IISG

Maarschalk Hong laat 108 demonen ontsnappen
Maarschalk Hong laat 108 demonen ontsnappen en ontketent daarmee het verhaal van de 108 bandieten in het Liangshan-moeras, naar een houtsnede uit de Ming-periode.
De Chinese Triaden spiegelden zich aan de voorbeeldige broederschappen uit de klassieke romans Outlaws of the Marsh (ook Water Margin of All Men Are Brothers genoemd) en The Romance of the Three Kingdoms. Deze werken waren ook onder ongeletterden buitengewoon populair dankzij de 'opera'-versies ervan, die door rondreizende gezelschappen in de open lucht werden opgevoerd.