IISH

E. Kuttner, Frieda Kuttner-Rankwitz, Jo Kweksilber-De la Court, Franz Vogt and Willi Kweksilber (= H. Wielek)
From left to right: E. Kuttner, Frieda Kuttner-Rankwitz, Jo Kweksilber-De la Court, Franz Vogt and Willi Kweksilber (= H. Wielek),
ca. 1939.
Call number:
BG A58/895