IISG

Economische crisis 1637-2009

Inleiding

Titelpagina John Law, Money and Trade considered - Fantasiegeld, fictieve waardeobjecten, handel in wind
- Bankiers en speculanten worden als gewetenloos afgeschilderd
- De 'gewone' man dan wel belastingbetaler draait uiteindelijk op voor de crisis

Ziedaar de meest in het oog springende motieven in een vier eeuwen omspannende geschiedenis van economische crises. Wie die geschiedenis vanuit de bron bestuderen wil, komt onherroepelijk uit bij het IISG. In de (geïntegreerde) collecties van het IISG en het NEHA (Nederlands Economisch Historisch Archief) vindt de onderzoeker:

- Manuscripten: niet alleen van Das Kapital van Marx, maar ook papieren van een economische zwendelaar als GregorMacGregor
- Unieke contemporaine bronnen, zoals een originele catalogus van tulpen, waarvoor in 1637 letterlijk goud geld werd betaald, en 18de-eeuwse toneelstukken over speculanten en bankiers
- Beeldmateriaal: posters, cartoons en omvangrijke persfotocollecties illustreren vooral de verschillende crises van de 20ste eeuw
- Alle klassieke werken, veelal eerste drukken, van alle grote economen
- Ondersteunende seriële publicaties, zoals reeksen prijscouranten sinds de Middeleeuwen
- Alle relevante titels over economische geschiedenis in de bibliotheek van het IISG, onder meer de collectie van de Economische Voorlichtingsdienst (16.000 titels)
- Digitale hulpbronnen als 'Historische lonen en prijzen' en de website koopkrachtvergelijking van de gulden sinds 1450.

Ter illustratie zeven wereldomspannende economische crises sinds 1637:

1637: Tulpenmanie
1720: Speculanten
1763: Bankroetiers
1822-1837: Avonturiers
1929-1933: Grote Depressie
1973: Oliecrisis
2007-2009: Kredietcrisis
Klassiekers in de IISG Bibliotheek

Tekst en samenstelling: Margreet Schrevel
top