IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; personeel in de zee- en scheepvaart en de visserij

 
Algemeene Nederlandsche Zeemansbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46218 2(1901/02) - 3(1902/03); (1912) - (1913)
 
 
Algemeene Nederlandsche Zeemansbond. Afdeeling Amsterdam
Propagandaboekje en jaarverslag Algemeene Nederlandsche Zeemansbond. Afdeeling Amsterdam. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46219 (1900); (1907/08) - (1909/10)
 
 
Algemeene Nederlandsche Zeemansbond. Afdeeling Rotterdam
Propaganda-boekje en verslag Algemeene Nederlandsche Zeemansbond. Afdeeling Rotterdam. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46220 (1904) - (1909)
 
 
Bond van Machinisten en Stokers in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
Sinds (1913): Bond van Machinisten, Stokers en Dekpersoneel in Nederland
IISG signatuur en holding: ZO 29390 (1902) - (1916)
 
 
Bond van Machinisten en Stokers in Nederland. Algemeene vergadering
Verslag der algemeene vergadering Bond van Machinisten en Stokers in Nederland. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46204 (1913)
 
 
Bond van Machinisten ter Koopvaardij. Jaarvergadering
Jaarvergadering / Bond van Machinisten ter Koopvaardij. -- Rotterdam
Bevat het jaarverslag
IISG signatuur en holding: ZO 46214 (1915); (1917) - (1918)
 
 
Bond van Nederlandsche Stuurlieden ter Koopvaardij
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48144 1(1901/02) - 2(1902)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Unie van Zeelieden ter Koopvaardij en Visserij
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46131 (1945) - (1949); (1953/54)
 
 
Centrale Bond van Transportarbeiders. Unie van Zeelieden ter Koopvaardij en Visserij. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering van de Unie van Zeelieden, aangesloten bij de Centrale Bond van Transportarbeiders. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46210 (1949); (1951)
 
 
Centrale van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46216 (1940) - (1952); (1954) - (1955); (1958/59)
 
 
Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij. Vakgroep "Visserij"
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46209 (1958/59)
 
 
Christelijke Zeeliedenbond in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Scheveningen
IISG signatuur en holding: ZK 48145 (1922/23); (1926/27)
 
 
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Visschersbedrijf
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
(1906/07) bevat tevens beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering
IISG signatuur en holding: ZO 46205 (1906/07)
 
 
Nederlandsche Bond van Lager Loodspersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Hellevoetsluis
IISG signatuur en holding: ZO 46207 (1916/17)
 
 
Nederlandsche Bond van Lager Loodspersoneel. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering Nederlandsche Bond van Lager Loodspersoneel. -- Hellevoetsluis
(1927) gecombineerd met de afgevaardigden der Loodsenvereeniging "Nederland"
IISG signatuur en holding: ZO 46217 (1913); (1916); (1918) - (1922)
IISG signatuur en holding: ZK 48146 18(1927)
 
 
Nederlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale
Jaarboek / Nederlandsche Particuliere Rijnvaart-Centrale. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46213 (1938)
 
 
Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46208 (1904)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Gezagvoerders bij de Binnenvaart
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48143 (1921); (1930); (1933)
 
 
Nederlandsche Zeemansvereeniging "Volharding"
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
(1909) - (1912) bevat tevens het propagandistisch verslag der voormalige Zeevisschers-Vereeniging "Vrede en Welvaart" over 1906-1912
IISG signatuur en holding: ZO 29481 (1909) - (1913)
 
 
Onderwijsfonds voor de Binnenvaart
De binnenvaart jaarboekje van het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart. -- Amsterdam
Sinds (1939) o.d.t.: Almanak voor de Rijn- en binnenvaart
IISG signatuur en holding: ZO 46943 (1930); (1939)
 
 
Schippersvereeniging "Schuttevaêr"
Nederlandsche schippers-almanak jaarboekje der Schippersvereeniging "Schuttevaêr". -- Assen
IISG signatuur en holding: ZO 46212 24(1920)
 
 
Schippersvereeniging "Schuttevaêr". Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering Schippersvereeniging "Schuttevaêr". -- Assen
Sinds (1938): Koninklijke Schippersvereeniging "Schuttevaêr"
IISG signatuur en holding: ZO 46211 60(1923); 74(1937); 88(1938); 100(1949); 103(1952); 106(1955); 122(1971); 124(1973) - 126(1975); 128(1977)
 
 
Stichting Zeemanswelzijn Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 44972 (1975); (1978) - (1979); (1982) - (1983)
IISG signatuur en holding: ZK 50611 (1986) - (1987)
 
 
Vereeniging van Machinisten ter Koopvaardij
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46206 (1910/11)
 
 
Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46221 (1916); (1937); (1939)
 
 
Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij
Jaarboekje / Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46222 (1918) - (1919); (1922)
 
 
Vereeniging van Radio-Telegrafisten ter Koopvaardij en bij de Luchtvaart
Jaarverslag en financieel verslag, begrooting Vereeniging van Radio-Telegrafisten ter Koopvaardij. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48130 (1919) - (1926)
 
 
Vereeniging van Scheepswerktuigkundigen
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 46215 9(1921); 11(1923) - 13(1925); 16(1928) - 17(1929); 21(1933); 25(1937) - 27(1939)
 
 
Zeemansbond
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47642 13(1905)
 
 
Zeevisschers-Vereeniging "Vrede en Welvaart"
Jaarverslag = Annual report. -- Vlaardingen
IISG signatuur en holding: ZK 48142 (1912)
 
 
Herzien: 12 juli 1999

top