IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; transportarbeiders

 
Algemeene Haven-Arbeiders Vereeniging "Streven naar Verbetering"
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46141 (1913); 11(1915)
 
 
Bedrijfsgroep Beroepsvervoer over de Weg
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZK 49117 (1972)
 
 
Bond van Ambtenaren in Dienst van bij de Nederlandsche Spoorwegen
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46073 (1922) - (1939)
 
 
Bond van Conducteurs SS
Jaarverslag = Annual report. -- Zwolle
IISG signatuur en holding: ZO 46144 (1913) - (1914)
 
 
Bond van HIJSM Conducteurs
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZK 49064 (1915)
 
 
Bond van Nederlandsch Locomotiefpersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 46143 (1916) - (1917)
 
 
Bond van Nederlandsch Locomotiefpersoneel "Eendracht maakt macht"
Jaarverslag = Annual report. -- Nijmegen
IISG signatuur en holding: ZO 46142 (1914) - (1915)
 
 
Bond van Staatsspoorwegpersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46145 1(1903)
 
 
Centrale Bond van Spoor- en Tram-, ATO- en Van Gend & Loospersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29416 (1925) - (1926); (1929); (1932); (1938) - (1940)
IISG signatuur en holding: ZK 48085 (1937)
 
 
Centrale Bond van Spoor- en Tram-, ATO- en Van Gend & Loospersoneel
Jaarboekje / Centrale Bond van Spoor-, Tram-, A.T.O. en van Gend & Loospersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46100 (1936)
 
 
Centrale Bond van Spoor- en Tram-, ATO- en Van Gend & Loospersoneel. Congres
Beschrijvingsbrief voor de jaarvergadering Centrale Bond van Spoor-, Tram-, A.T.O, Van Gend en Loospersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48095 (1939)
 
 
Centrale Bond van Spoor- en Tram-, ATO- en Van Gend & Loospersoneel. Congres
Verslag van het congres Centrale Bond van Spoor-, Tram- , A.T.O., Van Gend en Loospersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48096 (1936); (1938)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
Tot (1918): Centrale Bond van Transport- en Havenarbeiders. - Vanaf (1950): Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf
IISG signatuur en holding: ZO 29393 (1911) - (1912); (1918) - (1939); (1946) - (1954)
IISG signatuur en holding: ZK 47826 Overzicht der verrichtingen: (1940) - (1941); (1945):mei-dec.; (1946):juli-dec.; (1949):juli-dec.
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders
Financiëele verslagen organisatie en werkloozenkas Centrale Bond van Transportarbeiders. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46098 (1920) - (1921)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Sinds (1951): Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf
IISG signatuur en holding: ZK 48081 (1936) - (1938); (1945) - (1953)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46097 (1945) - (1946)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Congres
Beschrijvingsbrief voor het congres Centrale Bond van Transportarbeiders. -- Rotterdam
(1955):maart: Buitengewoon congres Sinds (1955): Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf
IISG signatuur en holding: ZK 48076 (1924) - (1928); (1955):mrt.,juni
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Congres
Verslag van het congres Centrale Bond van Transportarbeiders. -- Rotterdam
(1938), (1948), (1950): Algemene vergadering. - (1946), (1950):dec., (1955):mrt., (1955):dec.: Buitengewone algemene vergadering, buitengewoon congres Sinds (1952): Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf
IISG 1 ZK 48075 (1922); (1926) - (1938); (1946)
IISG 2 ZO 29394 (1948) - (1952); (1955):mrt.,dec.
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Unie van Zeelieden ter Koopvaardij en Visserij
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46131 (1945) - (1949); (1953/54)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Unie voor het Beroepsvervoer over de weg
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46132 (1954)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Unie voor het Beroepsvervoer over de weg. Algemene vergadering
Verslag van de twee-jaarlijkse algemene vergadering Unie voor het Beroepsvervoer over de weg. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46147 (1955)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Vakgroep Binnenscheepvaart en Baggerbedrijf
Jaarverslag = Annual report
IISG signatuur en holding: ZO 29396 (1952) - (1954)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Vakgroep Binnenscheepvaart en Baggerbedrijf. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf. Vakgroep Binnenscheepvaart en Baggerbedrijf. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29397 (1954)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Vakgroep Haven en Aanverwante Bedrijven
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29398 (1952) - (1954)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Vakgroep Haven en Aanverwante Bedrijven. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf. Vakgroep Haven en Aanverwante Bedrijven. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29399 (1954)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Vakgroep Transport te Land
Jaarverslag = Annual report
IISG signatuur en holding: ZO 29395 (1952) - (1954)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Vakgroep Transport te Land. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering van de Vakgroep Transport te Land. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46148 (1955)
 
 
"De Gemeenschap". Vereeniging van Machinisten en Leerlingen-Machinist in der Dienst der HIJSM
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46140 (1913) - (1914)
 
 
KBV
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Katholieke Bond van Werknemers in het Transportbedrijf "Sint Bonifacius" (ZO 29461) en de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël" (ZK 48078)
IISG signatuur en holding: ZK 48241 (1963) - (1971)
 
 
KBV. Kongres
Verslag van het kongres van Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel KBV. -- Utrecht
Sinds (1975): Vervoersbond NKV (1979) bevat tevens het verslag van de gemeenschappelijke zitting van de bondskongressen van de Vervoersbond NVV en de Vervoersbond NKV
IISG ZK 47159/1979 (Utrecht)
 
 
Landelijke Bedrijfsgroep Spoor-, Tram- en ATO-personeel. Congres
Beschrijvingsbrief voor het congres. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46151 (1948)
 
 
Loopers(sters) Vereeniging "Streven naar Verbetering". Afdeeling 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46146 (1932/33)
 
 
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Handels- en Transportbedrijf te Land
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29495 1(1909) - (1915)
 
 
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Handels- en Transportbedrijf te Land. Congres
Beschrijvingsbrief voor het congres Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Handels- en Transportbedrijf te Land. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48094 1(1910)
 
 
Nederlandsche Bond van Particuliere Chauffeurs
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46138 (1930) - (1938)
 
 
Nederlandsche Bond van Particuliere Chauffeurs
Jaarboekje / Nederlandsche Bond van Particuliere Chauffeurs. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46139 (1933); (1936)
 
 
Nederlandsche Bond van Particuliere Chauffeurs. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering Nederlandsche Bond van Particuliere Chauffeurs. -- Amsterdam
(1931): Congres. - (1932): Buitengewone algemeene vergadering
IISG signatuur en holding: ZK 48100 17(1931); (1932); 18(1933); (1934); 19(1935) - 20(1937)
 
 
Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam Amsterdam (1923)
IISG signatuur en holding: ZO 29493 (1917) - (1921); (1923) - (1924)
IISG signatuur en holding: ZK 48086 (1933) - (1935)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel "Sint Raphaël"
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1950): Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël" KBV (ZK 48241)
IISG signatuur en holding: ZO 29454 (1911) - (1960)
IISG signatuur en holding: ZK 48078 (1961) - (1962)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel "Sint Raphaël"
Naamlijst en kalender Nederlandsch Roomsch-Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46096 (1912)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel "Sint Raphaël". Afdeeling 's-Hertogenbosch
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Hertogenbosch
IISG signatuur en holding: ZO 46152 (1914) - (1917)
 
 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel "Sint Raphaël". Raad van Afgevaardigden. Vergadering
Verslag van de vergadering van de Raad van Afgevaardigden Nederlandsche R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel 'St. Raphaël'. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 47770 (1946) - (1949)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Transportarbeiders "Sint Bonifacius"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
KBV (ZK 48241)
IISG signatuur en holding: ZO 29461 (1920) - (1921); (1928) - (1939); (1945) - (1953)
 
 
Nederlandsche Unie van Chauffeurs en overig automobielpersoneel. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering Nederlandse Unie van Chauffeurs en overig Vervoerspersoneel
IISG signatuur en holding: ZO 46150 (1952)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Spoorweg-Ambtenaren
Jaarboekje / Nederlandsche Vereeniging van Spoorweg-Ambtenaren. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29184 (1894) - (1896)
 
 
Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Het jaarverslag bestaat uit de volgende delen: 1. Algemeen, 2. Bedrijfsgroepen, 3. Overzicht der verrichtingen van het Hoofdbestuur
IISG signatuur en holding: ZO 32327 (1956) - (1969)
IISG signatuur en holding: ZK 47857 (1956) - (1971)
 
 
Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel
Financiële verslagen / Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48080 (1956) - (1958)
 
 
Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel. Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 48097 (1956) - (1957)
 
 
Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel. Afdeling Maastricht
Jaarverslag = Annual report. -- Maastricht
IISG signatuur en holding: ZK 49326 (1964) - (1965)
 
 
Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel. Congres
Verslag van het congres Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29487 1(1958) - 3(1964)
IISG signatuur en holding: ZK 48077 4(1967) - 5(1970); (1972)
 
 
Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël". Congres
Verslagen van de algemene vergaderingen der bedrijfsgroepen Spoorwegen, Wegvervoer, Burgerluchtvaart, alsmede van het congres Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël". -- Utrecht
(1950) bevat tevens de verslagen van de oprichtingsvergadering der bedrijfsgroepen. - (1961) - (1963) alleen verslag van de algemene vergadering van de bedrijfsgroep Spoorwegen
IISG signatuur en holding: ZO 46149 1(1950) - 8(1963)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29462 (1909) - (1939); (1945) - (1950)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
Financiëele verslagen / Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46137 (1919) - (1920)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
Jaarboekje / Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46134 (1925); (1929)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Alkmaar
Jaarverslag = Annual report. -- Alkmaar
Sinds (1948): Nederlandse Vereniging van Spoor-, Tram-, Bus- en A.T.O. van Gend & Loos-personeel
IISG signatuur en holding: ZO 46099 (1948/49) - (1950)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29470 (1911) - (1912); (1917) - (1918)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Arnhem
Jaarverslag = Annual report. -- Arnhem
IISG signatuur en holding: ZO 29472 (1916) - (1918); (1920); (1927)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Barneveld
Jaarverslag = Annual report. -- Barneveld
IISG signatuur en holding: ZO 29473 (1917) - (1918)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29468 (1920) - (1921)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Den Haag II
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29469 (1910/11); (1916)
IISG signatuur en holding: ZK 48079 (1933); (1953) - (1955)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Haarlem
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZO 29467 5(1909/10); (1919) - (1922)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Leeuwarden
Jaarverslag = Annual report. -- Leeuwarden
IISG signatuur en holding: ZO 29464 (1949)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Nijmegen
Jaarverslag = Annual report. -- Nijmegen
IISG signatuur en holding: ZO 29466 (1916); (1919)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29474 (1921)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Utrecht
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29471 (1900); (1915) - (1918)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Afdeling Voorburg-Leidschendam
Jaarverslag = Annual report. -- Voorburg
IISG signatuur en holding: ZO 29465 (1916/17)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Algemene vergadering
Verslag van het verhandelde in de zittingen van de algemeene vergadering Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. -- Utrecht
(1938): Buitengewoon congres, (1945): Buitengewone algemene vergadering
IISG signatuur en holding: ZO 29463 (1921); (1923); (1925); (1927); (1929); (1932); (1934); (1937); (1938); (1945); (1946); (1947); (1949)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Vakgroep I (Administratief personeel)
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29475 (1916)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Vakgroep II (Locomotief personeel)
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29476 (1916/17) - (1918/19)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Vakgroep III en IV (Stations-depôttractie, Kleine werkplaats en Personeel centrale dienst)
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29477 (1916) - (1917)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Vakgroep V (Personeel grote werkplaatsen)
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29478 (1915) - (1918)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Vakgroep VII (Weg en Werken)
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29479 (1916) - (1917)
 
 
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Vakgroep VIII (Tramwegpersoneel)
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29480 (1915/16)
 
 
Nederlandse Vereniging van Vervoerspersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29456 (1951) - (1954)
 
 
Nederlandse Vereniging van Vervoerspersoneel. Afdeling Haarlem
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZO 29457 (1953)
 
 
Nederlandse Vereniging van Vervoerspersoneel. Algemene vergadering
Verslag algemene vergadering Nederlandse Vereniging van Vervoerspersoneel. -- Utrecht
(1951):24 mei, (1953):4 juni, (1955):1 mrt.,21 dec.: Buitengewone congreszitting, algemene vergadering
IISG signatuur en holding: ZO 29458 (1951); (1953); (1955):mrt.,mei,dec.
 
 
Neutrale Bond van Spoorwegpersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Tot (1919): Neutraal verbond van Spoorwegpersoneel in Nederland
IISG signatuur en holding: ZO 46133 1(1917) - 5(1921); 7(1923)
 
 
Protestants-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1970): Algemene Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
IISG signatuur en holding: ZO 29518 12(1917/18) - (1972)
 
 
Protestants-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel
Financiëel verslag / Protestants Christelijke Bond van Spoor-, Tram- en ander Vervoerspersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46136 (1947)
 
 
Protestants-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. Algemene vergadering
Agenda der algemeene vergadering Protestantsch Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 47766 23(1928) - 40(1948)
 
 
Protestants-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. Algemene vergadering
Verslag der algemeene vergadering Protestantsch Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 46135 12(1917)
 
 
Verbond van Werknemersverenigingen in het Nederlandse Vervoerswezen
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48099 (1951) - (1954)
 
 
Verbond van Werknemersverenigingen in het Nederlandse Vervoerswezen. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering Verbond van Werknemersverenigingen in het Nederlandse Vervoerswezen. -- Rotterdam
(1950) bevat tevens het verslag van de oprichtingsvergadering
IISG signatuur en holding: ZK 48098 (1950)
 
 
Vereeniging van Personeel der Gemeentetram te Amsterdam "Eenheid is ons Belang"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
"Eenheid onder ons" en "Ons belang" fuseren in 1917 onder de naam: "Eenheid is ons Belang"
IISG signatuur en holding: ZO 29193 A "Ons belang" 9(1900/01); 12(1903/04); 14(1905/06) - 20(1911/12); 23(1914) - (1915/16)
IISG signatuur en holding: ZO 29193 B "Eenheid onder ons" (1908/09) - (1916)
IISG signatuur en holding: ZO 29194 "Eenheid is ons belang" 1(1917) - 3(1919); 6(1922) - (1925); 11(1927) - (1929)
 
 
Vervoersbond FNV
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
(1987): Verslag jaarrekening
IISG signatuur en holding: ZK 48093 (1981) - (1985); (1987)
 
 
Vervoersbond FNV. Bedrijfsgroep Spoorwegen
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
(1976) - (1978): Vervoersbonden FNV
IISG signatuur en holding: ZK 48087 (1976) - (1982)
 
 
Vervoersbond FNV. Jongeren Advies Raad
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Bevat werkplannen: (1979) en (1982)
IISG signatuur en holding: ZK 47056 (1979); (1981)
 
 
Vervoersbond NKV
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48089 (1972) - (1975); (1977); (1979) - (1981)
 
 
Vervoersbond NKV
Financieel verslag / Vervoersbond NKV. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48088 (1968); (1972) - (1974)
 
 
Vervoersbond NVV
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48091 (1972) - (1981)
 
 
Vervoersbond NVV. Bedrijfsgroep Binnenscheepvaart
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1981): Vervoersbond(en) FNV. - Met: Werkplan (1977) - (1983)
IISG signatuur en holding: ZK 49479 (1973) - (1975); (1979):2de halfj.; (1980); (1981):2de halfj.; (1982) - (1983)
 
 
Vervoersbond NVV. Bedrijfsgroep Burgerluchtvaart
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 49649 (1973)
 
 
Vervoersbond NVV. Bedrijfsgroep Haven
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 49650 (1973)
 
 
Vervoersbond NVV. Bedrijfsgroep Wegvervoer
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 49615 (1973) - (1975)
 
 
Vervoersbond NVV. Distrikt Centrum Oost
Jaarverslag = Annual report. -- Deventer
Sinds (1976): Vervoersfederatie NVV/NKV
IISG signatuur en holding: ZK 49656 (1975):4de kwart. - (1976); (1977):2de kwart.
 
 
Vervoersbond NVV. Distrikt Centrum West
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Sinds (1977): Vervoersfederatie NVV/NKV
IISG signatuur en holding: ZK 49657 (1975):4de kwart. - (1977):1ste halfj.
 
 
Vervoersbond NVV. Distrikt Noord
Jaarverslag = Annual report. -- Groningen
Sinds (1976): Vervoersfederatie NVV/NKV
IISG signatuur en holding: ZK 49651 (1975):4de kwart. - (1978):3de kwart.
 
 
Vervoersbond NVV. Distrikt Noord West
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
Sinds (1976): Vervoersfederatie NVV/NKV
IISG signatuur en holding: ZK 49655 (1975):4de kwart. - (1976); (1977):2,4de kwart.
 
 
Vervoersbond NVV. Distrikt West
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
Sinds (1976): Vervoersfederatie NVV/NKV
IISG signatuur en holding: ZK 49652 (1976):1-3de kwart.
 
 
Vervoersbond NVV. Distrikt Zuid
Jaarverslag = Annual report. -- Eindhoven
Sinds (1976): Vervoersfederatie NVV/NKV
IISG signatuur en holding: ZK 49654 (1976):1-3de kwart.
 
 
Vervoersbond NVV. Distrikt Zuid Oost
Jaarverslag = Annual report. -- Sittard
Sinds (1976): Vervoersfederatie NVV/NKV
IISG signatuur en holding: ZK 49653 (1975):4de kwart. - (1977):1ste kwart.
 
 
Vervoersbond NVV. Distrikt Zuid West
Jaarverslag = Annual report. -- Roosendaal
Sinds (1976): Vervoersfederatie NVV/NKV
IISG signatuur en holding: ZK 49658 (1975):4de kwart. - (1976):3de kwart.; (1977)
 
 
Vervoersbond NVV. Kongres
Beschrijvingsbrief voor het kongres van de Vervoersbond NKV. -- Utrecht
(1981) betreft de gemeenschappelijke zitting van het kongres van de Vervoersbond NVV en de Vervoersbond NKV
IISG signatuur en holding: ZK 48257 9(1981)
 
 
Vervoersbond NVV. Kongres
Verslag van het kongres van de Vervoersbond NVV. -- Utrecht
(1979) - (1981) bevatten tevens het verslag van de gemeenschappelijke zitting van de bondskongressen van de Vervoersbond NVV en de Vervoersbond NKV
IISG signatuur en holding: ZK 48090 6(1973) - 9(1981)
 
 
Vervoersfederatie NVV/NKV
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 48092 (1976) - (1978); (1979):1ste-2de kwartaal
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top