IISG

Archieven

De Internationales

Après-congrèsDe meeste stukken met betrekking tot de eerste Internationale (International Working Men's Association) en de Tweede Internationale zijn te vinden in persoonsarchieven uit deze tijd, bijvoorbeeld bij Johann Philipp Becker, medeoprichter van de IWMA, of bij Hermann Jung, die vele jaren in de Assemblée zat. Het IISG heeft ook de archieven van Victor Adler, Karl Kautsky, Henri van Kol en Pieter Jelles Troelstra, die verbonden waren aan het Internationaal Socialistisch Bureau (ISB) van de Tweede Internationale. De scheuring binnen dit ISB en de controverse die de Eerste Wereldoorlog teweegbracht zijn gedocumenteerd in het archief van de Zwitserse afgevaardigde Robert Grimm/Zimmerwalder Bewegung. De archieven van de Labour and Socialist International en Friedrich Adler bevatten rijke bronnen over de periode tussen de wereldoorlogen. De moderne Socialistische Internationale (*1951) en haar nevenorganisaties, zoals de Socialist International Women en de Socialist Educational International, hebben hun archieven op het IISG gedeponeerd.

Oekaze van lompenMicrofilmkopieën van archieffondsen in andere instellingen, zoals het Moskouse RGASPI, maken het mogelijk ook de Communistische Derde Internationale in Amsterdam te bestuderen. Specifieke discussies en landenbureau's van de Comintern zijn te vinden in de collecties Azerbeidzjan, Iran en Turkije, Indonesië en Nederland.

Veel persoons- en organisatiearchieven op het IISG hebben hun wortels in de Vierde Internationale, zoals Trotsky/International Left Opposition, Sania Gontarbert, Ernest Mandel, Rodolphe Prager, George Vereeken en de Quatrième Internationale Posadiste.

Greenpeace en Amnesty International

Schweitzer doet een oproep om Amnesty te steunenDe archieven van Greenpeace en Amnesty International zijn belangrijke recente aanwinsten binnen de collecties van het Instituut. Greenpeace heeft niet alleen het archief van haar internationaal secretariaat, maar ook ook het foto- en filmarchief aan het IISG toevertrouwd. Sinds het midden van de jaren '80 is deze organisatie over de hele wereld actief, met nationale en regionale bureaus in 41 landen. Het archief van het Europese milieusecretariaat wordt binnenkort verwacht. De archieven van Amnesty beslaan de periode vanaf de stichting in 1961 tot nu. Veel onderzoeksrapporten over specifieke landen zijn hier te vinden.

Arbeids- en studentenorganisaties

Het omvangrijke archief van de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) is een vaak geraadpleegde bron voor de geschiedenis van de vakbeweging in de Derde Wereld sinds de jaren '50. De European Trade Union Confederation (ETUC), de Miners' International Federation, federaties van fabrieksarbeiders en postbeambten deponeren hun archieven op het IISG. De International Labour Organization (1919) in Geneve is vertegenwoordigd. De World Crafts Council (1964) is een international NGO die hulp en advies biedt aan ambachtslieden en pleit voor erkenning van hun werk, met de nadruk op culturele en nationale achtergronden en verschillen.
Internationale studenten en jeugd-organisaties van verschillende signatuur zijn op het IISG vertegenwoordigd, zoals de International Union of Students, World Federation of Democratic Youth, World Assembly of Youth, International Union of Socialist Youth, zijn op het IISG vertegenwoordigd.

Vredesbeweging

VS, c 1970De vredesbeweging heeft per definitie een internationaal karakter. De archieven van de War Resisters International (WRI) bevat ook stukken van vòòr de stichtingsdatum in 1921. Samen met het archief van het European Bureau for Conscientious Objection vormt het archief van de WRI een mooie bron voor de bestudering van dienstweigering door gewetensbezwaarden. De Rassemblement Universel pour la Paix (1935) probeerde steun te organiseren voor de vredestaken van de Volkerenbond door allerlei initiatieven te coördineren, of ze nu van communisten, conservatieven, atheïsten of religieuzen stamden. Het Balkan Peace Team of het Comité Palestine et Israël vivront zijn vredesorganisaties die zich richten op een bepaald gebied.

<< Inleiding Bibliotheek en documentatiecollecties >>top