IISG

Einige Originalschriften des Illuminatenordens
Titelpagina van Einige Originalschriften des Illuminatenordens
Uitgegeven op last van Carl Theodor, de keurvorst van Beieren. Het exemplaar van het IISG stamt uit de bibliotheek van Max Nettlau.
Signatuur:
D1074/13