IISH

Cover Gimn demokraticeskoj molodezi mira
Gimn demokraticheskoi molodezhi mira
slova L. Osanina, muzyka A. Novikova;
 ispolniaet krasnoznamennyi ansambl' sovetskogo armii
 im. A. Aleksandrova
S.l. : Vserossiiskoe Teatral'noe Obshchestvo,
1955


Hymn of the democratic youth of the world

words by L. Osanin, music by A. Novikov; performed by the
Aleksandrov ensemble of the soviet army

Call number:
BG PK 1/238
top