IISG

Calendrier positiviste
Auguste Comte, Calendrier positiviste, ou Système général de commémoration publique ... (Parijs, 1852).
Volgens de Positivistische Kalender zou 1 april 2010 '1 Archimedes 222' zijn. Archimedes is de 'maand van de antieke wetenschap' en de heilige van deze dag is Theophrastus.
Signatuur:
A 100/74
top