IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; textielarbeiders

 
Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding "De Eendracht". Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 49054 (1968/69); (1970/71)
 
 
Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding "De Eendracht". Afdeling Deventer
Jaarverslag = Annual report. -- Deventer
IISG signatuur en holding: ZO 47346 (1965/66)
 
 
Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding "De Eendracht". Bondsraad
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48132 (1965):1/4-1/10; (1969):1/9 - (1971)
 
 
Algemene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders "De Eendracht". Afdeling Enschede
Jaarverslag = Annual report. -- Enschede
IISG signatuur en holding: ZO 46111 (1911) - (1912)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Textielarbeiders "De Eendracht"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Tot (1938): Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders "De Eendracht"
IISG signatuur en holding: ZO 45307 (1902/03); (1907/08) - (1908/09); (1910/11); (1912) - (1915); (1920) - (1939); (1945) - (1969)
 
 
Algemene Nederlandse Bond van Textielarbeiders "De Eendracht". Congres
Verslag van het congres van de Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding "De Eendracht". -- Amsterdam
Ook o.d.t.: Verslag van de algemene vergadering van de Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding "De Eendracht". - (1970): Jubileumcongres; (1971): Liquidatiekongres en Extra Kongres. - (1924); (1938): Algemene Nederlandse Bond van Textielarbeiders "De Eendracht". - (1949): Algemene Bond van Arbeiders en Arbeidsters in de Textiel- en Kledingbedrijven "De Eendracht"
IISG signatuur en holding: ZO 46165 (1924); 28(1936); (1952); (1955); 34(1958) - 37(1967); (1970) - (1971)
IISG signatuur en holding: ZK 48131 (1949)
 
 
Eerste Algemeene Nederlandsche Coupeurs-Bond
Jaarboekje voor de leden en donateurs van den Eersten Algemeenen Ned. Coupeursbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46201 (1914/15)
 
 
Eerste Algemeene Nederlandsche Coupeurs-Bond. Algemeene jaar-vergadering
Jaarverslag der algemeene jaar-vergadering van den Eersten Algemeenen Nederlandschen Coupeurs-Bond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46198 (1913)
 
 
Federatieve Bond van Arbeiders(sters) in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46199 (1918/19) - (1919/20); (1926) - (1928)
 
 
Kleermakers-Vereeniging "Amicitia" (Rotterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46196 (1900/01); (1902/03) - (1903/04)
 
 
Landelijke Federatie van Textielarbeiders
Jaarverslag = Annual report. -- Enschede
IISG signatuur en holding: ZK 48134 (1911/12); (1917); (1920); (1932) - (1934); (1936) - (1938)
 
 
Landelijke Federatie van Textielarbeiders. Congres
Beschrijvingsbrief voor het congres der Landelijke Federatie van Textielarbeiders te Enschede. -- Enschede
IISG signatuur en holding: ZO 46200 (1938)
 
 
Naaistersbond "Allen één" (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46197 1(1897/98)
 
 
Nederlandsche Bond van Confectiebedienden
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46195 (1904)
 
 
Nederlandsche Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46112 (1905/06) - (1907/08); (1909) - (1936)
 
 
Nederlandsche Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken. Afdeeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1912) - (1913): Bond in de Kleeding-Industrie. Afdeeling Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46194 (1912) - (1913)
 
 
Nederlandsche Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken. Algemeene Vergadering
Verslag van de algemeene vergadering van den Nederlandschen Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46189 (1931)
 
 
Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond "Unitas"
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
Vanaf (1946): Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Textiel- en Kledingbedrijven "Unitas"
IISG signatuur en holding: ZO 45306 (1905); (1907); (1918) - (1920); (1923) - (1924); (1927) - (1966); (1969) - (1971)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Naaisters- en Kleermakersbond Sint Gerardus Majella
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48135 (1916) - (1917)
IISG signatuur en holding: ZO 46113 (1920) - (1921); (1924) - (1929); (1935) - (1936)
IISG signatuur en holding: ZO 46114 (1945) - (1947)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Textielarbeidersbond "Sint Lambertus"
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht ; Tilburg
Vanaf (1956): Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus
IISG signatuur en holding: ZO 46114 (1913/15); (1945) - (1947); (1956) - (1959)
IISG signatuur en holding: ZK 48133 (1922); (1931) - (1932)
 
 
Roomsch-Katholiek Textielarbeidersgilde "Sint Severus"
Jaarverslag = Annual report. -- Tilburg
IISG signatuur en holding: ZO 46115 (1915)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top