IISG

Johan de Haas - Fotograaf van de rode familie

Johan de Haas Persfotograaf Johan de Haas (1915-1997) werkte van 1937 tot 1978 voor allerlei kranten en bladen van de rode familie. Hij maakte eindeloos veel reportages óver die familie, bijeen op congressen of vakbondsvergaderingen. Daarnaast fotografeerde hij mensen aan het werk, in fabrieken, op straat en in het veld. Ook tijdens zijn buitenlandse reizen focuste hij op mens en werk.

Het IISG presenteert hier 30 'werk'foto's uit de collectie van Joh. de Haas, voor de helft uit Nederland, voor de andere helft uit de Maghreb, waar De Haas eind jaren '30 heen reisde. Het is een selectie uit meer dan 64.000 negatieven die het IISG in 1997 verwierf.

Persoonlijke herinneringen van zijn dochter en schoonzoon vormen de basis voor een biografische schets van Johan de Haas. Het Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie publiceerde een artikel over zijn werk (pdf, 3,3Mb) tijdens de oorlogsjaren en zijn unieke foto's van de Joodsche Raad. (Met dank aan René Kok en het NIOD) Tenslotte is er meer achtergrondinformatie over de collectie De Haas en de conservering.

Literatuur

In: Willy Lindwer, Het fatale dilemma. De Joodsche Raad voor Amsterdam 1941-1943 (pdf, 540Kb) (Den Haag 1995) staat een interview met Johan de Haas (p.166-170). In dit boek zijn ook de foto's van de Joodsche Raad afgedrukt. (p.177-224). Met dank aan Willy Lindwer voor toestemming tot herpublicatie van dit interview.

Tekst: Margo Buurman, Huub Sanders
top