding: ZO 46167 (1904) - (1923)
 
 
Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond. Afdeeling 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 48121 (1907/08); (1914)
 
 
Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond. Afdeeling Utrecht
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48120 (1913)
 
 
Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond. Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering van den Algemeenen Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond. -- Amsterdam
Tot 7(1910): congres. - (1922): buitengewone algemeene vergadering
IISG signatuur en holding: ZK 48116 3(1906) - 5(1908); 7(1910) - 12(1916); 14(1921); (1922)
 
 
Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering van den Algemeenen Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond. -- Amsterdam
Tot 7(1910): congres
IISG signatuur en holding: ZO 46186 5(1908)
 
 
Algemeene Nederlandsche Werkmeestersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1922): Algemeene Werkmeestersbond
IISG signatuur en holding: ZO 46181 (1918) - (1922)
 
 
Algemeene Nederlandsche Werkmeestersbond. Congres
Verslag van de handelingen van het congres door den Algemeenen Nederlandschen Werkmeestersbond. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46182 3(1921)
 
 
Bond van Technici
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Sinds (1925): Nederlandsche Bond van Technici. - Sinds (1956):
Nederlandse Bond van middelbare en hogere Technici 'NBT' Technische Vakvereeniging (ZK 48113)
IISG signatuur en holding: ZK 48114 7(1902) - 9(1904); (1971) - (1973)
IISG signatuur en holding: ZO 46166 (1921) - (1923); (1925/26) - (1932); (1935) - (1938); (1948) - (1959); (1968) - (1970)
 
 
Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend Personeel
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46170 (1940) - (1949)
 
 
Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend Personeel. Algemene vergadering
Officieel verslag van de bijeenkomst van de algemene vergadering Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend Personeel. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46171 7(1946) - 9(1950)
 
 
Centrale Bond van Werkmeesters en ander Opzichthoudend Personeel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46168 (1923) - (1929); (1934) - (1935)
 
 
Christelijke Opzichters- en Teekenaarsbond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48126 (1920/21) - 9(1923); 11(1925)
 
 
Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47443 (1940) - (1942); (1950) - (1972); (1976)
 
 
Nederlandsche Bond van Metaaltechnici. Afdeeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48127 (1921)
 
 
Nederlandsche Bond van Scheikundig Personeel
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46190 (1920/21)
 
 
Nederlandsche Christelijke Werkmeestersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46174 (1933); (1935) - (1937); (1939) - (1952)
 
 
Nederlandsche Electriciens Bond
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46191 (1906) - (1907)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Technici
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48124 (1924)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Technici. Bondsvergadering
Verslag bondsvergadering Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Technici. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46188 4(1923)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Werkmeesters "Sint Joannes de Dooper"
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Hertogenbosch
Tot (1922): Nederlandsche Roomsch Katholieke Werkmeestersbond "Sint Joannes de Dooper"
IISG signatuur en holding: ZK 48125 (1919); (1921) - (1922); (1937) - (1938)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Technici
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam Utrecht (1939)
IISG signatuur en holding: ZO 46173 (1926) - (1927); (1929); (1937) - (1951/52)
 
 
Nederlandse Bond van Technici. Afdeling 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46180 (1929); (1935)
 
 
Nederlandse Bond van Technici. Algemene vergadering
Verslag van de bijeenkomst der algemeene vergadering. -- Amsterdam
(1948): notulen
IISG signatuur en holding: ZK 48117 14(1948)
 
 
Nederlandse Katholieke Bond van Hogere, Middelbare en Lagere Technici en Chemici "Sint Bernulphus"
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46175 (1948) - (1951)
 
 
Nederlandse Katholieke Bond van Leidinggevend en Toezichthoudend Personeel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Tot (1962): Nederlandse Katholieke Bond van Werkmeesters en ander toezichthoudend Personeel
IISG signatuur en holding: ZO 46176 (1947); (1950) - (1965)
 
 
Roomsch-Katholiek Verbond van Technici in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Tilburg
Aangesloten zijn: Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Technici "Sint Bernulphus", Vereeniging van Roomsch-Katholieke Mijntechnici "Sint Clemens", Roomsch-Katholieke Vereeniging Technische Ambtenaren in Overheidsdienst
IISG signatuur en holding: ZO 46187 (1933)
 
 
Sociaal-Technische Vereeniging van Demokratische Ingenieurs en Architecten
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 46185 (1923)
 
 
Technische Vakvereeniging
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
Bond van Technici (ZK 48114)
IISG signatuur en holding: ZK 48113 1(1896/87) - 2(1887/98); 4(1899) - 6(1901)
 
 
Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46172 1(1923/24) - 3(1927)
IISG signatuur en holding: ZK 48115 (1928) - (1929); (1936) - (1937)
 
 
Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders in Nederland. Congres
Verslag van het congres van het Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders in Nederland. -- Rotterdam ; Purmerend (1925); Deventer (1935)
(1924) en (1937): buitengewoon congres
IISG signatuur en holding: ZO 46177 (1923); (1924); 6(1934) - 7(1936); (1937)
 
 
Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders in Nederland. Correspondentschap 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46178 (1926) - (1928)
 
 
Vereeniging "Electra" ('s-Gravenhage)
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
Opgericht door de Instrumentmakers der Rijkstelegraaf in 1903
IISG signatuur en holding: ZO 46183 (1905) - (1906); (1908) - (1914)
 
 
Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46184 (1940)
 
 
Vereeniging van Lager Machine-Personeel in dienst bij het Rijks-Loodswezen in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Hellevoetsluis
IISG signatuur en holding: ZK 48128 (1912/13) - (1918/19)
 
 
Vereeniging van Lager Machine-Personeel in dienst bij het Rijks-Loodswezen in Nederland. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering Vereeniging van Lager Machine-Personeel in dienst bij het Rijks Loodswezen in Nederland. -- Hellevoetsluis
IISG signatuur en holding: ZK 48129 (1920) - (1921)
 
 
Vereeniging van Teekenaars van het Kadaster en der Domeinen. Algemeene vergadering
Notulen der algemeene vergadering Vereeniging van Teekenaars van het Kadaster en der Domeinen. -- Nijmegen
IISG signatuur en holding: ZO 46192 21(1919) - 25(1923); (1929)
 
 
Vereniging van Directeuren, Administrateurs en andere leidinggevende functionarissen van Bedrijfspensioenfondsen
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46179 (1952); (1954) - (1955); (1960); (1963) - (1965); (1969)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top