IISG

Vakbeweging; vakcentrales; Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond

 
Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond
Jaarboekje / Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: N 1487/207-247 (1878) - (1885); (1887) - (1913); (1915) - (1918)
 
 
Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond. Algemeene vergadering
Verslag der algemeene jaarlijksche vergadering Algemeen Nederlandsch
Werklieden-Verbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45737 (1871) - 3(1874); 6(1877) - 7(1878); 9(1880) - 11(1883); (1893) - (1894)
 
 
Vereeniging "Handwerkers Vriendenkring" (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 45761 (1873)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top