IISG

Gravure van een optocht van Vrijmetselaars
Gravure van een optocht van Vrijmetselaars
Naar een in 1742 te Londen gepubliceerde karikatuur, uit F.-T. B[ègue]-Clavel, Histoire pittoresque de la Franc-Maçonnerie et des sociétés secrètes anciennes et modernes, 2e éd, Paris: Pagnerre, 1843, tegenover p 103.
In 1741 was een optocht van de Londense Grootloge verstoord door een satirische tegen-optocht.
Signatuur:
12/181 fol