IISG

Isis door Kircher
Isis in de ogen van Athanasius Kircher
In zijn Metamorphoses, beter bekend als De Gouden Ezel, beschreef de Numidische Romein Apuleius in de tweede eeuw de avonturen van de onfortuinlijke Lucius, die bij een magisch experiment per ongeluk in een ezel verandert. Dank zij de godin Isis herkrijgt hij uiteindelijk zijn menselijke gedaante, waarna hij in haar mysteriën wordt ingewijd en onder haar adepten opgenomen. Dit inspireerde de Jezuïet Athanasius Kircher tot een analytische tekening van de 'Grote Moeder der Goden' in zijn Oedipus Aegyptiacus (1652-1654).