IISH

Veselyj veter - cover
Veselyi veter
slova V. Lebedeva-Kumacha, muzyka I. Dunaevskogo;
 ispolniaet V. Bunchikov
S.l. : Vserossiiskoe Teatral'noe Obshchestvo,
1955


The cheerful wind

words by V. Lebedev-Kumach, music by I. Dunaevskii; performed by V. Bunchikov

Call number:
BG PK 1/237
top